Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Marek Kołyszko

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Wyroby z metali i materiałów organicznych : zamek w Unisławiu.

Tytuł równoległy: Metal and organic material artifacts : castle in Unisław.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 2 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 142-144, il.; streszcz. ang. 261

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/90


Autorzy: Kołyszko Marek, Oleksy Michał.

Tytuł oryginału: Wyroby z metali i materiałów organicznych : miasto Chełmno.

Tytuł równoległy: Metal and organic material artifacts : Chełmno town.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 2 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 151-157, il.; streszcz. ang. s. 261

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Wyroby z metali i materiałów organicznych : zamek w Starogrodzie.

Tytuł równoległy: Metal and organic material artifacts : castle in Starogród.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 2 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 148-151, il.; streszcz. ang. s. 261

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/90


Autorzy: Czyżewski Łukasz, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Non-invasive imaging methods in the conservation of archeological objects : caravaca cross from Wierzchucin Królewski, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Poland).

Tytuł całości: The conservation of metal artifacts from the archeological context / Marek Kołyszko.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2020

Opis fizyczny: S. 112-127, il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - Ł. Czyżewski: 5]

Uwagi: Bibliogr.


5/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: The conservation of metal artifacts from the archeological context.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2020

Opis fizyczny: 126 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 102-111, 127.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Problematyka konserwatorska przedmiotów stanowiących wyposażenie grobów na cmentarzysku w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska.

Tytuł równoległy: Conservation issues related to grave goods deposited in graves in Pień burial site, Dąbrowa Chełmińska commune.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu = Early medieval and early modern burial site in Pień / red. Dariusz Poliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo : 2020

Opis fizyczny: S. 383-398, il.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 425-443.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Zagadkowy depozyt ujawniony w piwnicy dawnego Domu Handlowego Korzeniewskich przy ul. Rynek 22/24 w Grudziądzu.

Tytuł równoległy: A mysterious deposit revealed in the basement of the former Korzeniewski Trading House at Rynek street No. 22/24 in Grudziądz.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 13-36, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 40.000


8/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Zawartość kaptorgi z grobu 28/01 : początki zwyczaju agnuska na terenie domeny piastowskiej?

Tytuł równoległy: What the kaptorga from grave 28/01 contained, or the possible beginnings of the Agnus custom in the Piast domain?

Tytuł całości: Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. T. 2 = Graves with the jewellery from the early medieval cemetery in Dziekanowice. Vol. 2 / red. Jacek Wrzesiński.

Adres wydawniczy: Lednica, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : 2019

Opis fizyczny: S. 347-354, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Studiów Lednickich ;t. 39)
Seria: (Biblioteka Studiów Lednickich. Seria B: Fontes ;t. 8:2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Autentyk w każdym calu : jeden dzień z życia "Greenfield Village", żywego skansenu, czynnego przy "The Henry Ford Museum of American Innovation" w Deaborn w stanie Michgan w USA.

Tytuł równoległy: Authentic to the bone : one day in the life of Greenfield Village, a live open-air museum at "The Henry Ford Museum of American Innovation" in Deaborn, Michgan, USA.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 10-12 października 2018 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 8th International Conservation Conference, Szreniawa, 10th-12th of October 2018 / org. konf. Lidia Staniek, Paulina Kryg.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2019

Opis fizyczny: S. 195-203, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Przyczynki do dziejów wolnomularstwa w Chojnicach.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 35

Opis fizyczny: S. 79-92, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Autentyk w każdym calu : jeden dzień z życia "Greenfield Village", żywego skansenu, czynnego przy "The Henry Ford Museum of American Innovation" w Deaborn w stanie Michgan w USA.

Tytuł równoległy: Authentic to the bone : one day in the life of Greenfield Village, a live open-air museum at "The Henry Ford Museum of American Innovation" in Deaborn, Michgan, USA.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 10-12 października 2018 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 8th International Conservation Conference, Szreniawa, 10th-12th of October 2018 : conference textbook.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2018

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


12/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Archeologia masonerii. Cz. 1: Symbole wolnomularskie w dekoracjach architektonicznych toruńskich kamienic.

Tytuł równoległy: The archeology of Freemasonry. Part 1: Freemasons symbols in architectural decoration of Toruń tenement houses.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: 111 s., il.; streszcz. ang., fr., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 93-97.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Dokumentacja konserwatorska zabytków brązowych z epoki brązu wchodzących w skład "skarbu z Charzyków".

Tytuł całości: Brązy ukryte w ziemi..., łużycki skarb z Charzyków / pod red. Hanny Rząski, Krzysztofa Walenty.

Adres wydawniczy: Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 65-81, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja historycznych bram cmentarzy wiejskich.

Tytuł równoległy: Maintaining the historical gates of the rural cemeteries.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 12-14 października 2016 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 7th International Conservation Conference, Szreniawa, 12th-14th of October 2016 / org. konf. Lidia Staniek, Paulina Kryg.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2017

Opis fizyczny: S. 251-262, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Karawaka jako środek zaradczy przeciwko epidemiom panującym od XVII do XVIII wieku oraz w drugiej połowie XIX wieku.

Tytuł całości: Wybrane problemy historii medycyny, pięć perspektyw / pod red. Anity Magowskiej i Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 17-23, il.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: O badaniach archeologicznych na terenie Orchard Lake Schools.

Czasopismo: Polish Weekly = Tygodnik Polski

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 21-22

Opis fizyczny: S. 12-13, il.


17/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja pomnika i rewitalizacja cmentarza jeńców rosyjskich z czerskiego podobozu w Nebędzinie gmina Nowa Wieś Lęborska.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 33

Opis fizyczny: S. 132-142, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


18/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Remedium contra pestem.

Tytuł całości: Historia medycyny i farmacji na początku XXI wieku, XXIV Zjazd Polskich Historyków Medycyny, Farmacji i Nauk Pokrewnych, Poznań, 14-17 września 2016 r.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 40


19/90


Autorzy: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania.

Tytuł równoległy: Conservation of large size objects and objects intended to be launched.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 12-14 października 2016 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 7th International Conservation Conference, Szreniawa, 12th-14th October 2016 : conference textbook.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2016

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Tekst pol. i ang.


20/90


Autorzy: Janczak Katarzyna, Dąbrowski Henryk P., Puchałka Radosław, Kołyszko Marek, Dąbrowska Grażyna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach archeologicznych.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 86


21/90


Autorzy: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Profilaktyka konserwatorska przy zabytkowych obiektach architektonicznych, stosowana w hrabstwach środkowej Irlandii : (ze szczególnym uwzględnieniem hrabstwa Meath - regionu o doniosłym znaczeniu archeologicznym i historycznym).

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 9-10 października 2014 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 6th International Conservation Conference, Szreniawa, 9-10 October 2014 / conf. org. by Lidia Staniek, Paulina Kryg, Przemysław Jankowski ; co-ed.: L. Staniek.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2015

Opis fizyczny: S. 176-188, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 246 s., il.; streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr. s. 207-231.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Conservation issues.

Czasopismo: The Mission

Rocznik: 2015

Szczegóły: no. 3

Opis fizyczny: S. 32-33, il.


24/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Jan Paweł Łukowicz (1886-1957) : portret myśliwego / Marcin Synak. Chojnice 2015.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 255-260

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 2.000


25/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Czy lokalizacja cmentarza francuskiego w Chojnicach jest oczywista?

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 151-157, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


26/90


Autorzy: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1920-1945.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO : 2014

Opis fizyczny: 223 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 219-220

Punktacja MNiSW: 20.000


27/90


Autorzy: Bronchard Sylwia, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Profilaktyka konserwatorska stosowana w hrabstwach środkowej Irlandii przy obiektach eksponowanych in situ.

Tytuł równoległy: Preventive conservation practices in middle Ireland counties objects exhibited in situ.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 9-10 października 2014 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 6th International Conservation Conference, Szreniawa, 9th-10th of October 2014 : conference textbook.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2014

Opis fizyczny: S. [1-2]

Uwagi: Tekst ang. i pol.


28/90


Autorzy: Błędowski Piotr, Olszewska Monika, Majewski Maciej, Markiewicz Małgorzata, Miłek Wojciech, Kołyszko Marek, Kamińska Iwona, Węgłowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych.

Tytuł całości: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 99-176, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


29/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Misa chrzcielna z bazyliki mniejszej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 29

Opis fizyczny: S. 145-155, il.

Uwagi: Przedr. z: Zeszyty Chojnickie Nr 21 2006.


30/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Współudział konserwatora w muzealnych projektach prezentacji zabytków archeologicznych.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 5-6 października 2012 = Problems connected with keeping and conserving of collections in museums : 5th International Conservation Conference, Szreniawa, 5-6 October 2012 / oprac. red. Paulina Kryg.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2013

Opis fizyczny: S. 194-201, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/90


Autorzy: Kołyszko Marek, Subocz Dariusz.

Tytuł oryginału: Papier archeologiczny : konserwacja i przykłady systemów ekspozycji muzealnej.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 5-6 października 2012 = Problems connected with keeping and conserving of collections in museums : 5th International Conservation Conference, Szreniawa, 5-6 October 2012 / oprac. red. Paulina Kryg.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2013

Opis fizyczny: S. 77-84, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski (stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 318 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 294-314.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/90


Autorzy: Kołyszko Marek, Synak Marcin.

Tytuł oryginału: Kołatka ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach : konserwacja i próba atrybucji.

Czasopismo: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 31-35, il.


34/90


Autorzy: Cackowski Krzysztof, Kołyszko Marek, Kucypera Paweł, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: Plates from Radzyń Chełmiński.

Czasopismo: Fasciculi Archaeologiae Historicae

Rocznik: 2013

Szczegóły: Fasc. 26

Opis fizyczny: S. 63-74, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Tytuł tomu: From studies on ancient arms and armour production technology.

Punktacja MNiSW: 10.000


35/90


Autorzy: Węgłowska Katarzyna, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Kształtki ceramiczne z fragmentami szkiców z Góry Zamkowej w Grudziądzu.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 209-225, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


36/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Dewocjonalia odkryte w otoczeniu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 28

Opis fizyczny: S. 36-45, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


37/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 208 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 203-205

Punktacja MNiSW: 20.000


38/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja monet i medali.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne : 2012

Opis fizyczny: 76 s., il.

Seria: (Biblioteczka "Biuletynu Numizmatycznego")


39/90


Autorzy: Kołyszko Marek, Subocz Dariusz.

Tytuł oryginału: Konserwacja gotyckich drzwi z Kościoła Świętych Janów w Toruniu.

Tytuł całości: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji / pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouby, Joanny Arszyńskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji : 2012

Opis fizyczny: S. 453-456, [6] k. tabl., streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


40/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : elementy ręcznej broni palnej.

Tytuł całości: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : 2012

Opis fizyczny: S. 289-291, il.


41/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : wyroby z bursztynu.

Tytuł całości: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : 2012

Opis fizyczny: S. 298-299, il.


42/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Analiza źródeł archeologicznych : późne średniowiecze i nowożytność : fajki.

Tytuł całości: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : 2012

Opis fizyczny: S. 282-285, il.


43/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja obiektów żelaznych eksponowanych w otwartej przestrzeni.

Tytuł całości: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8-9 października 2010 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 4th International Conservation Conference.

Adres wydawniczy: Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego : 2011

Opis fizyczny: S. 80-90, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Pomyłka technologiczna budowniczych katedr?

Tytuł równoległy: Technological mistake of the cathedral builders?

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 161-165, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Toruń średniowieczny i nowożytny / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska].

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


45/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja zbiorów chojnickiego Muzeum Historyczno-Etnograficznego w latach 2005-2010 : (zabytki metalowe i drewniane).

Czasopismo: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 11

Opis fizyczny: S. 45-54


46/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja brązów starożytnych na przykładzie miecza z kolekcji Albina Makowskiego.

Tytuł całości: Albin Makowski (1908-1982) / zebr. i oprac. oraz wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski przy udziale Anny Czapczyk.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Instytut Kaszubski, Muzeum Historyczno-Etnograficzne : 2010

Opis fizyczny: S. 491-498, il.

Seria: (Pro Memoria / Instytut Kaszubski)


47/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Wpływ wodnego środowiska na korozję metalowych zabytków archeologicznych na przykładzie przedmiotów ze skarbu z Jeziora Powidzkiego.

Tytuł równoległy: Metal objects from a hoard discovered in the Lake Powidz, as an example of impact of underwater environment on the corrosion of metal artefacts.

Tytuł całości: Archeologia Jeziora Powidzkiego / red. nauk. Andrzej Pydyn.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 247-257, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


48/90


Autorzy: Subocz Dariusz, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja drzwi gotyckich katedry śś. Janów w Toruniu.

Tytuł równoległy: The restoration of the gotic gate from the St. John's cathedral in Toruń.

Tytuł całości: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, konferencja naukowa w dniach 27-29 maja 2010, Toruń : abstrakty wystąpień.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 45-46

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.


49/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja skarbu monet rzymskich z Ptolemais.

Tytuł całości: Skarb z Ptolemais, katalog wystawy : Zamek Królewski w Warszawie, 15 grudnia 2008 - 15 stycznia 2009 / [kuratorzy wystawy: Piotr Jaworski, Michał Zawadzki ; oprac. red. kat. Piotr Jaworski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii UW : 2008

Opis fizyczny: S. 56-64, il.

Uwagi: Bibliogr.


50/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Medalik świętego Benedykta z Chojnic.

Czasopismo: Baszta / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 31-39


51/90


Autorzy: Jaworski Piotr, Kołyszko Marek, Misiewicz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Skarb z Ptolemais : rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej. Cz. 1.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1 (349)

Opis fizyczny: S. 27-38, il.


52/90


Autorzy: Jaworski Piotr, Kołyszko Marek, Misiewicz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Skarb z Ptolemais : rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej. Cz. 2.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 2 (350)

Opis fizyczny: S. 95-102


53/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Popytka vyâsnit' proishoždenie rodovogo gerba dinastii Âgellonov.

Tytuł całości: Âgelony, dynastyâ, èpoha, spadčyna : matèryâly Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì, Gal'šany - Navagrudak, 8-10 verasnâ 2006 g. / rèd. kol. A. A. Kavalenâ.

Adres wydawniczy: Mìnsk, Belaruskaâ Navuka : 2007

Opis fizyczny: S. 28-50, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


54/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Aport w zaświaty : dewocjonalia z nekropolii rodziny Wesslów w Pułtusku.

Tytuł całości: Pułtuskie osobliwości, materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich / pod red. Anny Henrykowskiej i Radosława Lolo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoński, Muzeum Regionalne w Pułtusku : 2007

Opis fizyczny: S. 65-111, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.


55/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Późnośredniowieczne zaprzęgi z forytarzem w świetle źródeł ikonograficznych.

Tytuł całości: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 191-200, il., streszcz. ang.

Seria: (Archaeologia Historica Polona ;t. 17)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


56/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych (konspekty wykładów z lat 2003-2007).

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2007

Opis fizyczny: 100 s.


57/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Dewocjonalia : materialne przejawy obyczajowości religijnej XVII i XVII wieku, odkryte przy kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Czasopismo: Biuletyn Historyczny (Lębork)

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 25-33, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


58/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Kolejny medal Giovanniego Hameraniego w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Numizmatyczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 2 (57)

Opis fizyczny: S. 55-56, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


59/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Ein masurisches Denkmal der schlesischen hl. Hedwig.

Czasopismo: Silesia Nova

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 4 z. 3

Opis fizyczny: S. 90-93, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


60/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Chojniczanie w Libii.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 219-221, il.

Uwagi: Bibliogr.


61/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Kompozycja plastyczna rzeźby "Św. Piotr w okowach" z bazyliki mniejszej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 192-197, il.


62/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Przyczynek do poznania sposobu wytwarzania detali architektonicznych ze sztucznego kamienia na podstawie szkicu z brodnickiej fary.

Tytuł całości: Szkice brodnickie, praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Kazimierza Grążawskiego.

Adres wydawniczy: Brodnica, Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, Multi : 2006

Opis fizyczny: S. 73-80, il.

Punktacja MNiSW: 6.000


63/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Ślady umarłych, dołki pokutne czy świdry ogniowe?

Czasopismo: Spotkania z Zabytkami

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 30 nr 1

Opis fizyczny: S. 34


64/90


Autorzy: Korcz Jolanta, Tymińska Ludmiła, Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Barokowa chrzcielnica z bazyliki mniejszej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 76-79, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


65/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Misa chrzcielna z bazyliki mniejszej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Czasopismo: Zeszyty Chojnickie

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 65-75, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


66/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Regały schodkowe z kościoła klasztornego Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, na Świętej Górze w Gostyniu.

Tytuł całości: Zabytki stolarki artystycznej we wnętrzach sakralnych, ich problematyka zabytkoznawcza, konserwatorska i kulturowa : konferencja organizowana przez Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK z okazji jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i 50-lecia pracy prof. Jana Tajchmana na UMK, Toruń, 30 września - 1 października 2005 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: [1 s.]


67/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Zarys problematyki ochrony historycznej substancji miasta.

Czasopismo: Biuletyn Historyczny (Lębork)

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 21-33, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


68/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Karawaki na Kujawach lub Hiszpańskie krzyże na Kujawach, Ziemi Dobrzyńskiej i Michałowskiej.

Czasopismo: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 15


69/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Sensacyjne odkrycie toruńskich archeologów w Boliwii.

Czasopismo: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 14, il.


70/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Toruńskie orły : koronacje ostatniej dekady XX wieku.

Czasopismo: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 8

Opis fizyczny: S. 12


71/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Bliźniacze pomniki.

Czasopismo: Spotkania z Zabytkami

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 29 nr 5

Opis fizyczny: S. 24


72/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Gwiazda św. Huberta.

Czasopismo: Spotkania z Zabytkami

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 29 nr 7

Opis fizyczny: S. 32-33


73/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Zarys historii pomnika Żołnierza Polskiego w Wąbrzeźnie.

Czasopismo: Wiadomości Wąbrzeskie

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 11

Opis fizyczny: S. 6


74/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja pomnika Żołnierza Polskiego.

Czasopismo: Wiadomości Wąbrzeskie

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 12

Opis fizyczny: S. 6, il.


75/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Krzyże karawakowe : pochodzenie formy i symbolika.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 97-109, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


76/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Karawakowe krzyże choleryczne z Włocławka.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 111-125, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


77/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Suwalski pomnik św. Jadwigi Śląskiej.

Tytuł całości: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy środkowej, materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21 września 2002 r. / red. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef Swastek.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2004

Opis fizyczny: S. 558-567, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


78/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Wystawa, którą warto zobaczyć

Czasopismo: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 12


79/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Bitwa pana Paska.

Czasopismo: Spotkania z Zabytkami

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 28 nr 6

Opis fizyczny: S. 26-27, il.


80/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Walka o przetrwanie : adaptacja opuszczonych budynków sakralnych na cele świeckie.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 11

Opis fizyczny: S. 51-52, il.

Uwagi: Bibliogr.


81/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja. Cz. 5.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 52

Uwagi: Bibliogr.


82/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja. Cz. 6.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 54, il.

Uwagi: Bibliogr.


83/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja. Cz. 7.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 52, il.

Uwagi: Bibliogr.


84/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja. Cz. 8.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 4

Opis fizyczny: S. 58-59, il.

Uwagi: Bibliogr.


85/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja znalezisk. Cz. 9.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 5

Opis fizyczny: S. 47-48, il.


86/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Konserwacja znalezisk. Cz. 10.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 6

Opis fizyczny: S. 52, il.


87/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Warsztat konserwatora metali ... i nie tylko.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 68-69, il.


88/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Przechowywanie i eksponowanie zabytków.

Czasopismo: Odkrywca

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 6 nr 9

Opis fizyczny: S. 52, il.


89/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Moskal pod kościołem.

Czasopismo: Spotkania z Zabytkami

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 27 nr 11

Opis fizyczny: S. 28-29, il.


90/90


Autorzy: Kołyszko Marek.

Tytuł oryginału: Karawaki choleryczne.

Czasopismo: Spotkania z Zabytkami

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 27 nr 5

Opis fizyczny: S. 20, il.