Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 22 do 31 maja 2023 roku – przyjmuje mg Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, telefon 56 611 39 71, e-mail: also@umk.pl (osoby, które wcześniej dokonały zapisu u prowadzących ćwiczenia proszone są o potwierdzenie uczestnictwa). Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia.

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego.

Studenci zobowiązani są do złożenia opiekunom ćwiczeń terenowych oświadczenia o ubezpieczeniu (plik w załączeniu).

Lp.

Miejscowość

Prowadzący

Termin

Liczba miejsc

1

Chlewiska, pow. inowrocławski*
(woj. kujawsko-pomorskie);
osada ze starszych faz średniowiecza;

Kałdus, pow. chełmiński* (woj. kujawsko-pomorskie); osiedle wczesnośredniowieczne w ramach wielokulturowego kompleksu osadniczego

prof. dr hab. Wojciech Chudziak,

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

7.08–1.09.2023

8–16

2

Ostrów Lednicki, pow. gnieźnieński
(woj. wielkopolskie);
wczesnośredniowieczna przeprawa mostowa

dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK

30.06.–27.07.2023

8

3

Paliwodzizna, pow. golubsko-dobrzyński* (woj. kujawsko-pomorskie); obozowisko mezolityczne;

Nowogród, pow. golubsko-dobrzyński(woj. kujawsko-pomorskie); obozowisko mezolityczne

dr Justyna Orłowska

3–30.07.2022

8–16

4

Poręba Dzierżna, pow. olkuski (woj. małopolskie); kopalnia krzemienia ze schyłkowego paleolitu/mezolitu

dr Magdalena Sudoł-Procyk

3–30.07.2022

8–16

* Ćwiczenia terenowe dla grup nr 1 i 3 będą organizowane na dwóch stanowiskach.

Nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej

Ukazała się nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej, dotycząca pochodzenia metalu użytego do produkcji przedmiotów z późnej epoki brązu na terenie południowo-zachodniej Polski

więcej informacji

Webinar dla studentów "Ciało Prawdę Ci Powie! - z Wojciechem Jałoszyńskim”

Szanowni Państwo,

nazywam się Marta Chmielewska i jestem Koordynatorką Krajową Inicjatywy Studenci Dla Zdrowia. Piszę do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji o naszym webinarze "Ciało Prawdę Ci Powie! - webinar z Wojciechem Jałoszyńskim”, który odbędzie się poprzez transmisję Facebook Live 5 kwietnia o godzinie 18:00.

Studenci Dla Zdrowia to projekt mający na celu szerzenie świadomości studentów na temat zdrowia psychicznego i fizycznego.  
Powstał w okresie pandemii, kiedy to wielu młodych ludzi musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością, która mogła ich przytłoczyć.  
Początkowo projekt koncentrował się na wsparciu psychicznym studentów.  

Z biegiem czasu zaczął rozszerzać obszar działań poprzez wprowadzenie tematyki zdrowego odżywiania czy prewencji bólu kręgosłupa. Celem Studentów dla Zdrowia jest edukowanie, zachęcanie do ruchu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Skupia się on również na uświadamianiu o temacie chorób i zaburzeń psychicznych.

Webinar będzie prowadzony przez Wojciecha Jałoszyńskiego, który jest terapeutą w inicjatywie The Presja. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu wpływu naszego stanu fizycznego, wszelkich dysfunkcji na zdrowie psychiczne. Wojciech Jałoszyński wyjaśni również, czym jest psychosomatyka czy też, czy możliwe jest, aby być szczęśliwym, gdy ciało nie jest zdrowe.

Zapraszamy wszystkich na webinar pt. "Ciało Prawdę Ci Powie! - webinar z Wojciechem Jałoszyńskim" 5 kwietnia godzina 18:00 w formie live na wydarzeniu.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2ya6aNFWQ

Zachęcamy również do dołączenia do naszego newslettera, by być na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Link do zapisów: https://forms.office.com/e/A5gVr9TXJ3

Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam,

Marta Chmielewska
Koordynator Krajowy
Studentów Dla Zdrowia
Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Rytualno-obrzędowe miejsce składania darów wotywnych z wczesnej epoki żelaza odkryte na Pojezierzu Chełmińskim. Projekt interdyscyplinarnych badań naukowych z wiodącą rolą archeologów z Instytutu Archeologii UMK

Początek 2023 roku okazał się w regionie kujawsko-pomorskim szczególnie owocny w znaleziska archeologiczne wyjątkowej rangi naukowej. W strefie osuszonego jeziora natrafiono na kilkaset artefaktów metalowych. Odkrycia dokonali członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Poszukiwaczy Historii. Dotychczasowa ocena chronologiczno-kulturowa tego wyjątkowego i tylko wstępnie poznanego znaleziska pozwala przyjąć, że jest to pozostałość rozległego wielohektarowego obiektu archeologicznego o charakterze rytualno-obrzędowym ludności kultury łużyckiej. Zidentyfikowano szereg skupisk wielu przedmiotów wykonanych z brązu oraz liczne nieskremowane szczątki ludzkie (pozostałości kończyn, kaloty czaszek, żuchwy). Większość wyrobów odlanych z brązu to całe lub uszkodzone ozdoby obręczowe (naszyjniki, bransolety, nagolenniki). Szczególne wrażenie robi kolia składająca się z wielu delikatnych elementów metalowych i szklanych lub szklisto-fajansowych (?), przyozdobiona serią zawieszek o kształtach rybich ogonów. Natrafiono także na metalowe elementy końskiej uprzęży (tarczki tzw. falery) oraz wielką mnogość innych przedmiotów (w tym resztki tkanin, narzędzia z poroża w oprawach z brązowej blachy). Zwracają także uwagę wyjątkowo dużych rozmiarów szpile ze spiralnymi główkami, zapewne wykonane na potrzeby ceremonialne (por. fot.). Są jednak i takie artefakty które trzeba łączyć z kręgiem cywilizacji Scytów lub Neurów. To tzw. zausznice gwoździowate i groty broni łuczniczej pochodzenia południowo-wschodnioeuropejskiego.

 

Rozległość odkryć i wielość znalezisk, ich ważność dla polskiej prahistorii, nakazuje podjęcie działań eksploracyjnych na tym nowym stanowisku archeologicznym w ramach interdyscyplinarnego projektu naukowego. Kroki takie już podjęto organizując w Katedrze Prahistorii Instytutu Archeologii UMK zespół badawczy, składający się z prahistoryków, archeometalurgów, konserwatorów, antropologów i przyrodników. Działania te są prowadzone za zgodą i w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Fot. M. Sosnowski

 

Nowy zespół w ramach IDUB - ForensOMICS group

ForensOMICS group – archeogenomika, mikrobiomika i genomika sądowa

Jednym z laureatów konkursu na uniwersyteckie grupy naukowe IDUB w latach 2023-2025 został zespół o nazwie „ForensOMICS group”. Choć zespół został wyłoniony w obszarze nauk o życiu, ma on charakter multidyscypinarny – skupia archeologów, genetyków populacyjnych i sądowych oraz bioinformatyków. W założeniu grupa ForensOMICS koncentruje się na szerokim spektrum zastosowań współczesnej genomiki, czyli nauki o genomach wykorzystujących różne technologie wielkoskalowego sekwencjonowania DNA (MPS, massively-parallel sequencing). Trzon zespołu stanowią doświadczeni archeolodzy – prof. dr hab. Anna Drążkowska, dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK (Instytut Archeologii UMK) oraz genetycy populacyjni, ewolucyjni i sądowi - prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (lider grupy) i dr hab. Katarzyna Skonieczna, prof. UMK (Katedra Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego CM UMK). Młodszymi członkami zespołu są mgr Sonia Tomczak ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK oraz genetycy i lekarze z Wydziału Lekarskiego CM UMK (dr Urszula Rogalla-Ładniak, dr Anna Radziszewska, dr Anna Duleba oraz mgr Mariusz Gawrych). Bioinformatyczne aspekty badań będzie koordynował prof. dr hab. Jarosław Meller z Katedry Informatyki Stosowanej UMK, uznany w skali międzynarodowej badacz w dziedzinie bioinformatyki strukturalnej, funkcjonalnej  genomiki oraz biologii obliczeniowej. Niezależnie od różnych aplikacji nowoczesnych technik genomowych, zespół jest również nastawiony na świadczenie i rozwijanie nowych usług badawczych – jego członkowie dwa razy z rzędu wygrali otwarty przetarg na prowadzenie badań genetyczno-identyfikacyjnych dla Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN).

Drugie zadanie projektu „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Na przełomie października i listopada pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza w ramach realizowanego projektu „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” (program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych) przeprowadzili nieinwazyjną prospekcję powierzchniową w obrębie trzech obiektów w Gąskach, Liszkowie i Ostrowie (zadanie 5). Celem prac powierzchniowych była rejestracja materialnych reliktów osadnictwa występujących w bezpośrednim sąsiedztwie trzech wymienionych obiektów. Łącznie zlokalizowanych zostało 16 stanowisk, na których zaobserwowano materiały źródłowe począwszy od młodszej epoki kamienia po czasy nowożytne.

 

 

Archiwum