Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Marek Kołyszko

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Zawartość kaptorgi z grobu 28/01 : początki zwyczaju agnuska na terenie domeny piastowskiej?
Tytuł równoległy: What the kaptorga from grave 28/01 contained, or the possible beginnings of the Agnus custom in the Piast domain?
Tytuł wydawn. zbior.: Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 2 = Graves with the jewellery from the early medieval cemetery in Dziekanowice. Vol. 2 / red. Jacek Wrzesiński.
Opis wydawn.: Lednica ; Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2019
Opis fiz.: S. 347-354, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich ; t. 39. Biblioteka Studiów Lednickich. Seria B: Fontes ; t. 8:2
ISBN: 978-83-61371-84-7
ISBN: 978-83-61371-85-4
ISSN: 1732-5471
ISSN: 2083-0920
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Autentyk w każdym calu : jeden dzień z życia "Greenfield Village", żywego skansenu, czynnego przy "The Henry Ford Museum of American Innovation" w Deaborn w stanie Michgan w USA.
Tytuł równoległy: Authentic to the bone : one day in the life of Greenfield Village, a live open-air museum at "The Henry Ford Museum of American Innovation" in Deaborn, Michgan, USA.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 10-12 października 2018 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 8th International Conservation Conference, Szreniawa, 10th-12th of October 2018 / org. konf. Lidia Staniek, Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2019
Opis fiz.: S. 195-203, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-54-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Przyczynki do dziejów wolnomularstwa w Chojnicach.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 35
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 79-92, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Autentyk w każdym calu : jeden dzień z życia "Greenfield Village", żywego skansenu, czynnego przy "The Henry Ford Museum of American Innovation" w Deaborn w stanie Michgan w USA.
Tytuł równoległy: Authentic to the bone : one day in the life of Greenfield Village, a live open-air museum at "The Henry Ford Museum of American Innovation" in Deaborn, Michgan, USA.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 10-12 października 2018 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 8th International Conservation Conference, Szreniawa, 10th-12th of October 2018 : conference textbook.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2018
Opis fiz.: S. [1]
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

5/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Archeologia masonerii. Cz. 1: Symbole wolnomularskie w dekoracjach architektonicznych toruńskich kamienic.
Tytuł równoległy: The archeology of Freemasonry. Part 1: Freemasons symbols in architectural decoration of Toruń tenement houses.
Opis wydawn.: Toruń : Machina Druku, 2018
Opis fiz.: 111 s., il.; streszcz. ang., fr., niem.
ISBN: 978-83-66209-04-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Dokumentacja konserwatorska zabytków brązowych z epoki brązu wchodzących w skład "skarbu z Charzyków".
Tytuł wydawn. zbior.: Brązy ukryte w ziemi... : łużycki skarb z Charzyków / pod red. Hanny Rząski, Krzysztofa Walenty.
Opis wydawn.: Chojnice : Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego, 2017
Opis fiz.: S. 65-81, il.
ISBN: 978-83-60947-28-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja historycznych bram cmentarzy wiejskich.
Tytuł równoległy: Maintaining the historical gates of the rural cemeteries.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 12-14 października 2016 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 7th International Conservation Conference, Szreniawa, 12th-14th of October 2016 / org. konf. Lidia Staniek, Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2017
Opis fiz.: S. 251-262, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-22-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

8/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Karawaka jako środek zaradczy przeciwko epidemiom panującym od XVII do XVIII wieku oraz w drugiej połowie XIX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy historii medycyny : pięć perspektyw / pod red. Anity Magowskiej i Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2017
Opis fiz.: S. 17-23, il.
ISBN: 978-83-7597-306-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: O badaniach archeologicznych na terenie Orchard Lake Schools.
Czasopismo: Pol. Weekly, nr 21-22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 12-13, il.
Pełny tytuł czasop.: Polish Weekly = Tygodnik Polski
ISSN: 1056-6236
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

10/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja pomnika i rewitalizacja cmentarza jeńców rosyjskich z czerskiego podobozu w Nebędzinie gmina Nowa Wieś Lęborska.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 33
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 132-142, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

11/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Remedium contra pestem.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia medycyny i farmacji na początku XXI wieku : XXIV Zjazd Polskich Historyków Medycyny, Farmacji i Nauk Pokrewnych, Poznań, 14-17 września 2016 r.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2016
Opis fiz.: S. 40
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/83

Autor: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania.
Tytuł równoległy: Conservation of large size objects and objects intended to be launched.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 12-14 października 2016 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 7th International Conservation Conference, Szreniawa, 12th-14th October 2016 : conference textbook.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2016
Opis fiz.: S. [1]
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

13/83

Autor: Janczak Katarzyna, Dąbrowski Henryk P., Puchałka Radosław, Kołyszko Marek, Dąbrowska Grażyna
Tytuł: Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii, 2016
Opis fiz.: S. 86
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/83

Autor: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek
Tytuł: Profilaktyka konserwatorska przy zabytkowych obiektach architektonicznych, stosowana w hrabstwach środkowej Irlandii : (ze szczególnym uwzględnieniem hrabstwa Meath - regionu o doniosłym znaczeniu archeologicznym i historycznym).
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 9-10 października 2014 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 6th International Conservation Conference, Szreniawa, 9-10 October 2014 / conf. org. by Lidia Staniek, Paulina Kryg, Przemysław Jankowski ; co-ed.: L. Staniek.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2015
Opis fiz.: S. 176-188, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-03-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 246 s., il.; streszcz. fr.
ISBN: 978-83-231-3258-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Conservation issues.
Czasopismo: Mission, no. 3
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 32-33, il.
Pełny tytuł czasop.: The Mission
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

17/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Jan Paweł Łukowicz (1886-1957) : portret myśliwego / Marcin Synak. Chojnice 2015.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 31
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 255-260
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

18/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Czy lokalizacja cmentarza francuskiego w Chojnicach jest oczywista?
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 31
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 151-157, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

19/83

Autor: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek
Tytuł: Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1920-1945.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, 2014
Opis fiz.: 223 s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-62097-61-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

20/83

Autor: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek
Tytuł: Profilaktyka konserwatorska stosowana w hrabstwach środkowej Irlandii przy obiektach eksponowanych in situ.
Tytuł równoległy: Preventive conservation practices in middle Ireland counties objects exhibited in situ.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 9-10 października 2014 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 6th International Conservation Conference, Szreniawa, 9th-10th of October 2014 : conference textbook.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2014
Opis fiz.: S. [1-2]
Uwaga: Tekst ang. i pol.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/83

Autor: Błędowski Piotr, Olszewska Monika, Majewski Maciej, Markiewicz Małgorzata, Miłek Wojciech, Kołyszko Marek, Kamińska Iwona, Węgłowska Katarzyna
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 99-176, il., tab., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

22/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Misa chrzcielna z bazyliki mniejszej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 29
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 145-155, il.
Uwaga: Przedr. z: Zeszyty Chojnickie Nr 21 2006.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Współudział konserwatora w muzealnych projektach prezentacji zabytków archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 5-6 października 2012 = Problems connected with keeping and conserving of collections in museums : 5th International Conservation Conference, Szreniawa, 5-6 October 2012 / oprac. red. Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2013
Opis fiz.: S. 194-201, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-12-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/83

Autor: Kołyszko Marek, Subocz Dariusz
Tytuł: Papier archeologiczny : konserwacja i przykłady systemów ekspozycji muzealnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 5-6 października 2012 = Problems connected with keeping and conserving of collections in museums : 5th International Conservation Conference, Szreniawa, 5-6 October 2012 / oprac. red. Paulina Kryg.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2013
Opis fiz.: S. 77-84, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-64119-12-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski (stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 318 s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3104-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

26/83

Autor: Kołyszko Marek, Synak Marcin
Tytuł: Kołatka ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach : konserwacja i próba atrybucji.
Czasopismo: Baszta, Nr 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 31-35, il.
Pełny tytuł czasop.: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
ISSN: 1895-0981
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/83

Autor: Cackowski Krzysztof, Kołyszko Marek, Kucypera Paweł, Wiewióra Marcin
Tytuł: Plates from Radzyń Chełmiński.
Czasopismo: Fasc. Archaeol. Hist., Fasc. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 63-74, il., tab., wykr.; streszcz. pol.
Uwaga: Tytuł tomu: From studies on ancient arms and armour production technology.
Pełny tytuł czasop.: Fasciculi Archaeologiae Historicae
ISSN: 0860-0007
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

28/83

Autor: Węgłowska Katarzyna, Kołyszko Marek
Tytuł: Kształtki ceramiczne z fragmentami szkiców z Góry Zamkowej w Grudziądzu.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 209-225, il.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

29/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Dewocjonalia odkryte w otoczeniu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 28
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 36-45, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

30/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 208 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

31/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja monet i medali.
Opis wydawn.: Warszawa : Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, 2012
Opis fiz.: 76 s., il.
Seria: Biblioteczka "Biuletynu Numizmatycznego"
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/83

Autor: Kołyszko Marek, Subocz Dariusz
Tytuł: Konserwacja gotyckich drzwi z Kościoła Świętych Janów w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji / pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouby, Joanny Arszyńskiej.
Opis wydawn.: Warszawa ; Toruń : Narodowy Instytut Dziedzictwa : Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji, 2012
Opis fiz.: S. 453-456, [6] k. tabl., streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

33/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : fajki.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 282-285, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : wyroby z bursztynu.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 298-299, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : elementy ręcznej broni palnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 289-291, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja obiektów żelaznych eksponowanych w otwartej przestrzeni.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8-9 października 2010 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 4th International Conservation Conference.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2011
Opis fiz.: S. 80-90, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Pomyłka technologiczna budowniczych katedr?
Tytuł równoległy: Technological mistake of the cathedral builders?
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 19
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 161-165, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Toruń średniowieczny i nowożytny / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska].
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

38/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja zbiorów chojnickiego Muzeum Historyczno-Etnograficznego w latach 2005-2010 : (zabytki metalowe i drewniane).
Czasopismo: Baszta, Nr 11
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 45-54
Pełny tytuł czasop.: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja brązów starożytnych na przykładzie miecza z kolekcji Albina Makowskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Albin Makowski (1908-1982) / zebr. i oprac. oraz wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski przy udziale Anny Czapczyk.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Chojnice : Instytut Kaszubski : Muzeum Historyczno-Etnograficzne, 2010
Opis fiz.: S. 491-498, il.
Seria: Pro Memoria / Instytut Kaszubski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Wpływ wodnego środowiska na korozję metalowych zabytków archeologicznych na przykładzie przedmiotów ze skarbu z Jeziora Powidzkiego.
Tytuł równoległy: Metal objects from a hoard discovered in the Lake Powidz, as an example of impact of underwater environment on the corrosion of metal artefacts.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia Jeziora Powidzkiego / red. nauk. Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 247-257, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/83

Autor: Subocz Dariusz, Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja drzwi gotyckich katedry śś. Janów w Toruniu.
Tytuł równoległy: The restoration of the gotic gate from the St. John's cathedral in Toruń.
Tytuł wydawn. zbior.: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji : konferencja naukowa w dniach 27-29 maja 2010, Toruń : abstrakty wystąpień.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 45-46
Uwaga: Tekst równoległy pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

42/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja skarbu monet rzymskich z Ptolemais.
Tytuł wydawn. zbior.: Skarb z Ptolemais : katalog wystawy : Zamek Królewski w Warszawie, 15 grudnia 2008 - 15 stycznia 2009 / [kuratorzy wystawy: Piotr Jaworski, Michał Zawadzki ; oprac. red. kat. Piotr Jaworski].
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii UW, 2008
Opis fiz.: S. 56-64, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Medalik świetego Benedykta z Chojnic.
Czasopismo: Baszta, Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 31-39
Pełny tytuł czasop.: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/83

Autor: Jaworski Piotr, Kołyszko Marek, Misiewicz Krzysztof
Tytuł: Skarb z Ptolemais : rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej. Cz. 1.
Czasopismo: Biul. Numiz., nr 1 (349)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 27-38, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Numizmatyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/83

Autor: Jaworski Piotr, Kołyszko Marek, Misiewicz Krzysztof
Tytuł: Skarb z Ptolemais : rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej. Cz. 2.
Czasopismo: Biul. Numiz., nr 2 (350)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 95-102
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Numizmatyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Popytka vyâsnit' proishoždenie rodovogo gerba dinastii Âgellonov.
Tytuł wydawn. zbior.: Âgelony : dynastyâ, èpoha, spadčyna : matèryâly Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì, Gal'šany - Navagrudak, 8-10 verasnâ 2006 g. / rèd. kol. A. A. Kavalenâ.
Opis wydawn.: Mìnsk : Belaruskaâ Navuka, 2007
Opis fiz.: S. 28-50, il.
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

47/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Aport w zaświaty : dewocjonalia z nekropolii rodziny Wesslów w Pułtusku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pułtuskie osobliwości : materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich / pod red. Anny Henrykowskiej i Radosława Lolo.
Opis wydawn.: Warszawa : Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoński : Muzeum Regionalne w Pułtusku, 2007
Opis fiz.: S. 65-111, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Późnośredniowieczne zaprzęgi z forytarzem w świetle źródeł ikonograficznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 191-200, il., streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Punktacja: 1.000

49/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych (konspekty wykładów z lat 2003-2007).
Opis wydawn.: Toruń : [s.n.], 2007
Opis fiz.: 100 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Dewocjonalia : materialne przejawy obyczajowości religijnej XVII i XVII wieku, odkryte przy kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.
Czasopismo: Biul. Hist. (Lębork), Nr 30
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 25-33, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historyczny (Lębork)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

51/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Kolejny medal Giovanniego Hameraniego w Polsce.
Czasopismo: Prz. Numiz., nr 2 (57)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 55-56, il.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Numizmatyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

52/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Ein masurisches Denkmal der schlesischen hl. Hedwig.
Czasopismo: Silesia Nova, T. 4 z. 3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 90-93, il.
Pełny tytuł czasop.: Silesia Nova
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

53/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Kompozycja plastyczna rzeźby "Św. Piotr w okowach" z bazyliki mniejszej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 22
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 192-197, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Chojniczanie w Libii.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 22
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 219-221, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Przyczynek do poznania sposobu wytwarzania detali architektonicznych ze sztucznego kamienia na podstawie szkicu z brodnickiej fary.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice brodnickie : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Brodnica : Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej : Multi, 2006
Opis fiz.: S. 73-80, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Ślady umarłych, dołki pokutne czy świdry ogniowe?
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 30 nr 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 34
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Misa chrzcielna z bazyliki mniejszej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 21
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 65-75, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/83

Autor: Korcz Jolanta, Tymińska Ludmiła, Kołyszko Marek
Tytuł: Barokowa chrzcielnica z bazyliki mniejszej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 21
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 76-79, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
ISSN: 1509-3050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Regały schodkowe z kościoła klasztornego Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, na Świętej Górze w Gostyniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Zabytki stolarki artystycznej we wnętrzach sakralnych : ich problematyka zabytkoznawcza, konserwatorska i kulturowa : konferencja organizowana przez Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK z okazji jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i 50-lecia pracy prof. Jana Tajchmana na UMK, Toruń, 30 września - 1 października 2005 r.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: [1 s.]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Zarys problematyki ochrony historycznej substancji miasta.
Czasopismo: Biul. Hist. (Lębork), Nr 26
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 21-33, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historyczny (Lębork)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Karawaki na Kujawach lub Hiszpańskie krzyże na Kujawach, Ziemi Dobrzyńskiej i Michałowskiej.
Czasopismo: Ilustrator, nr 10
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 15
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Sensacyjne odkrycie toruńskich archeologów w Boliwii.
Czasopismo: Ilustrator, nr 10
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 14, il.
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Toruńskie orły : koronacje ostatniej dekady XX wieku.
Czasopismo: Ilustrator, nr 8
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 12
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Bliźniacze pomniki.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 29 nr 5
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 24
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Gwiazda św. Huberta.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 29 nr 7
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 32-33
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Zarys historii pomnika Żołnierza Polskiego w Wąbrzeźnie.
Czasopismo: Wiad. Wąbrzeskie, nr 11
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 6
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Wąbrzeskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja pomnika Żołnierza Polskiego.
Czasopismo: Wiad. Wąbrzeskie, nr 12
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 6, il.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Wąbrzeskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Karawakowe krzyże choleryczne z Włocławka.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Włoc. Tow. Nauk. Sekc. Hist. Kult. Mater., Nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 111-125, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe / Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Krzyże karawakowe : pochodzenie formy i symbolika.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Włoc. Tow. Nauk. Sekc. Hist. Kult. Mater., Nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 97-109, il.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe / Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Suwalski pomnik św. Jadwigi Śląskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy środkowej : materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21 września 2002 r. / red. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2004
Opis fiz.: S. 558-567, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Wystawa, którą warto zobaczyć
Czasopismo: Ilustrator, nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 12
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
ISSN: 1732-9101
Język: POL

72/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Bitwa pana Paska.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 28 nr 6
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 26-27, il.
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Język: POL

73/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Walka o przetrwanie : adaptacja opuszczonych budynków sakralnych na cele świeckie.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 11
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 51-52, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

74/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja. Cz. 5.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 52
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

75/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja. Cz. 6.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 54, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

76/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja. Cz. 7.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 52, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

77/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja. Cz. 8.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 58-59, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

78/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja znalezisk. Cz. 9.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 5
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 47-48, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

79/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Konserwacja znalezisk. Cz. 10.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 6
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 52, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

80/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Warsztat konserwatora metali ... i nie tylko.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 7-8
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 68-69, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

81/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Przechowywanie i eksponowanie zabytków.
Czasopismo: Odkrywca, R. 6 nr 9
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 52, il.
Pełny tytuł czasop.: Odkrywca
Język: POL

82/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Moskal pod kościołem.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 27 nr 11
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 28-29, il.
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Język: POL

83/83

Autor: Kołyszko Marek
Tytuł: Karawaki choleryczne.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 27 nr 5
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 20, il.
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Język: POL