Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Dorota Bienias
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Bioarcheologii, Instytut Archeologii

pokój: 163, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3999
e-mail: dosiab@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy