Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6
zdjęcie

Ogłoszenia dla studentów wszystkich lat

W związku z awarią systemu ogłoszeń dla studentów i pracowników poniżej zamieszczamy stosowne informacje.

 

I tura rejestracji (obowiązkowej) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup) odbędzie się w dniach 24.09.18 (od godz. 17.00) – 15.10.18 (do godz. 8.00). Aby zarejestrować się na zajęcia konieczne jest założenie konta na serwerze UMK (instrukcja na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie studiów I roku.

 W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88).


 

 

Spotkanie organizacyjne I roku

z opiekunem roku dr. Marcinem Weinkaufem odbędzie się 2 października 2018 roku, o godz. 13.30
w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/46, sala nr I im. Romana Jakimowicza


IMMATRYKULACJA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH

ODBĘDZIE SIĘ 3 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZINIE 11.00

W SALI AB 1.22 COLLEGIUM HUMANISTICUM, UL. BOJARSKIEGO 1 


 I ROK STUDIA I STOPNIA

 „Elementy bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii”: 13 godz. w semestrze zimowym. Szczegóły dotyczące tych zajęć znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Szkolenie BHP. Studentów archeologii obowiązuje szkolenie podstawowe oraz szkolenie rozszerzone.

„Ochrona własności intelektualnej”: 5 godz. w semestrze letnim.

 Informacje dotyczące zajęć– Instytut Archeologii, mgr Alina Sosnowska, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88. 

STUDENCI ARCHEOLOGII

 I tura rejestracji (obowiązkowej!) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup)

 odbędzie się w dniach 24.09.18 (od godz. 17.00) – 15.10.18 (do godz. 8.00).

 W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88).

 


II ROK STUDIA I STOPNIA

 Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na stronie internetowej UMK (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

 


III ROK STUDIA I STOPNIA

 Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru A (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 24 do 28 września br. Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe rozpoczynają się 27 września br.

 


 

I ROK STUDIA II STOPNIA

 Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 24 do 28 września br.  Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe rozpoczynają się 27 września br.

 

Zasady wyboru seminariów zostaną podane do końca września.


II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2018/2019 zrealizować w dwa moduły 90-godzinne (=18 punktów ECTS) z zaproponowanych przez Instytut Archeologii (wykaz dołączony do planu zajęć).

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 24 do 28 września br.

więcej informacji

zdjęcie

Metody geofizyczne w archeologii polskiej, spotkanie V

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „Metody geofizyczne w archeologii polskiej, spotkanie V”, która odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2018 r. w Toruniu.

Spotkania organizowane są w cyklu dwurocznym i stały się już ugruntowanym, interdyscyplinarnym forum wymiany doświadczeń dotyczących zastosowania metod geofizycznych, a także towarzyszących im innych metod nieinwazyjnych, w badaniach oraz ochronie dziedzictwa archeologicznego.

Organizatorzy: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zgłoszenia referatów i posterów prosimy nadsyłać do 1 września 2018 r.

Więcej informacji o konferencji wraz z formularzami zgłoszeniowymi można znaleźć na stronie: konferencja-mg.umk.pl Zapraszamy!

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja CAA Polska 2018

Instytut Archeologii i CAA Polska (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology) - polski oddział CAA International zapraszają na doroczną konferencję i warsztaty w dniach 16-18 maja 2018 roku w Toruniu.

Szczegóły na stronach konferencji: https://pl.caa-international.org/caapl-2018-torun/

 

więcej informacji

zdjęcie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii

Toruń 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


W dniu 19.03.2018 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN,
w ramach projektu, pt. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne, nr 017/25/B/HS3/01248 (konkurs Opus 13).

Komisja w składzie prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK oraz kierownik projektu prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów postanowiła przyznać stypendium pani mgr Martynie Wiejackiej oraz panu mgr. Mateuszowi Skrzatkowi.

prof. dr hab. Daniel Makowiecki

więcej informacji

zdjęcie

SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

W ramach XXV Ogólnopolskich Targów Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA 2018 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w towarzyszącej wydarzeniu imprezie pt. SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ, która odbędzie się 13 marca w godzinach 9:00 – 15:00 w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (Szosa Bydgoska 44/48).

 

Nasi goście będą mieli jedyną w swoim rodzaju możliwość wzięcia udziału w warsztatach i pokazach z zakresu archeologii, obejrzenia oryginalnych zabytków archeologicznych z różnych epok oraz ich replik, a także zwiedzenia instytutowego gabinetu zabytków oraz skansenu. W ramach imprezy będzie można nie tylko zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim dowiedzieć się, czym zajmują się archeolodzy, czym są badania archeologiczne oraz jak wygląda konserwacja i rekonstrukcja różnorodnych przedmiotów sprzed wieków – m.in. ubiorów, ozdób i narzędzi.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Wycieczka kół naukowych (16-19 stycznia 2018)

W dniach 16-19 stycznia członkowie kół naukowych działających przy Instytucie Archeologii UMK odbyli wycieczkę w południowe rejony Polski. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, oraz wystawę „Podziemia Rynku” Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy oraz Muzeum Historycznego w Sanoku – Zamek Królewski wystawę archeologiczną i twórczości Stanisława Beksińskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty metod datowania bezwzględnego w Gliwicach

W dnia 2 marca br. studenci i doktoranci Instytutu Archeologii pod opieką dr Jacka Bojarskiego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach metod datowania bezwzględnego, poprowadzone przez specjalistów z Laboratoriów Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W trakcie trwających kilka godzin warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z laboratoryjną "kuchnią" preparowania prób i analizowania ich wyników. Spotkanie to pozwoliło poznać lepiej, takie metody datowania bezwzględnego, jak datowanie radioaktywnym węglem C14, metoda termoluminescencyjna czy AMS.

Wyjazd ten był zorganizowany razem ze studentami archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieje, że wspólny wyjazd, warsztaty i spędzony czas pozwoli zacieśnić współpracę między studentami i doktorantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej informacji

Archiwum