Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Jacek Bojarski
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 104, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3987
e-mail: jacek.bojarski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6001-5410

Zainteresowania:
wymiana towarowa, wytwórczość garncarska, struktury osadnicze, obrzędowość pogrzebowa, wczesne średniowiecze, Polska, strefa nadbałtycka

Terminy konsultacji:
wtorek, 10.00-12.00
środa, 11.30-12.30
seminarium licencjackie: czwartek 13.30, magisterskie: czwartek 10.00-11.30


Zobacz profil w Bazie Wiedzy