Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Małgorzata Markiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Późnośredniowieczne i nowożytne wyroby szklane ze stanowiska przy ulicy Tokarskiej w Gdańsku.
Tytuł równoległy: Late medieval and post-medieval glassware from the site at Tokarska Street in Gdańsk.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 113-127, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.006
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

2/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska "Teatr Szekspirowski" przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Tytuł równoległy: Modern glass artefacts from "Shakespeare Theatre" site on Podwale street in Gdańsk.
Czasopismo: Szkło Ceram., R. 68 nr 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 13-16, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Szkło i Ceramika
ISSN: 0039-8144
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

3/26

Autor: Błędowski Piotr, Olszewska Monika, Majewski Maciej, Markiewicz Małgorzata, Miłek Wojciech, Kołyszko Marek, Kamińska Iwona, Węgłowska Katarzyna
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 99-176, il., tab., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

4/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Wytwórczość szklarska : przeobrażenia w organizacji rzemiosła i technologii produkcji szkła na ziemiach polskich w XIII-XIV/XV wieku.
Tytuł równoległy: Glassworking : transformations in the organization of craft and glass production technology in Poland in the 13th-14th/15th century.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 22
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 185-196, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2014.009
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

5/26

Autor: Markiewicz Małgorzata, Chęć Adam
Tytuł: Dzieje szkła i wytwórczości szklarskiej od neolitu po czasy współczesne.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia i przyszłość szkła : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji inauguracji działalności Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Krosno, 1 czerwca 2012.
Opis wydawn.: Krosno : FUH "Bit-Plus" na zlec. Centrum Dziedzictwa Szkła, 2012
Opis fiz.: S. 6-15, il.
ISBN: 978-83-63280-04-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : wyroby ze szkła.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 292-298, il.; streszcz. ang. s. 389-390
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

7/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Zanikłe huty szkła w Borach Tucholskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich / pod red. Jacka Woźnego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, 2009
Opis fiz.: S. 34-42, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej : (część północno-zachodnia)
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 245 s., il. kolor.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

9/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Aesthetic qualities of glass jewellery found in Early Medieval cemeteries of the Chełmno-Dobrzyń zone.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 45
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 117-126, il. kolor.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

10/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Wyroby szklane : biżuteria.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 107-136, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Doświadczalne, hutnicze formowanie szklanych pucharków dzwonowatych na podstawie wczesnonowożytnych oryginałów.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 29
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 279-284, [10] s. tabl., streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 2000-2003.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 29
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 285-303, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Badania zanikłych hut szkła na obszarze Małopolski
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Wyposażenie wnętrz w średniowieczu, Toruń, 21-22 listopada 2002 roku / red. Jerzy Olczak
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 269-271
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 14
Język: POL

14/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Wykaz prac magisterskich i rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2003
Opis fiz.: S. 27-34
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Wykaz publikacji naukowych prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2003
Opis fiz.: S. 19-26
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Średniowieczna huta szkła w Cichej Dolinie koło Piechowic w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2002
Opis fiz.: S. 213-214
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 12
Język: POL

17/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Badania zanikłych hut szkła w Sudetach Zachodnich i Środkowych
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2002
Opis fiz.: S. 212-213, [3] s., fot.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 12
Język: POL

18/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1997-1999.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 28
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 189-198, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL

19/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1995-1996.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 27
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 169-175, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL

20/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale pour l'Histoire du Verre.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 286
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL

21/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Z dziejów szklarstwa na Ziemi Kłodzkiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 285-286
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL

22/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Absolwenci studium archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1993-1994.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 26
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 139-142
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Oszklenia okienne w ikonografii flamandzkiej i niderlandzkiej od XV do XVII wieku.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 22
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 77-86, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

24/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Szkło w ikonografii : problemy interpretacyjne.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 18
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 289-294, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Późnośredniowieczne i nowożytne szkło okienne z zamku w Kole, woj. Konin.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 19
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 43-69
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

26/26

Autor: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Szklanice fletowate z XIV/XV w. odkryte na zamku w Kole (woj. konińskie).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 14
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 13-25, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL