KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

– Rada naukowa UCASIN

ZARZĄDZENIE Nr 171
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 9 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza
i Nowożytności

Na podstawie § 7 ust. 2 zarządzenia Nr 204 Rektora UMK z dnia 29 września 2020 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 331) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się na okres kadencji 2020-2024 Radę Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, zwaną dalej „Radą”.

2. W skład Rady, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

1) przewodnicząca:

 • prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz;

2) członkowie:

 • prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa,
 • prof. dr hab. Andrzej Kola,
 • prof. dr hab. Jerzy Kruppé,
 • prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer,
 • prof. dr hab. Henryk Paner,
 • prof. dr hab. Zbigniew Pianowski,
 • prof. dr hab. Jerzy Piekalski,
 • prof. dr hab. Jacek Poleski,
 • prof. dr hab. Marian Rębkowski,
 • prof. dr hab. Artur Różański,
 • prof. dr hab. Krzysztof Wachowski,
 • prof. dr hab. Marcin Wiewióra,
 • mgr Marek Konopka,
 • mgr Martyna Milewska.

§ 2

Zadania Rady określa § 7 zarządzenia Nr 204 Rektora UMK z dnia 29 września 2020 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2021 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala