Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/92

Autor: Osipowicz Grzegorz, Orłowska Justyna, Piličiauskas Gytis, Piličiauskienė Giedrė, Rannamäe Eve, Cyrek Krzysztof, Sylwestrzak Marcin
Tytuł: Stone Age technologies and human behaviors as reflected in decoration of osseous artefacts from the northern part of East-Central Europe.
Czasopismo: Quat. Int.
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 1-18, il.
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2020.04.014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.952
Punktacja: 100.000

2/92

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych : aktualne zagrożenia oraz postulaty na przyszłość.
Tytuł równoległy: Cave settlements as valuable deposits of archaeological and natural sources : current threats and postulates for the future.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica, 10-13.10.2019 / red. tomu: Wojciech Wróblewski & Przemysław Sala.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 74
ISBN: 978-83-933874-3-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/92

Autor: Stefaniak Krzysztof, Lipecki Grzegorz, Nadachowski Adam, Semba Agata, Ratajczak Urszula, Kotowski Adam, Roblíčková Martina, Wojtal Piotr, Shpansky Andrey V., Krakhmalnaya Tatiana V., Kovalchuk Oleksandr M., Boeskorov Gennady G., Nikolskiy Pavel A., Baryshnikov Gennady F., Ridush Bogdan, Jakubowski Gwidon, Pawłowska Kamilla, Cyrek Krzysztof, Sudoł-Procyk Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Żeromska Aleksandra, Gagat Przemysław, Mackiewicz Paweł
Tytuł: Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry.
Czasopismo: Hist. Biol.
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-16, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Historical Biology
ISSN: 0891-2963 ; eISSN: 1029-2381
DOI: 10.1080/08912963.2019.1666374
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.489
Punktacja: 70.000

4/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Stefaniak Krzysztof, Tyc Andrzej
Tytuł: Biśnik Cave : Middle Paleolithic settlement sequence in the light of interdisciplinary research.
Tytuł wydawn. zbior.: 18th UISPP World Congress, Paris, 4th-9th June, 2018 = XVIIIo Congrès UISPP, Paris, 4-9 juin 2018 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Paris : Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - UISPP, 2018
Opis fiz.: S. 160
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

5/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Procesy kształtujące poziomy kulturowe w plejstoceńskich osadach jaskiniowych środkowej części Jury Polskiej.
Tytuł równoległy: Forming processes of the cultural levels in the Pleistocene caves sediments in the central part of the Polish Jura.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 40
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: The new Upper-Palaeolithic cave site in the Polish Jura (Ogrodzieniec-Podzamcze, shelter Birów IV).
Tytuł wydawn. zbior.: Multas per gentes et multa per saecula : amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant / eds. Paweł Valde-Nowak, Krzysztof Sobczyk, Marek Nowak, Jarosław Źrałka.
Opis wydawn.: Kraków : Institute of Archaeology. Jagiellonian University in Kraków : Alter Publishing House, 2018
Opis fiz.: S. 93-107, il.
ISBN: 978-83-948382-3-2
ISBN: 978-83-64449-68-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/92

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Jurassic flints in the Palaeolithic in the central part of the Polish Jura.
Tytuł wydawn. zbior.: Konferencja "Krzemień jurajski w pradziejach", Kraków, 28-30 września 2017 r. = Jurassic flint in prehistory conference, Kraków, 28-30 September 2017.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2017
Opis fiz.: S. [1]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

8/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Gravettian layer of Jasna Strzegowska Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: 2nd Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 16-20 May, 2016 : abstracts / eds. Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, 2016
Opis fiz.: S. 20-21
ISBN: 978-83-61358-76-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

9/92

Autor: Wagner Tomasz, Jędrysik Joanna, Czyżewski Łukasz, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2014 roku przed Jaskinią Kroczycką, województwo śląskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2013-2015 / [red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja].
Opis wydawn.: Katowice : Regionalny Instytut Kultury, 2016
Opis fiz.: S. 44-54, il., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-945841-2-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Artefact and human habitat in spatial arrangements / eds. Krzysztof Cyrek, Łukasz Czyżewski.
Opis wydawn.: Brno : Moravian Museum. Anthropos Institute, 2016
Opis fiz.: 71 s.
Seria: Anthropologie : international journal of the science of man ; vol. 54 no. 1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

11/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Stan badań nad epoką kamienia na obszarze Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej : XXVI Sympozjum Jurajskie, Smoleń, 5-6 maja, 2016 : materiały pokonferencyjne.
Opis wydawn.: [Będzin : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego], 2016
Opis fiz.: S. 4-10, il., tab.
ISBN: 978-83-937079-0-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: The record of changes in the Middle-Palaeolithic settlement zone of the Biśnik Cave.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 54 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 5-20, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
ISSN: 0323-1119
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

13/92

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T.
Tytuł: Around the Biśnik Cave : the area of human penetration during palaeolithic.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 54 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 49-68, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
ISSN: 0323-1119
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

14/92

Autor: Krajcarz Maciej T., Cyrek Krzysztof, Krajcarz Magdalena, Mroczek Przemysław, Sudoł Magdalena, Szymanek Marcin, Tomek Teresa, Madeyska Teresa
Tytuł: Loess in a cave : lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland).
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 399
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 13-30, il., mapy, wykr.
Uwaga: [DOI: 2015]
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2015.08.069
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.199
Punktacja: 30.000

15/92

Autor: Przegiętka Krzysztof, Palczewski Piotr, Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Luminescence dating of sediments from archaeological site in Jastrzebnik Cave, the Czestochowa Upland, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Luminescence in Archaeology International Symposium, Paris, 1-4 Septembre : abstract book.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2015
Opis fiz.: S. 20
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

16/92

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Osadnictwo paleolityczne na Wyżynie Ryczowskiej (środkowa część Wyżyny Częstochowskiej).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 41-82, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2015.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

17/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 7-39, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2015.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

18/92

Autor: Krajcarz Magdalena, Wojenka Michał, Krajcarz Maciej T., Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań wykopaliskowych w schronisku na Górze Słupsko w Kostkowicach oraz Jaskini Deszczowej w Kroczycach, województwo śląskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezív letech 2011-2012 / red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja.
Opis wydawn.: Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2014
Opis fiz.: S. 22-29, il., wykr.; streszcz. czes., niem.
ISBN: 978-83-939745-1-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/92

Autor: Krajcarz Maciej T., Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska).
Tytuł wydawn. zbior.: Górnictwo z epoki kamienia : Krzemionki, Polska, Europa : w 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach = Stone Age mining : Krzemionki, Poland, Europe : on the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine / pod red. Danuty Piotrowskiej [et al.].
Opis wydawn.: Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 319-338, il., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Silex et Ferrum ; t. 1
ISBN: 978-83-64951-00-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/92

Autor: Krajcarz Maciej T., Madeyska Teresa, Mroczek Przemysław, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Szymanek Marcin, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Loess and loess-like sediments in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar : International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla, Wrocław, Poland, 8-9 September, 2014, abstract and field guide book / eds. Zdzisław Jary, Przemysław Mroczek.
Opis wydawn.: Wrocław : Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław, 2014
Opis fiz.: S. 13-14
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Nadachowski Adam
Tytuł: European Middle Palaeolithic (MIS 8 - MIS 3) : cultures, environment, chronology.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 326-327
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 1-5
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2014.02.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

22/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Osipowicz Grzegorz, Grelowska Maria
Tytuł: Middle Palaeolithic cultural levels from Middle and Late Pleistocene sediments of Biśnik Cave, Poland.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 326-327
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 20-63, il., tab.
Uwaga: [DOI: 2013]
Uwaga: Corrigendum: Vol. 334-335 2014 S. 215-216 [10.1016/j.quaint.2014.04.013].
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2013.12.014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.062
Punktacja: 30.000

23/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: The oldest Middle Palaeolithic finds in the northern foothills of the Carpathians.
Czasopismo: Rech. Archéol. Nouvelle Ser., Vol. 5-6
Opis wydawn.: 2013-2014 [2014]
Opis fiz.: S. 25-34, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Recherches Archéologiques. Nouvelle Serie
ISSN: 0137-3285
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

24/92

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Wokół Jaskini Biśnik : potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie.
Tytuł równoległy: Around the Biśnik Cave : a space of potential human penetration during Palaeolithic.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 46-48, il.
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz A., Grelowska Maria
Tytuł: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 15-17, il.
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/92

Autor: Łanczont Maria, Madeyska Teresa, Cyrek Krzysztof, Sytnyk Oleksandr, Bogucki Andryi, Komar Maryna, Krajcarz Maciej T., Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Środowisko przyrodnicze przedostatniego interglacjału (MIS 7) - czasu pojawienia się najstarszego osadnictwa paleolitycznego w strefie wyżyn na północ i wschód od Karpat.
Tytuł wydawn. zbior.: Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 2013
Opis fiz.: S. 137-139
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/92

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Modyfikacje środkowopaleolitycznych wyrobów kamiennych na wybranych przykładach.
Tytuł wydawn. zbior.: Retusz - jak i dlaczego? "Wieloperspektywiczność elementu twardzowego" = Retouch - how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools / red. Marek Nowak, Damian Stefański, Mirosław Zając.
Opis wydawn.: Kraków : Profil-Archeo, 2013
Opis fiz.: S. 29-46, il.
Seria: Prace Archeologiczne ; no. 66
ISBN: 978-83-938698-7-9
ISBN: 978-83-934218-4-8
ISSN: 2353-0995
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Jaskinia Biśnik : wczesny środkowy paleolit.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 180, [2] s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3126-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

29/92

Autor: Krajcarz Maciej T., Cyrek Krzysztof, Gola Marek
Tytuł: Osadnictwo paleolityczne w jaskini Biśnik w zapisie antropogenicznych biomarkerów.
Tytuł równoległy: Palaeolithic settlement in Biśnik Cave as derived from anthropogenic biomarkers.
Czasopismo: Pr. Stud. Geogr., T. 51
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 57-68, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Studia Geograficzne
ISSN: 0208-4589
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

30/92

Autor: Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: 9th SKAM Workshop : Lithic raw materials - phenomena of the Stone Age, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11, 2012 : abstract book and excursion guide.
Opis wydawn.: Brno : Moravské Zemské Muzeum, 2012
Opis fiz.: S. 14-15, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

31/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Sudoł Magdalena
Tytuł: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 11-14
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Middle Pleistocene flint assemblages from the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 47-49, il.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: The Nietoperzowa Cave : archaeology.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 34, il.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Short history of archaeological studies in Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 49
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

35/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Grelowska Maria
Tytuł: Middle Palaeolithic hearths of Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 82, tab.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

36/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz A., Krajcarz Maciej
Tytuł: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: 107 s., il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

37/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sytnyk Oleksandr
Tytuł: Graweckie stanowisko w Haliczu (Halycu) na Ukrainie : wyniki polsko-ukraińskich badań wykopaliskowych.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 32
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 5-55, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

38/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Artefacts or Geofacts? Presenting a Dilemma basing on the Early Vistulian finds from the Biśnik Cave, Poland.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 50 no. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 323-344, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

39/92

Autor: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the stone age in Biśnik cave (Southern Poland).
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 50 no. 4
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 411-425, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

40/92

Autor: Krajcarz Maciej, Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych - Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska).
Tytuł równoległy: The site of Late Quaternary cave sediments - the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Czestochowa Upland).
Czasopismo: Prz. Geol., Vol. 60 nr 10
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 546-553, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geologiczny
ISSN: 0033-2151 ; eISSN: 2299-002X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

41/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Grelowska Maria, Sikorska Agnieszka, Bąkowska Beata
Tytuł: The Bisnik Cave : the longest Middle Palaeolithic sequence in Poland : in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych : I Konferencja Geoarcheologiczna, Warszawa, 25 listopada 2011 r. = Climate change in the light of archaeological and geoarchaeological research : First Geoarchaeological Conference in Warsaw : abstract of papers.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011
Opis fiz.: S. 4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

42/92

Autor: Krajcarz Maciej, Cyrek Krzysztof
Tytuł: The age of the oldest Paleolithic assemblages from Biśnik Cave (southern Poland) in the light of geological data.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 59
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 55-74, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

43/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: The Biśnik Cave in Southern Poland : reconstruction of the Palaeolithic cave habitation in relation to the environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Middle Palaeolithic human activity and palaeoecology : new discoveries and ideas / ed.: Jan Michał Burdukiewicz and Andrzej Wiśniewski.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
Opis fiz.: S. 69-93, il., tab.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne ; z. 41
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

44/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Spuren des Magdalénien im mittleren Jura Polens.
Tytuł wydawn. zbior.: The Magdalenian in Central Europe : new finds and concepts / ed.: Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak.
Opis wydawn.: Rzeszów : Mitel, 2010
Opis fiz.: S. 35-46, il.
Seria: Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 15
Uwaga: Tyt. art. w spisie treści: Die Spuren der Magdalenischen Kultur im mittleren Teil des Polnischen Jura
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

45/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Zmiany w zasiedleniu Jaskini Biśnik w plejstocenie.
Tytuł równoległy: Changes in the inhabitation of the Biśnik Cave during the Pleistocene.
Czasopismo: Ann. UMCS Sect. B, Vol. 65 no. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 57-68, 16 tabl.
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

46/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Socha Paweł, Stefaniak Krzysztof, Madeyska Teresa, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 220 no. 1-2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 5-30, il.
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.768
Punktacja: 27.000

47/92

Autor: Krajcarz Maciej, Gola Marek, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Preliminary suggestions on the Pleistocene palaeovegetation around the Biśnik Cave (Częstochowa Upland, Poland) based on studies of molecular fossils from cave sediments.
Czasopismo: Stud. Quat., Vol. 27
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 55-61, il.
Pełny tytuł czasop.: Studia Quaternaria
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

48/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Artefacts or geofacts? A dilemma illustrated by an example of Early Vistulian finds from Bisnik Cave, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 6th SKAM Flint Technology Workshop, Małkocin, 27-30.X.2009 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Szczecin : Department of Archaeology. Institute of History, Szczecin University, 2009
Opis fiz.: S. 5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

49/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Z najnowszych badań nad paleolitem schyłkowym na Pomorzu Wschodnim.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 67-84, il., wykr.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

50/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Archaeological studies in caves of the Częstochowa Upland.
Tytuł wydawn. zbior.: Karst of the Częstochowa Upland and the Eastern Sudetes : palaeoenvironments and protection / ed. by Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc, Paweł Socha.
Opis wydawn.: Sosnowiec ; Wrocław : Faculty of Earth Sciences University of Silesia : Zoological Institute University of Wrocław, 2009
Opis fiz.: S. 145-160, il., tab.
Seria: Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; no. 56
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

51/92

Autor: Mirosław-Grabowska Joanna, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Archaeology and stratigraphy of Jasna Strzegowska Cave sediments.
Tytuł wydawn. zbior.: Karst of the Częstochowa Upland and the Eastern Sudetes : palaeoenvironments and protection / ed. by Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc, Paweł Socha.
Opis wydawn.: Sosnowiec ; Wrocław : Faculty of Earth Sciences University of Silesia : Zoological Institute University of Wrocław, 2009
Opis fiz.: S. 273-282, il.
Seria: Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; no. 56
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

52/92

Autor: Muzolf Paweł, Stefaniak Krzysztof, Tomek Teresa, Wertz Krzysztof, Socha Paweł, Cyrek Krzysztof, Mirosław-Grabowska Joanna, Madeyska Teresa, Nadachowski Adam
Tytuł: Multiculturate sites on Mt. Birów in Podzamcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Karst of the Częstochowa Upland and the Eastern Sudetes : palaeoenvironments and protection / ed. by Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc, Paweł Socha.
Opis wydawn.: Sosnowiec ; Wrocław : Faculty of Earth Sciences University of Silesia : Zoological Institute University of Wrocław, 2009
Opis fiz.: S. 283-294, il., tab.
Seria: Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; no. 56
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

53/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Mirosław-Grabowska Joanna, Stefaniak Krzysztof, Socha Paweł
Tytuł: Archaeology, stratigraphy and palaeoecology of the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: Karst of the Częstochowa Upland and the Eastern Sudetes : palaeoenvironments and protection / ed. by Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc, Paweł Socha.
Opis wydawn.: Sosnowiec ; Wrocław : Faculty of Earth Sciences University of Silesia : Zoological Institute University of Wrocław, 2009
Opis fiz.: S. 191-213, il., tab.
Seria: Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; no. 56
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

54/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Zasiedlenie Jaskini Biśnik w plejstocenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego, Zamość, 16-18.10.2009 r. / [oprac. red. Mariusz Szelerewicz, Jan Urban, Radosław Dobrowolski].
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2009
Opis fiz.: S. 48
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Środkowy paleolit w jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego.
Tytuł równoległy: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave in the context of natural environment changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 15-27, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

56/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Cyrek Maria
Tytuł: Composite tools in the oldest levels of the Biśnik Cave, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Understanding the past : papers offered to Stefan K. Kozłowski / ed. by Jan Michał Burdukiewicz [et al.].
Opis wydawn.: Warsaw : Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw, 2009
Opis fiz.: S. 91-96, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

57/92

Autor: Burdukiewicz Jan Michał, Cyrek Krzysztof, Dyczek Piotr, Szymczak Karol
Tytuł: Understanding the past : papers offered to Stefan K. Kozłowski / ed. by Jan Michał Burdukiewicz, Krzysztof Cyrek, Piotr Dyczek, Karol Szymczak.
Opis wydawn.: Warsaw : Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw, 2009
Opis fiz.: 466 s., il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

58/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych stanowiska 23 w Sędzinie, gm. Zakrzewo.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 55
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 155-177, il., tab.
Uwaga: Tyt. tomu: Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą / red. Witold Świętosławski.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

59/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych wielokulturowego stanowiska 53 w Sędzinie, gm. Zakrzewo.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 55
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 129-153, il., tab.
Uwaga: Tyt. tomu: Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą / red. Witold Świętosławski.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

60/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Epoka kamienia w okolicach Zgierza.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczny atlas Zgierza i powiatu zgierskiego / [red. Robert Starzyński, Piotr Świątkiewicz].
Opis wydawn.: Zgierz : Muzeum Miasta Zgierza, 2008
Opis fiz.: S. 91-111, il.; streszcz. ang.
Seria: Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza ; t. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

61/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Wyroby z krzemienia czekoladowego w środkowopaleolitycznych zespołach kulturowych z Jaskini Biśnik, pow. olkuski.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień czekoladowy w pradziejach : materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa ; Lublin : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii UMCS, 2008
Opis fiz.: S. 347-356, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; 7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

62/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Stefaniak Krzysztof, Socha Paweł, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Biśnik Cave : a reconstruction of the site's occupation in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Eurasian perspectives on environmental archaeology : the 2007 AEA Annual Conference, September 12-15, 2007 in Poznań, Poland / [ed. by Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki & Jolanta Czerniawska].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 160
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

63/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Jaskinie w polskich badaniach archeologicznych w latach 1939-1989.
Tytuł wydawn. zbior.: Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989) / pod red. Jacka Lecha.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fiz.: S. 251-264, il.; streszcz. ang.
Seria: Prace / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych ; t. 6
ISBN: 978-83-01-14396-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

64/92

Autor: Kasprowska Katarzyna, Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: The report of interdisciplinary excavation survey in Puklinová Cave in 2005 (Moravian Karst).
Tytuł równoległy: Zpráva o interdisciplinárním výzkumu Puklinové Jeskyně v roce 2005 (Moravský Kras).
Czasopismo: Acta Mus. Moraviae Sci. Soc., Vol. 92
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 103-108, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

65/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Paleolit Jury Ojcowskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego : praca zbiorowa / pod red. Jacka Lecha i Józefa Partyki.
Opis wydawn.: Ojców : Ojcowski Park Narodowy - Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 2006
Opis fiz.: S. 313-334, il., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/92

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2003-2004. T. 1: Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 / red. Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2006
Opis fiz.: S. 97-122, il.; streszcz. ang.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Etapy zasiedlenia Jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Środkowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa : II Sympozjum Archeologii Środowiskowej w stulecie urodzin profesora Jana Dylika, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Opis fiz.: S. 28
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Łanczont Maria, Sudoł Magdalena, Sytnyk Oleksandr
Tytuł: Graweckie stanowisko w Haliczu na Ukrainie : wyniki dotychczasowych badań.
Czasopismo: Rocz. Przemys., T. 41 z. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 17-28, il., tab.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Przemyski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/92

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2001-2002 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2001-2002 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004
Opis fiz.: S. 28-47, il.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Początki zasiedlenia środkowej części Jury Polskiej na tle zmian środowiska przyrodniczego (od zlodowacenia odrzańskiego po interglacjał emski).
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 2 : Kultura / pod red. Józefa Partyki.
Opis wydawn.: Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2004
Opis fiz.: S. 11-18
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: The Biśnik cave : the longest Middle Palaeolithic sequence in Poland in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Climate changes : the karst rekord III 3rd international conference, Montpellier, France 11 to 14 May 2003.
Opis wydawn.: Montpellier, 2003
Opis fiz.: S. 59
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

72/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Jaskinia Biśnik : wyniki interdyscyplinarnych badań osadów.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych = Protection of culture values and long-lasting relationship between man and nature in national parks / pod red. Józefa Partyki.
Opis wydawn.: Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2003
Opis fiz.: S. 745-754, streszcz. ang.
ISBN: 83-913217-5-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/92

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2000 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2000 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2003
Opis fiz.: S. 29-59
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Środkowopaleolityczna konstrukcja w Jaskini Biśnik na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Tytuł równoległy: Middle-Palaeolithic constructions in Biśnik Cave in Krakowsko-Częstochowska Upland.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2003
Opis fiz.: S. 35-41, [2] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Biśnik cave : a reconstruction of the site's occupation in the context of environmental changes.
Czasopismo: Eurasian Prehist., Vol. 1 no. 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 5-29
Pełny tytuł czasop.: Eurasian Prehistory
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

76/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Paleolit schyłkowy i mezolit w Dolinie Dolnej Wisły pomiędzy Toruniem a Grudziądzem
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / red. Bogusława Wawrzykowska.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 81-90, il.; streszcz. niem.
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL

77/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Paleolityczne sposoby adaptacji jaskiń do zasiedlenia.
Tytuł wydawn. zbior.: Budownictwo i budowniczowie w przeszłości : studia dedykowane prof. T. Poklewskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Andrzeja Abramowicza, Jerzego Maika.
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2002
Opis fiz.: S. 27-38, il., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Rekonstrukcja zasiedlenia Jaskini Biśnik.
Tytuł wydawn. zbior.: Jaskinia Biśnik : rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego / pod red. Krzysztofa Cyrka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 9-141, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Górnopaleolityczne obozowisko łowców mamutów nad środkowym Dniestrem : sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w Haliczu na zachodniej Ukrainie w 2001 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2002
Opis fiz.: S. 193-196
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 12
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Jaskinia Biśnik : rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego / pod red. Krzysztofa Cyrka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 231 s., il., streszcz. ang. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

81/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Polsko-ukraińskie badania nad paleolitem.
Tytuł wydawn. zbior.: Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Lecha i Józefa Partyki.
Opis wydawn.: Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2001
Opis fiz.: S. 433-440, fot., mapa, streszcz. ukr. i ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

82/92

Autor: Cyrek Krzysztof, Nadachowski Adam, Madeyska Teresa, Bocheński Zygmunt, Tomek Teresa, Wojtal Piotr, Miękina Barbara, Lipecki Grzegorz, Garapich Andrzej, Rzebik-Kowalska Barbara, Stworzewicz Ewa, Wolsan Mieczysław, Godawa Joanna, Kościów Robert, Fostowicz-Frelik Łucja, Szyndlar Zbigniew
Tytuł: Excavation in the Deszczowa Cave (Kroczyckie Rocks, Częstochowa Upland, Central Poland).
Czasopismo: Folia Quater., Vol. 71
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 5-84, il., tab., wykr.
Uwaga: Tytuł tomu: Cave sediments of the Częstochowa Upland, Central Poland : results of interdisciplinary studies / ed. by Adam Nadachowski.
Pełny tytuł czasop.: Folia Quaternaria
ISSN: 0015-573X ; eISSN: 2199-5915
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

83/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: W odpowiedzi Hannie Więckowskiej.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 44 z. 1/2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 144-146
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań wykopaliskowych w Jaskini Biśnik w Strzegowej, województwo katowickie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1998
Opis fiz.: S. 15-23, il., streszcz. słow. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

85/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań sondażowych przed jaskinią Kroczycką (stanowisko 3) w Kostkowicach, województwo częstochowskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997
Opis fiz.: S. 67-71, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych w schronisku skalnym Biśnik w Strzegowej, województwo katowickie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997
Opis fiz.: S. 21-35, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki dotychczasowych badań wykopaliskowych w Jaskini Deszczowej (stanowisko 4) w Kostkowicach, województwo częstochowskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997
Opis fiz.: S. 36-46, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: On the distribution of chocolate flint in the Late Mesolithic of the Vistula basin.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 33
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 99-109, il.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

89/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Podsumowanie wyników badań wykopaliskowych w Kruczej Skale (stanowisko 1) w Kostkowicach, województwo częstochowskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991-1992 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1994
Opis fiz.: S. 222-225, streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań sondażowych na Górze Słupsko (stanowisko 3) w Kostkowicach, województwo częstochowskie, w 1991 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991-1992 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1994
Opis fiz.: S. 26-33, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

91/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań wykopaliskowych w schronisku skalnym Krucza Skała (stanowisko 1 ) w Kostkowicach, województwo częstochowskie, w 1991 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991-1992 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1994
Opis fiz.: S. 34-42, il., streszcz. słować. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

92/92

Autor: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Magdaleńskie obozowisko w Górach Świętokrzyskich (Mosty, stanowisko 13).
Czasopismo: Acta Archaeol. Carpath., T. 25
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 11-55, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Carpathica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK