Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Ryszard Kaźmierczak
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 171, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2350
e-mail: rynius@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1604-6081

Terminy konsultacji:
Wtorek 10.00 - 12.00
Czwartek 10.30 - 11.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy