Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 112
tel.: +48-56-611-3991
e-mail: kryssul@umk.pl
www: https://archeologiajakub.wordpress.com/

Zainteresowania:

-- archietektura sakralna,
-- klasztory i miasta,
-- wyposażenie wnętrz,
-- ceramika średniowieczna,
-- kultura materialna,
-- kultura funeralna;cmentarze;
-- późne średniowiecze - nowożytność ( XIII - XVIII w.)

Terminy konsultacji:
Dyżur w Instytucie Archeologii UMK:

czwartek: 13 -14.

Bibliografia