Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6
zdjęcie

Newsletter Experimental Archaeology NCU

Już prawie od dwóch lat pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wydają kwartalny Newsletter na temat badań z zakresu archeologii doświadczalnej prowadzonych w naszym ośrodku.
‼️WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ JEGO NOWY NUMER‼️, w którym zamieszczono sześć krótkich artykułów relacjonujących dawne i nowsze prace doświadczalne, odnoszące się do: produkcji i trwałości prehistorycznych barwników, funkcji specyficznych narzędzi kościanych pochodzących ze stanowiska obronnego w Bruszczewie (Epoka Brązu), prehistorycznych technik przędzenia wełny, średniowiecznych technik produkcji bełtów do kuszy oraz mającym na celu rekonstrukcje procesu produkcji nowożytnych szklanych pucharków dzwonowatych. Dodatkowo w Newsletterze można znaleźć krótki artykuł na temat zajęć z archeologii doświadczalnej odbywających się w naszym Instytucie.


Newsletter można odnaleźć pod następującymi linkami:
https://www.researchgate.net/.../344235751_Experimental...
https://www.academia.edu/.../Experimental_Archaeology_in...
Gorąco zapraszamy do lektury!

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

w związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej; 
  • wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami; 
  • wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni; 
  • pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
  • wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

 W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych, studenci oraz pracownicy zobligowani są do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK. 

                                                                                   Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

zdjęcie

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji Wydziału Nauk Historycznych na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

zdjęcie

IMMATRYKULACJA 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

na mocy zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej publikujemy wykaz zajęć, które w najbliższym czasie będą prowadzone w takiej formie:

Zestawienie zajęć zdalnych na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Zestawienie będzie na bieżąco aktualizowane.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zajęcia zdalne będą odbywały się w terminie ustalonym z prowadzącym dany przedmiot.
Prowadzący będą najczęściej kontaktować się z Państwem drogą mailową via USOSweb - proszę sprawdzać swoje pocztowe skrzynki studenckie!

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK z 24 marca

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora)

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK z 13 marca

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Przedłużanie legitymacji od 11.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

dziekanat będzie przedłużał legitymacje. Można przychodzić osobiście, jednak prosimy, aby np. grupa upoważniła 1 osobę do zebrania, dostarczenia i odbioru legitymacji z dziekanatu.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuję, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

 

więcej informacji

zdjęcie

Zgodnie z zarządzeniami MNiSW i Rektora UMK #Drzwi Otwarte WNH zostają odwołane

>>Wydział Nauk Historycznych 24 marca 2020 r., zaprasza na "Drzwi Otwarte" pod hasłem #WięcejNiżHistoria. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.<<

więcej informacji

zdjęcie

Silna reprezentacja UMK w PAN

Spośród 50 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023, aż pięć osób to przedstawiciele naszego Wydziału:

prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Komitet Nauk Historycznych PAN)
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Komitet Nauk Historycznych PAN)
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Komitet Nauk Historycznych PAN)
prof. dr hab. Szymon Olszaniec (Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN)
prof. dr hab. Wojciech Chudziak (Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN)

więcej informacji

zdjęcie

AHP Tom 26 dostepny na APCZ

Nowy tom AHP Archaeologia Historica Polona 26 (2018) dostępny na Akademickiej Platformie Czasopism APCZ.umk.pl
https://apcz.umk.pl/czasopisma/…/AHP/issue/view/1574/showToc

zdjęcie

Projekt "Archeoequus"

Pod adresem https://archaeoequus.umk.pl/ ruszyła strona projektu realizowanego w ramach grantu NCN, pt. "Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne". Zapraszamy do zapoznania się z tematyką badań.

Archiwum