Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
banner nagłówkowy Gabinet zabytków Gabinet zabytków Magazyn Sala wykładowa obrazek nr 6
logo zamiast zdjęcia

Zaproszenie na konferencję

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflegeund Archäologisches Landesmuseum oraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach od 11.08.2019 do 8.03.2020 r. prezentować będzie wystawę czasową „Słowianie połabscy”. Głównym celem  wystawy będzie prezentacja kultury i historii Słowian zamieszkujących obszary północno-wschodnich i wschodnich Niemiec do końca XII w.

Jednym z wydarzeń inspirowanych tą wystawą będzie konferencja naukowa poświęcona tematyce historii i kultury wczesnośredniowiecznych Słowian połabskich, którą pragniemy zorganizować w dniach 25 i 26 października 2019 r. w siedzibie muzeum w Gnieźnie. W imieniu komitetu organizacyjnego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej konferencji, której głównym celem będzie dyskusja pomiędzy badaczami – z ośrodków polskich jak i niemieckich – z dziedzin archeologii, historii, lingwistyki, czy antropologii kulturowej i religioznawstwa. Chcielibyśmy aby jej wynikiem było określenie najważniejszych problemów badawczych związanych z interesująca nas problematyką, oraz ukazanie wielości interpretacji i postaw naukowych z nią związanych. Ponadto będzie to wspaniała okazja do wymiany idei, doświadczeń a także prezentacji wyników najnowszych badań. Zagadnienia jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach konferencji to:

- osadnictwo i jego elementy (grody, osady, budownictwo drewniane, cmentarzyska);

- elity plemienne;

- kontakty handlowe (wymiana towarów; cyrkulacja kruszców; handel niewolnikami)

- sanktuaria, świątynie, drewniana architektura sakralna;

- wyobrażenia bóstw;

- obrzędowość;

- relacje z Państwem Karolingów;

- z Świętym Cesarstwem Rzymskim;

- z państwem Piastów;

- z państwem wielkomorawskim i czeskim

- próby chrystianizacji Słowian połabskich.

 Informacje organizacyjne:

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak  Instytut Archeologii Uniwersytet  Mikołaja Kopernika wToruniu

Dr Paweł Szczepanik – Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Kaczmarek – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Miejsce konferencji: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Termin: 25-26.10.2019 r.

Termin nadsyłania abstraktów (do 500 znaków):30.05.2019 na adres:

pawelszczepanik@umk.pl

Języki: polski, angielski, niemiecki

Długość wystąpienia: do 25 min.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszonych referatów.

Pełna treść ogłoszenia i karta zgłoszeniowa w załączonym dokumencie PDF.

więcej informacji

zdjęcie

BLISKIE, LECZ Z DALEKIEGO ŚWIATA Historia udomowienia ssaków

W Muzeum Śląskim w Katowicach 29. marca zostanie otwarta wystawa, pt. BLISKIE, LECZ Z DALEKIEGO ŚWIATA, poświęcona historii zwierząt domowych.

Przygotowana ekspozycja, powstała we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w historii muzealnictwa i wystawiennictwa w Polsce.

Na 700 m2 powierzchni wystawienniczej zgromadzono ponad 300 zabytków,  z niemal 30 instytucji archeologicznych. Na ich podstawie zaprezentowano historię zwierząt domowych, psa, owcy, kozy, bydła, świni, kota i konia. Opowiedziano o ich dzikich przodkach, szlakach „wędrówek” z odległych centrów udomowienia do ziem polskich. Opisano ich znaczenie gospodarcze, w codziennym życiu w obrzędach, wierzeniach i magii. Historie z wystawy zawarto też w tekstach i ilustracjach książki, pt. Bliskie, lecz z Dalekiego Świata, napisanej przez dr Renatę Abłamowicz - kuratora wystawy (Muzeum Śląskie), oraz prof. dr hab. Daniela Makowieckiego – konsultanta naukowego (Instytut Archeologii UMK).

Link do strony muzealnej: https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/bliskie-dalekiego-swiata/

 

więcej informacji

zdjęcie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii

Toruń 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko doktorant – stypendysta w Instytucie Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


W dniu 19.03.2018 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN,
w ramach projektu, pt. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne, nr 017/25/B/HS3/01248 (konkurs Opus 13).

Komisja w składzie prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK oraz kierownik projektu prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów postanowiła przyznać stypendium pani mgr Martynie Wiejackiej oraz panu mgr. Mateuszowi Skrzatkowi.

prof. dr hab. Daniel Makowiecki

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty metod datowania bezwzględnego w Gliwicach

W dnia 2 marca br. studenci i doktoranci Instytutu Archeologii pod opieką dr Jacka Bojarskiego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach metod datowania bezwzględnego, poprowadzone przez specjalistów z Laboratoriów Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W trakcie trwających kilka godzin warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z laboratoryjną "kuchnią" preparowania prób i analizowania ich wyników. Spotkanie to pozwoliło poznać lepiej, takie metody datowania bezwzględnego, jak datowanie radioaktywnym węglem C14, metoda termoluminescencyjna czy AMS.

Wyjazd ten był zorganizowany razem ze studentami archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieje, że wspólny wyjazd, warsztaty i spędzony czas pozwoli zacieśnić współpracę między studentami i doktorantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej informacji

zdjęcie

SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

W ramach XXV Ogólnopolskich Targów Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA 2018 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w towarzyszącej wydarzeniu imprezie pt. SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ, która odbędzie się 13 marca w godzinach 9:00 – 15:00 w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (Szosa Bydgoska 44/48).

 

Nasi goście będą mieli jedyną w swoim rodzaju możliwość wzięcia udziału w warsztatach i pokazach z zakresu archeologii, obejrzenia oryginalnych zabytków archeologicznych z różnych epok oraz ich replik, a także zwiedzenia instytutowego gabinetu zabytków oraz skansenu. W ramach imprezy będzie można nie tylko zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim dowiedzieć się, czym zajmują się archeolodzy, czym są badania archeologiczne oraz jak wygląda konserwacja i rekonstrukcja różnorodnych przedmiotów sprzed wieków – m.in. ubiorów, ozdób i narzędzi.

więcej informacji

Archiwum