Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Inga Głuszek
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 119
tel.: +48-56-611-3978
e-mail: ingag@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0013-9785

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze dr Ingi Głuszek koncentrują się wokół problematyki związanej z rozwojem kolonii greckich na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego. Z problematyką tą związane są zagadnienia dotyczące kontaktów kolonii z ośrodkami greckimi położonymi poza basenem Morza Czarnego oraz kontakty gospodarcze, polityczne i społeczne z sąsiednią ludnością scytyjską. W ramach zagadnienia prowadzono prace archeologiczne w Nikonion, Tyritake i Histrii. Prowadzone są szczegółowe badania nad dystrybucją w basenie Morza Czarnego ceramiki attyckiej zarówno czarno- i czerwonofigurowej oraz naczyń czarnopokostowanych pochodzących z Aten i innych ośrodków produkcyjnych.
Członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU

Terminy konsultacji:
w formie zdalnej na czacie poprzez MS Teams
mail: ingag@umk.pl
poniedziałek 13:00-14:00
wtorek 10:00 - 12:00

Bibliografia