Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

O Nas

Instytut Archeologii tworzą cztery katedry: Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Katedra Prahistorii, Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, i trzy laboratoria: Laboratorium Dokumentacji, Konserwacji Gromadzenia Zabytków Archeologicznych, Laboratorium Bioarcheologiczne, Laboratorium Traseologii.

Dzisiejsza pozycja Instytutu w Polsce i Europie to efekt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, zatrudnianych przez lata w naszej placówce, zarówno archeologów, jak i przedstawicieli wielu innych dyscyplin badawczych.

Instytut Archeologii UMK zatrudnia 26 pracowników badawczo-dydaktycznych; 4 badawczych; 5 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz kolejnych 3 pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Instytut dysponuje nowoczesnym kompleksem budynków i aparaturą przystosowaną do prowadzenia wyspecjalizowanych badań archeologiczno-konserwatorskich: dwiema salami wykładowymi; sześcioma salami ćwiczeniowymi; czterema laboratoriami; pracownią komputerową.

W całym kompleksie można korzystać z systemu swobodnego dostępu do Internetu – eduroam. W Gabinecie Zabytków i Dziale Zbiorów zgromadzonych jest ponad 2 miliony źródeł archeologicznych.

W bibliotece Instytutu znajduje się 30 tys. woluminów, zaś w czytelni 40 miejsc.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Instytucie Archeologii

i Wydziale Nauk Historycznych.