Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Inga Głuszek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/35

Autor: Panait-Bîrzescu Florina, Sîrbu Valeriu, Głuszek Inga
Tytuł: Catalogue of Greek terracottas and pottery from callatis and histria in the Carol I Museum of Brăiila / Florina Panait-Bîrzescu, Valeriu Sîrbu, Inga Głuszek.
Opis wydawn.: Brăiila : Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2019
Opis fiz.: 150 s., il.
Seria: Bibliotheca Archaeologica. Seria Patrimonium ; vol. 2
ISBN: 978-606-654-224-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/35

Autor: Głuszek Inga, Krueger Michał
Tytuł: The archaeometric, formal and stylistic analysis of a black-glazed fish-plate from the National Museum in Poznań.
Czasopismo: Analecta Archaeol. Ressoviensia, Vol. 14
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 81-90, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Analecta Archaeologica Ressoviensia
ISSN: 2084-4409
DOI: 10.15584/anarres.2019.14.6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/35

Autor: Głuszek Inga, Krueger Michał
Tytuł: Carthaginian pottery in the collection of Izabela Działyńska, née Czartoryska.
Czasopismo: J. Hist. Collect., Vol. 31 no. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 171-179
Pełny tytuł czasop.: Journal of the History of Collections
ISSN: 0954-6650 ; eISSN: 1477-8564
DOI: 10.1093/jhc/fhx049
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

4/35

Autor: Głuszek Inga, Mosiejczyk Jakub
Tytuł: W bibliotece i w podróży : objazdy naukowe Koła Naukowego Studentów Archeologii Antycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Tytuł wydawn. zbior.: Barbarzyńcy w oczach starożytnych Greków i Rzymian = Barbarians as seen by ancient Greeks and Romans / red. nauk. Inga Głuszek, Jakub Mosiejczyk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Opis fiz.: S. 145-155, il.
Seria: Speculum / Wydawnictwo Adam Marszałek ; t. 2
ISBN: 978-83-8019-883-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej / red. Inga Głuszek.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Narodowe, 2018
Opis fiz.: 492 s.
ISBN: 978-83-64080-56-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/35

Autor: Głuszek Inga, Mosiejczyk Jakub
Tytuł: Barbarzyńcy w oczach starożytnych Greków i Rzymian / red. nauk. Inga Głuszek, Jakub Mosiejczyk.
Tytuł równoległy: Barbarians as seen by ancient Greeks and Romans.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Opis fiz.: 155 s., il.
Seria: Speculum / Wydawnictwo Adam Marszałek ; t. 2
Uwaga: Tekst pol., ang.
ISBN: 978-83-8019-883-8
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion : dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 308 s., il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-4065-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

8/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Jan i Izabela Działyńscy - kolekcjonerzy sztuki antycznej.
Tytuł równoległy: Jan and Izabela Działyński - collectors of ancient art.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej / red. Inga Głuszek.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Narodowe, 2018
Opis fiz.: S. 62-71, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64080-56-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Izabela z Czartoryskich Działyńska - kolekcjonerka dzieł sztuki.
Tytuł równoległy: Izabela Działyńska nee Czartoryska - an art collector.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie sztuką : Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej / red. Inga Głuszek.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Narodowe, 2018
Opis fiz.: S. 16-33, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64080-56-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Naczynia czarnopokostowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Tytuł równoległy: Black-glazed pottery vessels in the collection of the National Museum in Poznań.
Czasopismo: Stud. Muz., Z. 23
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 7-22, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Muzealne
ISBN: 978-83-64080-11-1
ISSN: 0137-5318
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

11/35

Autor: Pisz Michał, Głuszek Inga
Tytuł: The challenges of reconstructing the archaeological landscape around the castle in Gołuchów, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 12th International Conference of Archaeological Prospection, University of Bradford, 12th-16th September 2017 / ed. by Benjamin Jennings, Christopher Gaffney, Thomas Sparrow and Sue Gaffney.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, 2017
Opis fiz.: S. 190-191, il.
ISBN: 978-1-78491-677-0 ; eISBN: 978-1-78491-678-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

12/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The Athenian vase paintings as an iconographic evidence of textile production in ancient Greece.
Tytuł wydawn. zbior.: Dynamics and organisation of textile production in past societies in Europe and the Mediterranean, Łódź, 21-22 June, 2017 : book of abstracts / eds.: Agata Ulanowska, Małgorzata Grupa, Małgorzata Siennicka.
Opis wydawn.: Łódź : Polska Akademia Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

13/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Antyczne lampki oliwne w kontekście zbiorów muzealnych : forma, funkcja, dekoracja.
Tytuł wydawn. zbior.: Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice. T. 1 / red. nauk. Jerzy Miziołek ; we współpr. z Janem Gancarskim i Anną Guz-Iwaniec.
Opis wydawn.: Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2017
Opis fiz.: S. 435-450, il.
ISBN: 978-83-943173-8-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/35

Autor: Krueger Michał, Głuszek Inga
Tytuł: Wyniki analiz spektrometrycznych dwóch dzbanów fenickich z kolekcji gołuchowskiej.
Tytuł równoległy: Results of the X-ray fluorescence spectrometry analyses of two Phoenician jugs from the Gołuchów collection
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 267-281, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
ISSN: 0239-8524 ; eISSN: 2450-5846
DOI: 10.14746/fpp.2017.22.12
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

15/35

Autor: Głuszek Inga, Krueger Michał
Tytuł: Dzieła sztuki i zabytki archeologiczne : dwa oblicza kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej.
Tytuł równoległy: Works of art and archaeological artefacts : two aspects of the collection of Izabela Działyńska nee Czartoryska.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 53
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 291-301, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

16/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The Athenian red-figure pottery found in Nikonian during excavations of 2007-2012.
Czasopismo: Stud. Anc. Art Civiliz., Vol. 21
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 89-117, il.
Pełny tytuł czasop.: Studies in Ancient Art and Civilization
ISSN: 1899-1548 ; eISSN: 2449-867X
ISSN: 0083-4300
DOI: 10.12797/SAAC.21.2017.21.06
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

17/35

Autor: Głuszek Inga, Mosiejczyk Jakub
Tytuł: Ossuarium ze zbiorów Muzeum Narodowgo w Poznaniu - falsyfikat czy autentyk? Analiza ikonograficzna i perspektywy badawcze.
Czasopismo: Stud. Muz., Z. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 7-19, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Muzealne
ISBN: 978-83-64080-11-1
ISSN: 0137-5318
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

18/35

Autor: Krueger Michał, Głuszek Inga
Tytuł: The biography of two Phoenician jars from the National Museum in Poznan.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 624-625
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

19/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The private letter discovered in Nikonion.
Tytuł równoległy: Prywatny list odkryty w Nikonion.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 62
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 19-30, il.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
ISSN: 0065-0986 ; eISSN: 2451-0300
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

20/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The depiction of Dionysos on the krater from Nikonion : preliminary study.
Tytuł wydawn. zbior.: Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego = Ancient iconography as a reflection of everyday life / red. nauk. Inga Głuszek, Jakub Mosiejczyk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Opis fiz.: S. 25-41, il.; streszcz. pol.
Seria: Speculum / Wydawnictwo Adam Marszałek ; t. 1
ISBN: 978-83-8019-192-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

21/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Černolakovaâ keramika iz raskopok Nikoniâ 2008-2011 gg.
Tytuł wydawn. zbior.: Materialy po arheologii Severnogo Pričernomor'â. Vyp. 13.
Opis wydawn.: Odessa : SMIL, 2015
Opis fiz.: S. 223-228, wykr.; streszcz. ang.
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

22/35

Autor: Głuszek Inga, Mosiejczyk Jakub
Tytuł: Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego / red. nauk. Inga Głuszek, Jakub Mosiejczyk.
Tytuł równoległy: Ancient iconography as a reflection of everyday life.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Opis fiz.: 152 s., il.
Seria: Speculum / Wydawnictwo Adam Marszałek ; t. 1
ISBN: 978-83-8019-192-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Scena sądu Parysa na lustrze brązowym ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Czasopismo: Stud. Muz., Z. 21
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 62-72, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Muzealne
ISSN: 0137-5318
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

24/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The commercial networks in the Black Sea region and trade with Athens in the classical period.
Czasopismo: Tibiscum Ser. nouă, Vol. 5
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 165-176, mapy
Pełny tytuł czasop.: Tibiscum. Serie nouă
ISSN: 1453-505X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Black-figured pottery from Tyritake.
Tytuł wydawn. zbior.: Tiritaka, raskop XXVI. T. 2: Arheologičeskie kompleksy VI-V vv. do n.è. / V. N. Zin'ko ; pri učasti A. V. Bujskih [et al.].
Opis wydawn.: Simferopol' ; Kerč' : BF "Demetra", 2014
Opis fiz.: S. 446-474, il.
Seria: Bosporskie Issledovaniâ. Supplementum ; 11
ISBN: 978-966-2578-54-6
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

26/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Pontus Euxinus i Ateny : związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 213 s.
ISBN: 978-83-231-3203-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

27/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The collection of Black-figured pottery from Tyritake.
Tytuł wydawn. zbior.: Tyritake : antique site at Cimmerian Bosporus / ed.: Alfred Twardecki.
Opis wydawn.: Warsaw : National Museum, 2014
Opis fiz.: S. 157-178, il.
ISBN: 978-83-7100-980-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The Greco-Scythian relations in 5th century BC based on the evidence from Nikonion.
Tytuł wydawn. zbior.: Bosporskie Čtenija. Vyp. 14 : Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antičnosti i srednekov'â: arheologičeskij ob'ekt v kontekste istorii = Bosporan readings. 14: The Cimmerian Bosporus and barbarian world in the period of Antiquity and the Middle Ages.
Opis wydawn.: Kerč' : Krymskoe Otdelenie Instituta Vostokovedeniâ NANU, 2013
Opis fiz.: S. 542-544
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

29/35

Autor: Głuszek Inga, Kozłowska Ewelina, Majoch Sławomir, Olszta-Bloch Magdalena
Tytuł: Ancient pottery and glass from the collection of the University Museum in Toruń.
Tytuł równoległy: Ceramika i szkło antyczne w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 161 s., il.
Seria: Katalog Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3048-2
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

30/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Ceramika importowana z Aten znaleziona w Eltigen Zapadnoe na Krymie.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 33
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 69-90, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.004
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

31/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: The development of architecture in Nikonion in 4th century BC.
Tytuł wydawn. zbior.: Bosporskie Čtenija. Vyp. 13: Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antičnosti i srednevekov'â : problemy urbanizacii = Bosporan readings. 13: The Cimmerian Bosporus and barbarian world in the period of Antiquity and the Middle Ages : problems of urbanization / red. V. N. Zin'ko.
Opis wydawn.: Kerč' : Krymskoe Otdelenie Instituta Vostokovedeniâ NANU, 2012
Opis fiz.: S. 497-500
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Izobraženiâ Ariadny v attičeskoj vazopisi.
Tytuł wydawn. zbior.: Bosporskie issledovaniâ. Vyp. 25 / otv. red. V. N. Zin'ko.
Opis wydawn.: Simferopol' ; Kerč' : Krymskoe Otdelenie Instituta Vostokovedeniâ NANU, 2011
Opis fiz.: S. 95-113, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-966-1538-30-5
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

33/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Some notes on the imported fine ware pottery found in Nikonion.
Tytuł wydawn. zbior.: Bosporskie Čtenija. Vyp. 11: Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antičnosti i srednevekov'â : remesla i promysly = Bosporan readings. 11: The Cimmerian Bosporus and barbarian world in the period of Antiquity and the Middle Ages : handicrafts and trades / red. V. N. Zin'ko.
Opis wydawn.: Kerč' : Krymskoe Otdelenie Instituta Vostokovedeniâ NANU, 2010
Opis fiz.: S. 512-518
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Skýtsky protektorát v Olbii z hl'adiska nálezov mincí.
Tytuł równoległy: Scythian protectorare of Olbia from the viewpoint of coin findings = Protektorat scytyjski w Olbii w świetle znalezisk monet.
Tytuł wydawn. zbior.: Pieniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti : medzinárodné numizmatické sympózium - súhrny referátov, Kremnica, 20-23.5.2010 / ed. Zbyšek Šustek.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2010
Opis fiz.: S. 12-13
Uwaga: Tekst w j. słowac., ang. i pol.
Język: MUL
Praca afiliowana przez UMK

35/35

Autor: Głuszek Inga
Tytuł: Wojna trojańska w ikonografii monet antycznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Pieniądz, symbol, władza, wojna : wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik.
Opis wydawn.: Augustów ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2010
Opis fiz.: S. 5-16, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000