Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Paweł Szczepanik
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

e-mail: pawelszczepanik@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0259-0169

Zobacz profil w Bazie Wiedzy