Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Łukasz Czyżewski
adiunkt
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 121, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2327
e-mail: lukasz.czyzewski@umk.pl
www: http://telkontar.utumno.pl/mypage
ORCID: 0000-0003-3937-5654

Zainteresowania:
archeolog, informatyk;

- metody cyfrowe w archeologii i konserwacji zabytków archeologicznych,

- archeologia paleolitu,
- stanowiska jaskiniowe,
- Plejstocen - Jura Krakowsko-Wieluńska, Polska, Europa

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=WVZiV8QAAAAJ&hl=en

ResearchGate.net:

https://www.researchgate.net/profile/ukasz_Czyzewski

Terminy konsultacji:
dyżur dydaktyczny: środa, 11.00–12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy