Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Marcin Weinkauf
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 105, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2323
e-mail: marcin.weinkauf@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3195-4988

Zainteresowania:
- wczesne średniowiecze, okres plemienny, wytwórczość garncarska, etnogeneza Słowian, strefa chełmińsko-dobrzyńska, Polska, Europa

Terminy konsultacji:
Rok akademicki 2023/2024
Semestr zimowy: wtorek 10.00-12.00; czwartek 9.00-10.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy