Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Jacek Rakoczy

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31

Autor: Mielczarek Mariusz, Rakoczy Jacek
Tytuł: Monety rzymskie z Konopnicy i jej okolic, na tle innych znalezisk monet antycznych z Polski Środkowej.
Tytuł równoległy: Roman coin finds from Konopnica region, in the context of Roman coin finds in Central Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Konopnica : studia archeologiczno-historyczne / pod red. Lubomiry Tyszler.
Opis wydawn.: Wieluń ; Łodź ; Konopnica : Wieluńskie Towarzystwo Naukowe : Uniwersytet Łódzki : Gmina Konopnica, 2018
Opis fiz.: S. 35-44, il.; streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego ; t. 27
ISBN: 978-83-948025-0-9
ISBN: 978-83-949961-0-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/31

Autor: Rakoczy Jacek, Górzyński Tomasz
Tytuł: Źródła danych przestrzennych pozyskanych w trakcie realizacji projektu "Rzymski fort Resculum".
Tytuł wydawn. zbior.: Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 79
ISBN: 978-83-231-4116-7
ISBN: 978-83-951450-4-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Interpretacja i weryfikacja wyników badań geofizycznych w badaniach archeologicznych na wybranych stanowiskach Dacji Porolissensis.
Tytuł wydawn. zbior.: Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 78
ISBN: 978-83-231-4116-7
ISBN: 978-83-951450-4-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/31

Autor: Filar Dorota, Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka, Miciuła Ireneusz, Niedźwiecki Arkadiusz, Rakoczy Jacek, Sobiecki Grzegorz
Tytuł: Od muszli po bitmonety : oblicza pieniądza i systemów walutowych.
Opis wydawn.: Warszawa : Texter, 2018
Wydanie: Wyd. 2.
Opis fiz.: 134, [6] s.
ISBN: 978-83-7790-497-8 ; eISBN: 978-83-7790-498-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/31

Autor: Górzyński Tomasz, Rakoczy Jacek
Tytuł: Methods of gathering spatial data for archaeological research upon the Roman fort in Bologa (Romania).
Tytuł równoległy: Metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach archeologicznych fortu rzymskiego w Bologa (Rumunia).
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 64
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 89-98, il.; streszcz. pol.
Uwaga: Tytuł tomu: Studia Antiquitatis Aegyptiacae, Graecae Hellenisticae, Romanaeque.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
ISSN: 0065-0986 ; eISSN: 2451-0300
DOI: 10.26485/AAL/2018/64/8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

6/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Monetary series "PROVINCIA DACIA" in the Roman coinage.
Czasopismo: Stud. Hist. Gedan., T. 9
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 15-25, il., tab.
Uwaga: Tytuł tomu: Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości / pod red. Tomasza Maćkowskiego.
Pełny tytuł czasop.: Studia Historica Gedanensia
ISSN: 2081-3309 ; eISSN: 2391-6001
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

7/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Granice rzymskie w Europie : funkcja, chronologia, znaczenie.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 61 nr 6
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 36-40, il.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
ISSN: 0511-9162
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

8/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Fortifikaciâ bosporskogo goroda-kreposti Ilurat : (plany P. Dûbrûksa, dannye raskopok i virtual'nye rekonstrukcii).
Tytuł równoległy: Fortifications of the Bosporan fortified town of Iluraton : plans of P. Dubrux, excavation data, and virtual reconstructions.
Tytuł wydawn. zbior.: The Crimea and the Northern Black Sea Coast in archaeological research 1956-2013 = Krym i Severnoe Pričernomor'e v arheologičeskih issledovaniâh 1956-2013 gg. / eds. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski.
Opis wydawn.: Warsaw : Institute of Archaeology. University of Warsaw, 2017
Opis fiz.: S. 81-88, il.; streszcz. ang.
Seria: Światowit. Supplement Series C: Pontica et Caucasica ; vol. 1
ISBN: 978-83-61376-51-4
ISSN: 1642-4956
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Zapinki prowincjonalnorzymskie odkryte na stanowisku 30 w Perkowie na Kujawach.
Tytuł równoległy: Provincial roman fibulae discovered on site 30 in Perkowo in Kuyavia.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 25-40, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Problematyka badań limesu dackigo w okolicy rzymskiego fortu Bologa.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 62
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 69-77, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
ISSN: 0065-0986 ; eISSN: 2451-0300
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

11/31

Autor: Gorončakovskij Vladimir, Bejlin Denis, Rakoczy Jacek
Tytuł: Fortifikaciâ bosporskogo goroda-kreposti Ilurat po dannym raskopok 1981-2013 g.g.
Tytuł wydawn. zbior.: Krym i północne wybrzeża Morza Czarnego w badaniach archeologicznych 1956-2013 : międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa 19-23.10.2015 r. : program = Krim ì pìvnìčne uzberežžâ Čornogo morâ v svìtlì arheologìčnih doslìdžen' 1956-2013 : mìžnarodna naukova konferencìâ, Varšava, 19-23.10.2015 r. : programa.
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015
Opis fiz.: S. 40-41
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

12/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Między propagandą militarną a polityką dynastyczną : emisje mennicy w Rzymie za Septymiusza Sewera.
Tytuł wydawn. zbior.: Pieniądz a propaganda : wspólne dziedzictwo Europy : studia i materiały : Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. nauk. Krzysztofa Filipowa.
Opis wydawn.: Augustów ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny, 2015
Opis fiz.: S. 53-80, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85057-96-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

13/31

Autor: Kurpiewski Artur, Rakoczy Jacek
Tytuł: Materiały kultury przeworskiej z Perkowa na Kujawach.
Opis wydawn.: Toruń : KOLGRAF Koloch Jan, 2015
Opis fiz.: 120 s., il. + 7 k. map złoż. w teczce
ISBN: 978-83-944148-0-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III w. : studium obiegu.
Czasopismo: Acta Archaeol. Lodz., Nr 61
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 47-61, il., wykr.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Pieniądz na pograniczach = Currency in borderlands.
Pełny tytuł czasop.: Acta Archaeologica Lodziensia
ISSN: 0065-0986 ; eISSN: 2451-0300
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

15/31

Autor: Filar Dorota, Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka, Miciuła Ireneusz, Sobiecki Grzegorz, Niedźwiecki Arkadiusz, Rakoczy Jacek
Tytuł: Od muszli po bitmonety : oblicza pieniądza i systemów walutowych.
Opis wydawn.: Warszawa : Texter, 2014
Opis fiz.: 208 s., il.
ISBN: 978-83-7790-782-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/31

Autor: Kurpiewski Artur, Rakoczy Jacek
Tytuł: Zespół późnorzymskich monet znaleziony w Sztynwagu, gm. Grudziądz, powiat grudziądzki.
Czasopismo: Biul. Numiz., nr 3 (375)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 161-172, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Numizmatyczny
ISSN: 0006-4017
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

17/31

Autor: Kurpiewski Artur, Rakoczy Jacek
Tytuł: Znaleziska rzymskich denarów z Radzik Dużych gm. Wąpielsk, pow. Rypin.
Czasopismo: Biul. Numiz., nr 3 (371)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 161-164, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Numizmatyczny
ISSN: 0006-4017
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

18/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Ujednolicenie struktury pieniądza srebrnego na terenie wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego na przęłomie II i III w.
Tytuł wydawn. zbior.: Pieniądz i systemy monetarne : wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik.
Opis wydawn.: Augustów ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2012
Opis fiz.: S. 32-51, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/31

Autor: Jarzęcki Krzysztof, Rakoczy Jacek
Tytuł: Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.
Opis wydawn.: Toruń : Patrimonium Europae, 2012
Opis fiz.: 88 s., streszcz. ang., ros., fr.
Seria: Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensa ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensa. T. 1 / red. serii Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Toruń : Patrimonium Europae, 2012
Uwaga: Seria wydawnicza
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/31

Autor: Awianowicz Bartosz, Rakoczy Jacek
Tytuł: The discovery of a Hellenistic ostracon in Nikonion.
Tytuł wydawn. zbior.: PONTIKA 2008 : recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times : proceedings of the International Conference, 21th-26th April 2008, Krakow / ed. by Ewdoksia Papuci-Wladyka [et al.].
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 2011
Opis fiz.: S. 1-5, il.
Seria: BAR International Series ; 2240
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

22/31

Autor: Jarzęcki Krzysztof, Rakoczy Jacek
Tytuł: Wartość źródłowa znalezisk monet antycznych z okolic Inowrocławia
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Toruń : Wydawnictwo Tekst : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział, 2010
Opis fiz.: 71 s., mapy
Język: POL

23/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Militarne motywy w mennictwie Filipa I Araba.
Tytuł wydawn. zbior.: Pieniądz, symbol, władza, wojna : wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina / pod red. Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik.
Opis wydawn.: Augustów ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2010
Opis fiz.: S. 17-26, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Białe Błota : Urząd Gminy, 2006
Opis fiz.: 97, [3] s., il.
Język: POL

25/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Sieć osadnicza gminy Białe Błota.
Tytuł wydawn. zbior.: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Białe Błota : Urząd Gminy, 2006
Opis fiz.: S. 37-44, il.
Język: POL

26/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Pradzieje i dzieje gminy Białe Błota w zarysie.
Tytuł wydawn. zbior.: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Białe Błota : Urząd Gminy, 2006
Opis fiz.: S. 9-14
Język: POL

27/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Kościoły i ich historia.
Tytuł wydawn. zbior.: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Białe Błota : Urząd Gminy, 2006
Opis fiz.: S. 51-60
Język: POL

28/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Herb gminy Białe Błota.
Tytuł wydawn. zbior.: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Białe Błota : Urząd Gminy, 2006
Opis fiz.: S. 29-30, il.
Język: POL

29/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Folklor w gminie Białe Błota.
Tytuł wydawn. zbior.: Gmina Białe Błota : ocalić od zapomnienia / red. Jacek Rakoczy.
Opis wydawn.: Białe Błota : Urząd Gminy, 2006
Opis fiz.: S. 81-86, il.
Język: POL

30/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Świat rzymski według triumwirów monetarnych : obraz i słowo na rzymskich monetach republikańskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Stempel monet - obraz a słowo : XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli / [red. Małgorzata Gącarzewicz].
Opis wydawn.: Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2006
Opis fiz.: S. 21-30, streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/31

Autor: Rakoczy Jacek
Tytuł: Znaleziska monet antycznych z okolic Inowrocławia : problem interpretacji.
Tytuł wydawn. zbior.: Znaleziska monet i metody ich badań : XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli / [red. Małgorzata Gącarzewicz].
Opis wydawn.: Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003
Opis fiz.: S. 15-23, streszcz. niem.
ISBN: 83-919139-1-0
Język: POL