Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Zapraszamy na konferencję.

„Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych”,
17-18 listopada 2022, Toruń

XVIII Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Organizatorzy: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych; Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych PKN ICOMOS

 

Nowy grant NCN

 

Projekt pt. Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na "Czarnych" Kujawach uzyskał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 6. Zadanie jest realizowane przez dr Marcina Weinkaufa z Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK.

Projekt podejmuje problem początku wczesnego średniowiecza na Kujawach. Przewodnim celem będzie datowanie jednego z najstarszych zespołów wczesnośredniowiecznych na Kujawach - osady w Chlewiskach, gm. Dabrowa Biskupia (dawne Nowiny; stan. 1/236). W świetle dotychczasowej wiedzy, pochodzące z osady materiały ceramiczne pod względem technologiczno-stylistyczno-morfologicznym reprezentują najstarszy horyzont osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Polsce, przypadający już na 2. połowę VI w. (?)-VII wiek. Dotychczasowa chronologia wczesnośredniowiecznej osady w Chlewiskach bazuje na datowaniu względnym, dlatego wymaga przeprowadzenia weryfikacji w oparciu o najnowsze, bardziej precyzyjne metody datowania bezwzględnego (metody przyrodnicze), co zwiększy potencjał poznawczy archeologicznych materiałów źródłowych z tego obiektu.

56. Sympozjum Speleologiczne

W dniach 13-16 października 2022 r. pracownicy i studenci i doktoranci Instytutu Archeologii UMK wzięli czynny udział w 56 Sympozjum Speleologicznym, które odbyło się w Podlesicach.

Tegoroczne Sympozjum zostało zorganizowane przez Sekcję Speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Udział wzięło ponad 80 uczestników reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym m.in. geografię, geologię, geomofologię, zoologię, archeologię i ochronę przyrody.

Poza sesją referatową ważnym punktem programu była oczywiście prezentacja jaskiń w tym stanowisk archeologicznych w rejonie Doliny Wodącej i Udorki.

Dr M. Sudoł-Procyk, dr M. Krajcarz, prof. K. Cyrek oraz dr hab. M.T. Krajcarz zaprezentowali interdyscyplinarne wyniki w Jaskini Perspektywicznej, pradziejowej kopalni krzemienia czekoladowego, Schronisku w Smoleniu III oraz w Jaskini Biśnik.

Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski) - badania podwodne

W pierwszych dniach października pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza wraz z Jackiem Niegowskim, Jarosławem Jaworskim oraz Mateuszem Sosnowskim pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego w ramach realizowanego projektu „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” (program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych) przeprowadzili nieinwazyjną prospekcję podwodną w obrębie dwóch zbiorników: rzeki Stara Noteć i Jeziora Gopło (zadanie 7). Celem prac było rejestracja trwałych elementów przestrzeni reliktowej-ewentualnych struktur drewnianych zalegających w obrębie osadów dennych. W pierwszym przypadku penetrację podwodną prowadzono w obrębie koryta rzeki (na odcinku około 500 m) na wysokości wczesnośredniowiecznego grodziska w Kołudzie Wielkiej. Badania na Jeziorze Gopło prowadzono wzdłuż linii brzegowej półwyspu Rzępowskiego w sąsiedztwie reliktów dwóch grodzisk - wczesnośredniowiecznego i pradziejowego. W obu miejscach wykonany został plan batymetryczny dna oraz zobrazowanie sonarem bocznym.

Kołuda Wielka (Stara Noteć): a-b; Kruszwica (Jezioro Gopło): c-d (fot. Weinkauf Marcin)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wyjątkowe odkrycie w miejscowości Pień

Ekspedycja archeologiczna Instytutu Archeologii UMK pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK, z udziałem dr. Łukasza Czyżewskiego, podczas ratowniczych badań na cmentarzysku w Pniu koło Ostromecka, natrafiła 30 sierpnia 2022 roku na nietypowy grób z XVII wieku. Pochowano w nim młodą kobietę, której obawiano się po śmierci, gdyż na jej szyi położono ostrzem sierp, a na duży palec lewej nogi założono kłódkę. W archeologii takie praktyki ze zmarłym uznawane są jako tzw. antywampiryczne. Odkrycie odbiło się szerokim echem w polskich i światowych mediach, gdyż na tego rodzaju pochówek natrafiono po raz pierwszy w Polsce, a najprawdopodobniej w Europie i na świecie.

EXARC Conference

EXARC and Nicolaus Copernicus University in Toruń (PL) are pleased toannounce the 1st call for papers for the 13th Experimental Archaeology Conference (#EAC13), which will be held in Toruń, Poland, on the 1-3 May 2023.
For details check the link:
https://exarc.net/meetings/eac13/call-papers

EXARC i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL) z przyjemnością ogłaszają pierwszy nabór referatów na 13. Konferencję Archeologii Eksperymentalnej (#EAC13), która odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 maja 2023 roku.
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
https://exarc.net/meetings/eac13/call-papers

Archiwum