Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Marcin Weinkauf

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/33

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Mielenko Drawskie, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Mielenko Drawskie, Drawsko Pomorskie commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 83-94, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Jasnopole, gm. Kalisz Pomorski (stanowisko 34).
Tytuł równoległy: Jasnopole, Kalisz Pomorski commune (site 34).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 59-67, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/33

Autor: Weinkauf Marcin, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Suliszewo, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Suliszewo, Drawsko Pomorskie commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 171-185, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/33

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej - w ćwierć wieku później.
Tytuł równoległy: The catalogue of strongholds of the Chełmno Land - a quarter of a century later.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 21-35, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66463-07-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/33

Autor: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Siemianowska Ewelina, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017.
Tytuł równoległy: The early medieval strongholds of the Drawsko Lake District in the light of verification research carried out in 2015-2017.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 81-116, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66463-07-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, stanowisko 1 : podsumowanie badań.
Tytuł wydawn. zbior.: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 153-169, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-79-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie we wczesnym średniowieczu - na skrzyżowaniu szlaków dalekosiężnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 301-313, il., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

8/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). T. 2.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 213 s., il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3692-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/33

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Kontekst archeologiczno-historyczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 13-68, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

10/33

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel
Tytuł: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

11/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). T. 1.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 119 s., streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3508-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stan. 2) w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie : badania w latach 2012-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 155-166, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

13/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Badania na terenie średniowiecznego i nowożytnego zespołu osadniczego w Bydgoszczy-Fordonie (stan. 151 - dawny Wyszogród) w latach 2012-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 133-153, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/33

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Próba lokalizacji kościoła św. Marii Magdaleny w Wyszogrodzie w świetle najnowszych badań archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego : zbiór studiów. [T.] 3 / pod red. Dariusza Karczewskiego, Magdaleny Wilczek-Karczewskiej.
Opis wydawn.: Strzelno ; Kruszwica : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Inowrocławiu. Koło w Strzelnie, 2015
Opis fiz.: S. 67-85, il.; streszcz. ang.
ISSN: 2081-2094
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Początek wczesnego średniowiecza w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej w świetle źródeł ceramicznych.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 24
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 63-90, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

16/33

Autor: Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 67
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 199-219, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

17/33

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy Warlubie - Płochocinek w świetle badań archeologicznych.
Czasopismo: Wielkop. Spraw. Archeol., T. 15
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 125-148, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 1734-4549
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

18/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : wyniki badań prowadzonych w 2010 i 2011 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 241-255, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-59-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Źródła nieceramiczne z początku wczesnego średniowiecza ze strefy chełmińsko-dobrzyńskiej.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 33
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 153-182, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.008
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/33

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie, (stanowisko 2) : wstępne wyniki badań prowadzonych w latach 2007-2009.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 499-512, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

21/33

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 2 : (badania w latach 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 281-291, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

22/33

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog.
Tytuł wydawn. zbior.: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 55-543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

23/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 163-165
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/33

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, gm. Chełmno stanowisko 2 (badania w latach 2004-2005).
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 249-261, il., streszcz. ang.
Język: POL

25/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim (lata 2000-2003).
Tytuł wydawn. zbior.: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 369-382, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/33

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Stratygrafia kulturowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 33-36
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/33

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wielkość i rozplanowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 37-38
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie, gm. Chełmno, stanowisko 2 (badania 2002-2003).
Tytuł wydawn. zbior.: XIV Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2005
Opis fiz.: S. 119-134, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Szynych, pow. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie : (monety nowożytne).
Czasopismo: Wiad. Numiz., R. 48 z. 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 230
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Numizmatyczne
ISSN: 0043-5155
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Kałdus, pow. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie : (monety nowożytne).
Czasopismo: Wiad. Numiz., R. 48 z. 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 229-230
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Numizmatyczne
ISSN: 0043-5155
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/33

Autor: Weinkauf Marcin, Stawska Violetta
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (stanowisko 1) i osada (stanowisko 2) w Kałdusie, pow. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: XIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2 : Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2003
Opis fiz.: S. 125-136, il., streszcz. niem.
ISBN: 83-85824-07-3 (t. 2)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna półziemianka z Kałdusa, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 1.
Tytuł równoległy: The early-medieval pit-hut from Kałdus, Kuiavian-Pomeranian Voivodeship, site 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 41-65, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1395-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/33

Autor: Weinkauf Marcin
Tytuł: Ceramika naczyniowa z wczesnośredniowiecznego grodziska i osady w Skępem, woj. kujawsko-pomorskie (stanowiska 1, 2).
Tytuł równoległy: Pottery at the early-medieval stronghold and settlement at Skępe, Kuiavian-Pomeranian Voivodeship (sites 1, 2).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 67-172, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1395-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK