Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Zapisy na seminaria

III ROK, STUDIA I STOPNIA

I ROK, STUDIA II STOPNIA

 

W roku akademickim 2023/2024 seminaria dyplomowe prowadzą: dr hab. Jacek Bojarski; prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK; dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr Magdalena Sudoł-Procyk; dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.

Zapisy na seminaria – najpóźniej do 5.10.23 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, , pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, e-mail:also@umk.pl).

 

OGŁOSZENIE I ROK STUDIA I STOPNIA

Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku dr Justyną Orłowską

odbędzie się 3 października 2023 roku, o godz. 11.30

w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/46, sala nr I im. Romana Jakimowicza.

Ogłoszenia dla studentów studiów pierwszego stopnia na semestr zimowy 2023/24

Rejestracja w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup), na zajęcia z zimowego semestru roku akademickiego 2023/2024, dla studentów archeologii odbędzie się w dniach 18.09.23 (od godz. 8.00) – 12.10.23 (do godz. 17.00).

Studenci I roku studiów licencjackich, aby zarejestrować się na zajęcia, muszą mieć konto na serwerze UMK (instrukcja założenia konta na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie zajęć.

W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, e-mail: also@umk.pl).

 

II ROK STUDIA I STOPNIA

Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na stronie internetowej UMK (Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

III ROK STUDIA I STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickim 2023/2024 należy zrealizować:

– zajęcia w ramach dwóch modułów: A – chronologicznego (90 godzin=8 punktów ECTS) oraz B – tematycznego (kontynuacja zajęć z modułu wybranego w letnim semestrze roku akademickiego 2022/2023);

– 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnowydziałowych (realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych); zasady i termin zapisów zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu;

– seminarium dyplomowe (licencjackie); zasady i termin zapisów zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

Ogłoszenia dla studentów studiów drugiego stopnia na semestr zimowy 2023/24

Rejestracja w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup), na zajęcia z zimowego semestru roku akademickiego 2023/2024, dla studentów archeologii odbędzie się w dniach 18.09.23 (od godz. 8.00) – 12.10.23 (do godz. 17.00).

W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, e-mail: also@umk.pl).

I ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickiego 2023/2024 należy zrealizować:

–  zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze;

– 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich z zakresu nauk społecznych;

– seminarium dyplomowe (magisterskie); zasady i termin zapisów zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2023/2024 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze oraz jeden moduł 90-godzinny.

III ROK STUDIA I STOPNIA MODUŁY

Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickim 2023/2024 należy zrealizować zajęcia w ramach jednego, wybranego modułu chronologicznego (A), w wymiarze 90 godzin (=8 punktów ECTS); wykaz proponowanych modułów poniżej. Zapisy na zajęcia – do 12 września 2023 roku – przyjmuje mgr Alina Sosnowska, telefon: 56 611 39 71, e-mail: also@umk.pl.

W przypadku modułów tematycznych (B) obowiązuje kontynuacja modułu zadeklarowanego w letnim semestrze roku akademickiego 2022/2023.

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I (A)
Archeologia prahistoryczna – Dylematy współczesnej archeologii

Wybrane problemy interpretacyjne współczesnej archeologii (WPIWA)

Archeologia wobec dylematów współczesności (AWDW)

Czas i przestrzeń w interpretacjach badaczy epok metali (CPIBEM)

MK II (A)
Archeologia antyczna – Cywilizacja śródziemnomorska. Grecja
i Rzym

Kultura starożytnej Grecji (KSG)

Rzym i Barbaricum (RiB)

Pieniądz i gospodarka w świecie starożytnym (PGŚS)

MK III (A)
Archeologia historyczna – Archeologia Słowiańszczyzny

wczesnośredniowiecznej

Słowiańszczyzna plemienna (SP)

Archeologia wczesnych państw (AWP)

MK IV (B)
Archeologia architektury (kontynuacja)

Archeologia architektury antycznej (AAA)

Życie codzienne w klasztorach (ZCK)

Metodyka badań architektonicznych (MBA)

Historia technik budowlanych (HTB)

Elementy i detale architektoniczne (EDA)

MK V (B)
Archeologia podwodna (kontynuacja)

Archeologia podwodna basenu Morza Śródziemnego (APBMS)

Wybrane zagadnienia z archeologii środowiskowej (WZAS)

Metodyka archeologicznych badań podwodnych (MABP)

MK VI (B)
Konserwacja zabytków archeologicznych (kontynuacja)

Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych – ćwiczenia (KZCK)

Konserwacja zabytków z surowców organicznych – pracownia (KZSO)

Konserwacja zabytków metalowych – ćwiczenia (KZM)

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 22 do 31 maja 2023 roku – przyjmuje mg Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, telefon 56 611 39 71, e-mail: also@umk.pl (osoby, które wcześniej dokonały zapisu u prowadzących ćwiczenia proszone są o potwierdzenie uczestnictwa). Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia.

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego.

Studenci zobowiązani są do złożenia opiekunom ćwiczeń terenowych oświadczenia o ubezpieczeniu (plik w załączeniu).

Lp.

Miejscowość

Prowadzący

Termin

Liczba miejsc

1

Chlewiska, pow. inowrocławski*
(woj. kujawsko-pomorskie);
osada ze starszych faz średniowiecza;

Kałdus, pow. chełmiński* (woj. kujawsko-pomorskie); osiedle wczesnośredniowieczne w ramach wielokulturowego kompleksu osadniczego

prof. dr hab. Wojciech Chudziak,

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

7.08–1.09.2023

8–16

2

Ostrów Lednicki, pow. gnieźnieński
(woj. wielkopolskie);
wczesnośredniowieczna przeprawa mostowa

dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK

30.06.–27.07.2023

8

3

Paliwodzizna, pow. golubsko-dobrzyński* (woj. kujawsko-pomorskie); obozowisko mezolityczne;

Nowogród, pow. golubsko-dobrzyński(woj. kujawsko-pomorskie); obozowisko mezolityczne

dr Justyna Orłowska

3–30.07.2022

8–16

4

Poręba Dzierżna, pow. olkuski (woj. małopolskie); kopalnia krzemienia ze schyłkowego paleolitu/mezolitu

dr Magdalena Sudoł-Procyk

3–30.07.2022

8–16

* Ćwiczenia terenowe dla grup nr 1 i 3 będą organizowane na dwóch stanowiskach.

Nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej

Ukazała się nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej, dotycząca pochodzenia metalu użytego do produkcji przedmiotów z późnej epoki brązu na terenie południowo-zachodniej Polski

więcej informacji

Webinar dla studentów "Ciało Prawdę Ci Powie! - z Wojciechem Jałoszyńskim”

Szanowni Państwo,

nazywam się Marta Chmielewska i jestem Koordynatorką Krajową Inicjatywy Studenci Dla Zdrowia. Piszę do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji o naszym webinarze "Ciało Prawdę Ci Powie! - webinar z Wojciechem Jałoszyńskim”, który odbędzie się poprzez transmisję Facebook Live 5 kwietnia o godzinie 18:00.

Studenci Dla Zdrowia to projekt mający na celu szerzenie świadomości studentów na temat zdrowia psychicznego i fizycznego.  
Powstał w okresie pandemii, kiedy to wielu młodych ludzi musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością, która mogła ich przytłoczyć.  
Początkowo projekt koncentrował się na wsparciu psychicznym studentów.  

Z biegiem czasu zaczął rozszerzać obszar działań poprzez wprowadzenie tematyki zdrowego odżywiania czy prewencji bólu kręgosłupa. Celem Studentów dla Zdrowia jest edukowanie, zachęcanie do ruchu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Skupia się on również na uświadamianiu o temacie chorób i zaburzeń psychicznych.

Webinar będzie prowadzony przez Wojciecha Jałoszyńskiego, który jest terapeutą w inicjatywie The Presja. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu wpływu naszego stanu fizycznego, wszelkich dysfunkcji na zdrowie psychiczne. Wojciech Jałoszyński wyjaśni również, czym jest psychosomatyka czy też, czy możliwe jest, aby być szczęśliwym, gdy ciało nie jest zdrowe.

Zapraszamy wszystkich na webinar pt. "Ciało Prawdę Ci Powie! - webinar z Wojciechem Jałoszyńskim" 5 kwietnia godzina 18:00 w formie live na wydarzeniu.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2ya6aNFWQ

Zachęcamy również do dołączenia do naszego newslettera, by być na bieżąco z naszymi wydarzeniami.

Link do zapisów: https://forms.office.com/e/A5gVr9TXJ3

Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam,

Marta Chmielewska
Koordynator Krajowy
Studentów Dla Zdrowia
Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Archiwum