Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 118
tel.: +48-56-611-3983
e-mail: kozlow@biol.umk.pl

Zainteresowania:
antropologia fizyczna, biologia człowieka, ekologia człowieka, bioarcheologia, antropologia kryminalistyczna, paleopatologia, epidemiologia


Bibliografia