Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6

Stypendia dla studentów

.

Najlepsza absolwentka i student Wydziału Nauk Historycznych

W tym roku nagrodę jako najlepsza absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymała Pani Dominika Szczupak.

Pani Dominika Szczupak studia magisterskie na kierunku archeologia realizowała w latach 2019 – 2021. W dniu 29 czerwca 2021 r. obroniła pracę magisterską pt. „Higiena i zdrowie na zamkach w państwie krzyżackim w Prusach (XIII – XV w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych”, przygotowaną pod opieką naukową dr. hab. Marcina Wiewióry, prof. UMK. Od października bieżącego roku kontynuuję studia z zakresu archeologii w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” UMK.

Zainteresowania badawcze Pani Dominiki dotyczą budownictwa i kultury materialnej na obszarze państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w okresie średniowiecza.

 

 

 

Hubert Binnebesel

Nagrodę jako najlepszy student Wydziału Nauk Historycznych UMK w roku akademickim 2020/2021 otrzymał Pan Hubert Binnebesel.

Pan Hubert Brunon Binnebesel jest studentem I roku studiów magisterskich na kierunku archeologia. W dniu 11 września 2020 roku obronił pracę licencjacką pt. „Kopalnia krzemienia w Porębie Dzerżnej (woj. małopolskie), na tle górnictwa w epoce kamienia na ziemiach polskich”, przygotowaną pod opieką naukową prof. dr hab. Krzysztofa Cyrka.

Pan Hubert Binnebesel czynnie uczestniczył jako samodzielny autor lub współautor referatu w dwóch konferencjach: studencko-doktoranckiej konferencji „Życie przedmiotu. Od surowca do eksponatu” organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Varia” oraz międzynarodowej konferencji „Przeszłość ma przyszłość/The past has a future” organizowanej przez Wydział Archeologii UW.

Swoje zainteresowania w zakresie górnictwa pradziejowego student pogłębił podczas praktyk  terenowych w prahistorycznej kopalni krzemienia w Spienne w Belgii (Agence wallonne du Patrimoine), wyjazd w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.  

Badania archeologiczne kopalni krzemienia czekoladowego w Dolinie Udorki

„Dorzecze Wisły obfituje w złoża kilku rodzajów surowców krzemionkowych, które były wykorzystywane w czasach prehistorycznych. Wśród nich krzemień czekoladowy – był jednym z najlepszych jakościowo: twardy, kruchy i o jednolitej strukturze, dlatego dobrze nadawał się do wytwarzania narzędzi. Ma wiele odmian – od barwy jasnobrązowej (czekolady mlecznej) po ciemny brąz (jak czekolada gorzka)” - dr Sudoł-Procyk

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C89366%2Cna-wyzynie-krakowsko-czestochowskiej-odkryto-pradziejowa-kopalnie-krzemienia

Badania archeologiczne na Zamkowej Górze w Bytowie

Badania na stanowisku prowadzone były w 1914 i 1936 oraz 1961 roku. W tym roku badania prowadzi Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a kieruje nimi doktor Paweł Szczepanik. W tym roku wykopaliska zostały zainicjowane przez dr Pawła Szczepanika z Instytutu Archeologii UMK.

https://gp24.pl/przelomowe-odkrycia-archeologow-na-gorze-zamkowej-w-bytowie-zdjecia-i-wideo/ar/c1-15824439

International Camp of Experimental Archaeology

W dniach 16-27 sierpnia bieżącego roku na terenie Zamku Golubskiego odbył się międzynarodowy obóz archeologii doświadczalnej. Pełna relacja „dzień po dniu” na https://www.facebook.com/exarchcamp/

https://www.youtube.com/watch?v=HdaC2aU9iCc

logo zamiast zdjęcia

Ubezpieczenia NNW dla studentów

W związku z otrzymaną wiadomością od Przewodniczącego Samorządu Studenckiego informuję, że dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w roku akademickim 2021/2022 zapewnia InterRisk TU S.A Przedstawicielstwo w Toruniu.

Pełne informacje dostępne są na stronie: https://www.umk.pl/studenci/ubezpieczenia/nnw/

Z poważaniem

Magdalena Walenciak
Dział Rekrutacji i Spraw studenckich
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11 87-100 Toruń
tel. 56 611 49 49

logo zamiast zdjęcia

Zaproszenie do badania "Oceń swój system oceny okresowej!"

*Ogłoszenie umieszczone za zgoda i wiedza Dziekana WNH*

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest sprawdzenie, jak pracownicy naukowi oceniają systemy oceny okresowej, którym podlegają.

W ostatnim czasie sposoby oceniania działalności naukowej są tematem ożywionej dyskusji środowiska akademickiego. Wciąż jednak brakuje danych dotyczących tego, co sami naukowcy sądzą o sposobach oceniania ich pracy. Niewiele wiadomo także o tym, jaki jest związek różnych form oceny okresowej z motywacją do pracy i samopoczuciem naukowców.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, w którym będą Państwo mogli ocenić system oceny okresowej pracowników naukowych w Państwa miejscu pracy oraz podzielić się opiniami na jego temat.

W badaniu wzięło już udział niemal 1000 pracowników naukowych, jednak im więcej odpowiedzi zbierzemy, tym bardziej wiarygodne będą jego wyniki.

Link do ankiety wraz ze szczegółowym opisem badania znajduje się poniżej:

 

https://forms.gle/2bEnceAhFU17wnB67

 

Z poważaniem
dr Konrad Kulikowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr hab. Sylwia Przytuła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

Zmarł dr Andrzej Bokiniec

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr Andrzeja Zdzisława Bokińca adiunkta i wieloletniego wykładowcy w Instytucie Archeologii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Dr Andrzej Bokiniec urodził się w 1961 roku w Bielsku Podlaskim. Studia archeologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zrealizował w latach 1980–1985. Był specjalistą z zakresu schyłku epoki kamienia i początków epoki metali w północno-wschodniej Polsce. W czasie 28 lat pracy na UMK był szczególnie lubianym i cenionym przez studentów nauczycielem akademickim.

 

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają Pracownicy i Studenci z Instytutu Archeologii.

 

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie 22 września 2021 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku (Toruń), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny w Kaszczorku.

logo zamiast zdjęcia

Ogłoszenia dla studentów wyższych roczników archeologii na rok akademicki 2021/22

Aktualne plany zajęć dostępne w zakładce Student.

 

STUDENCI ARCHEOLOGII.
I tura rejestracji (obowiązkowej!) na zajęcia  w systemie USOS odbędzie się w dniach 22.09.21 (od godz. 900) – 15.10.21 (do godz. 18.00).
W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 

II ROK STUDIA I STOPNIA

Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na  stronie internetowej UMK (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

 

III ROK STUDIA I STOPNIA

 1. Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickim 2020/2021 należy zrealizować zajęcia w ramach dwóch modułów: A (90 godzin=8 punktów ECTS; wykaz proponowanych modułów dołączony do planu zajęć) i B (kontynuacja zajęć z modułu konserwacja zabytków archeologicznych) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnowydziałowych (realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych).
  Termin zapisów na wykłady ogólnowydziałowe – poprzez system USOS – zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 2. Studenci III roku zobowiązani są do wyboru jednego seminarium licencjackiego.
  W roku akademickim 2021/2022 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr hab. Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr Magdalena Sudoł, dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.
  Zapisy na seminaria – od 27.09.21 do 8.10.21 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, , pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 

I ROK STUDIA II STOPNIA

 1. Oprócz zajęć obowiązkowych w zimowym semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze (wykaz modułów poniżej) oraz 30 godzin zajęć (=2 punkty ECTS) w ramach przedmiotów/wykładów ogólnouniwersyteckich lub ogólnowydziałowych, realizowanych na innym kierunku prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych (termin zapisów – poprzez system USOS – zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu). 
  Zapisy na moduły zajęć do wyboru – do 28 września br.; mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, p. 3, tel. 56 611 39 71.

 2. Studenci I roku zobowiązani są do wyboru jednego seminarium magisterskiego. W roku akademickim 2021/2022 seminaria prowadzą: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; prof. dr hab. Anna Drążkowska; dr hab. Jacek Gackowski; dr hab. Inga Głuszek; dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK; prof. dr hab. Stanisław Kukawka; prof. dr hab. Daniel Makowiecki; prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Grzegorz Osipowicz; prof. UMK; dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK; dr hab. Andrzej Pydyn; dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK; dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK. 
  Zapisy na seminaria – do 8.10.21 – przyjmuje mgr Alina Sosnowska (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 88, 56 611 39 71).

 

II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2021/2022 należy zrealizować zajęcia fakultatywne, wybierając jeden 180-godzinny moduł, realizowany w wymiarze 90 godzin w zimowym semestrze i 90 godzin w letnim semestrze oraz jeden moduł 90-godzinny (wykaz modułów w dalszej części wiadomości).

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Ogłoszenia dla studentów I roku archeologii na rok akademicki 2021/22

Aktualne plany zajęć dostępne w zakładce Student.

 

 1. I tura rejestracji (obowiązkowej) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup) odbędzie się w dniach 22.09.21 (od godz. 9.00) – 15.10.21 (do godz. 18.00).
  Aby zarejestrować się na zajęcia konieczne jest założenie konta na serwerze UMK (instrukcja na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie studiów I roku.
  W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 3, tel. 56 611 39 71, 56 611 39 88).

 2. Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku dr. Mateuszem Popkiem odbędzie się 4 października 2021 roku, o godz. 12.30 w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/48, sala nr I im. Romana Jakimowicza

Monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński

Informujemy, że w końcu zeszłego roku ukazała się wieloautorska monografia znaleziska gromadnego z Brudzynia, pow. żniński. Jest to efekt wspólnego projektu badawczego i wydawniczego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Instytutu Archeologii UMK. Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym wykonawcą było wspomniane Muzeum, zaś nasz Instytut był współorganizatorem projektu. Publikowane znalezisko składa się z wielu wyjątkowo cennych pod względem naukowym brązowych i żelaznych ozdób, elementów broni i wyposażenia jeździeckiego. Jest łączone z aktywnością ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza. Warto podkreślić, że pozostaje szczególnie cenne dla interpretacji przyczyn zaistnienia szczególnego typu osadnictwa związanego ze wznoszeniem grodów typu biskupińskiego.  

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Krajewskiego studenta I roku archeologii naszego Instytutu.
W imieniu Dyrekcji i Pracowników składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.

 Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 31 grudnia o godz. 12:00. Różaniec za zmarłych rozpocznie się przed Mszą św. o godz. 11:00. Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane on-line na parafialnym Facebook’u.

https://ekstrasierpc.pl/pl/11_wiadomosci/3420_sierpc-w-zalobie-wkrotce-pogrzeb-tragicznie-zmarlego-rodzenstwa.html

https://www.facebook.com/parafiafarasierpc/posts/744898466427514

Newsletter Experimental Archaeology NCU

Już prawie od dwóch lat pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wydają kwartalny Newsletter na temat badań z zakresu archeologii doświadczalnej prowadzonych w naszym ośrodku.
‼️WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ JEGO NOWY NUMER‼️, w którym zamieszczono sześć krótkich artykułów relacjonujących dawne i nowsze prace doświadczalne, odnoszące się do: produkcji i trwałości prehistorycznych barwników, funkcji specyficznych narzędzi kościanych pochodzących ze stanowiska obronnego w Bruszczewie (Epoka Brązu), prehistorycznych technik przędzenia wełny, średniowiecznych technik produkcji bełtów do kuszy oraz mającym na celu rekonstrukcje procesu produkcji nowożytnych szklanych pucharków dzwonowatych. Dodatkowo w Newsletterze można znaleźć krótki artykuł na temat zajęć z archeologii doświadczalnej odbywających się w naszym Instytucie.


Newsletter można odnaleźć pod następującymi linkami:
https://www.researchgate.net/.../344235751_Experimental...
https://www.academia.edu/.../Experimental_Archaeology_in...
Gorąco zapraszamy do lektury!

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku

w związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej; 
 • wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami; 
 • wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni; 
 • pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami; 
 • wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

 W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych, studenci oraz pracownicy zobligowani są do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK. 

                                                                                   Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji Wydziału Nauk Historycznych na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

IMMATRYKULACJA 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych.

więcej informacji

Archiwum