Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/250


Autorzy: Makowiecki Daniel, Chudziak Wojciech, Wiejacka Martyna.

Tytuł oryginału: Preliminary reflections on horse : human relationship in early medieval Poland on the basis of history and archaeozoology.

Tytuł całości: Archaeologies of animal movement, animals on the move / eds.: Anna-Kaisa Salmi, Sirpa Niinimäki.

Adres wydawniczy: Cham, Springer : 2021

Opis fizyczny: S. 21-32, il., wykr.

Seria: (Themes in Contemporary Archaeology)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Territorial communities of Western Slavs in the early Medieval Ages : case study : the settlement mesoregion of the Lower Obra river (Lubusz Land).

Tytuł całości: Gruppenidentitäten in Ostmitteleuropa, auf der Suche nach Identität / Hg.: Bogusław Dybaś, Jacek Bojarski.

Adres wydawniczy: Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage : 2021

Opis fizyczny: S. 71-92, il.; streszcz. ang.

Seria: (Geschichte im mitteleuropäischen Kontext ;Bd. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


3/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Pozostałości osadnictwa wczesnego średniowiecza.

Tytuł równoległy: Relics of the early mediaeval settlement.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 1 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 1 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 123-131, il.; streszcz. ang. s. 166

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza t. 2 s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Nowy Dworek, gm. Świebodzin, pow. świebodziński, stan. 27.

Tytuł równoległy: Nowy Dworek, Świebodzin commune, Świebodzin county, site 27.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 199-269, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 345-350.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wstęp do studiów interdyscyplinarnych zrealizowanych w ramach projektu badawczego Człowiek na Pograniczu.

Tytuł równoległy: Introduction to interdisciplinary studies carried out under the Man in the Borderland.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 11-22, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 345-350.


6/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Niegowski Jacek, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Chycina, gm. Bledzew, pow. międzyrzecki, stan. 19.

Tytuł równoległy: Chycina, Bledzew commune, Międzyrzecz county, site 19.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 25-85, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 345-350.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Zasady opracowania materiału źródłowego.

Tytuł równoległy: Rules of sources presentation.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 21-22


8/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Podstawy datowania stanowisk archeologicznych.

Tytuł równoległy: Bases of chronology of archaeological sites.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 17-21, wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 345-350.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Lubniewice, gm. loco, pow. sulęciński, stan. 9, 10.

Tytuł równoległy: Lubniewice, Lubniewice commune, Sulęcin county, site 9, 10.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 87-198, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 345-350.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Błędowski Piotr, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena.

Tytuł oryginału: Przełazy, gm. Lubrza, pow. świebodziński, stan. 6.

Tytuł równoległy: Przełazy, Lubrza commune, Świebodzin county, site 7.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 271-321, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 345-350.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wyspy w ponadlokalnych strukturach osadnictwa ziemi lubuskiej.

Tytuł równoległy: Islands in regional settlement structures of Lubusz Land.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 2. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 2. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 171-184, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 193-205.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Wybrane mikroregiony : analiza struktur osadniczych pod kątem problemu kształtowania się pogranicza i przebiegu szlaków komunikacyjnych.

Tytuł równoległy: Selected microregions : analysis of settlement structures for issue of creating borderland and communication roads.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 2. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 2. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 61-91, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 193-205.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Międzyrzecze Odry, Warty i Obry jako strefa pograniczna we wczesnym średniowieczu : (zarys problematyki badawczej).

Tytuł równoległy: Odra, Warta and Obra interfluveas area of borderland in the early Middle Ages : (outline of research issues).

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 2. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 2. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 11-23, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 193-205.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kramkowski Mateusz.

Tytuł oryginału: Problem wahań poziomu wody w akwenach ziemi lubuskiej w okresie wczesnego średniowiecza.

Tytuł równoległy: Issues of water level fluctuations in Lubusz Land waterbodies in the early Middle Ages.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 2. Ziemia lubuska = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 2. Lubusz Land / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 31-37, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 193-205.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Weinkauf Marcin, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena.

Tytuł oryginału: Parsęcko, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, stan. 2.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 155-189, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena.

Tytuł oryginału: Parsęcko, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, stan. 5, 12, Radacz, gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, stan. 74.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 191-227, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.


17/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Podstawy datowania stanowisk archeologicznych.

Tytuł równoległy: Bases of chronology of archaeological sites.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 16-19, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.


18/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena.

Tytuł oryginału: Radacz, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, stan. 1, 3.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 229-270, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - D. Makowiecki: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.


19/250


Autorzy: Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski, stan. 1-3, 38.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 97-154, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Szczepanik Paweł, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, stan. 5, 48.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 301-319, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wstęp do studiów interdyscyplinarnych zrealizowanych w ramach projektu badawczego Człowiek na Pograniczu.

Tytuł równoległy: Introduction to interdyscyplinary studies carried out under the Man in the Borderland research project.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 9-16, il.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.


22/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Zasady prezentacji materiału źródłowego.

Tytuł równoległy: Rules of sources presentation.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 20-21

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.


23/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Bobięcino, gm. Miastko, pow. bytowski, stan. 1-3.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 25-96, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/250


Autorzy: Kramkowski Mateusz, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Niegowski Jacek, Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Stare Borne, gm. Bobolice, pow. koszaliński, stan. 1; Żydowo, gm. Polanów, pow. koszaliński, stan. 42.

Tytuł całości: Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe = Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 271-299, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 351-356.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Badania profesora Józefa Kostrzewskiego wczesnośredniowiecznego grodziska w Żydzie vel Jedwabno na ziemi chełmińskiej.

Tytuł równoległy: Professor Józef Kostrzewski's research on an early medieval stronghold in Żyda aka Jedwabno in the Chełmno Land.

Tytuł całości: Józef Kostrzewski / red. Krzysztof Godon.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku : 2020

Opis fizyczny: S. 102-117, il.; streszcz. ang.

Seria: (Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza ;z. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/250


Autorzy: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Drozd-Lipińska Alicja, Koperkiewicz Arkadiusz, Kozłowski Tomasz, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Aneks : katalog źródeł.

Tytuł równoległy: Annex : catalogue of sources.

Tytuł całości: Obrzędowość pogrzebowa w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu = Funeral rituals in the Chełmno-Dobrzyń zone in the early Middle Age / Jacek Bojarski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 487-540

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 20.000


27/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Człowiek na pograniczu : na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 2: 1. Pomorze Środkowe / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Tytuł równoległy: Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 2: 1. Central Pomerania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 356 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 351-356.

Punktacja MNiSW: 20.000


28/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Człowiek na pograniczu : na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 1. Ziemia lubuska / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Tytuł równoległy: Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 1. Lubusz Land.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 350 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 345-350.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Człowiek na pograniczu : na peryferiach Civitas Schinesghe. T. 1: 2. Ziemia lubuska / pod red. Wojciecha Chudziaka i Ryszarda Kaźmierczaka.

Tytuł równoległy: Man in the borderland : on Civitas Schinesghe periphery. Vol. 1: 2. Lubusz Land.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 205 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 193-205.

Punktacja MNiSW: 20.000


30/250


Autorzy: Płoszaj Tomasz, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Zamerska Alicja, Lewandowska Magda, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Drozd-Lipińska Alicja, Robaszkiewicz Agnieszka, Witas Henryk W..

Tytuł oryginału: Analysis of maternal lineage structure of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Kałdus, Central Poland.

Czasopismo: Homo : journal of comparative human biology

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 71 no. 1

Opis fizyczny: S. 43-50, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1127/homo

Impact Factor: 0.614

Punktacja MNiSW: 70.000


31/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek.

Tytuł oryginału: Zagadnienia wstępne.

Tytuł równoległy: Background information.

Tytuł całości: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 9-29, il., tab.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-238.

Punktacja MNiSW: 20.000


32/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Bydgoszcz-Stare Miasto (site 1).

Tytuł całości: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 63-107, il.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-238.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Stary Dwór, Koronowo commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 195-210, il.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-238.

Punktacja MNiSW: 20.000


34/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11).

Tytuł równoległy: Pawłówek, Sicienko commune (site 11).

Tytuł całości: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 131-171, il.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 229-238.

Punktacja MNiSW: 20.000


35/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Nętno, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Nętno, Drawsko Pomorskie commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 95-114, il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.

Punktacja MNiSW: 20.000


36/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Donatowo, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Donatowo, Drawsko Pomorskie commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 31-42, il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.


37/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Lubieszewo, gm. Złocieniec (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Lubieszewo, Złocieniec commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 69-81, il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.

Punktacja MNiSW: 20.000


38/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Oleszno, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Oleszno, Drawsko Pomorskie commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 115-129, il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.


39/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Żółte, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 33).

Tytuł równoległy: Żółte, Drawsko Pomorskie commune (site 33).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 211-231, il.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.

Punktacja MNiSW: 20.000


40/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Żółte, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Żółte, Drawsko Pomorskie commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 199-210, il.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.

Punktacja MNiSW: 20.000


41/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Zagadnienia wstępne.

Tytuł równoległy: Background information.

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 7-27, il., tab.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.


42/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Woliczno, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Woliczno, Drawsko Pomorskie commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 187-192, il.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.


43/250


Autorzy: Weinkauf Marcin, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Suliszewo, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Suliszewo, Drawsko Pomorskie commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 171-185, il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.

Punktacja MNiSW: 20.000


44/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Sulibórz, gm. Czaplinek (stanowisko 1).

Tytuł równoległy: Sulibórz, Czaplinek commune (site 1).

Tytuł całości: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 161-170, il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 233-237.


45/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

Tytuł równoległy: Toruń county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 157 s., il., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr. s. 151-157.

Punktacja MNiSW: 100.000


46/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Moździoch Sławomir, Poleski Jacek.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce. T. 7 / red. serii Wojciech Chudziak, Sławomir Moździoch, Jacek Poleski.

Tytuł równoległy: Early Mediaeval Strongholds in Poland. Vol. 7.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Uwagi: Seria wydawnicza.


47/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Moździoch Sławomir, Poleski Jacek.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce. T. 1-6 / red. serii Wojciech Chudziak, Sławomir Moździoch, Jacek Poleski.

Tytuł równoległy: Early Mediaeval Strongholds in Poland. Vol. 1-6.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Uwagi: Seria wydawnicza.


48/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek.

Tytuł oryginału: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.

Tytuł równoległy: Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: 238 s., il., tab.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 229-238.

Punktacja MNiSW: 20.000


49/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.

Tytuł równoległy: Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: 237 s., il., tab., wykr.

Seria: (Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 233-237.

Punktacja MNiSW: 20.000


50/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Siemianowska Ewelina, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017.

Tytuł równoległy: The early medieval strongholds of the Drawsko Lake District in the light of verification research carried out in 2015-2017.

Tytuł całości: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 81-116, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


51/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej - w ćwierć wieku później.

Tytuł równoległy: The catalogue of strongholds of the Chełmno Land - a quarter of a century later.

Tytuł całości: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 21-35, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


52/250


Autorzy: Popović Danijela, Baca Mateusz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Wiejacka Martyna, Chudziak Wojciech, Makowiecki Daniel.

Tytuł oryginału: Analiza genetyczna średniowiecznych koni z Polski w celu określenia ich fenotypu.

Tytuł całości: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji, 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Uniwersytet Wrocławski] : 2019

Opis fizyczny: S. 13


53/250


Autorzy: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona, Degryse Patrick, Stos-Gale Zofia, Kozicka Magdalena, Chudziak Wojciech, Krzyszowski Andrzej, Jedynak Artur.

Tytuł oryginału: Back to the Eneolithic : exploring the Rudki-type ornaments from Poland.

Czasopismo: Archaeological and Anthropological Sciences

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 11 no. 8

Opis fizyczny: S. 4355-4377, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s12520

Impact Factor: 2.063

Punktacja MNiSW: 100.000


54/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Relikty romańskiego kościoła w Kałdusie : problem genezy w kontekście wyników najnowszych badań.

Tytuł równoległy: The remains of the Romanesque church in Kałdus : the problem of origins in the context of the latest research results.

Tytuł całości: Badania interdyscyplinarne / pod red. Andrzeja Buki, Karola Kollingera, Sylwii Jędrzejewskiej.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 141-162, il.; streszcz. ang.

Seria: (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


55/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (Góra Św. Wawrzyńca).

Tytuł całości: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 24-25, il.

Uwagi: Bibliogr.


56/250


Autorzy: Makowiecki Daniel, Chudziak Wojciech, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Wiejacka Martyna, Wiejacki Jan, Janeczek Maciej, Skrzatek Mateusz.

Tytuł oryginału: Horse : humane relationship among Slavs of the Early Medieval Poland read from zooarchaeology.

Tytuł całości: Reflecting futures, 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.

Adres wydawniczy: Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona : 2018

Opis fizyczny: S. 52


57/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na wyspie Jeziora Gęgnowskiego w Nętnie na Pomorzu Zachodnim.

Tytuł równoległy: The early medieval settlement complex on an island of Lake Gęgnowskie in Nętno, Western Pomerania.

Tytuł całości: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2018

Opis fizyczny: S. 449-460, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


58/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, stanowisko 1 : podsumowanie badań.

Tytuł całości: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2018

Opis fizyczny: S. 153-169, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


59/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Omnes viae albam ducunt : z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu.

Tytuł równoległy: Omnes viae albam ducunt : studies into the borderland between Pomerania and Wielkopolska in the early Middle Ages.

Czasopismo: Slavia Antiqua

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 59

Opis fizyczny: S. 195-220, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/sa

Punktacja MNiSW: 11.000


60/250


Autorzy: Badura Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Environmental context and the role of plants at the early medieval artificial island in the lake Paklicko Wielkie, Nowy Dworek, western Poland.

Czasopismo: Vegetation History and Archaeobotany

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 27 no. 1

Opis fizyczny: S. 99-110, il., tab.

Uwagi: [DOI: 2017]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00334

Impact Factor: 2.482

Punktacja MNiSW: 35.000


61/250


Autorzy: Matczak Magdalena D., Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Medical therapeutics and the place of healing in early medieval Culmen in Poland.

Czasopismo: World Archaeology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 50 no. 3

Opis fizyczny: S. 434-460, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/00438243

Punktacja MNiSW: 25.000


62/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Archeologia wczesnego średniowiecza.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 111-191, il.

Uwagi: Bibliogr. s. 576-584.

Punktacja MNiSW: 20.000


63/250


Autorzy: Fudziński Mirosław, Świętosławski Witold, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2017

Opis fizyczny: 389 s., il., tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


64/250


Autorzy: Chudziakowa Jadwiga, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie.

Tytuł równoległy: On the origin of the Benedictine abbey in Mogilno.

Tytuł całości: Gemma gemmarum, studia dedykowane profesor Hannie Kóčce-Krenz. Cz. 1 / pod red. Artura Różańskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2017

Opis fizyczny: S. 705-730, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


65/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie we wczesnym średniowieczu - na skrzyżowaniu szlaków dalekosiężnych.

Tytuł całości: Pradoliny pomorskich rzek, kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2017

Opis fizyczny: S. 301-313, il., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


66/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku - "wrota" do Pomorza Wschodniego.

Tytuł całości: Pradoliny pomorskich rzek, kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2017

Opis fizyczny: S. 315-326, il., tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


67/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Siemianowska Ewelina.

Tytuł oryginału: Z badań nad systemem komunikacji we wczesnym średniowieczu.

Tytuł całości: Pradoliny pomorskich rzek, kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2017

Opis fizyczny: S. 293-300, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


68/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie wczesnego średniowiecza - "brama" do Pomorza Zachodniego.

Tytuł całości: Pradoliny pomorskich rzek, kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2017

Opis fizyczny: S. 327-340, il.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


69/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Początki państwowości piastowskiej na Pomorzu Nadwiślańskim : główne problemy w świetle źródeł archeologicznych.

Tytuł równoległy: The beginning of the Piast state on Vistulian Pomerania : the main in the light of archaeological sources.

Tytuł całości: Spór o początki państwa polskiego, historiografia, tradycja, mit, propaganda / red.: W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica : 2017

Opis fizyczny: S. 119-138, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


70/250


Autorzy: Reitsema Laurie J., Kozłowski Tomasz, Crews Douglas E., Katzenberg M. Anne, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Resilience and local dietary adaptation in rural Poland, 1000-1400 CE.

Czasopismo: Journal of Anthropological Archaeology

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 45

Opis fizyczny: S. 38-52, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.628

Punktacja MNiSW: 40.000


71/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Makowiecki Daniel.

Tytuł oryginału: Islands on lakes : life and rituals of Slavs in Pomerania during the pogan-christianity transition.

Tytuł całości: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius, abstracts.

Adres wydawniczy: Vilnius, The European Association of Archaeologists : 2016

Opis fizyczny: S. 396


72/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kozłowski Tomasz, Reitsema Laurie.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza = Burials in chamber graves in the Polish lands during the early Middle Ages / pod red. Dariusza Błaszczyka i Dąbrówki Stępniewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 102-121, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages ;vol. 19)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2011-2015).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 222 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 217-222.

Punktacja MNiSW: 20.000


74/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 452 s., il., tab.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr. s. 437-446.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Siemianowska Ewelina.

Tytuł oryginału: Problem przyłączenia Pomorza Środkowego do państwa pierwszych Piastów : głos archeologa.

Tytuł równoległy: The incorporation of Middle Pomerania into the Early Piast State : an archaeologist's perspective.

Tytuł całości: Tradycje i nowoczesność, początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych / pod red. Hanny Kóèki-Krenz, Marzeny Matli, Marcina Danielewskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 187-206, il.; streszcz. ang.

Seria: (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 230)

Punktacja MNiSW: 4.000


76/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Kontekst archeologiczno-historyczny.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 13-68, il., tab.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 8)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


77/250


Autorzy: Bienias Dorota, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 69-80, il., tab., wykr.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 8)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


78/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Bienias Dorota.

Tytuł oryginału: Podsumowanie.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 195-205

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 8)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


79/250


Autorzy: Makowiecki Daniel, Małecka-Kukawka Jolanta, Chudziak Wojciech, Sosnowska Alina.

Tytuł oryginału: Instytut Archeologii.

Tytuł całości: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 51-69

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


80/250


Autorzy: Płoszaj Tomasz, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Masłowska Alicja, Kozłowski Tomasz, Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Robaszkiewicz Agnieszka, Witas Henryk W..

Tytuł oryginału: Analysis of medieval mtDNA from Napole cemetery provides new insights into the early history of Polish state.

Czasopismo: Annals of Human Biology

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 44 no. 1

Opis fizyczny: S. 91-94, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3109/03014460

Impact Factor: 1.240

Punktacja MNiSW: 25.000


81/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Osadnictwo grodowe na Kujawach i ziemi chełmińskiej w okresie wczesnego średniowiecza w świetle tradycji miejsca centralnego.

Tytuł równoległy: Stronghold settlement in Kuyavia and Chełmno Land in the Early Middle Ages in the light of the central place tradition.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 41-58, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 5.000


82/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel.

Tytuł oryginału: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.

Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.

Czasopismo: Przegląd Archeologiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 64

Opis fizyczny: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23858/PA

Punktacja MNiSW: 12.000


83/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Rzeki w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym wczesnośredniowiecznych Słowian pomorskich.

Tytuł całości: O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza / red. Sławomir Moździoch i Krystian Chrzan.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza : 2015

Opis fizyczny: S. 29-51, il.; streszcz. ang.

Seria: (Spotkania Bytomskie ;8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


84/250


Autorzy: Noryśkiewicz Agnieszka M., Kawczyński Wojciech, Badura Monika, Prokop Kinga, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Koprolity z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Nowym Dworku (Pojezierze Lubuskie) w świetle badań palinologicznych.

Tytuł całości: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015, streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk : 2015

Opis fizyczny: S. 15


85/250


Autorzy: Badura Monika, Prokop Kinga, Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznego stanowiska wyspowego w Nowym Dworku (woj. lubuskie).

Tytuł całości: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015, streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk : 2015

Opis fizyczny: S. 4


86/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Badania na terenie średniowiecznego i nowożytnego zespołu osadniczego w Bydgoszczy-Fordonie (stan. 151 - dawny Wyszogród) w latach 2012-2013.

Tytuł całości: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie : 2015

Opis fizyczny: S. 133-153, il.; streszcz. ang.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


87/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stan. 2) w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie : badania w latach 2012-2013.

Tytuł całości: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie : 2015

Opis fizyczny: S. 155-166, il.; streszcz. ang.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;5)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


88/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Szczepanik Paweł, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2012-2013 (stanowiska 1b i 33).

Tytuł całości: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie : 2015

Opis fizyczny: S. 167-186, il.; streszcz. ang.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;5)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.


89/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek.

Tytuł oryginału: Chełmno i Toruń : początki miast na ziemi chełmińskiej

Tytuł równoległy: Chełmno and Toruń : the origins of towns in Chełmno Land.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 83-105, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 5.000


90/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kasztelania chełmińska na tle Pomorza Nadwiślańskiego w XI-XIII wieku.

Tytuł równoległy: The castellany of Chełmno against the background of Vistulian Pomerania in the 11th - 13th centuries.

Czasopismo: Fontes Archaeologici Posnanienses

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 51

Opis fizyczny: S. 167-182, il., mapy ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


91/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Lubiąż na ziemi lubuskiej : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2013-2015.

Czasopismo: Lubuskie Materiały Konserwatorskie

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 97-104, il.


92/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad funkcją małych i średnich warowni na obszarze Pomorza.

Tytuł całości: Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, społeczeństwo, gospodarka, ideologia / red.: Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza : 2014

Opis fizyczny: S. 43-59, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


93/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Grody w krajobrazie kulturowym Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego we wczesnym średniowieczu i ich archeologiczne pozostałości.

Tytuł całości: Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, doświadczenie, stan obecny, perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Łanieckiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Dom Wydawniczy Margrafsen : 2014

Opis fizyczny: S. 151-158, [5] s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


94/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne osadnictwo Pojezierza Zachodniopomorskiego w najnowszych badaniach ośrodka toruńskiej archeologii : nowe pytania, stare problemy.

Tytuł całości: Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, historia, stan aktualny i potrzeby badań / pod red. Henryka Panera, Mirosława Fudzińskiego i Witolda Świętosławskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 19-32, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


95/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Annex 1: Catalogue of cultural layers and features from sites 1, 1b, and 33.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 455-507, tab.


96/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Chronology.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 17-21, 24-25, il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]

Uwagi: Bibliogr.


97/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Conclusions.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 451-453

Uwagi: Bibliogr.


98/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Cultural stratigraphy.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 65-90, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


99/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Ważny Tomasz.

Tytuł oryginału: Dendrochronological dating.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 21-23, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


100/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Introduction.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 7-16, il.

Uwagi: Bibliogr.


101/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Items associated with mythical-religious sphere.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 268-269, il.

Uwagi: Bibliogr.


102/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Layout of the settlement space of the island.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 91-109, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


103/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Means of exchange and merchant utensils.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 270-279, il., tab.

Uwagi: Podrozdz.: Coins / W. Chudziak, Adam Musiałowski, s. 270-272.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


104/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Solarczyk Adam.

Tytuł oryginału: Reconstruction of surface elevation variations in Lake Zarańskie.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 60-64, il., mapy, wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka, R. Kaźmierczaka: 2]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


105/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Pranke Piotr, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Socio-cultural functions of the island in Żółte.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 441-450, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka, R. Kaźmierczaka: 3 ; P. Pranke: 5]

Uwagi: Bibliogr.


106/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Spoons.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 163-175, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


107/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Siemianowska Ewelina.

Tytuł oryginału: Żółte settlement centre against the Pomeranian background.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 425-440, il., mapy

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka: 3]

Uwagi: Bibliogr.


108/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Pottery.

Tytuł całości: The Island in Żółte on Lake Zarańskie, early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: S. 111-145, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


109/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University, Stanisław Staszic Pomeranian Library : 2014

Opis fizyczny: 570 s., il., mapy, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 533-568.

Punktacja MNiSW: 5.000


110/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek.

Tytuł oryginału: Stan badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Nadwiślańskim : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Tytuł całości: Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2014

Opis fizyczny: S. 107-130, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


111/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Długi wiek XIII w Chełmnie.

Tytuł równoległy: The long 13th century in Chelmno.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 55-67, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 4.000


112/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Forms of state-bonds in the Lower Wisła River basin during the Early Piast period - casus : terra culmensis.

Tytuł całości: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) / ed. by Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of History at the University of Wroclaw : 2013

Opis fizyczny: S. 83-111, il.

Seria: (Interdisciplinary Medieval Studies ;vol. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


113/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Remarks on particular material traces of Scandinavian culture in Pomerania.

Tytuł całości: Scandinavian culture in medieval Poland / ed. by Sławomir Moździoch, Błażej Stanisławski, Przemysław Wiszewski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences : 2013

Opis fizyczny: S. 151-178, il.

Seria: (Interdisciplinary Medieval Studies ;vol. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


114/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wyspy w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian zachodnich.

Tytuł całości: Wioski i parafie w średniowieczu, wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach IX Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 8-9 czerwca 2013 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Muzeum Archeologiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 51-75, il.

Uwagi: Bibliogr.


115/250


Autorzy: Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Badania weryfikacyjno-sondażowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Bobięcinie, gm. Miastko (badania 2011 rok).

Tytuł całości: XVIII Sesja Pomorzoznawcza, materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2013

Opis fizyczny: S. 257-270, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


116/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : wyniki badań prowadzonych w 2010 i 2011 roku.

Tytuł całości: XVIII Sesja Pomorzoznawcza, materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2013

Opis fizyczny: S. 241-255, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


117/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Związki przędzalnictwa i tkactwa z symboliką kosmologiczną Słowian zachodnich : depozyty wodne z Jeziora Zarańskiego.

Tytuł całości: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów / pod red. J. Kolendy [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza : 2013

Opis fizyczny: S. 171-184, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


118/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Zdobnictwo przedmiotów drewnianych z Żółtego na Pomorzu Zachodnim jako przykład tzw. pomorskiej szkoły ornamentyki skandynawsko-insularnej.

Tytuł równoległy: Ornaments of wooden objects from Żółte in Western Pomerania as an example of so called Pomeranian school of Scandinavian-insular decorations.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 7-30, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


119/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Raz jeszcze w kwestii grobów komorowych z Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim.

Tytuł całości: Obcy, Funeralia Lednickie spotkanie 14 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 2012

Opis fizyczny: S. 313-320, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


120/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kurzyńska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych : wczesne średniowiecze.

Tytuł całości: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : 2012

Opis fizyczny: S. 173-190, il., tab.; streszcz. s. 385-386

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


121/250


Autorzy: Kaźmierczak Ryszard, Chudziak Wojciech, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Wyniki podwodnych badań archeologicznych o charakterze penetracyjnym w Jeziorze Mikorzyńskim (Wąsoskim).

Czasopismo: Konińskie Zeszyty Muzealne

Rocznik: 2012, 2013

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 3-15, il.

Uwagi: Bibliogr.


122/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Paklicko Wielkie na ziemi lubuskiej : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2011-2012.

Czasopismo: Lubuskie Materiały Konserwatorskie

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 97-104, il.


123/250


Autorzy: Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Historia osadnictwa w mikroregionie Gronowo w świetle analizy pyłkowej i archeologicznej.

Tytuł całości: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 117-122, il., tab.


124/250


Autorzy: Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Historia roślinności i osadnictwa w rejonie zespołu osadniczego w Kałdusie.

Tytuł całości: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 127-132, il.


125/250


Autorzy: Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Analiza palinologiczna torfowiska Gruczno (Gruczno Górne - profil GG).

Tytuł całości: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 139-143, il.


126/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Miejsce kultu pogańskiego w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Pomorza we wczesnym średniowieczu.

Tytuł całości: Polska i Europa w średniowieczu, przemiany strukturalne : podmioty i przedmioty w badaniach historycznych / pod red. Marka Adamczewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 27-49, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


127/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2006-2009).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici : 2011

Opis fizyczny: 272 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 265-272

Punktacja MNiSW: 20.000


128/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Hildebrandt Tomasz, Kalinowski Sebastian, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2008-2009 (stan. 1 i stan. 33).

Tytuł całości: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 627-640, il.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


129/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Hildebrandt Tomasz, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 2 w Radaczu w latach 2008-2009.

Tytuł całości: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 665-673, il.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


130/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Badania ratownicze na wczesnośredniowiecznym stanowisku w Pawłówku, gm. Sicienko, stanowisko 11.

Tytuł całości: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 651-664, il.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


131/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 : (badania w latach 2008-2009).

Tytuł całości: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 641-650, il.; streszcz. niem.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


132/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Przestrzeń pogańskiego sacrum w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian pomorskich

Tytuł całości: Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie, kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej = Pagan sacrum - Christian sacrum [...] / red. Krzysztof Bracha i Czesław Hadamik

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2010

Opis fizyczny: S. 289-317, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


133/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 602 s., il. kolor., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr. s. 181-187

Punktacja MNiSW: 3.000


134/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Wielkość i rozplanowanie

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 41-45, il.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


135/250


Autorzy: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Układ pochówków

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 67-77, il., wykr.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


136/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Środowisko przyrodnicze i kulturowe

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 25-29, il.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


137/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Stratygrafia kulturowa

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 31-39, tab.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


138/250


Autorzy: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Rodzaje grobów i konstrukcje wewnętrzne

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 55-65, il.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


139/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Podsumowanie

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 121-126

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


140/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Drozd Alicja, Koperkiewicz Arkadiusz, Kozłowski Tomasz, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Katalog źródeł

Tytuł równoległy: Catalogue of sources

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 189-603, il. kolor.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 3.000


141/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Chronologia cmentarzyska

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 105-120, il.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 3.000


142/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Wyposażenie pochówków

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 79-103, il., tab., wykr.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 3.000


143/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta.

Tytuł oryginału: Zagadnienia wstępne

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 9-24, il., tab.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 5)


144/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o archeologii wczesnego średniowiecza na tle współczesnych nauk historycznych

Tytuł całości: Życie codzienne przez pryzmat rzeczy / pod red. Pawła Kucypery, Sławomira Wadyla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 9-14

Seria: (Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce)


145/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Chełmno/Kulm : Genese und Funktion einer frühmittelalterlichen Stadt

Czasopismo: Acta Praehistorica et Archaeologica

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 42

Opis fizyczny: S. 19-40, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


146/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w rejonie jeziora Niesłysz na Ziemi Lubuskiej.

Czasopismo: Lubuskie Materiały Konserwatorskie

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 97-105, il.

Uwagi: Bibliogr.


147/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Górzyński Tomasz, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z wyników podwodnych badań archeologicznych o charakterze penetracyjnym w jeziorze Dankowskim (Wielgim) i Kinołęka

Czasopismo: Strzeleckie Zeszyty Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 39-50

Uwagi: Tytuł numeru: Zeszyt Dankowski


148/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim - na pograniczu rzeczywistości i transcendencji.

Tytuł całości: Studia nad dawną Polską. T. 2 / red. Tomasz Sawicki.

Adres wydawniczy: Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 47-70, il.

Seria: (Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego ;vol. 3)

Punktacja MNiSW: 3.000


149/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 2 : (badania w latach 2005-2007).

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 281-291, il.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


150/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie, (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 : (badania w latach 2005-2007).

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 269-280, il.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego R. Kaźmierczaka: 3, W. Chudziaka: 1.5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


151/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie) : (lata 2006-2007).

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 367-382, il.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


152/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Starym Bornem na Pomorzu Środkowym.

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 383-393, il.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego R. Kaźmierczaka: 3, W. Chudziaka: 1.5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.500


153/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4 : (badania w latach 2005-2007).

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 293-310, il.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.500


154/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek, Ważny Tomasz.

Tytuł oryginału: Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza.

Tytuł równoległy: From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania.

Czasopismo: Przegląd Archeologiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 57

Opis fizyczny: S. 99-131

Punktacja MNiSW: 12.000


155/250


Autorzy: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Katalog.

Tytuł całości: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie), katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 55-543

Punktacja MNiSW: 3.000


156/250


Autorzy: Olczak Jerzy, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 573 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 3.000


157/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Karta Ewidencji Podwodnego Stanowiska Archeologicznego.

Tytuł całości: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Jurata (8-20 V 2005 r.), Wigry (28-30 IX 2005 r.), Krynica (30 XI-3 XII 2005 r.) / [wybór ref. Marek Gierlach ; red. Laura Bakalarska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków : 2007

Opis fizyczny: S. 242-256, tab.


158/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Niektóre problemy badawcze wczesnośredniowiecznych miejsc kultu przy śródlądowych akwenach jeziornych na Pomorzu Środkowym.

Tytuł całości: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Jurata (8-20 V 2005 r.), Wigry (28-30 IX 2005 r.), Krynica (30 XI-3 XII 2005 r.) / [ wybór ref. Marek Gierlach ; red. Laura Bakalarska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków : 2007

Opis fizyczny: S. 257-270, il.

Uwagi: Bibliogr.


159/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Człowiek i środowisko w okresie wczesnohistorycznym na Niżu Polskim - uwagi z perspektywy studiów osadniczych.

Tytuł równoległy: Men and environment in the Early Middle Age on the Polish Lowland - retrospective view of settlement studies.

Tytuł całości: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce / red. Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki, Zofia Kurnatowska.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2007

Opis fizyczny: S. 35-42, il.; streszcz. ang.

Seria: (Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


160/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne odważniki z Żółtego na Pomorzu Środkowym : próba interpretacji kontekstu kulturowego znaleziska.

Tytuł równoległy: Early medieval weights from Żółte in Middle Pomerania : an attempt of interpretation of a cultural context of the assemblage.

Tytuł całości: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 377-395, [2] k. tabl., il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 17)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


161/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ośrodek toruńskiej archeologii średniowiecza - tradycja i współczesność.

Tytuł równoległy: Thorner Archäologieforschung des Mittlealters - Tradition und Gegenwart.

Tytuł całości: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 157-162, streszcz. niem.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 16)

Uwagi: Bibliogr.


162/250


Autorzy: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, gm. Chełmno stanowisko 2 (badania w latach 2004-2005).

Tytuł całości: XV Sesja Pomorzoznawcza, materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.

Adres wydawniczy: Elbląg, Muzeum Archeologiczno-Historyczne : 2007

Opis fizyczny: S. 249-261, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


163/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym gm. Drawsko Pomorskie (lata 2004-2005).

Tytuł całości: XV Sesja Pomorzoznawcza, materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.

Adres wydawniczy: Elbląg, Muzeum Archeologiczno-Historyczne : 2007

Opis fizyczny: S. 231-247, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


164/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek.

Tytuł oryginału: Próba reinterpretacji zabudowy wyspy w Parsęcku na Pomorzu Środkowym.

Tytuł równoległy: Reconstruction attempt of settlement on an island in Parsęcko in Middle Pomerania.

Czasopismo: Przegląd Archeologiczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 55

Opis fizyczny: S. 145-169, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


165/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: U źródeł średniowiecznego miasta.

Tytuł całości: Chełmno zabytkami malowane / aut. tekstów Marek Chełminiak [et al.]

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Dom Wydaw. Margrafsen : 2006

Opis fizyczny: S. 25-65, il.

Punktacja MNiSW: 6.000


166/250


Autorzy: Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Próba rekonstrukcji krajobrazu wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie koło Chełmna.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 189-194, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


167/250


Autorzy: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).

Tytuł całości: Raport 2003-2004. T. 1: Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 / red. Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach.

Adres wydawniczy: Warszawa, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego : 2006

Opis fizyczny: S. 97-122, il.; streszcz. ang.

Seria: (Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


168/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Pomorza Nadwiślańskiego.

Tytuł całości: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.

Adres wydawniczy: Toruń [etc.], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 175-187, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


169/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim (lata 2000-2003).

Tytuł całości: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.

Adres wydawniczy: Toruń [etc.], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 369-382, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


170/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Nętna - przyczynek do studiów nad chrystianizacją Pomorza Środkowego.

Tytuł całości: Świat Słowian wczesnego średniowiecza, praca zbiorowa / pod red. Marka Dworaczyka [et al.].

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN : 2006

Opis fizyczny: S. 647-655, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


171/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 388 s., [9] k. tabl. złoż., il. kolor.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 10.000


172/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Stratygrafia kulturowa.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 33-36

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 6.000


173/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Problem projekcji mitu kosmologicznego na organizację przestrzeni sakralnej in Culmine na Pomorze Nadwiślańskim.

Czasopismo: Slavia Antiqua

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 67-95, il., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


174/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad funkcją społeczną sierpów i półkosków na ziemiach słowiańskich we wczesnym średniowieczu.

Tytuł równoległy: A study of the social functions of sickles and reaping hooks in the Slavonic lands in the early Middle Ages.

Tytuł całości: Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych / [red. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 201-219, il.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 15/2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


175/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin.

Tytuł oryginału: Wielkość i rozplanowanie.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 37-38

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 6.000


176/250


Autorzy: Przegiętka Krzysztof R., Richter Daniel, Chruścińska Alicja, Oczkowski Hubert L., Lankauf Krzysztof R., Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata, Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Quartz luminescence applied in palaeoenvironmental reconstruction of a dune.

Czasopismo: Physica Scripta

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. T118

Opis fizyczny: S. 257-260, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1238/Physica.Topical

Impact Factor: 1.240

Punktacja MNiSW: 15.000


177/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Noryśkiewicz Bożena.

Tytuł oryginału: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca we wczesnym średniowieczu w świetle historii lokalnej roślinności.

Tytuł całości: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 34


178/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Geneza wczesnoromańskiej bazyliki z Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim

Tytuł całości: Początki architektury monumentalnej w Polsce, materiały z sesji naukowej Gniezno, 20-21 listopada 2003 roku / [oprac. red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak]

Adres wydawniczy: Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego : 2004

Opis fizyczny: S. 245-256, il., summ.

Uwagi: Bibliogr.


179/250


Autorzy: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2001-2002 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).

Tytuł całości: Raport 2001-2002, wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 / red. Zbigniew Bukowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego : 2004

Opis fizyczny: S. 28-47, il.

Seria: (Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


180/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Tajemnice Góry św. Wawrzyńca : wykopaliska archeologiczne w Kałdusie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 kwietnia - 9 maja 2004 roku, Muzeum Okręgowe w Toruniu 15 maja - 13 czerwca 2004 roku / [scenariusz wystawy i wstęp Wojciech Chudziak]

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii : 2004

Opis fizyczny: [29] s., il.


181/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 313 s., 7 k. tabl. złoż., il., summ.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


182/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Noryśkiewicz Bożena.

Tytuł oryginału: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roślinności.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 209-229, il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: W. Chudziak i A. M. Noryśkiewicz - 2; B. Noryśkiewicz - 3]

Uwagi: Bibliogr.


183/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Od redakcji - wprowadzenie do problematyki badań interdyscyplinarnych zespołu osadniczego w Kałdusie

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 9-15

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 2)


184/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Przepływ rzeczy i idei we wczesnym średniowieczu - instruktywne przykłady chełmińskie

Tytuł całości: Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie V / pod red. Sławomira Moździocha

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział : 2004

Opis fizyczny: S. 183-197

Uwagi: Bibliogr.


185/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Nowe odkrycie archeologów.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 13 nr 11

Opis fizyczny: S. 11, il.

Uwagi: a


186/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Civitas Schinesghe cum pertinentiis / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 7-8

Uwagi: a


187/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Bożena.

Tytuł oryginału: Przemiany osadnicze w mezoregionie Warlubie-Płochocinek na tle przekształceń lokalnej szaty roślinnej.

Tytuł całości: FNP dla archeologii, podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.

Adres wydawniczy: Lublin, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 77-80, il.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziak: 2]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


188/250


Autorzy: Bednarek Renata, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Noryśkiewicz Agnieszka M., Polcyn Marek.

Tytuł oryginału: Przekształcenia środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w świetle interdyscyplinarnych badań.

Tytuł całości: FNP dla archeologii, podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.

Adres wydawniczy: Lublin, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 9-17, streszcz. ang.

Uwagi: [Punkty do dorobku indywidualnego: W. Chudziak, J. Gackowski, A. M. Noryśkiewicz - 2]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


189/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Mezoregion osadniczy Warlubie-Płochocinek : krajobraz przyrodniczy i kulturowy - wyniki badań archeologicznych.

Tytuł całości: FNP dla archeologii, podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.

Adres wydawniczy: Lublin, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 73-77, il., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


190/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ziemia chełmińska na przełomie I i II tysiąclecia - "pogranicze w ogniu"?

Tytuł całości: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / red. Kazimierz Grążawski

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega : 2003

Opis fizyczny: S. 67-82, il., Zsfg.

Uwagi: Bibliogr.


191/250


Autorzy: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2000 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. toruńskie).

Tytuł całości: Raport 2000, wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 / red. Zbigniew Bukowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego : 2003

Opis fizyczny: S. 29-59

Seria: (Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne)

Punktacja MNiSW: 2.000


192/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne "importy" skandynawskie z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Nadwiślańskim

Tytuł całości: Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu / red. Marek Dulinicz

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2003

Opis fizyczny: S. 117-126, il.

Uwagi: Bibliogr.


193/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stan badań nad wczesnym średniowieczem ziemi chełmińskiej : główne tezy i perspektywy badawcze

Tytuł całości: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak]

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 9-33, mapa, summ.

Uwagi: Bibliogr.


194/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Od redakcji

Tytuł całości: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak]

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 7-8


195/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja bryły wczesnoromańskiej bazyliki z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim.

Tytuł równoległy: The reconstruction of an early-Romanesque basilica at Kałdus near Chełmno in Eastern Pomerania.

Tytuł całości: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : 2003

Opis fizyczny: S. 85-98, [3] k. tabl., il.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 13)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


196/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Civitas Schinesghe cum pertinentiis

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 165 s., fot., mapy, rys.

Uwagi: Bibliogr. przy ref.


197/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii : 2003

Opis fizyczny: 198 s., il., summ.

Seria: (Mons Sancti Laurentii ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 176-184


198/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / red. nauk. Wojciech Chudziak

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 205 s., 2 k. tabl. złoż., 2 s. tabl., mapy

Uwagi: Bibliogr. przy art.


199/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Strefa chełmińsko-dobrzyńska we wczesnym średniowieczu : próba bilansu dorobku badawczego

Tytuł całości: Archeologia toruńska, historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / red. Bogusława Wawrzykowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Okręgowe : 2002

Opis fizyczny: S. 137-150, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibiogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


200/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ślady skandynawskiej obrzędowości na Pomorzu Wschodnim.

Tytuł całości: Popiół i kość, Funeralia Lednickie - spotkanie 4 / red. Jacek Wrzesiński.

Adres wydawniczy: Sobótka, Muzeum Ślężańskie, AKME : 2002

Opis fizyczny: S. 433-447, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


201/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 232 s., 2 k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


202/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Chełmno

Tytuł całości: U źródeł Polski, do roku 1038 / red. nauk. Marek Derwich, Adam Żurek

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2002

Opis fizyczny: S. 188-189, fot. kolor.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 1)


203/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Spuren des Skandinavischen Brauchtums in Kałdus in Ostpommern.

Czasopismo: Archäologisches Korrespondenzblatt

Rocznik: 2002

Szczegóły: Jg. 32

Opis fizyczny: S. 1-11

Uwagi: a


204/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wokół współpracy UMK z Allianz.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 10

Opis fizyczny: S. 11

Uwagi: a


205/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Najstarsza świątynia chrześcijańska na Pomorzu Nadwiślańskim

Czasopismo: Z Otchłani Wieków

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 57 nr 1/2

Opis fizyczny: S. 33-39, il.


206/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Historia krajobrazu w świetle analizy źródeł archeologicznych.

Tytuł całości: Krajobrazy ziemi świeckiej, praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego.

Adres wydawniczy: Świecie, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły : 2001

Opis fizyczny: S. 16-29, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


207/250


Autorzy: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).

Tytuł całości: Raport 96-99, wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych, Wydawnictwo DiG : 2001

Opis fizyczny: S. 49-77, il., tab.

Seria: (Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


208/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Nowe możliwości finansowania badań.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 12

Opis fizyczny: S. 13

Uwagi: a


209/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim.

Czasopismo: Slavia Antiqua

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 63-96, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 92-94.

Uwagi: a


210/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Problem chrystianizacji ziemi chełmińskiej w świetle źródeł archeologicznych.

Tytuł całości: Człowiek, sacrum, środowisko, miejsca kultu we wczesnym średniowieczu / pod red. Sławomira Moździocha.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2000

Opis fizyczny: S. 127-137, il.; streszcz. niem.

Seria: (Spotkania Bytomskie ;4)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


211/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wyniki badań weryfikacyjnych i rozpoznawczych na ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja Buko, Zygmunta Świechowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2000

Opis fizyczny: S. 85-100, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


212/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się podziałów plemiennych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu.

Tytuł całości: Źródła archeologiczne i ich treści / [red. nauk. Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 51-69, il.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr. s. 65-68.

Uwagi: a


213/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Archeologia na bydgosko-toruńskim odcinku autostrady A-1.

Czasopismo: Z Otchłani Wieków

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 55 nr 2

Opis fizyczny: S. 28-32, fot.

Uwagi: a


214/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Dygaszewicz E..

Tytuł oryginału: Początki ośrodka miejskiego.

Tytuł całości: Bo to jest Bydgoszcz / [koncepcja ed. i red. Jerzy Derenda].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy : 1999

Opis fizyczny: S. 23-34

Uwagi: a


215/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania komunikacyjne w okresie tworzenia się ośrodków wczesnopaństwowych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.

Tytuł całości: Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej / pod red. Sławomira Moździocha.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 1999

Opis fizyczny: S. 173-181, il.; streszcz. niem.

Seria: (Spotkania Bytomskie ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


216/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ze studiów nad pograniczem słowiańsko-bałtyjskim we wczesnym średniowieczu : problem przynależności etnokulturowej Pomezanii w IX-XI wieku.

Tytuł całości: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha, materiały z konferencji, która odbyła się pod patronatem wojewody elbląskiego 18-19 września 1997 w Muzeum w Elblągu / [red. Marek F. Jagodziński].

Adres wydawniczy: Elbląg, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum w Elblągu : 1999

Opis fizyczny: S. 81-98, il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


217/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój wczesnośredniowiecznych grodów w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.

Tytuł całości: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. [T. 3] / red. nauk. Wojciech Chudziak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 137-158, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


218/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. ]T. 3] / red. nauk. Wojciech Chudziak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 305 s., 7 k. tabl. złoż., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Uwagi: a


219/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Zanim powstało dzisiejsze Chełmno : wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 14-19


220/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: The early romanesque building from Kałdus, voivodeship of Toruń : chronology and function.

Czasopismo: Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 197-209

Uwagi: a


221/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym szlakiem komunikacyjnym z Kujaw do Prus.

Tytuł całości: Adalbertus, wyniki programu badań interdyscyplinarnych / pod red. Przemysława Urbańczyka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 1998

Opis fizyczny: S. 217-229, 1 k. mapa

Seria: (Adalbertus ;t. 1)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


222/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Usprung und Entwicklung der frühmittelalterlichen Befestigungen im Raum Chełmno-Dobrzyń.

Tytuł całości: Frühmittelalterlichen Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Tagung, Nitra vom 7. bis 10. October 1996 / hrsg. von Joachim Henning, Alexander T. Ruttkay.

Adres wydawniczy: Bonn, Habelt : 1998

Opis fizyczny: S. 211-222

Uwagi: a


223/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny ośrodek bydgoski w świetle źródeł archeologicznych.

Tytuł całości: Kraje słowiańskie w wiekach średnich, profanum i sacrum / red. Hanna Kóčka-Krenz, Władysław Łosiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : 1998

Opis fizyczny: S. 177-186, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


224/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Chełmnie.

Tytuł całości: XII Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 23-24 października 1997 r., materiały / [red. Marek Dworaczyk, Przemysław Krajewski, Eugeniusz Wilgocki].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 227-235, il.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


225/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Dalekosiężne szlaki komunikacyjne w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej w X-XI wieku.

Tytuł całości: Benedyktyńska praca, studia historyczne ofiarowane o. Pawłowi Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin / pod red. Jana Andrzeja Spieża, Zbigniewa Wielgosza.

Adres wydawniczy: Kraków, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów : 1997

Opis fizyczny: S. 101-118, mapy

Uwagi: a


226/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie, woj. toruńskie (1997 rok).

Tytuł całości: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 291-292

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 6)

Uwagi: a


227/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Poliński Dariusz, Moszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Schemat analizy opisowej wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 231-243, il.

Seria: (Adalbertus ;t. 2)

Uwagi: a


228/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny szlak komunikacyjny z Kujaw do Prus : studium archeologiczne.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 9-31, 1 mapa złoż.

Seria: (Adalbertus ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


229/250


Autorzy: Chudziak Wojciech, Poliński Dariusz.

Tytuł oryginału: Podstawy datowania wczesnośredniowiecznego szlaku lądowego z Kujaw do Prus.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 83-95

Seria: (Adalbertus ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


230/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Quondam castra w świetle badań wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Materiały z II międzynarodowej sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Łódź 18-19 października 1993 roku / pod red. Jerzego Olczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 25-34, tabl.; streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


231/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Zasiedlanie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII-XI wiek).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 273 s., [2] tabl., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 208-224.

Uwagi: a


232/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Udział Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w realizacji programu "Adalbertus".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 148-149

Uwagi: a


233/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką z Łekna (stanowisko nr 3).

Czasopismo: Studia i Materiały do Dziejów Pałuk

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 77-94, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


234/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Nowe źródła archeologiczne do studiów nad chronologią najstarszego osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu dolnej Drwęcy.

Tytuł całości: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, wybrane zagadnienia i materiały. [T. 2].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 7-26, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


235/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Bydgoszczy.

Czasopismo: Komunikaty Archeologiczne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 57-69, [1] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


236/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zamczysku - mit czy rzeczywistość?

Czasopismo: Komunikaty Archeologiczne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 41-56, [1] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


237/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznymi mikroregionami osadniczymi w rejonie Gronowa, gm. Lubicz i Napola, gm. Kowalewo Pomorskie.

Tytuł całości: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Muzeum Okręgowe : 1993

Opis fizyczny: S. 119-128

Uwagi: a


238/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o wczesnośredniowiecznym budownictwie na ziemiach polskich : (na marginesie pracy Z. Kobylińskiego: Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 21

Opis fizyczny: S. 139-144

Uwagi: a


239/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Gronowie, woj. toruńskie, stan. 1.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 21

Opis fizyczny: S. 87-103

Uwagi: a


240/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej.

Tytuł całości: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, materiały z konferencji, Poznań, 14-16 grudnia 1987 roku / pod red. Zofii Kurnatowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Oficyna Wydawnicza Volumen : 1992

Opis fizyczny: S. 85-96

Seria: (Prace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ;t. 11)

Uwagi: a


241/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII w.) : podstawy chronologii procesów zasiedlania.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Krzewienia Świadomości Historycznej Civitas, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1991

Opis fizyczny: 180 s., [5] k. tabl. złoż., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-176.

Uwagi: a


242/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych domniemanych grodzisk w dorzeczu Drwęcy przeprowadzonych w 1987 r.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 17

Opis fizyczny: S. 21-44

Uwagi: a


243/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Niektóre związki chronologiczno-przestrzenne wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Jedwabna, gm. Lubicz.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 17

Opis fizyczny: S. 3-20

Uwagi: a


244/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w rejonie Gronowa, woj. toruńskie, w świetle badań w latach 1987-1989.

Tytuł całości: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, gronowski mikroregion osadniczy. [T. 1] / red. nauk. Jerzy Olczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Toruńskie Towarzystwo Kultury : 1990

Opis fizyczny: S. 44-68

Uwagi: a


245/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Uwagi o zakłóceniach pierwotnych uwarstwień kulturowych na obiektach średniowiecznej architektury murowanej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 13

Opis fizyczny: S. 73-87

Uwagi: a


246/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Budownictwo wziemne z wczesnośredniowiecznej osady w Mogilnie.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 13

Opis fizyczny: S. 89-101

Uwagi: a


247/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z problematyki wczesnośredniowiecznego budownictwa w dorzeczu środkowej Wisły.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 327-332

Uwagi: a


248/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Próba periodyzacji rozwoju mieszkalnego budownictwa drewnianego w Wielkopolsce i na zachodnich Kujawach we wczesnym średniowieczu.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 16

Opis fizyczny: S. 85-101, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


249/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: W kwestii budownictwa Słowian na Niżu Polskim w VI-VII wieku.

Czasopismo: Archeologia Polski

Rocznik: 1988

Szczegóły: T. 33 z. 1

Opis fizyczny: S. 193-203, mapa

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


250/250


Autorzy: Chudziak Wojciech.

Tytuł oryginału: Z badań nad konstrukcją zrębową na Niżu Polskim we wczesnym średniowieczu.

Czasopismo: Slavia Antiqua

Rocznik: 1988

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 183-198, il.; streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a