Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Paweł Szczepanik
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 173
tel.: +48-56-611-2351
e-mail: pawelszczepanik@umk.pl


Bibliografia