Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Marek Kołyszko
adiunkt
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 152
tel.: +48-56-611-3992
e-mail: kolmark@umk.pl


Bibliografia