Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Kamil Adamczak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/32

Autor: Kowalski Łukasz, Weckwerth Piotr, Chabowski Marek, Adamczak Kamil, Jodłowski Paweł, Szczepańska Grażyna, Chajduk Ewelina, Polkowska-Motrenko Halina, Kozicka Magdalena, Kukawka Stanisław
Tytuł: Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC).
Czasopismo: Ceram. Int., Vol. 46 no. 3
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 3099-3112, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI: 2019]
Pełny tytuł czasop.: Ceramics International
ISSN: 0272-8842 ; eISSN: 1873-3956
DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.10.012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.450
Punktacja: 100.000

2/32

Autor: Courel Blandine, Robson Harry K., Lucquin Alexandre, Dolbunova Ekaterina, Oras Ester, Adamczak Kamil, Andersen Søren H., Astrup Peter Moe, Charniauski Maxim, Czekaj-Zastawny Agnieszka, Ezepenko Igor, Hartz Sönke, Kabaciński Jacek, Kotula Andreas, Kukawka Stanisław, Loze Ilze, Mazurkevich Andrey, Piezonka Henny, Piličiauskas Gytis, Sørensen Søren A., Talbot Helen M., Tkachou Aleh, Tkachova Maryia, Wawrusiewicz Adam, Meadows John, Heron Carl P., Craig Oliver E.
Tytuł: Organic residue analysis shows sub-regional patterns in the use of pottery by Northern European hunter-gatherers.
Czasopismo: R. Soc. Open Sci., Vol. 7 no. 4
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: Art. no. 192016 S. 1-16, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Royal Society Open Science
; eISSN: 2054-5703
DOI: 10.1098/rsos.192016
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.515
Punktacja: 100.000

3/32

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: "Importowane" surowce krzemienne w młodszych fazach grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Vir bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko = Vir bimaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fiz.: S. 175-189, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 5
ISBN: 978-83-946591-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/32

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona, Degryse Patrick, Stos-Gale Zofia, Kozicka Magdalena, Chudziak Wojciech, Krzyszowski Andrzej, Jedynak Artur
Tytuł: Back to the Eneolithic : exploring the Rudki-type ornaments from Poland.
Czasopismo: Archaeol. Anthropol. Sci., Vol. 11 no. 8
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4355-4377, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Archaeological and Anthropological Sciences
ISSN: 1866-9557 ; eISSN: 1866-9565
DOI: 10.1007/s12520-019-00825-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.978
Punktacja: 100.000

5/32

Autor: Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona, Gackowski Jacek, Ścibior Dominik, Perek-Nowak Małgorzata, Adamczak Kamil, Długosz Piotr
Tytuł: Towards direct casting : archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900-700 BC.
Tytuł równoległy: K přímému odlévání : bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900-700 př. n. l.
Czasopismo: Archeol. Rozhl., Vol. 71 no. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 45-66, il., tab., wykr.; streszcz. czes.
Pełny tytuł czasop.: Archeologické Rozhledy
ISSN: 0323-1267 ; eISSN: 2570-9151
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

6/32

Autor: Adamczak Kamil, Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Retouched blades from the Lower Vistula Valley : foreign technology and a new ideology in the flintwork praxis of the Funnel Beaker communities from the Polish Plain.
Tytuł wydawn. zbior.: Crossing the borders : interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies : 15th SKAM Lithic Workshop, 17-19 October 2018, Minsk, Belarus : abstract book / eds.: Vitali Asheichyk [et al.].
Opis wydawn.: Minsk : Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 2018
Opis fiz.: S. 31
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

7/32

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Park Kulturowy Wietrzychowice : monumentalne grobowce społeczności wczesnorolniczych na Kujawach.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 12-14, il.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/32

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Long-distance journeys of people and things during the Early Neolithic : a case of an imported ceramic vessel from Ryńsk (N Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 270-271
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

9/32

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Bone-tempered pottery of the TRB communities from the Polish land : a view from Kałdus (N Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 358
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

10/32

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny : wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / red. Anna Marciniak-Kajzer [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi, 2017
Opis fiz.: S. 295-308, tab.
ISBN: 978-83-944066-9-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/32

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Wyniki analiz metaloznawczych sztabki miedzianej ze Skołoszowa, stanowisko 31, pow. jarosławski, woj. podkarpackie.
Tytuł równoległy: Report of metallurgical analysis of the copper ingot from Skołoszow, site 31, Jarosław district, Podkarpackie voivodeship.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski, w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego / [red. Małgorzata Rybicka].
Opis wydawn.: Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego : Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017
Opis fiz.: S. 105-111, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-65627-22-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/32

Autor: Adamczak Kamil, Samborski Mariusz, Garbacz-Klempka Aldona, Bednarz Szymon, Kowalski Łukasz
Tytuł: Pierwsze znalezisko eneolitycznej siekiery miedzianej na Mazowszu.
Tytuł równoległy: First finding of the Eneolithic copper axe from Mazovia.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 63
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 85-94, il.
Uwaga: Tytuł tomu: Nowe dane do badań epoki kamienia = New data for research into the Stone Age.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
ISSN: 0065-0986 ; eISSN: 2451-0300
DOI: 10.26485/AAL/2017/63/7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

13/32

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later.
Czasopismo: Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 47
Opis wydawn.: 2016-2017
Opis fiz.: S. 69-90, il.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
ISSN: 0458-1520
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

14/32

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Adamczak Kamil, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: A flint dagger from Brzoza, Nowa Wieś Wielka com., Bydgoszcz dist., Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 69
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 373-390, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
DOI: 10.23858/SA69.2017.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

15/32

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Adamczak Kamil, Kozicka Magdalena
Tytuł: Grupa chełmińska kultury pucharów lejkowatych : ocena modeli periodyzacji w kontekście chronologii absolutnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Datuvaniâ, hronologìâ, perìodizacìâ : rìznì aspekti času v arheologìï / [vìdpov. za vipusk Ì. Timec'].
Opis wydawn.: Vinniki ; Žešìv ; L'vìv : Vidavnictvo Aprìorì, 2016
Opis fiz.: S. 122-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Naukovì Studìï ; vip. 9
ISBN: 978-617-629-423-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/32

Autor: Suchy Józef Szczepan, Garbacz-Klempka Aldona, Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Kozana Janusz, Perek-Nowak Małgorzata, Szucki Michał, Piękoś Marcin
Tytuł: Metallographic studies of selected Eneolithic and Bronze Age artifacts from Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Engineering and technology on non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2nd International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'15), June 22-24, 2015, Cracow, Poland / ed. by Małgorzata Perek-Nowak and Grzegorz Boczkal.
Opis wydawn.: Pfaffikon : Trans Tech Publications Ltd, 2016
Opis fiz.: S. 151-159, il., tab.
Seria: Key Engineering Materials ; vol. 682
Uwaga: Dokument elektroniczny.
ISBN: 978-3-0357-0224-8
ISBN: 978-3-03835-733-9
ISSN: 1013-9826 ; eISSN: 1662-9795
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/32

Autor: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil
Tytuł: Neolityczny skład wiórów krzemiennych ze stanowiska 23 w Rogowie, pow. toruński.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień narzutowy w pradziejach : materiały z konferencji w "Mądralinie" w Otwocku, 18-20 października 2010 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 281-307, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Studia na Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; t. 8
ISBN: 978-83-60099-76-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/32

Autor: Kowalski Łukasz, Krzyszowski Andrzej, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Wyniki badań archeometalurgicznych tzw. siekiery z dawnej miejscowości Antoniny, pow. chodzieski.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 52
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 175-205, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

19/32

Autor: Adamczak Kamil, Dobrzański Krzysztof, Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz
Tytuł: Siekieromłot typu Szendrő z Karłowic Małych w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych.
Czasopismo: Nyskie Szkice Muz., T. 9
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 7-16, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Nyskie Szkice Muzealne
ISSN: 1899-4792
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/32

Autor: Adamczak Kamil, Gackowski Jacek
Tytuł: Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początku epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej : z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi / Małgorzata Kurzyńska [et al. ; red. Jacek Gackowski].
Opis wydawn.: Grudziądz ; Toruń : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : Muzeum Okręgowe, 2015
Opis fiz.: S. 120-131, 292-294, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-88076-37-4
ISBN: 978-83-60324-69-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/32

Autor: Garbacz-Klempka Aldona, Kozana Janusz, Piękoś Marcin, Cieślak Witold, Perek-Nowak Małgorzata, Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Łoś Józef
Tytuł: Copper and arsenical copper during Eneolithic in metallographic and mechanical properties examination.
Czasopismo: Arch. Foundry Eng., Vol. 15 spec. issue 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 23-28, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Archives of Foundry Engineering
ISSN: 1897-3310 ; eISSN: 2299-2944
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

22/32

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil
Tytuł: Ceramika pradziejowa ze stanowiska Skrzypkowo 13 : analiza porównawcza z zastosowaniem ASA, XRD i spektroskopii γ.
Czasopismo: Mater. Ceram., R. 67 nr 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 191-200, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Materiały Ceramiczne
ISSN: 1505-1269
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

23/32

Autor: Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz
Tytuł: Miedziana siekiera z Białego Boru, gm. Grudziądz w świetle nowych analiz.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 23
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 169-177, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/32

Autor: Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 67
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 199-219, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

25/32

Autor: Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona, Dobrzański Krzysztof
Tytuł: Siekieromłot typu Szendrő z Karłowic Małych, woj. opolskie, w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych.
Czasopismo: Śl. Spraw. Archeol., T. 57
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 81-92, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0520-9250
DOI: 10.17427/SSA15005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

26/32

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Znaczenie szlaku Wisły w dalekosiężnej dystrybucji wytworów kamiennych w pradziejach : krzemień czekoladowy i świeciechowski we wschodniej grupie kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 11
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/32

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Communities of the funnel beaker culture during the era of erecting monumental tombs in the territory of Poland : rituals, vessels and social divisions.
Tytuł wydawn. zbior.: From funeral monuments to household pottery : current advances in funnel beaker culture (TRB/TBK) research : proceedings of the BorgerMeetings 2009, The Netherlands / edited by J. A. Bakker, S. B. C. Bloo, M. K. Dütting.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 2013
Opis fiz.: S. 177-193, il.
Seria: BAR International Series ; 2474
ISBN: 978-1-4073-1085-5
Język: ENG
Punktacja: 5.000

28/32

Autor: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena
Tytuł: Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 33
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 53-68, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

29/32

Autor: Adamczak Kamil, Grossman Anna, Piotrowski Wojciech
Tytuł: The 75th Anniversary of the Biskupin Excavations and the Conference "Biskupin in the past, today and tomorrow", Biskupin, 18-19 June 2009.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 50
Opis wydawn.: 2012 [2019]
Opis fiz.: S. 207-217, il.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
ISSN: 0066-5924
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/32

Autor: Adamczak Kamil, Bednarek Renata, Markiewicz Maciej, Michalski Adam
Tytuł: Settlement organization and activity of the Neolithic community of the post-LBK culture in Żygląd on Chełmno Land : archaeological and pedological investigations.
Tytuł wydawn. zbior.: Anthropogenic pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands / ed.: Iwona Hildebrandt-Radke [et al.].
Opis wydawn.: Poznań ; Bonn : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011
Opis fiz.: S. 113-118, il.
Seria: Studia nad Pradziejami Europy Środkowej ; t. 8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

31/32

Autor: Adamczak Kamil, Bednarek Renata, Markiewicz Maciej, Michalski Adam
Tytuł: Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 11-20, il., tab.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/32

Autor: Adamczak Kamil
Tytuł: Z problematyki domów "rzucewskich" w strefie nadbałtyckiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Na przełomie epok - na rubieży światów = Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten / red. Andrzej Z. Bokiniec, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2006
Opis fiz.: S. 49-84, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Pruthenia Antiqua ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK