Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Promocja

Promocja

W sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki, ważnych wydarzeń, konferencji, sukcesów pracowników i studentów informacji udzielają:

Dziekan

prof. dr hab. Stanisław Roszak, e-mail: sroszak@umk.pl, tel. 00 48 56 611-37-12

Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym

dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK, e-mail: inga.gluszek@umk.pl, tel. 00 48 56 611-37-55

Wszelkie pytania odnośnie naszej oferty dydaktycznej i działalności badawczej, należy kierować do Władz Instytutu.

Koordynator działań promocyjnych:
dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK, dr Łukasz Czyżewski

Media społecznościowe (FB):

Dokumenty (dokumenty w załączniku)