Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Zmarł dr Andrzej Bokiniec

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr Andrzeja Zdzisława Bokińca adiunkta i wieloletniego wykładowcy w Instytucie Archeologii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Dr Andrzej Bokiniec urodził się w 1961 roku w Bielsku Podlaskim. Studia archeologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zrealizował w latach 1980–1985. Był specjalistą z zakresu schyłku epoki kamienia i początków epoki metali w północno-wschodniej Polsce. W czasie 28 lat pracy na UMK był szczególnie lubianym i cenionym przez studentów nauczycielem akademickim.

 

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają Pracownicy i Studenci z Instytutu Archeologii.

 

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie 22 września 2021 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku (Toruń), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny w Kaszczorku.

logo zamiast zdjęcia

Ogłoszenia dla studentów wyższych roczników archeologii na rok akademicki 2021/22

Aktualne plany zajęć dostępne w zakładce Student.

 

STUDENCI ARCHEOLOGII.
I tura rejestracji (obowiązkowej!) na zajęcia  w systemie USOS odbędzie się w dniach 22.09.21 (od godz. 900) – 15.10.21 (do godz. 18.00).
W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 

II ROK STUDIA I STOPNIA

Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na  stronie internetowej UMK (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

 

III ROK STUDIA I STOPNIA

 1. Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickim 2020/2021 należy zrealizować zajęcia w ramach dwóch modułów: A (90 godzin=8 punktów ECTS; wykaz proponowanych modułów dołączony do planu zajęć) i B (kontynuacja zajęć z modułu konserwacja zabytków archeologicznych) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnowydziałowych (realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych).
  Termin zapisów na wykłady ogólnowydziałowe – poprzez system USOS – zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 2. Studenci III roku zobowiązani są do wyboru jednego seminarium licencjackiego.
  W roku akademickim 2021/2022 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr hab. Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr Magdalena Sudoł, dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.
  Zapisy na seminaria – od 27.09.21 do 8.10.21 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, , pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 

I ROK STUDIA II STOPNIA

 1. Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze (wykaz modułów poniżej) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich lub ogólnowydziałowych, realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych (termin zapisów – poprzez system USOS – zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu). 
  Zapisy na moduły zajęć do wyboru – do 28 września br.; mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, p. 3, tel. 56 611 39 71.

 2. Studenci I roku zobowiązani są do wyboru jednego seminarium magisterskiego. W roku akademickim 2021/2022 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr hab. Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK. 
  Zapisy na seminaria – do 8.10.21 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71).

 

II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze oraz jeden moduł 90-godzinny (wykaz modułów w dalszej części wiadomości).

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Ogłoszenia dla studentów I roku archeologii na rok akademicki 2021/22

Aktualne plany zajęć dostępne w zakładce Student.

 

 1. I tura rejestracji (obowiązkowej) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup) odbędzie się w dniach 22.09.21 (od godz. 9.00) – 15.10.21 (do godz. 18.00).
  Aby zarejestrować się na zajęcia konieczne jest założenie konta na serwerze UMK (instrukcja na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie studiów I roku.
  W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 2. Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku dr. Mateuszem Popkiem odbędzie się 4 października 2021 roku, o godz. 12.30 w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/48, sala nr I im. Romana Jakimowicza

logo zamiast zdjęcia

III ROK STUDIA I STOPNIA Zapisy na moduły zajęć do wyboru

III ROK
STUDIA I STOPNIA

 Zapisy na moduły zajęć do wyboru (chronologiczne) – do 15 września br.; mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, p. 3, tel. 56 611 39 71.

 Moduły do wyboru dla studentów III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2021/2022

 Semestr zimowy 

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I (A)
Różne oblicza źródeł archeologicznych

Kamienne i kościane źródła z epoki kamienia (KKZEK)

Ceramika masowe źródło w badaniach pradziejów (CMZBP)

Archeologia eksperymentalna (AE)

MK II (A)
Archeologia śródziemnomorska

Archeologia środowiskowa basenu Morza Śródziemnego (ASBMS)

Przestrzeń społeczna w kulturze antyku (PSKA)

Grecka kolonizacja i rzymska ekspansja (GKRE)

Źródłoznawstwo w studiach nad kulturą antyczną (ZSKA)

MK III (A)
Archeologia późnego średniowiecza i nowożytności

Archeologia miast późnośredniowiecznych i nowożytnych (AMPN)

Archeologia strefy pozamiejskiej w późnym średniowieczu i nowożytności (ASPPSN))

MK V (B)
Archeologia architektury (kontynuacja)

Archeologia architektury antycznej (AAA)

Życie codzienne w klasztorach (ZCK)

Metodyka badań architektonicznych (MBA)

Historia technik budowlanych (HTB)

Elementy i detale architektoniczne (EDA)

MK V (B)
Archeologia podwodna (kontynuacja)

Archeologia podwodna basenu Morza Śródziemnego (APBMS)

Wybrane zagadnienia z archeologii środowiskowej (WZAS)

Metodyka archeologicznych badań podwodnych (MABP)

MK V (B)
Archeologia środowiskowa (kontynuacja)

Paleofauna w kulturze ludów przedrolniczych i rolniczych (PKLPR)

Środowisko abiotyczne a procesy osadnicze i kulturowe (SAPOK)

Środowiskowe uwarunkowania procesów kulturowych w VI–III tys. BC (SUPK I)

Środowiskowe uwarunkowania procesów kulturowych w II i I tys. BC (SUPK II)

MK VI (B)
Konserwacja zabytków archeologicznych (kontynuacja)

Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych – ćwiczenia (KZCK)

Konserwacja zabytków z surowców organicznych – pracownia (KZSO)

Konserwacja zabytków metalowych – ćwiczenia (KZM)

 

więcej informacji

Monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński

Informujemy, że w końcu zeszłego roku ukazała się wieloautorska monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński. Jest to efekt wspólnego projektu badawczego i wydawniczego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Instytutu Archeologii UMK. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym wykonawcą było wspomniane Muzeum, zaś nasz Instytut był współorganizatorem projektu. Publikowane znalezisko składa się z wielu wyjątkowo cennych pod względem naukowym brązowych i żelaznych ozdób, elementów broni i wyposażenia jeździeckiego. Jest łączone z aktywnością ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza. Warto podkreślić, że pozostaje szczególnie cenne dla interpretacji przyczyn zaistnienia szczególnego typu osadnictwa związanego ze wznoszeniem grodów typu biskupińskiego.  

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Krajewskiego studenta I roku archeologii naszego Instytutu.
W imieniu Dyrekcji i Pracowników składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.

 Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 31 grudnia o godz. 12:00. Różaniec za zmarłych rozpocznie się przed Mszą św. o godz. 11:00. Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane on-line na parafialnym Facebook’u.

https://ekstrasierpc.pl/pl/11_wiadomosci/3420_sierpc-w-zalobie-wkrotce-pogrzeb-tragicznie-zmarlego-rodzenstwa.html

https://www.facebook.com/parafiafarasierpc/posts/744898466427514

logo zamiast zdjęcia

Zasady pisania i oceniania prac licencjackich i magisterskich

Zapraszamy naszych studentów do zapoznania się z nowymi obowiązującymi od tego roku akademickiego zasadami pisania oceniania prac licencjackich i magisterskich. Informacje szczegółowe w dziale "Student".

Nowy tom AHP 27

Na platformie APCz ukazał się 27 tom Archaeolgia Historica Polona.
Zapraszamy do lektury!

 

Newsletter Experimental Archaeology NCU

Już prawie od dwóch lat pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wydają kwartalny Newsletter na temat badań z zakresu archeologii doświadczalnej prowadzonych w naszym ośrodku.
‼️WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ JEGO NOWY NUMER‼️, w którym zamieszczono sześć krótkich artykułów relacjonujących dawne i nowsze prace doświadczalne, odnoszące się do: produkcji i trwałości prehistorycznych barwników, funkcji specyficznych narzędzi kościanych pochodzących ze stanowiska obronnego w Bruszczewie (Epoka Brązu), prehistorycznych technik przędzenia wełny, średniowiecznych technik produkcji bełtów do kuszy oraz mającym na celu rekonstrukcje procesu produkcji nowożytnych szklanych pucharków dzwonowatych. Dodatkowo w Newsletterze można znaleźć krótki artykuł na temat zajęć z archeologii doświadczalnej odbywających się w naszym Instytucie.


Newsletter można odnaleźć pod następującymi linkami:
https://www.researchgate.net/.../344235751_Experimental...
https://www.academia.edu/.../Experimental_Archaeology_in...
Gorąco zapraszamy do lektury!

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

w związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej; 
 • wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami; 
 • wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni; 
 • pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
 • wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

 W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych, studenci oraz pracownicy zobligowani są do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK. 

                                                                                   Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji Wydziału Nauk Historycznych na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

IMMATRYKULACJA 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych.

więcej informacji

Archiwum