Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Józef Miłek
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Traseologii, Instytut Archeologii

pokój: 114
tel.: +48-56-611-2326
e-mail: milek@umk.pl


Bibliografia