Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Nagroda im. Romana Jakimowicza

Nagroda im. Romana Jakimowicza przyznawana jest corocznie, od 2009 roku, laureatowi konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną w Instytucie Archeologii UMK. Nominowani do niej – przez promotorów – są absolwenci studiów magisterskich, którzy uzyskali za prace dyplomowe oceny bardzo dobre. Główny laureat wyłaniany jest w drodze tajnego głosowania członków Kapituły Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii, pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu. W konkursie, oprócz nagrody głównej, przyznawane są wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia podczas corocznego, organizowanego w grudniu Seminarium Gwiazdkowego, odbywającego się w Instytucie Archeologii.

Prof. R. Jakimowicz
Prof. R. Jakimowicz

Prof. dr hab. Roman Jakimowicz (1889-1951) urodził się 12 V 1889 roku w Juriewie Polskim (obecnie w obwodzie włodzimierskim w Federacji Rosyjskiej). Jeden z czołowych polskich archeologów II Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym kierował Państwowym Gronem Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Był organizatorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a do II wojny światowej również jego dyrektorem. Ze stanowiska tego został zwolniony przez niemieckie władze okupacyjne. Jako specjalista w dziedzinie archeologii wczesnego średniowiecza był współautorem Prehistorii ziem polskich, przygotowywanej jeszcze w okresie międzywojennym przez Polską Akademię Umiejętności, lecz wydanej dopiero w 1948 roku. Główny wkład w polską archeologię stanowią jego pionierskie prace na temat wczesnośredniowiecznych skarbów. W dniu 1.06.1946 został mianowany (przez rektora Ludwika Kolankowskiego) profesorem nadzwyczajnym Zakładu Prehistorycznego na Wydziale Humanistycznym UMK, którym kierował do śmierci w roku 1951. Brał udział w tworzeniu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego.


W konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nagrody otrzymali:

→w roku akademickim 2008/2009

→w roku akademickim 2009/2010

→w roku akademickim 2010/2011

→w roku akademickim 2011/2012

→w roku akademickim 2012/2013

→w roku akademickim 2013/2014

→w roku akademickim 2015/2016

→w roku akademickim 2016/2017

→w roku akademickim 2017/2018

→w roku akademickim 2018/2019

 


NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2008/2009

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2008/2009 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2009/2010

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2010/2011

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011  przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2011/2012

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2012/2013

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013  przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2013/2014

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2015/2016

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2016/2017

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2017/2018

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA

NAGRODA IM. ROMANA JAKIMOWICZA 2018/2019

w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną  w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 przyznaną przez Kapitułę Promotorów Prac Magisterskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

NAGRODA GŁÓWNA
WYRÓŻNIENIA
NOMINACJE