Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 118, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3983
e-mail: kozlow@biol.umk.pl
ORCID: 0000-0001-5242-6095

Zainteresowania:
antropologia fizyczna, biologia człowieka, ekologia człowieka, bioarcheologia, antropologia kryminalistyczna, paleopatologia, epidemiologia

Terminy konsultacji:
Konsultacje i dyżury odbywają się zdalnie na platformie MS Teams (zespół prywatny Tomasz Kozłowski pt. "Dyżur dla studentów") we wtorki od godziny 10 do 12 (w przypadku zebrań Rady Dyscypliny dyżur zostaje przeniesiony na godziny późniejsze lub kolejny najbliższy dzień. Dodatkowo można również pisać na adres: kozlow@umk.pl, a także umówić się na ewentualne spotkanie na MS Teams w dogodnym dla obu stron terminie.

Odnośnik do zespołu Dyżur dla studentów:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0afe1d1ffcd04459924018234fd05d8b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5d946309-4043-4686-b280-f0ca24f4f752&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy