Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Wojciech Chudziak
profesor
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 107
tel.: +48-56-611-3979
e-mail: wojchud@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 10.00-12.00
środa, godz. 10.00-11.00

Bibliografia