Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6
zdjęcie

„Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / Early medieval and early modern burial site in Pień” dostępna w wersji cyfrowej

Po zakończeniu prac nad drukowaną wersją monografii „Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu / Early medieval and early modern burial site in Pień” udostępniamy wszystkim zainteresowanym jej wersję cyfrową na stronach projektu.

Zapraszamy do lektury.

zdjęcie

Monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński

Informujemy, że w końcu zeszłego roku ukazała się wieloautorska monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński. Jest to efekt wspólnego projektu badawczego i wydawniczego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Instytutu Archeologii UMK. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym wykonawcą było wspomniane Muzeum, zaś nasz Instytut był współorganizatorem projektu. Publikowane znalezisko składa się z wielu wyjątkowo cennych pod względem naukowym brązowych i żelaznych ozdób, elementów broni i wyposażenia jeździeckiego. Jest łączone z aktywnością ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza. Warto podkreślić, że pozostaje szczególnie cenne dla interpretacji przyczyn zaistnienia szczególnego typu osadnictwa związanego ze wznoszeniem grodów typu biskupińskiego.  

zdjęcie

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Krajewskiego studenta I roku archeologii naszego Instytutu.
W imieniu Dyrekcji i Pracowników składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.

 Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 31 grudnia o godz. 12:00. Różaniec za zmarłych rozpocznie się przed Mszą św. o godz. 11:00. Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane on-line na parafialnym Facebook’u.

https://ekstrasierpc.pl/pl/11_wiadomosci/3420_sierpc-w-zalobie-wkrotce-pogrzeb-tragicznie-zmarlego-rodzenstwa.html

https://www.facebook.com/parafiafarasierpc/posts/744898466427514

logo zamiast zdjęcia

Zasady pisania i oceniania prac licencjackich i magisterskich

Zapraszamy naszych studentów do zapoznania się z nowymi obowiązującymi od tego roku akademickiego zasadami pisania oceniania prac licencjackich i magisterskich. Informacje szczegółowe w dziale "Student".

zdjęcie

Nowy tom AHP 27

Na platformie APCz ukazał się 27 tom Archaeolgia Historica Polona.
Zapraszamy do lektury!

 

zdjęcie

Newsletter Experimental Archaeology NCU

Już prawie od dwóch lat pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wydają kwartalny Newsletter na temat badań z zakresu archeologii doświadczalnej prowadzonych w naszym ośrodku.
‼️WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ JEGO NOWY NUMER‼️, w którym zamieszczono sześć krótkich artykułów relacjonujących dawne i nowsze prace doświadczalne, odnoszące się do: produkcji i trwałości prehistorycznych barwników, funkcji specyficznych narzędzi kościanych pochodzących ze stanowiska obronnego w Bruszczewie (Epoka Brązu), prehistorycznych technik przędzenia wełny, średniowiecznych technik produkcji bełtów do kuszy oraz mającym na celu rekonstrukcje procesu produkcji nowożytnych szklanych pucharków dzwonowatych. Dodatkowo w Newsletterze można znaleźć krótki artykuł na temat zajęć z archeologii doświadczalnej odbywających się w naszym Instytucie.


Newsletter można odnaleźć pod następującymi linkami:
https://www.researchgate.net/.../344235751_Experimental...
https://www.academia.edu/.../Experimental_Archaeology_in...
Gorąco zapraszamy do lektury!

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

w związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej; 
  • wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami; 
  • wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni; 
  • pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
  • wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

 W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych, studenci oraz pracownicy zobligowani są do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK. 

                                                                                   Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

zdjęcie

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji Wydziału Nauk Historycznych na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

zdjęcie

IMMATRYKULACJA 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych.

więcej informacji

Archiwum