Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6
zdjęcie

XI Archeologiczne Seminarium Gwiazdkowe 2019

Dyrekcja Instytutu Archeologii UMK
ma zaszczyt zaprosić na

Archeologiczne Seminarium Gwiazdkowe
Instytutu Archeologii UMK w Toruniu
SPOTKANIE XI,

które odbędzie się
w dniu 17.12.2019 roku o godz. 9:00
w sali im. Romana Jakimowicza

Dyrektor
Instytutu Archeologii
prof. dr hab. Wojciech Chudziak


więcej informacji

zdjęcie

Toruńskie Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments)  

 

Celem Toruńskiego Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments) jest przekraczanie granic tradycyjnie, ideograficznie (opisowo) pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnieniu procesów kulturowych. Ujmując rzecz w inny sposób, chodzi o takie sposoby uprawiania oraz myślenia o humanistyce i naukach społecznych, które tworzą projekty prawdziwie interdyscyplinarne – we współpracy i połączeniu z innymi naukami, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym m.in. narzędzi humanistyki cyfrowej i eksperymentalnej. Centrum stwarza możliwość realizacji innowacyjnych projektów badawczych, na które wcześniej nie było miejsca. Wśród dyscyplin, które są reprezentowane w Centrum znajdują się: językoznawstwo, archeologia, psychologia, geografia społeczna, studia środowiskowe, ekonomia i finanse, zarządzanie i in.

            W ramach centrum realizowanych będzie pięć tematów wiodących:

  1. Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective;
  2. People, Space and Environment;
  3. Evolution of Communication Systems;
  4. Knowledge Complexity and Memory;
  5. Sustainable Development and the Society of the Future.

Toruńskie Centrum Doskonałości IMSErt ma być rozsadnikiem nowych idei oraz nowych sposobów uprawiania humanistyki i nauk społecznych, w silnym powiązaniu z nauką światową. Wśród licznych planowanych inicjatyw Centrum znajduje się powołanie Foresight Lab, zajmującego się prognozowaniem przyszłości w bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w perspektywie międzynarodowej.

Esencją naszego funkcjonowania będzie zachęcanie pracowników Uniwersytetu do realizowania swoich projektów we współpracy z Centrum, jak również do realizowania niezależnych projektów interdyscyplinarnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych

By stało się to możliwe, powołaliśmy do życia Seminarium Naukowe „Poznajmy się”. Jego idea opiera się na prezentowaniu na każdym spotkaniu zainteresowań badawczych i projektów realizowanych przez uczonych reprezentujących dwie wybrane dyscypliny naukowe wchodzące w skład Centrum. Celem spotkań będzie podzielenie się tematyką realizowanych badań oraz poszukiwanie interdyscyplinarnych powiązań inspirujących do podejmowania wspólnych projektów. Seminaria będą odbywały się raz w miesiącu. Pierwsza edycja odbędzie się w środę 4 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, sala III.

Wystąpią na nim:

  1. Zespół w składzie Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Roland Muehlenbernd – Center for Language Evolution Studies – z prezentacją pt. A cost-benefit approach to linguistic politeness;
  2. Zespół w składzie Aldona Glińska-Neweś, Joanna Górka, Andrzej Lis – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – z prezentacją pt. Positive and negative organisational behaviors.

Język obrad: polski i angielski. Kolejne seminarium jest wstępnie zaplanowane na 22 stycznia 2020, a wystąpią na nim zespoły reprezentujące psychologię i geografię społeczną.

Serdecznie zapraszamy!

zdjęcie

GIS-DAY 2019 w Toruniu

Serdecznie zapraszamy naszych pracowników i studentów do uczestnictwa z XX Kujawsko-Pomorskim Dniu GISu organizowanym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Szczegóły programu na stronie WNoZiGP. Zapraszamy.

Program wydarzenia. https://www.geo.umk.pl/panel/wp-content/uploads/program_GISDay_2019.pdf

 

zdjęcie

AHP Tom 26 dostepny na APCZ

Nowy tom AHP Archaeologia Historica Polona 26 (2018) dostępny na Akademickiej Platformie Czasopism APCZ.umk.pl
https://apcz.umk.pl/czasopisma/…/AHP/issue/view/1574/showToc

zdjęcie

The flint mining studies: archaeological excavations – extraction methods – chipping floors – distribution of raw materials and workshop products

 

Zapraszamy na konferencję

W dniach 19-21 września w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa

pt. The flint mining studies: archaeological excavations – extraction methods – chipping floors – distribution of raw materials and workshop products.

Spotkanie naukowe organizowane jest w ramach cyklicznych spotkań komisji UISPP. Tegoroczne będzie dziewiątym z kolei dotyczącym badań prehistorycznego górnictwa krzemienia. Komisja została powołana do życia w 2007 roku w Paryżu. W jej skład wchodzą badacze górnictwa krzemienia z całego świata.
Na konferencję przyjadą badacze tematu z dziewięciu państw, w tym z Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W trakcie sympozjum będziemy mieli możliwość wysłuchania referatów dotyczących najnowszych badań związanych z wydobyciem skał krzemionkowych, jak również ich obróbką i dystrybucją.
Jednocześnie uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z krzemionkowskim regionem prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego, który z dniem 6 lipca br. został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Organizatorami konferencji są: Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times in the International Union of Pre- and Protostoric Sciences, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

logo zamiast zdjęcia

Projekt "Archeoequus"

Pod adresem https://archaeoequus.umk.pl/ ruszyła strona projektu realizowanego w ramach grantu NCN, pt. "Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne". Zapraszamy do zapoznania się z tematyką badań.

zdjęcie

Projekt "Małe Czyste"

W latach 2019-2020 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażowany jest w realizację projektu, który w grudniu 2020 roku sfinalizowany zostanie w postaci publikacji monografii pt. „Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej”. Szczegóły na stronie projektu.

zdjęcie

Ścieżki Archeologii. Nauka – Kultura – Popkultura - zapraszamy

Instytut Archeologii, współorganizator, zaprasza do udziału w festiwalu nauki w Biskupinie, pt. "Ścieżki Archeologii. Nauka – Kultura – Popkultura" w dniach 13-16 czerwca 2019.

W załączniku prezentujemy program festiwalu

zdjęcie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii

Toruń 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


W dniu 19.03.2018 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN,
w ramach projektu, pt. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne, nr 017/25/B/HS3/01248 (konkurs Opus 13).

Komisja w składzie prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK oraz kierownik projektu prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów postanowiła przyznać stypendium pani mgr Martynie Wiejackiej oraz panu mgr. Mateuszowi Skrzatkowi.

prof. dr hab. Daniel Makowiecki

zdjęcie

Warsztaty metod datowania bezwzględnego w Gliwicach

W dnia 2 marca br. studenci i doktoranci Instytutu Archeologii pod opieką dr Jacka Bojarskiego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach metod datowania bezwzględnego, poprowadzone przez specjalistów z Laboratoriów Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W trakcie trwających kilka godzin warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z laboratoryjną "kuchnią" preparowania prób i analizowania ich wyników. Spotkanie to pozwoliło poznać lepiej, takie metody datowania bezwzględnego, jak datowanie radioaktywnym węglem C14, metoda termoluminescencyjna czy AMS.

Wyjazd ten był zorganizowany razem ze studentami archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieje, że wspólny wyjazd, warsztaty i spędzony czas pozwoli zacieśnić współpracę między studentami i doktorantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Warszawskiego.

zdjęcie

SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

W ramach XXV Ogólnopolskich Targów Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA 2018 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w towarzyszącej wydarzeniu imprezie pt. SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ, która odbędzie się 13 marca w godzinach 9:00 – 15:00 w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (Szosa Bydgoska 44/48).

 

Nasi goście będą mieli jedyną w swoim rodzaju możliwość wzięcia udziału w warsztatach i pokazach z zakresu archeologii, obejrzenia oryginalnych zabytków archeologicznych z różnych epok oraz ich replik, a także zwiedzenia instytutowego gabinetu zabytków oraz skansenu. W ramach imprezy będzie można nie tylko zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim dowiedzieć się, czym zajmują się archeolodzy, czym są badania archeologiczne oraz jak wygląda konserwacja i rekonstrukcja różnorodnych przedmiotów sprzed wieków – m.in. ubiorów, ozdób i narzędzi.

Archiwum