Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Paweł Szczepanik

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Wczesnośredniowieczne brązowe okucia pochewek noży z przedstawieniami zoo- i antropomorficznymi z terenów Słowiańszczyzny Zachodniej : obraz mityczny i jego treść.
Tytuł wydawn. zbior.: Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym. T. 2 / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019
Opis fiz.: S. 79-101, il.
ISBN: 978-83-65171-46-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/38

Autor: Bertram Marion, Heussner Karl-Uwe, Sklebitz Anne, Szczepanik Paweł
Tytuł: Germanisch oder Slawisch? Die Kultfigur von Altfriesack, Kr. Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg.
Czasopismo: Acta Praehist. Archaeol., Vol. 51
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 217-234, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Praehistorica et Archaeologica
ISSN: 0341-1184 ; eISSN: 2699-0547
Język: GER
Punktacja: 70.000

3/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Park i wzgórze św. Jerzego w Bytowie w świetle wyników najnowszych badań archeologicznych.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 20
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 43-63, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Nowe znalezisko miniaturowego konika z okolic Tymawy, gm. Gniew.
Tytuł równoległy: New find of a horse figurine from the area of Tymawa, Gniew commune.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 28
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 197-212, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

5/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Wczesnośredniowieczne miniaturowe figurki antropomorficzne z terenów Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej : próba interpretacji.
Tytuł równoległy: Early medieval miniature anthropomorphic figurines from North-West Slavic territory : an attempt to interpretations.
Tytuł wydawn. zbior.: Hierofanie, wierzenia, obrzędy... : kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem / pod red. Stanisława Rosika, Sylwii Jędrzejewskiej, Karola Kollingera.
Opis wydawn.: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Opis fiz.: S. 43-67, il.
Seria: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ; t. 2
ISBN: 978-83-7996-573-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Cmentarzysko kurhanowe w miejsowości Jabłończ Wielki stan. 4, pow. Bytów.
Tytuł równoległy: The tumulus cemetery in Jabłończ Wielki (site 4), bytów district.
Tytuł wydawn. zbior.: II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 / pod red. Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Łódź : Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Opis fiz.: S. 171-173, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-81-7
ISBN: 978-83-938542-7-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Sprawozdanie z badań sondażowo-weryfikacyjnych przeprowadzonych na Górze Cmentarnej w Rowach w 2014 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014 / pod red. Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Łódź : Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Opis fiz.: S. 197-203, il.
ISBN: 978-83-85824-81-7
ISBN: 978-83-938542-7-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Słowiańskie zaświaty : wierzenia, wizje i mity.
Opis wydawn.: Szczecin : Wydawnictwo Triglav, 2018
Opis fiz.: 189 s., il.
Seria: Wszechnica Triglava ; 2
ISBN: 978-83-62586-73-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/38

Autor: Niedziółka Kamil, Szczepanik Paweł, Lisowski Mikołaj
Tytuł: A unique find of a silver cross-shaped earring from an early medieval settlement at Szemud, site 4, in Eastern Pomerania, Poland.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 70
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 297-325, il.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
DOI: 10.23858/SA70.2018.014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

10/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Early Medieval bronze sheaths with zoo- and anthropomorphic ornamental fittings from Poland : mythical pictures and their content.
Tytuł wydawn. zbior.: Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum : Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016 / hrsg. von Felix Biermann, Thomas Kersting und Anne Klammt.
Opis wydawn.: Langenweissbach : Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2017
Opis fiz.: S. 169-178
Seria: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas ; 82
ISBN: 978-3-95741-067-2
Język: ENG
Punktacja: 5.000

11/38

Autor: Posselt Normen, Szczepanik Paweł
Tytuł: Zoomorphe Applikationen und Darstellungen auf slawischen Schläfenringen im nördlichen westslawischen Raum.
Tytuł wydawn. zbior.: Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum : Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016 / hrsg. von Felix Biermann, Thomas Kersting und Anne Klammt.
Opis wydawn.: Langenweissbach : Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2017
Opis fiz.: S. 193-220, il., tab.
Seria: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas ; 82
ISBN: 978-3-95741-067-2
Język: GER
Punktacja: 5.000

12/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy ulicy Szkolnej w Bytowie.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 19
Opis wydawn.: 2017 [2018]
Opis fiz.: S. 25-41, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Choroba jako kara za wystąpienie przeciw bogom : przykłady z przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny.
Tytuł równoległy: The disease as a punishment for the occurrence against the gods : examples from pre-Christian Slavonic territories.
Tytuł wydawn. zbior.: Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności / red. nauk. Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha, Tomasz Siemiński.
Opis wydawn.: Bytów : Muzeum Zachodniokaszubskie, 2016
Opis fiz.: S. 24-35, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-65472-01-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Gród w Słupsku i jego losy na tle wczesnośredniowiecznej sieci grodowej ziemi słupskiej.
Tytuł równoległy: Stronghold in Słupsk and its fate against the background of early medieval stronghold network of Słupsk Land.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 135-152, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2016.008
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Między rzeką a zamkiem : parcela przy ulicy Podzamcze w Bytowie w świetle najnowszych badań archeologicznych.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 18
Opis wydawn.: 2016 [2017]
Opis fiz.: S. 95-109, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL

16/38

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel
Tytuł: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

17/38

Autor: Gardeła Leszek, Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Reopened graves in early medieval Poland : a preliminary study.
Tytuł równoległy: Otwieranie grobów w Polsce wczesnośredniowiecznej : analiza wstępna.
Tytuł wydawn. zbior.: Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach = Limbs, bones, and reopened graves in past societies / redakcja Leszek Gardeła & Kamil Kajkowski.
Opis wydawn.: Bytów : Muzeum Zachodniokaszubskie, 2015
Opis fiz.: S. 215-265, il.; streszcz. pol.
Seria: Motywy przez Wieki ; vol. 2
ISBN: 978-83-932818-9-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Wojenne wyprawy Świętowita : mit i jego materialne przedstawienie.
Tytuł wydawn. zbior.: Migracje - podróże w dziejach : starożytność i średniowiecze : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 26-28 lipca 2014 / red. Maciej Franz, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk.
Opis wydawn.: Toruń ; [Poznań] : Wydawnictwo Adam Marszałek : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015
Opis fiz.: S. 175-188, il.
Seria: Mare Integrans ; t. 7
ISBN: 978-83-8019-106-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Badania wykopaliskowe studni na dziedzińcu zamku krzyżackiego w Bytowie.
Tytuł równoległy: Excavations in a well in the yard of the castle of the Teutonic Order in Bytów.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 305-315, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/38

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Szczepanik Paweł, Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2012-2013 (stanowiska 1b i 33).
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 167-186, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Fragment zabudowy przy ulicy Ogrodowej w Bytowie w świetle najnowszych wyników badań archeologicznych.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 17
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 9-22, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Góra Cmentarna w Rowach w świetle badań archeologicznych.
Tytuł równoległy: Góra Cmentarna in Rowy in the light of archaeological research.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 24
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 491-500, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

23/38

Autor: Gardeła Leszek, Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach : II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne "Motywy przez Wieki" : książka abstraktów / red. Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski & Paweł Szczepanik.
Tytuł równoległy: Bones, limbs and exhumations in past societies : II International Interdisciplinary Meetings "Motifs Through the Ages" : abstract book.
Opis wydawn.: Bytów : Muzeum Zachodniokaszubskie, 2014
Opis fiz.: 68 s.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-932818-4-8
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

24/38

Autor: Gardeła Leszek, Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Otwieranie i rabunek grobów w Polsce wczesnośredniowiecznej.
Tytuł równoległy: Opening and robbing graves in early medieval Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach : II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne "Motywy przez Wieki" : książka abstraktów = Bones, limbs and exhumations in past societies : II International Interdisciplinary Meetings "Motifs Through the Ages" : abstract book / red. Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski & Paweł Szczepanik.
Opis wydawn.: Bytów : Muzeum Zachodniokaszubskie, 2014
Opis fiz.: S. 46-47
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-932818-4-8
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

25/38

Autor: Andrzejczak Dariusz, Szczepanik Paweł
Tytuł: Wyjątkowe pochówki kobiet z kultury przeworskiej odkryte na wielofazowym stanowisku w Inowrocławiu.
Tytuł równoległy: Atypical female burials of the Przeworsk culture from Inowrocław.
Tytuł wydawn. zbior.: Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach : II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne "Motywy przez Wieki" : książka abstraktów = Bones, limbs and exhumations in past societies : II International Interdisciplinary Meetings "Motifs Through the Ages" : abstract book / red. Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski & Paweł Szczepanik.
Opis wydawn.: Bytów : Muzeum Zachodniokaszubskie, 2014
Opis fiz.: S. 20-21
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-932818-4-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Badania archeologiczne przy ulicy Śródmiejskiej w Bytowie : przyczynek do poznania przeszłości miasta.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 16
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 9-19, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: A comparative analysis of early medieval North-West Slavonic and West Baltic sacred landscapes : an introduction to the problems.
Czasopismo: Networks and Neighbours, Vol. 2 no. 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 1-19, il.
Pełny tytuł czasop.: Networks and Neighbours
; eISSN: 2372-4889
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Masks in the culture of pagan Western Slavs : a ritual-ceremonial attribute or a religious fetish?
Tytuł wydawn. zbior.: Barbarians at the gates : a monograph based on material from the VI International Study Session on the History of Peoples on the Baltic Sea, Wolin, 5-7 August 2011 / ed. by Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: S. 65-82
Seria: Mare Integrans
Uwaga: Toż w j. pol.: Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich : atrybut rytualno-obrzędowy, czy fetysz religijny? W: Barbarzyńcy u bram : monografia oparta na materiałach z VI Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 5-7 sierpnia 2011 / red. M. Franz, Z. Pilarczyk. Toruń 2012.
ISBN: 978-83-7780-745-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

29/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Wczesnośredniowieczne figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego - dowód kontaktów międzykulturowych czy uniwersalny fenomen?
Tytuł równoległy: Early mediaeval multi-faced figures from the area of the Baltic Sea basin - evidence of intercultural contacts or universalphenomenon?
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 49-60
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe (?) w miejscowości Jabłończ Wielki (stan. 4), pow. bytowski.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 15
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 9-18, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: The multi-faced so-called miniature idols from the Baltic Sea area.
Czasopismo: Stud. Mythol. Slav., Vol. 16
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 55-86, il.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Studia Mythologica Slavica
ISSN: 1408-6271 ; eISSN: 1581-128X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

32/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Maski w kulturze pogańskich Słowian Zachodnich : atrybut rytualno-obrzędowy, czy fetysz religijny?
Tytuł wydawn. zbior.: Barbarzyńcy u bram : monografia oparta na materiałach z VI Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 5-7 sierpnia 2011 / red. Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: S. 104-124, il.
Seria: Mare Integrans
ISBN: 978-83-7780-414-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan.
Tytuł równoległy: The small figural art of early medieval Pomeranians.
Czasopismo: Mater. Zachodniopom. Nowa Ser., T. 9 z. 1
Opis wydawn.: 2012 [2013]
Opis fiz.: S. 207-247, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Materiały Zachodniopomorskie. Seria Nowa
ISSN: 0076-5236
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/38

Autor: Kajkowski Kamil, Szczepanik Paweł
Tytuł: Kościół pw. św. Katarzyny w Bytowie w świetle źródeł archeologicznych.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 14
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 25-37, il.
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/38

Autor: Szczepanik Paweł, Wadyl Sławomir
Tytuł: Uwagi o przestrzeni sakralnej północno-zachodniej Słowiańszczyzny i Prus we wczesnym średniowieczu.
Tytuł równoległy: Remarks on the sacred space of North-West Slavs and Prussia in the Early Middle Ages.
Czasopismo: Pruthenia, T. 7
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 37-65, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pruthenia : pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
ISSN: 1897-0915
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

36/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Słowiańskie wizje świata pozagrobowego : obraz mityczny i jego ziemskie realizacje.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów : materiały z VII Ogólnopolskiej Sesji Interdyscyplinarnej z cyklu "Historia - różne perspektywy" / red. nauk. Jacek Kordel, Maksymilian Sas.
Opis wydawn.: Warszawa : Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
Opis fiz.: S. 23-29
ISBN: 978-83-908676-2-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Rola wysp w kontekście kultury wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej.
Czasopismo: Nasze Pomorze, Nr 13
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 11-21
Pełny tytuł czasop.: Nasze Pomorze
ISSN: 1640-1239
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/38

Autor: Szczepanik Paweł
Tytuł: Przedmiot jako zapis porządku kosmologicznego Słowian Zachodnich : analiza wybranych okuć pochewek noży.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie codzienne przez pryzmat rzeczy / pod red. Pawła Kucypery, Sławomira Wadyla.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 27-41, il.
Seria: Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK