Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - Instytut Archeologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Marcin Weinkauf
adiunkt
Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 105-106
tel.: +48-56-611-2323
e-mail: marcin.weinkauf@umk.pl

Zainteresowania:
- wczesne średniowiecze, okres plemienny, wytwórczość garncarska, etnogeneza Słowian, strefa chełmińsko-dobrzyńska, Polska, Europa

Terminy konsultacji:
Rok akademicki 2018/2019
Semestr zimowy: piątek 8.00-9.00
Semestr letni: piątek 8.00-9.00

Bibliografia