Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 135, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2319
e-mail: grezegor@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4393-655X

Terminy konsultacji:
Konsultacie możliwe w programie TEAMS we wtorek w godz. 10-12

Zobacz profil w Bazie Wiedzy