Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Pień, Dąbrowa Chełmińska commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 173-194, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: The Catholics, the Protestants, the Mennonites : the population of Pień and its surroundings in the modern era through the lens of archaeological research.
Tytuł równoległy: Katolicy, protestanci, mennonici : Pień i jego mieszkańcy w badaniach archeologicznych.
Czasopismo: Kult. Hist. Glob., Vol. 25
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 149-161, il.
Pełny tytuł czasop.: Kultura, Historia, Globalizacja
; eISSN: 1898-7265
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: O studiach nad średniowiecznymi i nowożytnymi naczyniami ceramicznymi : kilka refleksji w kontekście aktualnego stanu badań.
Tytuł wydawn. zbior.: Animos labor nutrit : studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Tomasza Nowakiewicza, Macieja Trzecieckiego, Dariusza Błaszczyka.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Opis fiz.: S. 225-232
ISBN: 978-83-949882-3-4 ; eISBN: 978-83-66210-00-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Gród czy zamek? Desygnaty terminów oraz konsekwencje ich stosowania w archeologii historycznej i ochronie zabytków.
Tytuł równoległy: Stronghold or castle? The referents of terms and the consequences of their application in historical archaeology and heritage protection.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 26
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 41-58
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2018.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Domniemany cmentarz ludności ewangelickiej i mennonickiej w Pniu w świetle badań archeologicznych.
Tytuł równoległy: The suposed cemetery of Evangelicals and Mennonities in Pień in the light of excavations.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 66 nr 3
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 289-307, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
ISSN: 0023-5881
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

6/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: The here and now in the research on late-medieval and modern ceramics in Poland : possibilities and limitations.
Tytuł wydawn. zbior.: The 3rd International Symposium on Pottery and Glass "Ostrakon" : Ceramics and glass in interdisciplinary research, Wrocław, 27-29 September 2017 / [ed. by Sylwia Siemianowska, Paweł Rzeźnik, Krystian Chrzan].
Opis wydawn.: Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2017
Opis fiz.: S. 15
ISBN: 978-83-65638-51-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

7/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Z nowych badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym przy jeziorze Archidiakonka w okolicy Chełmży.
Tytuł równoległy: From new research on the early medieval settlement complex at the Archidiakonka Lake near Chełmża.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 41-67, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

8/75

Autor: Płoszaj Tomasz, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Zamerska Alicja, Drozd-Lipińska Alicja, Poliński Dariusz, Janowski Andrzej, Witas Henryk W.
Tytuł: Ancient DNA analysis might suggest external origin of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Pień, Central Poland.
Czasopismo: Anthropol. Anz., Vol. 74 no. 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 319-337, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologischer Anzeiger
ISSN: 0003-5548 ; eISSN: 2363-7099
DOI: 10.1127/anthranz/2017/0727
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.866
Punktacja: 20.000

9/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem : studium archeologiczne / Maciej Trzeciecki. Warszawa 2016.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 65 nr 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 423-429
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
ISSN: 0023-5881
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

10/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Drewniano-ziemne warownie zakonu krzyżackiego na terenie dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego i w Inflantach.
Tytuł wydawn. zbior.: Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 155-167
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3632-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

11/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Castrum Starkenberg w świetle najnowszych badań nad krzyżackimi obiektami obronnymi.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.) / pod red. Jana Gancewskiego, Kingi Lisowskiej, Sylwii Skiendziul, Joanny Elżbiety Śliczyńskiej.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : Fundacja Agencji Służb Społecznych, 2016
Opis fiz.: S. 7-24, il.
ISBN: 978-83-65171-21-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Problematyka adaptacji i transformacji na przykładzie krzyżackich grodów z terenu Prus i Inflant.
Tytuł równoległy: Issues of adaptation and transformation on the example of the Teutonic Order strongholds in Old P russia and Livonia.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 261-283, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2016.012
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Renesansowe kafle zachodniopomorskie : studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych / Marcin Majewski. Stargard, Szczecin 2015.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 64 nr 2
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 296-300
Uwaga: RECENZJA.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
ISSN: 0023-5881
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

14/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Wood and earth fortresses of the Teutonic Order in the territory of north-eastern Poland.
Czasopismo: Fasc. Archaeol. Hist., Fasc. 28
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 33-40, streszcz. pol.
Uwaga: Tytuł tomu: From the problems of historical archaeology.
Pełny tytuł czasop.: Fasciculi Archaeologiae Historicae
ISSN: 0860-0007
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

15/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Pień : siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 214 s., il. + płyta CD; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3044-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Ręczna broń palna w średniowieczu : (badania eksperymentalne) / Piotr Chlebowicz. Chojnice, Toruń 2013.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 28
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 144-147
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

17/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Nidzica i okolice w pradziejach.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.
Opis wydawn.: Nidzica : Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2012
Opis fiz.: S. 11-31, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Stan badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i nowożytnością w ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: The state of archaeological studies on the late Middle Ages and the Modern Times in Chełmno Land.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 19
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 105-130, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Regiony, rzemiosła, kategorie : archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

19/75

Autor: Drozd Alicja, Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski.
Czasopismo: Wiad. Numiz., R. 56 z. 1
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 134-135
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Numizmatyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

20/75

Autor: Drozd Alicja, Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Badania ratownicze przeprowadzone w 2009 roku na średniowieczno-nowożytnym cmentarzysku w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 9).
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 513-521, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

21/75

Autor: Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Wyniki badań wykopaliskowych średniowiecznej warowni w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1), przeprowadzonych w latach 2007-2008.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 489-497, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

22/75

Autor: Drozd Alicja, Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Niezwykły pochówek podwójny z nowożytnego cmentarzyska w Pniu koło Bydgoszczy.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 56
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 97-104, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tyt. tomu: Wymiary inności : nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne / red. Kalina Skóra, Tomasz Kurasiński
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

23/75

Autor: Molewski Paweł, Poliński Dariusz
Tytuł: Fizycznogeograficzne uwarunkowania lokalizacji późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego na ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: Physico-geographical conditions of location of the late-mediaeval rural settlement activity in Chełmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 197-205, mapy; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3 - M. Molewski; 0 - D. Poliński]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

24/75

Autor: Drozd Alicja, Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy : (badania 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 351-366, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

25/75

Autor: Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy : wyniki badań w latach 2005-2007.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 341-349, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Krzyżacka warownia w Pniu koło Bydgoszczy w świetle badań wykopaliskowych w latach 2005-2006.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / [red.: Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 79-90, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 2
ISBN: 978-83-906963-7-9
ISBN: 978-83-86136-87-2
ISBN: 978-83-86136-87-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

27/75

Autor: Drozd Alicja, Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Cmentarzysko nowożytne w Pniu (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 9, w świetle badań z lat 2005-2007.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / [red.: Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 365-382, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 2
ISBN: 978-83-906963-7-9
ISBN: 978-83-86136-87-2
ISBN: 978-83-86136-87-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

28/75

Autor: Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Naczynia ceramiczne z nawarstwień przedgrodowych w Pniu : przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego w zachodniej części ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Ad Oderam fluvium : księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Lubuski, 2008
Opis fiz.: S. 351-361, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

29/75

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog.
Tytuł wydawn. zbior.: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 55-543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

30/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: "Chełmińskie" warownie Zakonu na pograniczu krzyżacko-pruskim i krzyżacko-polskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. (2) / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Włocławek ; Brodnica : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007
Opis fiz.: S. 155-177, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

31/75

Autor: Drozd Alicja, Janowski Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Badania wykopaliskowe średniowieczno-nowożytnego zespołu osadniczego w Pniu, gmina Dąbrowa Chełmińska : 2006 rok.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 503-505
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Krzyżackie warownie drewniano-ziemne w świetle badań archeologicznych.
Tytuł równoległy: The Teutonic wooden-earthen fortresses in the light of archaeological excavations.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 241-257, streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

33/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.) / Romualda Lelek. Kraków 2004.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 119-129
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Wczesne warownie krzyżackie w Prusach w kontekście miejscowych obiektów obronnych o umocnieniach drewniano-ziemnych.
Tytuł równoległy: Frühe Festungen des Deutschen Ordens in Preussen im Kontext der heimischen mit Holz und Erde befestigten Wehranlagen.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 41-61, [7] s. tabl., streszcz. niem.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

35/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Późnośredniowieczna ceramika tradycyjna : problematyka identyfikacji i datowania.
Tytuł równoległy: Spätmittelalterliche traditionelle Keramik : Problematik ihrer Identifikation und Datierung.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 77-89, streszcz. niem.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

36/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Badania wykopaliskowe średniowiecznej warowni w Pniu w ziemi chełmińskiej w latach 2004-2005.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 169-173
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Krzyżacka warownia w Pniu koło Bydgoszczy w świetle badań wykopaliskowych w latach 2003-2004.
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 331-341, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/75

Autor: Molewski Paweł, Poliński Dariusz
Tytuł: Uwarunkowania fizycznogeograficzne lokalizacji późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa : II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Opis fiz.: S. 59
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/75

Autor: Molewski Paweł, Poliński Dariusz
Tytuł: Struktura przestrzenna późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego ziemi chełmińskiej na tle środowiska fizyczno-geograficznego.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 30
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 75-93, 10 s. tabl., il., streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Możliwości określeń chronologicznych na podstawie badań późnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z ziemi chełmińskiej.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 51 z. 1-2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 161-174, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/75

Autor: Musiałowski Adam, Poliński Dariusz, Janowski Andrzej, Drozd Alicja
Tytuł: Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. Bydgoszcz.
Czasopismo: Wiad. Numiz., R. 50 z. 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 97-98
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Numizmatyczne
Język: POL

42/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Trzynastowieczne warownie krzyżackie w ziemi chełmińskiej.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 71 z. 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 19-44, tab.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
ISSN: 0044-1791
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Gród czy zamek? Z badań nad najwcześniejszymi krzyżackimi obiektami obronnymi w ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: Stronghold or castle? A study of the earliest defensive structures of the Teutonic Order in Chełmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 181-196, streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 15/1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: O neolityzacji archeologii średniowiecza (w odpowiedzi Panu Stanisławowi Kukawce).
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Wyposażenie wnętrz w średniowieczu, Toruń, 21-22 listopada 2002 roku / red. Jerzy Olczak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 251-263
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 14
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Archeologiczna datacja w kontekście źródeł pisanych na przykładzie osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu
Tytuł wydawn. zbior.: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie : materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / red. Kazimierz Grążawski
Opis wydawn.: Włocławek ; Brodnica : Lega, 2003
Opis fiz.: S. 217-226, il., Zsfg.
Język: POL

46/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Stan i perspektywy badań nad wczesnośredniowiecznym garncarstwem ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 129-149, mapa; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: 314, [3] s., Zsfg. + [5] k. tabl. złoż.
Seria: Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL

48/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: W odpowiedzi na uwagi recenzyjne Pawła Kościeleckiego.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 51 nr 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 67-71
Uwaga: Polemika z recenzją książki: Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej / Dariusz Poliński. Toruń 2003.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Osadnictwo średniowieczne w Chełmży i najbliższej okolicy na podstawie najnowszych badań archeologicznych (1995-1997).
Tytuł równoległy: Medieval habitation in Chełmża and its immediate surroundings in the light ofrecent archaeological research (1995-1997).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 29-40, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1395-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Badania archeologiczne na rynku w Chełmży : przyczynek do studiów nad dziejami Chełmży w średniowieczu
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2002
Opis fiz.: S. 141-158, rys., Zsfg.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 12
Język: POL

51/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2001
Opis fiz.: 160 s., 5 k. tabl., il.; streszcz. niem.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 11
Język: POL

52/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Niektóre związki późnośredniowiecznego garncarstwa ziemi chełmińskiej z obszarami Europy Zachodniej.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła archeologiczne i ich treści / [red. nauk. Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 115-129, rys.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w rejonie Jeziora Archidiakonka w Chełmży, woj. toruńskie (stanowiska 20 i 28).
Tytuł wydawn. zbior.: XII Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 23-24 października 1997 r. : materiały / [red. Marek Dworaczyk, Przemysław Krajewski, Eugeniusz Wilgocki].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1998
Opis fiz.: S. 211-226, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 1
ISBN: 83-906963-1-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Identification of imported products and imitations as exemplified by pottery from medieval stronghold in Napole, parish Kowalewo Pomorskie, site 1 (Toruń voivodeship)
Tytuł wydawn. zbior.: Imported and locally produced pottery : methods of identification and analysis / ed. by Andrzej Buko, Włodzimierz Pela.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1997
Opis fiz.: S. 83-96, il.
Język: ENG

55/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Badanie udarności, nasiąkliwości oraz twardości powierzchniowej średniowiecznej ceramiki z ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 149-166, tabl.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL

56/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Badania wykopaliskowe w Chełmży koło Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 288-291
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL

57/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Chełmży, woj. toruńskie (badania w 1995 roku).
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 97-130, il., mapa złoż.
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

58/75

Autor: Chudziak Wojciech, Poliński Dariusz
Tytuł: Podstawy datowania wczesnośredniowiecznego szlaku lądowego z Kujaw do Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 83-95
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

59/75

Autor: Boguwolski Ryszard, Poliński Dariusz
Tytuł: Wczesnośredniowieczne osiedle w Wieldządzu, woj. toruńskie (badania w 1995 roku).
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 131-161, il., tabl. złoż.
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

60/75

Autor: Chudziak Wojciech, Poliński Dariusz, Moszczyński Andrzej
Tytuł: Schemat analizy opisowej wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 231-243, il.
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

61/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Chełmża, st. 28, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/89.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 236
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL

62/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Chełmża, st. 21, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/86.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 176
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Zagadnienie funkcjonowania grodów na ziemi chełmińskiej od połowy XII do połowy XIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z II międzynarodowej sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Łódź 18-19 października 1993 roku / pod red. Jerzego Olczaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 35-54, mapy, rys, wykr.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: 248 s., streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 4
Język: POL

65/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Chełmża, st. 28, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/88.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 30
Opis wydawn.: 1996 [2005]
Opis fiz.: S. 203-204
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Chełmża, st. 20, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 36-43/56.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 30
Opis wydawn.: 1996 [2005]
Opis fiz.: S. 203
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Próba lokalizacji krzyżackiego gródka Starke Burg na podstawie badań weryfikacyjno-sondażowych w miejscowości Słupski Młyn, gm. Gruta, woj. toruńskie (stanowisko 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej : wybrane zagadnienia i materiały. [T. 2].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 119-228, rys.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/75

Autor: Boguwolski Ryszard, Kola Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Świecie nad Osą, gm. loco.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 166-170, [1] k. tabl. złoż., il., wykr.
ISBN: 83-231-0497-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/75

Autor: Boguwolski Ryszard, Kola Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Osieczek, gm. Książki.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 124-130, il., wykr.
ISBN: 83-231-0497-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Napole, gm. Kowalewo Pomorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 115-124, il.
ISBN: 83-231-0497-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/75

Autor: Kola Andrzej, Poliński Dariusz
Tytuł: Mędrzyce, gm. Świecie nad Osą.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 110-114, il., wykr.
ISBN: 83-231-0497-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Wąbrzeźno, gm. loco.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 184-190, [1] k. tabl. złoż., il., wykr.
ISBN: 83-231-0497-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Komunikat z badań wykopaliskowych na grodzisku średniowiecznym w Napolu, gm. Kowalewo Pomorskie, stanowisko 1 (lata 1991-92).
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 1993
Opis fiz.: S. 129-131, Streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Populacje ludzkie z obszaru ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich na podstawie badań paleodemograficznych.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 21
Opis wydawn.: 1993 [tab.; streszcz. ang.]
Opis fiz.: S. 3-49
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/75

Autor: Poliński Dariusz
Tytuł: Ceramika późnośredniowieczna z grodziska w Gronowie, woj. toruńskie (stanowisko 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej : gronowski mikroregion osadniczy. [T. 1] / red. nauk. Jerzy Olczak.
Opis wydawn.: Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1990
Opis fiz.: S. 106-129, il.; streszcz. ang.
Język: POL