Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Jacek Bojarski
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 104
tel.: +48-56-611-3987
e-mail: jacek.bojarski@umk.pl

Zainteresowania:
wymiana towarowa, wytwórczość garncarska, struktury osadnicze, obrzędowość pogrzebowa, wczesne średniowiecze, Polska, strefa nadbałtycka

Terminy konsultacji:
wtorek, 10.00-12.00
środa, 12.00-13.00


Bibliografia