Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Instytut Archeologii

pokój: 110
tel.: +48-56-611-2324
e-mail: dariusz.polinski@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury:
wtorek, godz. 10-12
środa, godz. 11.30-12.30

Bibliografia