Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Jacek Rakoczy

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/34


Autorzy: Radzimiński Andrzej, Rakoczy Jacek, Flachenecker Helmut, Skowrońska Renata.

Tytuł oryginału: Migration, Kommunikation, Transfer / Hg.: Andrzej Radzimiński, Jacek Rakoczy, Helmut Flachenecker, Renata Skowrońska.

Adres wydawniczy: Göttingen, V&R unipress : 2021

Opis fizyczny: 295 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Geschichte im mitteleuropäischen Kontext ;Bd. 1)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 150.000


2/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Abandoned, lost or forgotten? The changes in the perception of Transdanubian Dacia in Late Antiquity.

Tytuł całości: Migration, Kommunikation, Transfer / Hg.: Andrzej Radzimiński [et al.].

Adres wydawniczy: Göttingen, V&R unipress : 2021

Opis fizyczny: S. 31-44

Seria: (Geschichte im mitteleuropäischen Kontext ;Bd. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


3/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Denar Antonina Piusa.

Tytuł równoległy: Denarius from Rogowo, Lubicz community, site 23.

Tytuł całości: Rogowo, gmina Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej. T. 3: Analiza źródeł ruchomych / pod red. Ewy Bokiniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 177-181, il. ; streszcz. ang.

Seria: (Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/34


Autorzy: Mielczarek Mariusz, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Monety rzymskie z Konopnicy i jej okolic, na tle innych znalezisk monet antycznych z Polski Środkowej.

Tytuł równoległy: Roman coin finds from Konopnica region, in the context of Roman coin finds in Central Poland.

Tytuł całości: Konopnica, studia archeologiczno-historyczne / pod red. Lubomiry Tyszler.

Adres wydawniczy: Wieluń, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki, Gmina Konopnica : 2018

Opis fizyczny: S. 35-44, il.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 27)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/34


Autorzy: Rakoczy Jacek, Górzyński Tomasz.

Tytuł oryginału: Źródła danych przestrzennych pozyskanych w trakcie realizacji projektu "Rzymski fort Resculum".

Tytuł całości: Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 79


6/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Interpretacja i weryfikacja wyników badań geofizycznych w badaniach archeologicznych na wybranych stanowiskach Dacji Porolissensis.

Tytuł całości: Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 78


7/34


Autorzy: Filar Dorota, Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka, Miciuła Ireneusz, Niedźwiecki Arkadiusz, Rakoczy Jacek, Sobiecki Grzegorz.

Tytuł oryginału: Od muszli po bitmonety : oblicza pieniądza i systemów walutowych.

Adres wydawniczy: Warszawa, Texter : 2018

Opis fizyczny: 134, [6] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 127-134.


8/34


Autorzy: Górzyński Tomasz, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Methods of gathering spatial data for archaeological research upon the Roman fort in Bologa (Romania).

Tytuł równoległy: Metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach archeologicznych fortu rzymskiego w Bologa (Rumunia).

Czasopismo: Acta Archaeologica Lodziensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 64

Opis fizyczny: S. 89-98, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Tytuł tomu: Studia Antiquitatis Aegyptiacae, Graecae Hellenisticae, Romanaeque.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/AAL

Punktacja MNiSW: 9.000


9/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Monetary series "PROVINCIA DACIA" in the Roman coinage.

Czasopismo: Studia Historica Gedanensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 15-25, il., tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości / pod red. Tomasza Maćkowskiego.

Punktacja MNiSW: 8.000


10/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Granice rzymskie w Europie : funkcja, chronologia, znaczenie.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 61 nr 6

Opis fizyczny: S. 36-40, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


11/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Fortifikaciâ bosporskogo goroda-kreposti Ilurat : (plany P. Dûbrûksa, dannye raskopok i virtual'nye rekonstrukcii).

Tytuł równoległy: Fortifications of the Bosporan fortified town of Iluraton : plans of P. Dubrux, excavation data, and virtual reconstructions.

Tytuł całości: The Crimea and the Northern Black Sea Coast in archaeological research 1956-2013 = Krym i Severnoe Pričernomor'e v arheologičeskih issledovaniâh 1956-2013 gg. / eds. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Archaeology. University of Warsaw : 2017

Opis fizyczny: S. 81-88, il.; streszcz. ang.

Seria: (Światowit. Supplement Series C: Pontica et Caucasica ;vol. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Zapinki prowincjonalnorzymskie odkryte na stanowisku 30 w Perkowie na Kujawach.

Tytuł równoległy: Provincial roman fibulae discovered on site 30 in Perkowo in Kuyavia.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 35

Opis fizyczny: S. 25-40, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ARCH

Punktacja MNiSW: 4.000


13/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Problematyka badań limesu dackigo w okolicy rzymskiego fortu Bologa.

Czasopismo: Acta Archaeologica Lodziensia

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 62

Opis fizyczny: S. 69-77, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


14/34


Autorzy: Gorončakovskij Vladimir, Bejlin Denis, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Fortifikaciâ bosporskogo goroda-kreposti Ilurat po dannym raskopok 1981-2013 g.g.

Tytuł całości: Krym i północne wybrzeża Morza Czarnego w badaniach archeologicznych 1956-2013, międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa 19-23.10.2015 r. : program = Krim ì pìvnìčne uzberežžâ Čornogo morâ v svìtlì arheologìčnih doslìdžen' 1956-2013 : mìžnarodna naukova konferencìâ, Varšava, 19-23.10.2015 r. : programa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski : 2015

Opis fizyczny: S. 40-41


15/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Między propagandą militarną a polityką dynastyczną : emisje mennicy w Rzymie za Septymiusza Sewera.

Tytuł całości: Pieniądz a propaganda, wspólne dziedzictwo Europy : studia i materiały : Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. nauk. Krzysztofa Filipowa.

Adres wydawniczy: Augustów, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny : 2015

Opis fizyczny: S. 53-80, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/34


Autorzy: Kurpiewski Artur, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Materiały kultury przeworskiej z Perkowa na Kujawach.

Adres wydawniczy: Toruń, KOLGRAF Koloch Jan : 2015

Opis fizyczny: 120 s., il. + 7 k. map złoż. w teczce

Uwagi: Bibliogr. s. 57-67.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III w. : studium obiegu.

Czasopismo: Acta Archaeologica Lodziensia

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 61

Opis fizyczny: S. 47-61, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Pieniądz na pograniczach = Currency in borderlands.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


18/34


Autorzy: Filar Dorota, Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka, Miciuła Ireneusz, Sobiecki Grzegorz, Niedźwiecki Arkadiusz, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Od muszli po bitmonety : oblicza pieniądza i systemów walutowych.

Adres wydawniczy: Warszawa, Texter : 2014

Opis fizyczny: 208 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/34


Autorzy: Kurpiewski Artur, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Zespół późnorzymskich monet znaleziony w Sztynwagu, gm. Grudziądz, powiat grudziądzki.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (375)

Opis fizyczny: S. 161-172, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


20/34


Autorzy: Kurpiewski Artur, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Znaleziska rzymskich denarów z Radzik Dużych gm. Wąpielsk, pow. Rypin.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3 (371)

Opis fizyczny: S. 161-164, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


21/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Ujednolicenie struktury pieniądza srebrnego na terenie wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego na przęłomie II i III w.

Tytuł całości: Pieniądz i systemy monetarne, wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik.

Adres wydawniczy: Augustów, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne : 2012

Opis fizyczny: S. 32-51, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/34


Autorzy: Jarzęcki Krzysztof, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.

Adres wydawniczy: Toruń, Patrimonium Europae : 2012

Opis fizyczny: 88 s., streszcz. ang., ros., fr.

Seria: (Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensa ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr. 66-76


23/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensa. T. 1 / red. serii Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Toruń, Patrimonium Europae : 2012

Uwagi: Seria wydawnicza


24/34


Autorzy: Awianowicz Bartosz, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: The discovery of a Hellenistic ostracon in Nikonion.

Tytuł całości: PONTIKA 2008, recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times : proceedings of the International Conference, 21th-26th April 2008, Krakow / ed. by Ewdoksia Papuci-Wladyka [et al.].

Adres wydawniczy: Oxford, Archaeopress : 2011

Opis fizyczny: S. 1-5, il.

Seria: (BAR International Series ;2240)

Uwagi: Bibliogr.


25/34


Autorzy: Jarzęcki Krzysztof, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Wartość źródłowa znalezisk monet antycznych z okolic Inowrocławia

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Tekst, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział : 2010

Opis fizyczny: 71 s., mapy

Uwagi: Bibliogr. s. 63-70


26/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Militarne motywy w mennictwie Filipa I Araba.

Tytuł całości: Pieniądz, symbol, władza, wojna, wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik.

Adres wydawniczy: Augustów, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne : 2010

Opis fizyczny: S. 17-26, il., tab.; streszcz. ang.


27/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Białe Błota, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: 97, [3] s., il.


28/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Pradzieje i dzieje gminy Białe Błota w zarysie.

Tytuł całości: Gmina Białe Błota, ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Białe Błota, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: S. 9-14


29/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Herb gminy Białe Błota.

Tytuł całości: Gmina Białe Błota, ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Białe Błota, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: S. 29-30, il.


30/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Folklor w gminie Białe Błota.

Tytuł całości: Gmina Białe Błota, ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Białe Błota, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: S. 81-86, il.


31/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Sieć osadnicza gminy Białe Błota.

Tytuł całości: Gmina Białe Błota, ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Białe Błota, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: S. 37-44, il.


32/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Kościoły i ich historia.

Tytuł całości: Gmina Białe Błota, ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.

Adres wydawniczy: Białe Błota, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: S. 51-60


33/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Świat rzymski według triumwirów monetarnych : obraz i słowo na rzymskich monetach republikańskich.

Tytuł całości: Stempel monet - obraz a słowo, XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli / [red. Małgorzata Gącarzewicz].

Adres wydawniczy: Nowa Sól, Muzeum Miejskie : 2006

Opis fizyczny: S. 21-30, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 6.000


34/34


Autorzy: Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: Znaleziska monet antycznych z okolic Inowrocławia : problem interpretacji.

Tytuł całości: Znaleziska monet i metody ich badań, XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli / [red. Małgorzata Gącarzewicz].

Adres wydawniczy: Nowa Sól, Muzeum Miejskie : 2003

Opis fizyczny: S. 15-23, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000