Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Małgorzata Markiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wyroby ze szkła.

Tytuł równoległy: Objects of glass.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 2 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 183-189, il.; streszcz. ang. s. 262-263

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne i nowożytne wyroby szklane ze stanowiska przy ulicy Tokarskiej w Gdańsku.

Tytuł równoległy: Late medieval and post-medieval glassware from the site at Tokarska Street in Gdańsk.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 35

Opis fizyczny: S. 113-127, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ARCH

Punktacja MNiSW: 4.000


3/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska "Teatr Szekspirowski" przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.

Tytuł równoległy: Modern glass artefacts from "Shakespeare Theatre" site on Podwale street in Gdańsk.

Czasopismo: Szkło i Ceramika

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 68 nr 2

Opis fizyczny: S. 13-16, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


4/27


Autorzy: Błędowski Piotr, Olszewska Monika, Majewski Maciej, Markiewicz Małgorzata, Miłek Wojciech, Kołyszko Marek, Kamińska Iwona, Węgłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych.

Tytuł całości: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 99-176, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


5/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wytwórczość szklarska : przeobrażenia w organizacji rzemiosła i technologii produkcji szkła na ziemiach polskich w XIII-XIV/XV wieku.

Tytuł równoległy: Glassworking : transformations in the organization of craft and glass production technology in Poland in the 13th-14th/15th century.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 185-196, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 4.000


6/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata, Chęć Adam.

Tytuł oryginału: Dzieje szkła i wytwórczości szklarskiej od neolitu po czasy współczesne.

Tytuł całości: Historia i przyszłość szkła, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji inauguracji działalności Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Krosno, 1 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Krosno, FUH "Bit-Plus" na zlec. Centrum Dziedzictwa Szkła : 2012

Opis fizyczny: S. 6-15, il.


7/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : wyroby ze szkła.

Tytuł całości: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : 2012

Opis fizyczny: S. 292-298, il.; streszcz. ang. s. 389-390

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


8/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Zanikłe huty szkła w Borach Tucholskich.

Tytuł całości: Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich / pod red. Jacka Woźnego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO : 2009

Opis fizyczny: S. 34-42, il.

Uwagi: Bibliogr.


9/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej : (część północno-zachodnia)

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 245 s., il. kolor.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr. s. 241-245

Punktacja MNiSW: 12.000


10/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Aesthetic qualities of glass jewellery found in Early Medieval cemeteries of the Chełmno-Dobrzyń zone.

Czasopismo: Archaeologia Polona

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 45

Opis fizyczny: S. 117-126, il. kolor.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


11/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wyroby szklane : biżuteria.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 107-136, il., tab.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 6.000


12/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Doświadczalne, hutnicze formowanie szklanych pucharków dzwonowatych na podstawie wczesnonowożytnych oryginałów.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 279-284, [10] s. tabl., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


13/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 2000-2003.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 285-303, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


14/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Badania zanikłych hut szkła na obszarze Małopolski

Tytuł całości: Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Wyposażenie wnętrz w średniowieczu, Toruń, 21-22 listopada 2002 roku / red. Jerzy Olczak

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 269-271

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 14)


15/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wykaz prac magisterskich i rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej.

Tytuł całości: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : 2003

Opis fizyczny: S. 27-34

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 13)


16/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wykaz publikacji naukowych prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej.

Tytuł całości: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : 2003

Opis fizyczny: S. 19-26

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 13)


17/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Średniowieczna huta szkła w Cichej Dolinie koło Piechowic w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Tytuł całości: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : 2002

Opis fizyczny: S. 213-214

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 12)


18/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Badania zanikłych hut szkła w Sudetach Zachodnich i Środkowych

Tytuł całości: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : 2002

Opis fizyczny: S. 212-213, [3] s., fot.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 12)


19/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1997-1999.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 189-198, streszcz. ang.


20/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1995-1996.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 169-175, streszcz. ang.


21/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale pour l'Histoire du Verre.

Tytuł całości: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 286

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 6)

Uwagi: a


22/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Z dziejów szklarstwa na Ziemi Kłodzkiej.

Tytuł całości: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 285-286

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 6)

Uwagi: a


23/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1993-1994.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 139-142


24/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Oszklenia okienne w ikonografii flamandzkiej i niderlandzkiej od XV do XVII wieku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 22

Opis fizyczny: S. 77-86, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


25/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Szkło w ikonografii : problemy interpretacyjne.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 18

Opis fizyczny: S. 289-294, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


26/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne i nowożytne szkło okienne z zamku w Kole, woj. Konin.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 19

Opis fizyczny: S. 43-69

Uwagi: a


27/27


Autorzy: Markiewicz Małgorzata.

Tytuł oryginału: Szklanice fletowate z XIV/XV w. odkryte na zamku w Kole (woj. konińskie).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 14

Opis fizyczny: S. 13-25, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a