Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Zapraszamy na wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Magdaleny Sudoł-Procyk

„Wychodnie krzemienia czekoladowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Stan wiedzy o wydobywaniu, użytkowaniu i dystrybucji surowca w pradziejach oraz perspektywy badawcze”

Wykład odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 10.30 w sali im. Romana Jakimowicza, Instytut Archeologii UMK

Zapraszamy na konferencję.

„Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych”,
17-18 listopada 2022, Toruń

XVIII Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Organizatorzy: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych; Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych PKN ICOMOS

 

Nowy grant NCN

 

Projekt pt. Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na "Czarnych" Kujawach uzyskał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 6. Zadanie jest realizowane przez dr Marcina Weinkaufa z Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK.

Projekt podejmuje problem początku wczesnego średniowiecza na Kujawach. Przewodnim celem będzie datowanie jednego z najstarszych zespołów wczesnośredniowiecznych na Kujawach - osady w Chlewiskach, gm. Dabrowa Biskupia (dawne Nowiny; stan. 1/236). W świetle dotychczasowej wiedzy, pochodzące z osady materiały ceramiczne pod względem technologiczno-stylistyczno-morfologicznym reprezentują najstarszy horyzont osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Polsce, przypadający już na 2. połowę VI w. (?)-VII wiek. Dotychczasowa chronologia wczesnośredniowiecznej osady w Chlewiskach bazuje na datowaniu względnym, dlatego wymaga przeprowadzenia weryfikacji w oparciu o najnowsze, bardziej precyzyjne metody datowania bezwzględnego (metody przyrodnicze), co zwiększy potencjał poznawczy archeologicznych materiałów źródłowych z tego obiektu.

Studenci archeologii objęci obowiązkowym szkoleniem BHP (I rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia – w przypadku studentów z innych uczelni lub z nieaktualnym szkoleniem)

Szkolenie rozszerzone BHP odbędzie się na Wydziale Chemii UMK (Sektor A, II piętro, sala szkoleń BHP), w następujących terminach

wykład: 17.11.2022 (czwartek), godz. 15.30–18.05;

ćwiczenia: 18.11.2022 (piątek), godz. 15.00–18.30.

Studenci przed zajęciami rozszerzonymi winni zapoznać się materiałami części rozszerzonej szkolenia BHP na platformie moodle. Warunkiem zaliczenia BHP jest pozytywny wynik testu szkolenia podstawowego na platformie moodle oraz obecność na zajęciach rozszerzonych.

56. Sympozjum Speleologiczne

W dniach 13-16 października 2022 r. pracownicy i studenci i doktoranci Instytutu Archeologii UMK wzięli czynny udział w 56 Sympozjum Speleologicznym, które odbyło się w Podlesicach.

Tegoroczne Sympozjum zostało zorganizowane przez Sekcję Speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Udział wzięło ponad 80 uczestników reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym m.in. geografię, geologię, geomofologię, zoologię, archeologię i ochronę przyrody.

Poza sesją referatową ważnym punktem programu była oczywiście prezentacja jaskiń w tym stanowisk archeologicznych w rejonie Doliny Wodącej i Udorki.

Dr M. Sudoł-Procyk, dr M. Krajcarz, prof. K. Cyrek oraz dr hab. M.T. Krajcarz zaprezentowali interdyscyplinarne wyniki w Jaskini Perspektywicznej, pradziejowej kopalni krzemienia czekoladowego, Schronisku w Smoleniu III oraz w Jaskini Biśnik.

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

  • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
  • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

więcej informacji

Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski) - badania podwodne

W pierwszych dniach października pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza wraz z Jackiem Niegowskim, Jarosławem Jaworskim oraz Mateuszem Sosnowskim pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego w ramach realizowanego projektu „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” (program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych) przeprowadzili nieinwazyjną prospekcję podwodną w obrębie dwóch zbiorników: rzeki Stara Noteć i Jeziora Gopło (zadanie 7). Celem prac było rejestracja trwałych elementów przestrzeni reliktowej-ewentualnych struktur drewnianych zalegających w obrębie osadów dennych. W pierwszym przypadku penetrację podwodną prowadzono w obrębie koryta rzeki (na odcinku około 500 m) na wysokości wczesnośredniowiecznego grodziska w Kołudzie Wielkiej. Badania na Jeziorze Gopło prowadzono wzdłuż linii brzegowej półwyspu Rzępowskiego w sąsiedztwie reliktów dwóch grodzisk - wczesnośredniowiecznego i pradziejowego. W obu miejscach wykonany został plan batymetryczny dna oraz zobrazowanie sonarem bocznym.

Kołuda Wielka (Stara Noteć): a-b; Kruszwica (Jezioro Gopło): c-d (fot. Weinkauf Marcin)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wyjątkowe odkrycie w miejscowości Pień

Ekspedycja archeologiczna Instytutu Archeologii UMK pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK, z udziałem dr. Łukasza Czyżewskiego, podczas ratowniczych badań na cmentarzysku w Pniu koło Ostromecka, natrafiła 30 sierpnia 2022 roku na nietypowy grób z XVII wieku. Pochowano w nim młodą kobietę, której obawiano się po śmierci, gdyż na jej szyi położono ostrzem sierp, a na duży palec lewej nogi założono kłódkę. W archeologii takie praktyki ze zmarłym uznawane są jako tzw. antywampiryczne. Odkrycie odbiło się szerokim echem w polskich i światowych mediach, gdyż na tego rodzaju pochówek natrafiono po raz pierwszy w Polsce, a najprawdopodobniej w Europie i na świecie.

Źródła z grodzisk kujawskich z grantem MKiDN!

Instytut Archeologii UMK (Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza) w latach 2022–2023 będzie realizował zadanie „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Szczegóły na stronie projektu. 

EXARC Conference

EXARC and Nicolaus Copernicus University in Toruń (PL) are pleased toannounce the 1st call for papers for the 13th Experimental Archaeology Conference (#EAC13), which will be held in Toruń, Poland, on the 1-3 May 2023.
For details check the link:
https://exarc.net/meetings/eac13/call-papers

EXARC i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL) z przyjemnością ogłaszają pierwszy nabór referatów na 13. Konferencję Archeologii Eksperymentalnej (#EAC13), która odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 maja 2023 roku.
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:
https://exarc.net/meetings/eac13/call-papers

Archiwum