Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - Instytut Archeologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Kamil Adamczak
adiunkt
Zakład Młodszej Epoki Kamienia, Instytut Archeologii

pokój: 126
tel.: +48-56-611-3986
e-mail: adamczak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur: środa, 10-11, pokój 126, Instytut Archeologii UMK.

Bibliografia