Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Naczynia pełne historii

Pozostałości organiczne z 600 naczyń przeanalizowali naukowcy, aby zbadać zmiany w praktykach kulinarnych mieszkańców Europy Północnej między 7. a 3. tysiącleciem p.n.e. W międzynarodowym projekcie uczestniczyli archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

Zmarł dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK

29 października 2023 r. w wieku 43 lat zmarł nasz Przyjaciel, Kolega, Nauczyciel Akademicki dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK.

Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK urodzony 10 maja 1980 r. w Toruniu, rozpoczął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w 1995 r., którą ukończył w 1999 r.

W latach 1999-2000 podjął pięcioletnie studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zafascynowany historią wojskową, zaangażował się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego, którego prezesem był latach 2001-2004.

W latach 2002-2003 uczestniczył w seminarium magisterskim prof. dra hab. Waldemara Rezmera, realizując pracę "Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866 - 1936". Studiował również na Universität Potsdam w ramach programu "Socrates".

Po uzyskaniu tytułu magistra, podjął studia doktoranckie z historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK, otrzymując stypendium naukowe w roku 2006/2007. Pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera napisał rozprawą doktorską "Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie". Dnia 13 maja 2008 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mu stopień naukowy doktora w oparciu o publiczną obronę (6 maja 2008 r.) pracy doktorskiej. Przygotowana dysertacja została uznana przez Komisję Rady Wydziału za wyróżniającą. Od 2008 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Aktywnie uczestniczył w powołaniu kierunku "wojskoznawstwo" na Wydziale Nauk Historycznych i był kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Wojskoznawstwa do 2016 r.

18 października 2016 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych, w oparciu o jednogłośną rekomendację Komisji Habilitacyjnej, nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna, historia wojskowa.

W 2023 r. przyznano mu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Zmarł po długiej chorobie 29 października 2023 r.

Odszedł od nas wybitny uczony, kolega i przyjaciel, człowiek wielkiego serca i prawości.

Jego śmierć stanowi dla nas ogromną stratę.

więcej informacji

Przemoc w starożytnej Grecji: wykład Pani Profesor Jane E. Buikstry z Arizona State University

10 października w Instytucie Archeologii gościliśmy światowej sławy eksperta, Profesor Jane E. Buikstrę z Arizona State University. Pani Profesor wygłosiła wykład na temat przemocy w okresie archaicznym (700-480 p.n.e.) w starożytnej Grecji. Organizacja wykładu była możliwa dzięki finansowaniu uzyskanemu w IDUB UMK. Dziękujemy Pani Profesor za bardzo ciekawy wykład oraz wszystkim Uczestnikom!

Historia zamknięta na kłódkę

10 arów sprawdzonej powierzchni, około 100 grobów odkrytych na dwóch cmentarzach: z przełomu X i XI w. oraz z XVII w., w tym szkielet kobiety z kłódką na palcu u nogi i sierpem przy szyi oraz dziecka pochowanego twarzą do ziemi – to efekty badań archeologicznych w Pniu koło Dąbrowy Chełmińskiej.

więcej informacji

Archiwum