Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Wiesław Ochotny
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Dokumentacji, Konserwacji i Gromadzenia Zabytków Archeologicznych, Instytut Archeologii

e-mail: wwwieslaw@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy