Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Anna Drążkowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/129


Autorzy: Reitsema Laurie J., Drążkowska Anna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Stable carbon and nitrogen isotope evidence for diets of 17-18th century elites.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 169-175, tab., wykr.

Uwagi: Oryg. pol.: Izotopy węgla i azotu w badaniu diety elit XVII-XVIII wieku na podstawie wydobytych szczątków. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 49-58.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Ornamentation of 17th- and 18th-century coffins : forms and methods.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 64-82, il.

Uwagi: Oryg. pol.: Formy i sposoby zdobienia XVII- i XVIII-wiecznych trumien. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 140-176.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


3/129


Autorzy: Walczak Maciej, Drążkowska Anna, Burkowska-But Aleksandra, Swiontek Brzezinska Maria.

Tytuł oryginału: Microbiological analysis of human remains and coffin parts.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 185-188

Uwagi: Oryg. pol.: Analiza mikrobiologiczna szczątków ludzkich i elementów trumien z krypt grobowych. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 147-158.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/129


Autorzy: Łyczak Monika, Drążkowska Anna, Rojkowska-Tasak Halina, Cechosz Stanisław, Holcer Łukasz.

Tytuł oryginału: Burial crypts : architectonic analysis.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 31-49, il.

Uwagi: Oryg. pol.: Krypty grobowe : analiza architektoniczna. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 84-117.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


5/129


Autorzy: Nowak Marcin, Drążkowska Anna, Łyczak Monika.

Tytuł oryginału: Burial furnishing.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 83-136, il., tab.

Uwagi: Oryg. pol.: Wyposażenie grobowe. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 177-279.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


6/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Burials from the crypts of the church and monastery cloister : analysis and attempted identification.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 50-63, il., tab.

Uwagi: Oryg. pol.: Pochówki z krypt bazyliki i krużganków klasztoru : analiza i próba identyfikacji.. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 118-139.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


7/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Clothing of clerics and laymen.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 139-147, il., tab.

Uwagi: Oryg. pol.: Odzież osób świeckich i duchownych. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 351-360.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


8/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Conservation and restoration of textile artefacts.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 191-196, il.

Uwagi: Oryg. pol.: Prace konserwatorskie i restauratorskie przeprowadzone na zabytkach tekstylnych. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 173-179.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


9/129


Autorzy: Nowak Marcin, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Conservation of metal and wooden objects and objects of complex material composition.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 197-201, il., tab.

Uwagi: Oryg. pol.: Konserwacja zabytków metalowych i drewnianych oraz przedmiotów o złożonych strukturach surowcowych. W: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020. S. 180-185.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.


10/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Introduction.

Tytuł całości: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies, archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 11-20, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 241-263.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Burial crypts of St Francis of Assisi church in Cracow in the light of interdisciplinary studies : archaeology, study of dress and textiles, anthropology, microbiology, artefacts conservation / ed. by Anna Drążkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: 266 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Oryg. pol.: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia ; T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. A. Drążkowskiej. Toruń 2020.

Uwagi: Bibliogr. s. 241-263.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/129


Autorzy: Szulc Justyna, Karbowska-Berent Joanna, Drążkowska Anna, Ruman Tomasz, Beech Iwona, Sunner Jan A., Gutarowska Beata.

Tytuł oryginału: Metabolomics and metagenomics analysis of 18th century archaeological silk.

Czasopismo: International Biodeterioration and Biodegradation

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 156

Opis fizyczny: Art. no. 105120 S. 1-10, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ibiod

Impact Factor: 4.320

Punktacja MNiSW: 140.000


13/129


Autorzy: Śliwka-Kaszyńska Magdalena, Ślebioda Marek, Brillowska-Dąbrowska Anna, Mroczyńska Martyna, Karczewski Jakub, Marzec Anna, Rybiński Przemysław, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Multi-technique investigation of grave robes from 17th and 18th century crypts using combined spectroscopic, spectrometric techniques, and new-generation sequencing.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 13

Opis fizyczny: Art. no. 3535 S. 1-19, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


14/129


Autorzy: Reitsema Laurie J., Drążkowska Anna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Izotopy węgla i azotu w badaniu diety elit XVII-XVIII wieku na podstawie wydobytych szczątków.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 49-58, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Formy i sposoby zdobienia XVII- i XVIII-wiecznych trumien.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 140-176, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/129


Autorzy: Karbowska-Berent Joanna, Szulc Justyna, Ruman Tomasz, Drążkowska Anna, Gutarowska Beata, Jarmiłko Joanna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka zniszczeń mikrobiologicznych tkanin jedwabnych.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 159-169, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/129


Autorzy: Welc Fabian, Łyczak Monika, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Kompleksowe rozpoznanie metodą georadarową (GPR) wnętrza bazyliki franciszkanów w Krakowie.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 51-83, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.


18/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Konserwacja zabytków metalowych i drewnianych oraz przedmiotów o złożonych strukturach surowcowych.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 180-185, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/129


Autorzy: Łyczak Monika, Drążkowska Anna, Rojkowska-Tasak Halina, Cechosz Stanisław, Holcer Łukasz.

Tytuł oryginału: Krypty grobowe : analiza architektoniczna.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 84-117, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.


20/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież osób świeckich i duchownych.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 351-360, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/129


Autorzy: Szwelicki Rafał, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Pasy siatkowe.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 361-371, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Pochówki z krypt bazyliki i krużganków klasztoru : analiza i próba identyfikacji.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 118-139, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Prace konserwatorskie i restauratorskie przeprowadzone na zabytkach tekstylnych.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 173-179, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/129


Autorzy: Pińska Katarzyna, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Szczątki roślin odnalezione w kryptach.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 81-112, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.


25/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 11-14, il.


26/129


Autorzy: Nowak Marcin, Drążkowska Anna, Łyczak Monika.

Tytuł oryginału: Wyposażenie grobowe.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 177-279, tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 433-460.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/129


Autorzy: Pińska Katarzyna, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Badania archeobotaniczne ziół użytych do balsamacji ciał zmarłych.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 113-130, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.


28/129


Autorzy: Walczak Maciej, Drążkowska Anna, Burkowska-But Aleksandra, Swiontek Brzezinska Maria.

Tytuł oryginału: Analiza mikrobiologiczna szczątków ludzkich i elementów trumien z krypt grobowych.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 147-158, tab.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 11-15, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-245.


30/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2: Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja : pod red. Anny Drążkowskiej.

Tytuł równoległy: Grave crypts of St Francis of Assisi Church in Cracow in the light of interdisciplinary studies.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 253 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 229-245.

Punktacja MNiSW: 20.000


31/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1: Archeologia, historia, kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej.

Tytuł równoległy: Grave crypts of St Francis of Assisi Church in Cracow in the light of interdisciplinary studies. Vol. 1

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 465 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 433-460.

Punktacja MNiSW: 20.000


32/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Research in the crypts of the Church of Saint Francis of Assisi in Cracow.

Tytuł równoległy: Badania w kryptach kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

Rocznik: 2020

Szczegóły: Z. 35

Opis fizyczny: S. 97-106, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/0208-6034

Punktacja MNiSW: 20.000


33/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież dziecięca od powijaków do piątego roku życia w XVII-XIX wieku.

Tytuł całości: Dziecko i jego świat, ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku / red. nauk. Monika Janisz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2019

Opis fizyczny: S. 179-218, il.


34/129


Autorzy: Burkowska-But Aleksandra, Drążkowska Anna, Swiontek Brzezinska Maria, Deja-Sikora Edyta, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Microbiological hazards associated with archaeological works, illustrated with an example of Fredro Crypt (Przemyśl, Poland).

Czasopismo: Collegium Antropologicum

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 43 no. 1

Opis fizyczny: S. 61-68, il., tab.; streszcz. chrow.

Punktacja MNiSW: 40.000


35/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o wpływie mumifikacji ciał na stan zachowania tkanin odnajdywanych w kryptach.

Tytuł całości: Archeologia włókiennictwa w Polsce, nowe badania, nowi badacze : konferencja ogólnopolska, Warszawa, 27-28 marca 2018 r. : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 3


36/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Jedwabna odzież grobowa i akcesoria ubiorów : analiza kostiumologiczna i problemy konserwatorskie.

Tytuł całości: Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą, studia archeologiczno-architektoniczne / pod red. Krzysztofa Sochy i Julianny Sójkowskiej-Sochy.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej : 2017

Opis fizyczny: S. 177-191, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


37/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku.

Tytuł równoległy: History of underwear in Polish territories from 14th c till the end of 18th c.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 304 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 265-274.

Punktacja MNiSW: 100.000


38/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Tkaniny i elementy pasmanteryjne.

Tytuł całości: Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Marcina Majewskiego.

Adres wydawniczy: Stargard, Muzeum Archeologiczno-Historyczne : 2016

Opis fizyczny: S. 373-383, il., tab.; streszcz. niem.

Seria: (Archeologia Stargardu ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wianek grobowy

Tytuł całości: Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Marcina Majewskiego.

Adres wydawniczy: Stargard, Muzeum Archeologiczno-Historyczne : 2016

Opis fizyczny: S. 367-372, il.; streszcz. niem.

Seria: (Archeologia Stargardu ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka ubiorów znalezionych w kryptach.

Tytuł równoległy: A description of clothing found in crypts.

Tytuł całości: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie, wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014 / [red. nauk. Andrzej Buko, Stanisław Gołub].

Adres wydawniczy: Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 179-189, il.; streszcz. ang., ukr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Niedźwiadek Rafał, Matuzevičiūtė Simona, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Odzież grobowa z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski, Ukrainy i Litwy.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 129-165, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Grupa M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


42/129


Autorzy: Pińska Katarzyna, Sady Agata, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Szczątki roślin z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski i Litwy.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 269-324, il., tab.

Punktacja MNiSW: 2.500


43/129


Autorzy: Kozłowski Tomasz, Drążkowska Anna, Krajewska Magdalena.

Tytuł oryginału: Szczątki wybranych przedstawicieli dawnych elit Rzeczypospolitej w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 169-215, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kozłowski T., Krajewska M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


44/129


Autorzy: Niedźwiadek Rafał, Drążkowska Anna, Hupało Wiera, Przymorska-Sztuczka Magdalena.

Tytuł oryginału: Wyposażenie nowożytnych pochówków na podstawie wybranych stanowisk z Polski, Ukrainy i Litwy.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 70-125, il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Przymorska-Sztuczka M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


45/129


Autorzy: Walczak Maciej, Drążkowska Anna, Burkowska-But Aleksandra, Swiontek Brzezinska Maria.

Tytuł oryginału: Zagrożenie mikrobiologiczne w kryptach grobowych.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 327-343, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Walczak M., Burkowska-But A., Swiontek Brzezinska M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


46/129


Autorzy: Niedźwiadek Rafał, Drążkowska Anna, Majorek Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowożytne trumny z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski, Litwy i Ukrainy.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 19-70, il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Majorek M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


47/129


Autorzy: Reitsema Laurie, Kozłowski Tomasz, Jankauskas Rimantas, Drążkowska Anna, Krajewska Magdalena.

Tytuł oryginału: Dieta przedstawicieli elit społecznych Rzeczypospolitej na podstawie analizy stabilnych izotopów węgla i azotu w szczątkach szkieletowych.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 230-246, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kozłowski T., Krajewska M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


48/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Siemińska Dominika, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Konserwacja zabytków archeologicznych.

Tytuł całości: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 355-378, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Grupa M. - 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


49/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego : próba analizy interdyscyplinarnej / pod red. Anny Drążkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 432 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 397-424.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Tajemnice krypt.

Czasopismo: Cenne, Bezcenne, Utracone

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1-2 (82-83)

Opis fizyczny: S. 30-35, il.; streszcz. ang.


51/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Suchą stopą przez ulice średniowiecznych i nowożytnych miast : analiza formy i funkcji patynek.

Czasopismo: Pomorania Antiqua

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 511-526, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


52/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Przyczyny i rodzaje zniszczeń XVII i XVIII-wiecznych tkanin z badań archeologicznych w Gniewie.

Czasopismo: Pomorania Antiqua

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 527-536, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


53/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Problemy z identyfikacją XVIII-wiecznych pochówków biskupów przemyskich obrządku łacińskiego.

Tytuł całości: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych, Funeralia Lednickie, spotkanie 16 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, Biblioteka Telgte Wydawnictwo : 2014

Opis fizyczny: S. 241-247

Seria: (Funeralia Lednickie ;spotkanie 16)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


54/129


Autorzy: Grupa Małgorzata, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat nowożytnych koronek klockowych z odzieży grobowej.

Tytuł całości: Rzeczy i ludzie, kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym : studia dedykowane Marii Dąbrowskiej / red. Magdalena Bis, Wojciech Bis.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2014

Opis fizyczny: S. 325-334, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 443 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 351-362

Punktacja MNiSW: 20.000


56/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Ciżmy z reliktów mostu zachodniego.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. T. 2: Mosty traktu poznańskiego, (wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986-2003) / red. Andrzej Kola i Gerard Wilke.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2014

Opis fizyczny: S. 233-237, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


57/129


Autorzy: Burkowska Aleksandra, Drążkowska Anna, Walczak Maciej, Swiontek Brzezinska Maria.

Tytuł oryginału: Klątwa faraona i inne nieszczęścia, czyli co zagraża zdrowiu archeologa?.

Tytuł równoległy: Curse of the Pharaoh and other disasters - what jeopardizes the health of archaeologists.

Tytuł całości: XII Międzynarodowa Konferencja "Człowiek - Zdrowie - Środowisko", Warszawa, 11-12 września 2014 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy : 2014

Opis fizyczny: S. [1-2]


58/129


Autorzy: Reitsema Laurie J., Kozłowski Tomasz, Jankauskas Rimantas, Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Political ecology of the "Golden Liberty" : elite diet in the Polish-Lithuanian Commonwealth (16-18th c. AD).

Czasopismo: American Journal of Physical Anthropology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 153 no. S58

Opis fizyczny: S. 220

Uwagi: Special Issue: Program of the 83rd Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, April 18-12, 2014

Uwagi: 10.1002/ajpa


59/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież do chrztu z XVII i XVIII w.

Tytuł całości: Kultura radości na Ziemi Wschowskiej, obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt / pod red. Pawła Klinta, Marty Malkus i Kamili Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Wschowa, Stowarzyszenie Czas A.R.T. : 2013

Opis fizyczny: S. 97-106, il.; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Sposoby zdobienia wyrobów skórzanych i motywy dekoracyjne na przykładzie wybranych zabytków pozyskanych z badań na ulicy Panieńskiej w Gdańsku.

Tytuł całości: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 447-456, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dziecięca odzież grobowa z kościoła św. Jana w Gdańsku : analiza kostiumologiczna.

Tytuł całości: Kościół św. Jana w Gdańsku, w kręgu kultury sepulkralnej / red. nauk. Jakub Szczepański.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury : 2012

Opis fizyczny: S. 173-180, il.


62/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 348 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 309-325. Indeks

Punktacja MNiSW: 20.000


63/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Odzież z XVII i XVIII wieku z krypt grobowych archikatedry w Lublinie : analiza kostiumologiczna.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 60 nr 2

Opis fizyczny: S. 319-329, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


64/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Przedmioty z mogił polskich oficerów w Katyniu i Charkowie jako dowód zbrodni, zadanie konserwatorskie i relikwie narodu polskiego.

Tytuł całości: Charków - Katyń - Twer - Bykownia, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej : 2011

Opis fizyczny: S. 183-190, il.

Seria: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ;t. 59)


65/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 364 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 305-321. Indeksy

Punktacja MNiSW: 20.000


66/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata, Płóciennik Przemysław, Rybka Krzysztof, Szatkowski Janusz, Zawadzka Anna.

Tytuł oryginału: Using vacuum freeze-drying for waterlogged archaeological leather conservation.

Tytuł równoległy: Wykorzystanie techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach do konserwacji zabytkowych skór.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 63

Opis fizyczny: S. 357-385, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


67/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Nowożytne lalki w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Tytuł całości: Dawne i współczesne zabawki dziecięce / pod red. Doroty Żołądź-Strzelczyk i Katarzyny Kabacińskiej

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2010

Opis fizyczny: S. 69-77, il., tab.; streszcz. ang.


68/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Siedemnasto- i osiemnastowieczne koronki dodatkiem do odzieży grobowej na podstawie wybranych przykładów pozyskanych w trakcie badań archeologicznych

Tytuł całości: Kultura funeralna ziemi wschowskiej / pod red. Pawła Klinta, Marty Małkus i Kamili Szymańskiej

Adres wydawniczy: Wschowa, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 157-164, il.


69/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Haberdashery elements made of metal thread : conservation problems

Tytuł całości: North European Symposium for Archaeological Textiles X / ed. by Eva Andersson Strand [et al.]

Adres wydawniczy: Oxford, Oxbow Books : 2010

Opis fizyczny: S. 52-56, il.

Seria: (Ancient Textiles Series ;vol. 5)

Uwagi: Bibliogr.


70/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Conservation of textiles excavated from Polish officers' collective graves in Katyń and Kharkiv (Russ. Kharkov).

Czasopismo: Fasciculi Archaeologiae Historicae

Rocznik: 2010

Szczegóły: Fasc. 23

Opis fizyczny: S. 97-102, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Tyt. tomu: From studies into ancient textiles and clothing

Punktacja MNiSW: 15.000


71/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne obuwie skórzane z badań archeologicznych prowadzonych na Starym Mieście w Bydgoszczy

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 17-25, il.


72/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Męska XVIII-wieczna domowa czapka z krypty kościoła św. Mikołaja w Łabiszynie

Czasopismo: Pomorania Antiqua

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 275-286, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


73/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Preservation problems connected with mortuary wax-fat (adipocere) substance removing from textiles excavated in mass graves of Polish officers in Charkov.

Tytuł równoległy: Problemy konserwatorskie związane z usuwaniem masy woskowo-tłuszczowej z tekstyliów wydobytych ze zbiorowych mogił polskich oficerów w Charkowie.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 62

Opis fizyczny: S. 505-521

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


74/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Próba identyfikacji formy średniowiecznych skórzanych toreb z Torunia na podstawie źródeł ikonograficznych.

Tytuł całości: In gremio - in praxi, studia nad średniowiecznym skórnictwem = In gremio - in praxi : studies on the medieval leather production / red. Anna B. Kowalska, Beata Wywrot-Wyszkowska.

Adres wydawniczy: Szczecin, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 113-122, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


75/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Jedwabne XVIII-wieczne dodatki do odzieży z kościoła pw. św. Mikołaja w Gdańsku.

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / [red.: Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 241-246, il.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 2)

Uwagi: Bibliogr.


76/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Suknia Zofii Radomickiej z Ujejskich, wydobyta z krypt w kościele ewangelickim imienia Żłóbka Chrystusowego we Wschowie, na tle mody odzieżowej i zwyczajów pogrzebowych w XVII w.

Tytuł całości: Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego / pod red. Pawła Klinta, Marty Małkus i Kamili Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Wschowa, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe : 2009

Opis fizyczny: S. 73-78, rys.


77/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne skórzane obuwie wydobyte na Starym Mieście w Toruniu.

Czasopismo: Pomorania Antiqua

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 233-250, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


78/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Jedwabne obuwie wydobyte z krypt grobowych.

Czasopismo: Pomorania Antiqua

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 223-232, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


79/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: A test on carrying out re-conservation of leather artifacts using vacuum drying technique in low temperatures.

Tytuł równoległy: Próba przeprowadzenia rekonserwacji zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 61

Opis fizyczny: S. 407-417, il., tab.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Punktacja MNiSW: 8.000


80/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat sposobów walki z dżumą w XVII i XVIII wieku na podstawie wybranych źródeł.

Tytuł całości: Epidemie, klęski, wojny, Funeralia Lednickie - spotkanie 10 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2008

Opis fizyczny: S. 269-273, il.

Uwagi: Bibliogr.


81/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 343, [1] s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


82/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonych na jedwabnych tkaninach wydobytych w kościele ewangelickim pw. Żłóbka Jezusowego we Wschowie.

Czasopismo: Lubuskie Materiały Konserwatorskie

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 9-13, il.

Uwagi: Bibliogr.


83/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Children's burial clothing from the end of 17th and the beginning of 18th century excavated in Lublin (Poland).

Tytuł całości: Archäologische Textilfunde = Archaeological textiles, NESAT IX, [Braunwald, 18.-20. Mai 2005] / Hrsg.: Antoinette Rast-Eicher, Renata Windler.

Adres wydawniczy: Ennenda, ArcheoTex : 2007

Opis fizyczny: S. 166-169, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


84/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dziecięcy jedwabny czepek z XVIII wieku wydobyty w gdańskim kościele św. Jana.

Tytuł całości: Archeologia Gdańska. T. 3 / [kom. red.: Zbigniew Borcowski, Leszek Kajzer, Henryk Paner].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2007

Opis fizyczny: S. 129-134, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


85/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Powijaki jako podstawowy element garderoby niemowlęcej.

Tytuł całości: Archeologia Gdańska. T. 3 / [kom. red.: Zbigniew Borcowski, Leszek Kajzer, Henryk Paner].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2007

Opis fizyczny: S. 135-141, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


86/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: XVII-wieczny czepek ze złotej nici wydobyty w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie : analiza kostiumologiczna : problemy konserwatorskie.

Tytuł całości: Materiali i doslidžennâ z arheologii Prikarpattâ i Volini. Vyp. 11 = Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area. Vol. 11

Adres wydawniczy: L'viv, Institut Ukrainoznavstva im. I. Krip'âkeviča Nacional'na Akademiâ Nauk Ukraini : 2007

Opis fizyczny: S. 130-135, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


87/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: XVIII-wieczne guziki wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. św. Józefa w Pułtusku.

Tytuł całości: Pułtuskie osobliwości, materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich / pod red. Anny Henrykowskiej i Radosława Lolo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoński, Muzeum Regionalne w Pułtusku : 2007

Opis fizyczny: S. 53-62, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


88/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Obuwie z połowy XVIII wieku wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. św. Józefa w Pułtusku.

Tytuł całości: Pułtuskie osobliwości, materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich / pod red. Anny Henrykowskiej i Radosława Lolo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoński, Muzeum Regionalne w Pułtusku : 2007

Opis fizyczny: S. 37-50, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


89/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Jedwabne, XVIII-wieczne tekstylia wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. św. Józefa w Pułtusku.

Tytuł całości: Pułtuskie osobliwości, materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich / pod red. Anny Henrykowskiej i Radosława Lolo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoński, Muzeum Regionalne w Pułtusku : 2007

Opis fizyczny: S. 21-34, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


90/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Srebrna klamra od buta z połowy XVIII wieku wydobyta z krypty grobowej w kościele p.w. św. Józefa w Pułtusku.

Tytuł całości: Pułtuskie osobliwości, materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich / pod red. Anny Henrykowskiej i Radosława Lolo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoński, Muzeum Regionalne w Pułtusku : 2007

Opis fizyczny: S. 13-19, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


91/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: O wykorzystaniu tkanin w XVII- i XVIII-wiecznych uroczystościach pogrzebowych.

Tytuł całości: Rafał hrabia Gurowski, szkice do XVIII-wiecznego portretu szlacheckiego.

Adres wydawniczy: Wschowa, Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 77-86, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


92/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne patynki z badań archeologicznych w Toruniu.

Tytuł równoległy: Late medieval overshoes from archaeological excavations in Toruń.

Tytuł całości: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 423-431, il.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 17)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


93/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: "...Świat już pożegnali, nie za umarłych, ale za śpiących trzeba (ich) mieć" : poduszki jako element wyposażenia grobowego.

Tytuł całości: Środowisko pośmiertne człowieka, Funeralia Lednickie - spotkanie 9 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2007

Opis fizyczny: S. 411-418, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


94/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 259, [1] s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


95/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Kwiaty i wianki elementem wyposażenia grobowego osiemnastowiecznych pochówków na podstawie znalezisk z kościoła św. Jana i z kościoła św. Trójcy w Gdańsku.

Tytuł całości: XV Sesja Pomorzoznawcza, materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.

Adres wydawniczy: Elbląg, Muzeum Archeologiczno-Historyczne : 2007

Opis fizyczny: S. 491-496, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


96/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Obuwie typu mule wydobyte na Starym Mieście w Toruniu.

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 12

Opis fizyczny: S. 71-76, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


97/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Problemy konserwacji elementów pasmanteryjnych wykonanych z nici metalowej.

Czasopismo: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska

Rocznik: 2004-2007, 2007

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 195-206

Punktacja MNiSW: 3.000


98/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Odzież wydobyta z krypt kościoła św. Mikołaja w Toruniu.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 247-257, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


99/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Jedwabna odzież grobowa z XVII i XVIII wieku wydobyta w kościele p.w. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie (Ukraina).

Tytuł całości: Materiali i doslidžennâ z arheologii Prikarpattâ i Volini. Vyp. 10 = Materials and studies on archeology of Sub-Carpathian and Volhynian area. Vol. 10

Adres wydawniczy: L'viv, Institut Ukrainoznavstva im. I. Krip'âkeviča Nacional'na Akademiâ Nauk Ukraini : 2006

Opis fizyczny: S. 239-246, il.; streszcz. ukr., ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


100/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dodatki do ubiorów toruńskich.

Tytuł całości: Non omnis moriar, zwyczaje pogrzebowe w XVII i XVIII-wiecznym Toruniu, Dom Eskenów, ul. Łazienna 16, 29 października 2005 - 29 stycznia 2006 / [oprac. wydaw. Hanna Marcinkowska-Majewska, Romualda Uziembło].

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Okręgowe : 2006

Opis fizyczny: S. 54-63, il.


101/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: A silk burial dress from the mid-18th century found in Frombork.

Tytuł całości: The search for Nicolaus Copernicus's tomb / ed.: Jerzy Gąssowski.

Adres wydawniczy: Pułtusk, Pułtusk Academy of Humanities : 2006

Opis fizyczny: S. 59-64, il.

Uwagi: Toż w j. pol. w: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika / ed. Jerzy Gąssowski. Frombork, Pułtusk 2005


102/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Devotional articles found in Frombork.

Tytuł całości: The search for Nicolaus Copernicus's tomb / ed.: Jerzy Gąssowski.

Adres wydawniczy: Pułtusk, Pułtusk Academy of Humanities : 2006

Opis fizyczny: S. 51-58, il.

Uwagi: Toż. w j. pol w: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika / ed. Jerzy Gąssowski. Frombork, Pułtusk 2005


103/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dziecięca odzież grobowa z XVII i XVIII wieku.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 54 nr 2

Opis fizyczny: S. 211-220, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


104/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonych na kamizelce wydobytej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Brzozie.

Czasopismo: Lubuskie Materiały Konserwatorskie

Rocznik: 2005-2006, 2006

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 21-23


105/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Klamry od butów wydobyte z krypty grobowej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najśwętszej Marii Panny w Toruniu.

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 11

Opis fizyczny: S. 69-72, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


106/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 33

Opis fizyczny: S. 209-217, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


107/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wyposażenie XVII- i XVIII-wiecznych grobów dziecięcych zlokalizowanych wewnątrz kościołów.

Tytuł całości: Nekropolie, kirkuty, cmentarze. T. 2 / [red. Mirosław Opęchowski, Andrzej Łazowski].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość : 2005

Opis fizyczny: S. 17-40, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


108/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: The influence of west European fashion on the clothing of Toruń's townsfolk.

Tytuł całości: Northern archaeological textiles, NESAT VII : textile symposium in Edinburgh, 5th-7th May 1999 / ed. by Frances Pritchard and John Peter Wild.

Adres wydawniczy: Oxford, Oxbow Books : 2005

Opis fizyczny: S. 119-121, il.

Punktacja MNiSW: 12.000


109/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Jedwabna sukienka grobowa z połowy XVIII wieku odnaleziona we Fromborku.

Tytuł całości: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika / ed. Jerzy Gąssowski.

Adres wydawniczy: Frombork, Bałtycki Ośrodek Badawczy, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : 2005

Opis fizyczny: S. 67-74, il.; streszcz. ang.

Seria: (Castri Dominae Nostrae Litterae Annales ;vol. 2)

Punktacja MNiSW: 6.000


110/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dewocjonalia odnalezione we Fromborku.

Tytuł całości: Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika / ed. Jerzy Gąssowski.

Adres wydawniczy: Frombork, Bałtycki Ośrodek Badawczy, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : 2005

Opis fizyczny: S. 59-66, il.

Seria: (Castri Dominae Nostrae Litterae Annales ;vol. 2)

Punktacja MNiSW: 6.000


111/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Nowakowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Nieco o militariach ukazanych na kwaterze retabulum toruńskiego.

Tytuł równoległy: Military accessories depicted on a panel of the Toruń retabulum.

Tytuł całości: Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych / [red. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 415-420, [1] k. tabl., streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 15/1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


112/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Konserwacja zabytków skórzanych.

Czasopismo: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 97-99


113/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Prace konserwatorskie przeprowadzone na jedwabnym wamsie wydobytym w kościele św. Mikołaja w Toruniu.

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 97-102

Punktacja MNiSW: 1.000


114/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Konserwacja XVII- i XVIII-wiecznej dziecięcej odzieży grobowej.

Czasopismo: Ochrona Zabytków

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 58 nr 1

Opis fizyczny: S. 55-67, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


115/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: XVII-wieczna dziecięca odzież grobowa z Torunia.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 253-263, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


116/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: 17th-18th century clothing from children's graves discovered in the church at Kostrzyn on the Oder, Poland.

Czasopismo: Acta Archaeologica Lodziensia

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 50/1

Opis fizyczny: S. 167-169, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Priceless invention of humanity - textiles : NESAT VIII / ed. by Jerzy Maik

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


117/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dziecięca odzież grobowa z krypty kościoła NMP w Kostrzynie nad Odrą.

Czasopismo: Lubuskie Materiały Konserwatorskie

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 31-39, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


118/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Dziecięca koszulka grobowa wydobyta w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Pieraniu gm. Dąbrowa Biskupia.

Czasopismo: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Rocznik: 2004

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 71-75, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


119/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Zabytkowe obuwie z Inowrocławia.

Czasopismo: Rocznik Kasprowiczowski

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 237-245

Punktacja MNiSW: 1.000


120/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Analiza i konserwacja zabytków pochodzenia organicznego (skóra, drewno, tkanina) pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych w Chojnicach.

Tytuł całości: Chojnice i Pomorze Wschodnie w średniowieczu, materiały z sesji archeologicznej zorganizowanej 6 marca 1998 r. / [red. Hanna Rząska, Krzysztof Walenta].

Adres wydawniczy: Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne, Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. : 2002

Opis fizyczny: S. 75-82, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


121/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty konserwacji przedmiotów z grobów oficerów polskich w Katyniu i Charkowie.

Tytuł całości: Charków - Katyń - Twer, w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 145-153, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


122/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Wyroby skórzane.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. T. 1: Mosty traktu gnieźnieńskiego / pod red. Zofii Kurnatowskiej.

Adres wydawniczy: Lednica, Muzeum Pierwszych Piastów, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 189-199, rys., sum.

Seria: (Biblioteka Studiów Lednickich ;T. 5)

Uwagi: bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


123/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy zabytkom archeologicznym podczas wykopalisk.

Tytuł całości: Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 13-45, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


124/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ogólne zasady wydobywania i zabezpieczania zabytków ceramicznych.

Tytuł całości: Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 63-67, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


125/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków o złożonych strukturach surowcowych.

Tytuł całości: Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 127-128

Punktacja MNiSW: 2.000


126/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków skórzanych i włókienniczych.

Tytuł całości: Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 117-126, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


127/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków szklanych.

Tytuł całości: Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 81-82

Punktacja MNiSW: 2.000


128/129


Autorzy: Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata.

Tytuł oryginału: Uwagi o konserwacji przedmiotów znalezionych w grobach oficerów polskich w Katyniu i Charkowie.

Tytuł całości: Zbrodnia nie ukarana, Katyń - Twer - Charków / [pod red. Marka Tarczyńskiego].

Adres wydawniczy: Warszawa, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej, Polska Fundacja Katyńska : 1996

Opis fizyczny: S. 78-90

Seria: (Zeszyty Katyńskie ;nr 6)

Punktacja MNiSW: 2.000


129/129


Autorzy: Drążkowska Anna.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczny but guzikowy (supełkowy) odkryty w Bydgoszczy.

Czasopismo: Komunikaty Archeologiczne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 179-186, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000