Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - Instytut Archeologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Kamil Adamczak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/30

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: "Importowane" surowce krzemienne w młodszych fazach grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Vir bismaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] = Vir bismaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / ed. by Marzena Szmyt [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fiz.: S. 175-189, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 5
ISBN: 978-83-946591-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/30

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona, Degryse Patrick, Stos-Gale Zofia, Kozicka Magdalena, Chudziak Wojciech, Krzyszowski Andrzej, Jedynak Artur
Tytuł: Back to the Eneolithic : exploring the Rudki-type ornaments from Poland.
Czasopismo: Archaeol. Anthropol. Sci., Vol. 11 no. 8
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4355-4377, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Archaeological and Anthropological Sciences
ISSN: 1866-9557 ; eISSN: 1866-9565
DOI: 10.1007/s12520-019-00825-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.978
Punktacja: 100.000

3/30

Autor: Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona, Gackowski Jacek, Ścibior Dominik, Perek-Nowak Małgorzata, Adamczak Kamil, Długosz Piotr
Tytuł: Towards direct casting : archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900-700 BC.
Tytuł równoległy: K přímému odlévání : bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900-700 př. n. l.
Czasopismo: Archeol. Rozhl., Vol. 71 no. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 45-66, il., tab., wykr.; streszcz. czes.
Pełny tytuł czasop.: Archeologické Rozhledy
ISSN: 0323-1267
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

4/30

Autor: Kowalski Łukasz, Weckwerth Piotr, Chabowski Marek, Adamczak Kamil, Jodłowski Paweł, Szczepańska Grażyna, Chajduk Ewelina, Polkowska-Motrenko Halina, Kozicka Magdalena, Kukawka Stanisław
Tytuł: Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC).
Czasopismo: Ceram. Int.
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-14, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Ceramics International
ISSN: 0272-8842 ; eISSN: 1873-3956
DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.10.012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.450
Punktacja: 100.000

5/30

Autor: Adamczak Kamil, Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Retouched blades from the Lower Vistula Valley : foreign technology and a new ideology in the flintwork praxis of the Funnel Beaker communities from the Polish Plain.
Tytuł wydawn. zbior.: Crossing the borders : interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies : 15th SKAM Lithic Workshop, 17-19 October 2018, Minsk, Belarus : abstract book / eds.: Vitali Asheichyk [et al.].
Opis wydawn.: Minsk : Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 2018
Opis fiz.: S. 31
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/30

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Park Kulturowy Wietrzychowice : monumentalne grobowce społeczności wczesnorolniczych na Kujawach.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 12-14, il.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/30

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Long-distance journeys of people and things during the Early Neolithic : a case of an imported ceramic vessel from Ryńsk (N Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 270-271
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

8/30

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Bone-tempered pottery of the TRB communities from the Polish land : a view from Kałdus (N Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 358
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

9/30

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny : wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / red. Anna Marciniak-Kajzer [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi, 2017
Opis fiz.: S. 295-308, tab.
ISBN: 978-83-944066-9-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/30

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Wyniki analiz metaloznawczych sztabki miedzianej ze Skołoszowa, stanowisko 31, pow. jarosławski, woj. podkarpackie.
Tytuł równoległy: Report of metallurgical analysis of the copper ingot from Skołoszow, site 31, Jarosław district, Podkarpackie voivodeship.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski, w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego / [red. Małgorzata Rybicka].
Opis wydawn.: Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego : Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017
Opis fiz.: S. 105-111, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-65627-22-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/30

Autor: Adamczak Kamil, Samborski Mariusz, Garbacz-Klempka Aldona, Bednarz Szymon, Kowalski Łukasz
Tytuł: Pierwsze znalezisko eneolitycznej siekiery miedzianej na Mazowszu.
Tytuł równoległy: First finding of the Eneolithic copper axe from Mazovia.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 63
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 85-94, il.
Uwaga: Tytuł tomu: Nowe dane do badań epoki kamienia = New data for research into the Stone Age.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
ISSN: 0065-0986 ; eISSN: 2451-0300
DOI: 10.26485/AAL/2017/63/7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

12/30

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later.
Czasopismo: Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 47
Opis wydawn.: 2016-2017
Opis fiz.: S. 69-90, il.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
ISSN: 0458-1520
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

13/30

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Adamczak Kamil, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: A flint dagger from Brzoza, Nowa Wieś Wielka com., Bydgoszcz dist., Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 69
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 373-390, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
DOI: 10.23858/SA69.2017.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

14/30

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Adamczak Kamil, Kozicka Magdalena
Tytuł: Grupa chełmińska kultury pucharów lejkowatych : ocena modeli periodyzacji w kontekście chronologii absolutnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Datuvaniâ, hronologìâ, perìodizacìâ : rìznì aspekti času v arheologìï / [vìdpov. za vipusk Ì. Timec'].
Opis wydawn.: Vinniki ; Žešìv ; L'vìv : Vidavnictvo Aprìorì, 2016
Opis fiz.: S. 122-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Naukovì Studìï ; vip. 9
ISBN: 978-617-629-423-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/30

Autor: Suchy Józef Szczepan, Garbacz-Klempka Aldona, Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Kozana Janusz, Perek-Nowak Małgorzata, Szucki Michał, Piękoś Marcin
Tytuł: Metallographic studies of selected Eneolithic and Bronze Age artifacts from Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Engineering and technology on non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2nd International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'15), June 22-24, 2015, Cracow, Poland / ed. by Małgorzata Perek-Nowak and Grzegorz Boczkal.
Opis wydawn.: Pfaffikon : Trans Tech Publications Ltd, 2016
Opis fiz.: S. 151-159, il., tab.
Seria: Key Engineering Materials ; vol. 682
Uwaga: Dokument elektroniczny.
ISBN: 978-3-0357-0224-8
ISBN: 978-3-03835-733-9
ISSN: 1013-9826 ; eISSN: 1662-9795
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/30

Autor: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil
Tytuł: Neolityczny skład wiórów krzemiennych ze stanowiska 23 w Rogowie, pow. toruński.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień narzutowy w pradziejach : materiały z konferencji w "Mądralinie" w Otwocku, 18-20 października 2010 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 281-307, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Studia na Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; t. 8
ISBN: 978-83-60099-76-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/30

Autor: Kowalski Łukasz, Krzyszowski Andrzej, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Wyniki badań archeometalurgicznych tzw. siekiery z dawnej miejscowości Antoniny, pow. chodzieski.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 52
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 175-205, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

18/30

Autor: Adamczak Kamil, Dobrzański Krzysztof, Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz
Tytuł: Siekieromłot typu Szendrő z Karłowic Małych w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych.
Czasopismo: Nyskie Szkice Muz., T. 9
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 7-16, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Nyskie Szkice Muzealne
ISSN: 1899-4792
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/30

Autor: Adamczak Kamil, Gackowski Jacek
Tytuł: Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początku epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej : z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi / Małgorzata Kurzyńska [et al. ; red. Jacek Gackowski].
Opis wydawn.: Grudziądz ; Toruń : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : Muzeum Okręgowe, 2015
Opis fiz.: S. 120-131, 292-294, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-88076-37-4
ISBN: 978-83-60324-69-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/30

Autor: Garbacz-Klempka Aldona, Kozana Janusz, Piękoś Marcin, Cieślak Witold, Perek-Nowak Małgorzata, Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Łoś Józef
Tytuł: Copper and arsenical copper during Eneolithic in metallographic and mechanical properties examination.
Czasopismo: Arch. Foundry Eng., Vol. 15 spec. issue 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 23-28, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Archives of Foundry Engineering
ISSN: 1897-3310 ; eISSN: 2299-2944
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

21/30

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil
Tytuł: Ceramika pradziejowa ze stanowiska Skrzypkowo 13 : analiza porównawcza z zastosowaniem ASA, XRD i spektroskopii γ.
Czasopismo: Mater. Ceram., R. 67 nr 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 191-200, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Materiały Ceramiczne
ISSN: 1505-1269
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

22/30

Autor: Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz
Tytuł: Miedziana siekiera z Białego Boru, gm. Grudziądz w świetle nowych analiz.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 23
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 169-177, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/30

Autor: Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 67
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 199-219, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

24/30

Autor: Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona, Dobrzański Krzysztof
Tytuł: Siekieromłot typu Szendrő z Karłowic Małych, woj. opolskie, w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych.
Czasopismo: Śl. Spraw. Archeol., T. 57
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 81-92, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0520-9250
DOI: 10.17427/SSA15005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

25/30

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Znaczenie szlaku Wisły w dalekosiężnej dystrybucji wytworów kamiennych w pradziejach : krzemień czekoladowy i świeciechowski we wschodniej grupie kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 11
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/30

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Communities of the funnel beaker culture during the era of erecting monumental tombs in the territory of Poland : rituals, vessels and social divisions.
Tytuł wydawn. zbior.: From funeral monuments to household pottery : current advances in funnel beaker culture (TRB/TBK) research : proceedings of the BorgerMeetings 2009, The Netherlands / edited by J. A. Bakker, S. B. C. Bloo, M. K. Dütting.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 2013
Opis fiz.: S. 177-193, il.
Seria: BAR International Series ; 2474
ISBN: 978-1-4073-1085-5
Język: ENG
Punktacja: 5.000

27/30

Autor: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena
Tytuł: Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 33
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 53-68, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/30

Autor: Adamczak Kamil, Bednarek Renata, Markiewicz Maciej, Michalski Adam
Tytuł: Settlement organization and activity of the Neolithic community of the post-LBK culture in Żygląd on Chełmno Land : archaeological and pedological investigations.
Tytuł wydawn. zbior.: Anthropogenic pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands / ed.: Iwona Hildebrandt-Radke [et al.].
Opis wydawn.: Poznań ; Bonn : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011
Opis fiz.: S. 113-118, il.
Seria: Studia nad Pradziejami Europy Środkowej ; t. 8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

29/30

Autor: Adamczak Kamil, Bednarek Renata, Markiewicz Maciej, Michalski Adam
Tytuł: Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 11-20, il., tab.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/30

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Z problematyki domów "rzucewskich" w strefie nadbałtyckiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Na przełomie epok - na rubieży światów = Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten / red. Andrzej Z. Bokiniec, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2006
Opis fiz.: S. 49-84, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Pruthenia Antiqua ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK