Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6
logo zamiast zdjęcia

Projekt "Archeoequus"

Pod adresem https://archaeoequus.umk.pl/ ruszyła strona projektu realizowanego w ramach grantu NCN, pt. "Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne". Zapraszamy do zapoznania się z tematyką badań.

zdjęcie

Projekt "Małe Czyste"

W latach 2019-2020 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażowany jest w realizację projektu, który w grudniu 2020 roku sfinalizowany zostanie w postaci publikacji monografii pt. „Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej”. Szczegóły na stronie projektu.

zdjęcie

Ścieżki Archeologii. Nauka – Kultura – Popkultura - zapraszamy

Instytut Archeologii, współorganizator, zaprasza do udziału w festiwalu nauki w Biskupinie, pt. "Ścieżki Archeologii. Nauka – Kultura – Popkultura" w dniach 13-16 czerwca 2019.

W załączniku prezentujemy program festiwalu

zdjęcie

Forum Archeologii Publicznej - zaproszenie

Forum Archeologii Publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna

Archeologia publiczna (ang. public archaeology) to niezwykle pojemny termin, w którym mieszczą się m. in. działania ukierunkowane na przedstawianie szeroko rozumianej archeologii społeczeństwu, włączanie jej do dyskursu społecznego oraz uobecnianie jej w przestrzeni publicznej. Współcześnie przedsięwzięcia z tego zakresu są realizowane wielotorowo, a związane z nimi strategie bywają bardzo zróżnicowane pod względem środków, założeń, celów i skali. Wzrost zainteresowania edukacją i popularyzacją archeologiczną, obserwowany na gruncie polskiej archeologii w ostatnich dziesięcioleciach, wydaje się potwierdzać, że archeologia publiczna jest niezmiennie aktualnym tematem, w ramach którego szczególnie istotny staje się aspekt wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu w dyskusji na temat tego, jak archeolodzy – i nie tylko – realizują założenia archeologii publicznej w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa. Organizowane przez nas Forum Archeologii Publicznej ma na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie, zarówno dla osób związanych z sektorem akademickim, administracją publiczną, jak i dla pracowników muzeów i firm archeologicznych, członków fundacji, działaczy stowarzyszeń, jak również niezrzeszonych miłośników archeologii.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji archeologiapubliczna.umk.pl, poprzez którą, po utworzeniu konta i zalogowaniu, można przesyłać zgłoszenia. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (dla studentów i doktorantów 100 zł).

logo zamiast zdjęcia

Zaproszenie na konferencję

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflegeund Archäologisches Landesmuseum oraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach od 11.08.2019 do 8.03.2020 r. prezentować będzie wystawę czasową „Słowianie połabscy”. Głównym celem  wystawy będzie prezentacja kultury i historii Słowian zamieszkujących obszary północno-wschodnich i wschodnich Niemiec do końca XII w.

Jednym z wydarzeń inspirowanych tą wystawą będzie konferencja naukowa poświęcona tematyce historii i kultury wczesnośredniowiecznych Słowian połabskich, którą pragniemy zorganizować w dniach 25 i 26 października 2019 r. w siedzibie muzeum w Gnieźnie. W imieniu komitetu organizacyjnego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej konferencji, której głównym celem będzie dyskusja pomiędzy badaczami – z ośrodków polskich jak i niemieckich – z dziedzin archeologii, historii, lingwistyki, czy antropologii kulturowej i religioznawstwa. Chcielibyśmy aby jej wynikiem było określenie najważniejszych problemów badawczych związanych z interesująca nas problematyką, oraz ukazanie wielości interpretacji i postaw naukowych z nią związanych. Ponadto będzie to wspaniała okazja do wymiany idei, doświadczeń a także prezentacji wyników najnowszych badań. Zagadnienia jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach konferencji to:

- osadnictwo i jego elementy (grody, osady, budownictwo drewniane, cmentarzyska);

- elity plemienne;

- kontakty handlowe (wymiana towarów; cyrkulacja kruszców; handel niewolnikami)

- sanktuaria, świątynie, drewniana architektura sakralna;

- wyobrażenia bóstw;

- obrzędowość;

- relacje z Państwem Karolingów;

- z Świętym Cesarstwem Rzymskim;

- z państwem Piastów;

- z państwem wielkomorawskim i czeskim

- próby chrystianizacji Słowian połabskich.

 Informacje organizacyjne:

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak  Instytut Archeologii Uniwersytet  Mikołaja Kopernika wToruniu

Dr Paweł Szczepanik – Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Kaczmarek – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Miejsce konferencji: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Termin: 25-26.10.2019 r.

Termin nadsyłania abstraktów (do 500 znaków):30.05.2019 na adres:

pawelszczepanik@umk.pl

Języki: polski, angielski, niemiecki

Długość wystąpienia: do 25 min.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszonych referatów.

Pełna treść ogłoszenia i karta zgłoszeniowa w załączonym dokumencie PDF.

zdjęcie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii

Toruń 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


W dniu 19.03.2018 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN,
w ramach projektu, pt. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne, nr 017/25/B/HS3/01248 (konkurs Opus 13).

Komisja w składzie prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK oraz kierownik projektu prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów postanowiła przyznać stypendium pani mgr Martynie Wiejackiej oraz panu mgr. Mateuszowi Skrzatkowi.

prof. dr hab. Daniel Makowiecki

zdjęcie

Warsztaty metod datowania bezwzględnego w Gliwicach

W dnia 2 marca br. studenci i doktoranci Instytutu Archeologii pod opieką dr Jacka Bojarskiego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach metod datowania bezwzględnego, poprowadzone przez specjalistów z Laboratoriów Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W trakcie trwających kilka godzin warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z laboratoryjną "kuchnią" preparowania prób i analizowania ich wyników. Spotkanie to pozwoliło poznać lepiej, takie metody datowania bezwzględnego, jak datowanie radioaktywnym węglem C14, metoda termoluminescencyjna czy AMS.

Wyjazd ten był zorganizowany razem ze studentami archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieje, że wspólny wyjazd, warsztaty i spędzony czas pozwoli zacieśnić współpracę między studentami i doktorantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Warszawskiego.

zdjęcie

SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

W ramach XXV Ogólnopolskich Targów Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA 2018 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w towarzyszącej wydarzeniu imprezie pt. SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ, która odbędzie się 13 marca w godzinach 9:00 – 15:00 w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (Szosa Bydgoska 44/48).

 

Nasi goście będą mieli jedyną w swoim rodzaju możliwość wzięcia udziału w warsztatach i pokazach z zakresu archeologii, obejrzenia oryginalnych zabytków archeologicznych z różnych epok oraz ich replik, a także zwiedzenia instytutowego gabinetu zabytków oraz skansenu. W ramach imprezy będzie można nie tylko zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim dowiedzieć się, czym zajmują się archeolodzy, czym są badania archeologiczne oraz jak wygląda konserwacja i rekonstrukcja różnorodnych przedmiotów sprzed wieków – m.in. ubiorów, ozdób i narzędzi.

Archiwum