Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Anna Drążkowska
profesor
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 109
tel.: +48-56-611-2333
e-mail: annadr@umk.pl
www: http://www.annadrazkowska.pl

Terminy konsultacji:
Instytut Archeologii poniedziałek od godz. 11.30 do 13 pokój nr 109

Bibliografia