Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Koła naukowe

Przy Instytucie Archeologii działają koła naukowe:

Studenci – członkowie kół organizują wycieczki, obozy naukowo-poznawcze, wymianę publikacji, różnego rodzaju warsztaty specjalistyczne. Są współorganizatorami cyklów wykładów monograficznych dla studentów. Aktywnie uczestniczą w sympozjach naukowych z udziałem studentów z innych ośrodków akademickich, a także są współorganizatorami konferencji naukowych organizowanych przez Instytut. Przygotowują wykłady i pokazy upowszechniające archeologię (m.in. w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki), współuczestniczą w organizacji festynów archeologicznych.