Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Mateusz Popek
adiunkt
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 130, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3989
e-mail: mpopek@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5490-3585

Terminy konsultacji:
Poniedziałki 10:00 - 12:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy