Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Justyna Orłowska
adiunkt
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

e-mail: justyna.orlowska@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Orlowska-5
ORCID: 0000-0002-7843-3506

Zainteresowania:
- archeologia paleolitu, mezolitu i subneolitu;
- aspekty technologiczne i funkcjonalne wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich;
- analizy technologiczno-typologiczne wytworów z surowców kostnych społeczności łowiecko-zbierackich paleolitu, mezolitu i subneolitu;
- badania traseologiczne;
- analiza rezyduów organicznych i nieorganicznych odkrywanych na przedmiotach pradziejowych;
- archeologia eksperymentalna

Terminy konsultacji:
Dyżur:
wtorek 10.00 - 12.00
piątek 11.00 - 12.00
pokój 137, Instytut Archeologii UMK

Zobacz profil w Bazie Wiedzy