Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W., Łukaszewicz Jerzy P.
Tytuł: Historic heritage protection as part of sustainable growth.
Tytuł wydawn. zbior.: Gulf conference on sustainable built environment / eds.: Ali Bumajdad [et al.].
Opis wydawn.: Cham : Springer International Publishing, 2020
Opis fiz.: S. 169-184, il., tab.
ISBN: 978-3-030-39733-3 ; eISBN: 978-3-030-39734-0
DOI: 10.1007/978-3-030-39734-0_11
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/92

Autor: Grupa Małgorzata, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Silk band and metal appliqués of a child's bonnet from the northern crypt of the parish church in Gniew.
Czasopismo: Analecta Archaeol. Ressoviensia, Vol. 14
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 137-153, il.
Pełny tytuł czasop.: Analecta Archaeologica Ressoviensia
ISSN: 2084-4409
DOI: 10.15584/anarres.2019.14.10
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Ethics and basic principles of restoring historical stone monuments.
Czasopismo: Ochr. Dziedzictwa Kult., Nr 8
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 175-183, il.
Uwaga: Tytuł tomu: Conservation ethics today.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
; eISSN: 2543-6422
DOI: 10.35784/odk.1083
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Problematyka konserwatorska zabytków z bursztynu.
Tytuł wydawn. zbior.: Bursztyn : złoża, właściwości, kolekcje : materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu / red. nauk. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Anna Sobecka, Elżbieta Sontag.
Opis wydawn.: Gdańsk : Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, 2017
Opis fiz.: S. 100-102
ISBN: 978-83-912894-4-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/92

Autor: Iwanicka Magdalena, Musiela Jędrzej, Łukaszewicz Jadwiga, Stoksik Henryk, Sylwestrzak Marcin
Tytuł: The potential of OCT for assessing laser assisted removal of deposits from ceramic tiles.
Tytuł wydawn. zbior.: Lasers in the conservation of artworks XI : proceedings of the International Conference LACONA XI, Kraków, Poland, 20-23 September 2016 / eds. Piotr Targowski, Małgorzata Walczak, Paraskevi Pouli.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2017
Opis fiz.: S. 105-114, il.
ISBN: 978-83-231-3875-4
DOI: 10.12775/3875-4.07
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Detal architektoniczny zamku krzyżackiego w Toruniu : badania konserwatorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w. : studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2017
Opis fiz.: S. 230-237, il., tab.
ISBN: 978-83-60324-80-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania konserwatorskie i prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.
Tytuł równoległy: Restauratorische Untersuchungen und Konservierungsmassnahmen an der Westfassade der St. Georgskirche in Reichenbach (Dzierżoniów).
Tytuł wydawn. zbior.: Modelowe opracowanie i realizacja zrównoważonej strategii mającej na celu usunięcie antropogenicznych szkód ekologicznych na romańskim kamiennym i gotyckim ceglanym murze elewacji zachodniej kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie/Reichenbach, Polska = Modellhafte Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigen Konzepten zur Bezeitigung von Antropogenen Umweltschäden am Romanischen Bruch-und Gotischen Ziegelsteinmauerwerk der Westfassade von St. Georg in Reichenbach/Dzierżoniów, Polen.
Opis wydawn.: Dzierżoniów : Drukarnia-Wydawnictwo Edytor, [2016]
Opis fiz.: S. 16-38, il., tab.
ISBN: 978-83-65266-03-3
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

8/92

Autor: Jakutajć Joanna M., Łukaszewicz Jadwiga W., Karbowska-Berent Joanna
Tytuł: Study of consolidation of porous and dense limestones by bacillus cereus biomineralization.
Tytuł wydawn. zbior.: Science and art : a future for stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6th-10th September 2016, Paisley, Scotland. Vol. 2 / ed. by John J. Hughes and Torsten Howind.
Opis wydawn.: Paisley : University of the West of Scotland, 2016
Opis fiz.: S. 831-838, il., tab.
ISBN: 978-1-903978-58-0 ; eISBN: 978-1-903978-55-9
ISBN: 978-1-903978-59-7 ; eISBN: 978-1-903978-56-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

9/92

Autor: Górniak Aneta, Łukaszewicz Jadwiga W., Wiśniewska Barbara
Tytuł: The use of hydroxyapatite for consolidation of calcareous stones : light limestone Pińczów and Gotland sandstone. (Part 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Science and art : a future for stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6th-10th September 2016, Paisley, Scotland. Vol. 2 / ed. by John J. Hughes and Torsten Howind.
Opis wydawn.: Paisley : University of the West of Scotland, 2016
Opis fiz.: S. 793-801, il., tab.
ISBN: 978-1-903978-58-0 ; eISBN: 978-1-903978-55-9
ISBN: 978-1-903978-59-7 ; eISBN: 978-1-903978-56-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/92

Autor: Witkowska Karolina, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Comparative studies on masonry bricks and bedding mortars of the fortress masonry of the Teutonic Order State in Prussia : Malbork, Toruń and Radzyń Chełmiński castles.
Tytuł wydawn. zbior.: Science and art : a future for stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6th-10th September 2016, Paisley, Scotland. Vol. 1 / ed. by John J. Hughes and Torsten Howind.
Opis wydawn.: Paisley : University of the West of Scotland, 2016
Opis fiz.: S. 621-629, tab.
ISBN: 978-1-903978-57-3 ; eISBN: 978-1-903978-54-2
ISBN: 978-1-903978-59-7 ; eISBN: 978-1-903978-56-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/92

Autor: Oberta Wioleta, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Monitoring of salts content in monuments of Toruń Old Town complex.
Tytuł wydawn. zbior.: Science and art : a future for stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 6th-10th September 2016, Paisley, Scotland. Vol. 1 / ed. by John J. Hughes and Torsten Howind.
Opis wydawn.: Paisley : University of the West of Scotland, 2016
Opis fiz.: S. 423-430, il., tab.
ISBN: 978-1-903978-57-3 ; eISBN: 978-1-903978-54-2
ISBN: 978-1-903978-59-7 ; eISBN: 978-1-903978-56-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/92

Autor: Witkowska Karolina, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: XIX-wieczne materiały budowlane i ich wpływ na efektywność działań konserwatorskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 373-387, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3478-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Łukaszewicz Jadwiga W., Niemcewicz Piotr, Piasecka Arletta, Polak Katarzyna, Tomaszewska-Szewczyk Alina
Tytuł: Wiesław Domasłowski / pod red. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 72 s., il.
ISBN: 978-83-231-3573-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie sakralnej.
Czasopismo: Inf. Bud. Murator Nr Spec., Nr 2: Obiekty sakralne
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 47-48, 50, 52, il.
Pełny tytuł czasop.: Informator Budowlany Murator. Numer Specjalny
ISSN: 2450-906X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/92

Autor: Oberta Wioleta, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania soli rozpuszczalnych w wodzie za pomocą strefowej elektroforezy kapilarnej.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 46
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 363-378, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2015.014
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

16/92

Autor: Mindykowska Patrycja, Olszewska-Świetlik Justyna, Łukaszewicz Jadwiga W., Topolska Wiesława
Tytuł: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do analizy wybranych rekonstrukcji czerwonych laków organicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XIV konferencja, 4-5 grudnia 2014, Warszawa.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Opis fiz.: S. 45
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/92

Autor: Oberta Wioleta, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w badaniach soli rozpuszczalnych w wodzie.
Tytuł wydawn. zbior.: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XIV konferencja, 4-5 grudnia 2014, Warszawa.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Opis fiz.: S. 46-47
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - nauka czy sztuka?
Tytuł wydawn. zbior.: Chemia w kulturze i sztuce : konferencja chemiczna, Gdańsk, 3 czerwca 2014 r. / [red. Lech Chmurzyński, Dagmara Jacewicz, Joanna Pranczk].
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014
Opis fiz.: S. 35-37
ISBN: 978-83-7680-930-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Kształcenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego : kilka danych statystycznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.
Opis wydawn.: Warszawa : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków : Politechnika Lubelska, 2014
Opis fiz.: S. 11-17, tab.
ISBN: 978-83-934708-3-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/92

Autor: Rouba Bogumiła J., Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Dokument po konferencji "Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 5-6 grudnia 2013 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.
Opis wydawn.: Warszawa : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków : Politechnika Lubelska, 2014
Opis fiz.: S. 283-284
ISBN: 978-83-934708-3-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/92

Autor: Rouba Bogumiła J., Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Dokument po konferencji "Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, 5-6 grudnia 2013 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.
Opis wydawn.: Warszawa : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków : Politechnika Lubelska, 2014
Opis fiz.: S. 283-284
ISBN: 978-83-934708-3-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: On the conservation of ancient amber.
Tytuł wydawn. zbior.: Amber : deposits, collections, the market : the International Amber Researcher Symposium, Gdańsk, Poland, 22-23.03.2013 / ed. in chief: Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Wiesław Gierłowski, Elżbieta Sontag.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańsk International Fair Co., 2013
Opis fiz.: S. 98-100
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

23/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Konserwacja katedry Świętojańskiej w Toruniu : kilka uwag na temat koncepcji i zakresu prac z lat 2000-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: Opus temporis : toruńskiej katedry historia najnowsza : prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013 / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Marek Rumiński.
Opis wydawn.: Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013
Opis fiz.: S. 41-48, il.
ISBN: 978-83-60053-57-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Science for technological progress in the field of stone conservation.
Tytuł wydawn. zbior.: Interdisciplinary research on the works of art / ed. by Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 51-67, il., tab.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

25/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Współczesne materiały budowlane w konserwacji ruin.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamki w ruinie : zasady postępowania konserwatorskiego : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina, Piotra Molskiego.
Opis wydawn.: Warszawa ; Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Politechnika Lubelska, 2012
Opis fiz.: S. 107-116, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/92

Autor: Jakubek Magdalena, Schlütter Frank, Juling Herbert, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Hochbrandgips zur Restaurierung mittelalterlicher Architekturelemente.
Czasopismo: Ber. Inst. Steinkonserv. e.V., Nr. 42
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 61-68, il., tab., wykr.
Uwaga: Tytuł tomu: Gips als Baugrund, Mörtel und Dekorationsmaterial.
Pełny tytuł czasop.: Bericht / Institut für Steinkonesrvierung e.V
ISSN: 0945-4748
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

27/92

Autor: Jakubek Magdalena, Schlütter Frank, Oberta Wioleta, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Medieval gypsum mortars used for architectural details in the castle of the Teutonic Order in Toruń, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 2nd Historic Mortars Conference and Rilem TC 203-RHM final workshop : (HMC 2010), Prague, Czech Republic, 22-24 September 2010 : [proceedings]. Vol. 1 / ed.: J. Valek, C. Groot, J.J. Hughes.
Opis wydawn.: Red Hook, NY : Curran, 2011
Opis fiz.: S. 227-237, il., tab.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/92

Autor: Gralińska-Grubecka Aleksandra, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: A comparative study of anti-corrosion products for the protection of reinforcement in monuments.
Tytuł wydawn. zbior.: Concrete solutions : proceedings of the 4th International Conference on Concrete Repair, Dresden, 26.-28. September, 2011 / eds.: Michael Grantham, Viktor Mechtcherine, Ulrich Schneck.
Opis wydawn.: London [etc.] : Routledge, 2011
Opis fiz.: S. 237-242, il., wykr.
ISBN: 978-0-415-61622-5 ; eISBN: 978-0-203-13468-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

29/92

Autor: Gralińska-Grubecka Aleksandra, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Problematyka badawczo-konserwatorska kolekcji żelbetowych popiersi autorstwa Jerzego Sobocińskiego z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8-9 października 2010 = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 4th International Conservation Conference.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2011
Opis fiz.: S. 239-247, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/92

Autor: Derkowska-Rybicka Ewa, Domasłowski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Krause Janusz, Kwiatkowski Daniel, Łukaszewicz Jadwiga W., Niemcewicz Piotr, Rudy Maria, Skibiński Sławomir, Soldenhoff Bożena, Strzelczyk Alicja B., Tomaszewska-Szewczyk Alina
Tytuł: Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 565 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

31/92

Autor: Gralińska Aleksandra, Łukaszewicz Jadwiga W., Topolska Wiesława
Tytuł: Historical busts made of cement mortar : methods of examinations and causes of corrosion.
Tytuł wydawn. zbior.: 2nd Historic Mortars Conference and RILEM TC 203-RHM repair mortars for historic masonry final workshop, Prague, 22-24 September 2010 / ed. by J. Válek, C. Groot and J.J. Hughes.
Opis wydawn.: Bagneux : RILEM Publications SARL, 2010
Opis fiz.: S. 491-499, il.
; eISBN: 978-2-35158-112-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/92

Autor: Gralińska Aleksandra, Łukaszewicz Jadwiga W., Topolska Wiesława
Tytuł: Historical busts made of cement mortar : methods of examinations and causes of corrosion.
Tytuł wydawn. zbior.: 2nd Historic Mortars Conference, HMC 2010 & RILEM TC 203-RHM repair mortars for historic masonry final workshop, Prague, 22-24 September 2010 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Prague : Institute for Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010
Opis fiz.: S. 57
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Nauka w rozwoju technologii konserwacji zabytków kamiennych.
Tytuł równoległy: Science for the development of the technology of stone conservation.
Tytuł wydawn. zbior.: Międzynarodowa konferencja Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki : ars sine scientia nihil est, 25-26 listopada 2010 r. : program konferencji, abstrakty wystąpień, katalog wystawy.
Opis wydawn.: Toruń : Zakład Technologii i Technik Malarskich, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 21
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania konserwatorskie stanu zachowania zabytków architektonicznych, ceglanych murów i ruin.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów : Trwała ruina II : problemy utrzymania i adaptacji : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.
Opis wydawn.: Lublin : Politechnika Lubelska, 2010
Opis fiz.: S. 97-109, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/92

Autor: Gralińska-Grubecka Aleksandra, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Problematyka badawczo-konserwatorska kolekcji żelbetowych popiersi autorstwa Jerzego Sobocińskiego z Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie.
Tytuł równoległy: Research and restoration issues of the busts collection made by Jerzy Sobocinski from National Museum of Agriculture in Szreniawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów : IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8-9 października 2010 : skrypt konferencyjny = Problems connected with keeping and conservation of collections in museums : 4th International Conservation Conference, 8th-9th October 2010 : conference textbook.
Opis wydawn.: Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2010
Opis fiz.: [1] s.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

36/92

Autor: Oberta Wioleta, Topolska Wiesława, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Chemical analysis in the conservation of historical monuments.
Tytuł wydawn. zbior.: 11th JCF-Frühjahrssymposium, March 11-14, 2009 in Essen : book of abstracts.
Opis wydawn.: Essen : [s.n.], 2009
Opis fiz.: S. 213
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

37/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W., Woźniak Michał, Sobczak-Jaskólska Renata, Tomaszewska-Szewczyk Alina, Rdesińska Maria
Tytuł: The art historical approach to authentication : some boxes and dishes in the National Museum of Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: A quest for authenticity : authentication methodologies for metal artefacts based on material composition and manufacturing techniques / Maria Luisa Vitobello, Thilo Rehren
Opis wydawn.: London : Institute for Archaeo-Metallurgical Studies (IAMS) UCL Institute of Archaeology, 2009
Opis fiz.: S. 73-82, il. kolor.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

38/92

Autor: Rehren Thilo, Łukaszewicz Jadwiga W., Woźniak Michał
Tytuł: Baroque silver from central Europe.
Tytuł wydawn. zbior.: A quest for authenticity : authentication methodologies for metal artefacts based on material composition and manufacturing techniques / Maria Luisa Vitobello, Thilo Rehren
Opis wydawn.: London : Institute for Archaeo-Metallurgical Studies (IAMS) UCL Institute of Archaeology, 2009
Opis fiz.: S. 65-72, il. kolor.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

39/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Problematyka konserwatorska ruin, na wybranych przykładach zamków.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamki, grody, ruiny : waloryzacja i ochrona / [red. nauk. Maria L. Lewicka].
Opis wydawn.: Warszawa ; Białystok : [Petit Skład-Druk-Oprawa], 2009
Opis fiz.: S. 111-123, il.
Seria: Seria Architektura Obronna ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/92

Autor: Zaręba Anna, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Possibility of using photo-polymerising acrylic resin for reconstruction of cavities in agate.
Tytuł wydawn. zbior.: 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone : 15-20 September 2008, Torun, Poland : proceedings. Vol. 2 / ed. by Jadwiga W. Łukaszewicz, Piotr Niemcewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 1101-1108, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 7]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.800

41/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W., Niemcewicz Piotr
Tytuł: 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 15-20 September 2008, Torun, Poland : proceedings. Vol. 2 / ed. by Jadwiga W. Łukaszewicz, Piotr Niemcewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. XXXI, 785-1347, il.
Język: ENG
Punktacja: 5.000

42/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W., Niemcewicz Piotr
Tytuł: 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 15-20 September 2008, Torun, Poland : proceedings. Vol. 1 / ed. by Jadwiga W. Łukaszewicz, Piotr Niemcewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: XXXI, 783 s., il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

43/92

Autor: Jasińska Marta, Nowak Anna, Łukaszewicz Jadwiga W., Śliwiński Gerard
Tytuł: Colour changes of a historical Gotland sandstone caused by laser surface cleaning in ambient air and N2 flow.
Czasopismo: Appl. Phys. A, Vol. 92 no. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 211-215, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Applied Physics. A: Materials Science & Processing
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.884
Punktacja: 24.000

44/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Toruńska Szkoła Konserwacji Zabytków.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka konserwacji i restauracji : Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie : sztuka konserwacji - restauracji w Polsce = The art of conservation and restoration [...] / red. Iwona Szmelter, Monika Jadzińska.
Opis wydawn.: Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, 2007
Opis fiz.: S. 230-241, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

45/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Współczesne materiały używane w pracach konserwatorskich przy zabytkach architektury.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych = Renovation problems in constructions and historic buildings : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jasieńki [ et al.].
Opis wydawn.: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006
Opis fiz.: S. 148-161
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/92

Autor: Jasińska Marta, Nowak Anna, Łukaszewicz Jadwiga W., Śliwiński Gerard
Tytuł: Zmiany kolorystyczne piaskowca gotlandzkiego oczyszczanego promieniowaniem laserowym.
Tytuł wydawn. zbior.: Techniki analityczne w konserwacji zabytków : seminarium i warsztaty, Gdańsk, 8-9 czerwca 2006.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, 2006
Opis fiz.: S. 95-101, tab.
ISBN: 83-88237-26-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/92

Autor: Kuśnierz K., Rouba Bogumiła J., Jasieńko Jerzy, Janowski Z., Karczmarczyk Stanisław, Łukaszewicz Jadwiga, Szmelter Iwona
Tytuł: Konserwacja zabytków jako proces interdyscyplinarny - badania, nauka, technika, praktyka : kształcenie w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.
Tytuł wydawn. zbior.: Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 5-7 października 2005.
Opis wydawn.: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2005
Opis fiz.: S. 54-75, tab.
ISBN: 83-7125-137-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/92

Autor: Koss Andrzej, Łukaszewicz Jadwiga, Marczak Jan, Płuska Ireneusz, Szmelter Iwona, Zalewski Władysław, Białko P.
Tytuł: Współczesne technologie konserwatorskie z zachowaniem tradycji w ochronie dzieł sztuki.
Tytuł wydawn. zbior.: Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 5-7 października 2005.
Opis wydawn.: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2005
Opis fiz.: S. 78-89
ISBN: 83-7125-137-8
Język: POL

49/92

Autor: Bednarek Renata, Gąsior M., Łukaszewicz Jadwiga W., Pokojska Urszula
Tytuł: Investigation on the reasons of damage and conservation methods of adobe structures. Part 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Stockholm, June 27 - July 2, 2004. [Vol. 1] / ed. by Daniel Kwiatkowski and Runo Löfvendahl.
Opis wydawn.: Stockholm : ICOMOS Sweden, 2004
Opis fiz.: S. 99-106, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego - R. Bednarek, U. Pokojska : 9]
ISBN: 91-631-1458-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

50/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: The efficiency of the application of tetraethoxysilane in the conservation of stone monuments.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Stockholm, June 27 - July 2, 2004. [Vol. 1] / ed. by Daniel Kwiatkowski and Runo Löfvendahl.
Opis wydawn.: Stockholm : ICOMOS Sweden, 2004
Opis fiz.: S. 479-486, il., tab.
ISBN: 91-631-1458-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

51/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania nad konserwacją murów ceglanych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Wydanie: Wyd. 2.
Opis fiz.: 118, [1] s., il.
ISBN: 83-231-1718-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: The methods for preventive conservation of stone monuments : organo-silicon compounds - silicones.
Tytuł wydawn. zbior.: Preventive conservation of stone historical objects / ed. by Wiesław Domasłowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 219-234, tab.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

53/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: The methods for preventive conservation of stone monuments : the introductory steps of conservation.
Tytuł wydawn. zbior.: Preventive conservation of stone historical objects / ed. by Wiesław Domasłowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 108-113, il., tab.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

54/92

Autor: Kęsy-Lewandowska Maria, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Strukturalne wzmacnianie i hydrofobizacja piaskowców gotlandzkiego i z Obernkirchen.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga pamiątkowa : ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu / [red. Bożena Soldenhoff].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 93-113, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 265, [5] s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania stanu zachowania malowideł w Kościele św. Jakuba w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Gotyckie malowidła ścienne w kościele św. Jakuba w Toruniu : problematyka badawczo-konserwatorska / red. Michał Woźniak.
Opis wydawn.: Toruń : Związek Polskich Artystów Plastyków, 2001
Opis fiz.: S. 84-99, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Krause Janusz, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badania nad konserwacją obiektów murowanych (beton, cegła) w Obozie Zagłady Oświęcim-Brzezinka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: 189 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Konserwacja murów ceglanych : wzmacnianie cegieł i zapraw.
Tytuł wydawn. zbior.: Konserwacja murów ceglanych : badania i praktyka : referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999 r. w Toruniu / [pod red. dr Bożeny Soldenhoff].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 51-65, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Konserwacja murów ceglanych : przyczyny zniszczeń.
Tytuł wydawn. zbior.: Konserwacja murów ceglanych : badania i praktyka : referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999 r. w Toruniu / [pod red. dr Bożeny Soldenhoff].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 15-23
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W., Presz Adam, Łojkowski Witold
Tytuł: Scanning electron microscopy in conservation of cultural property.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of X Conference on Electron Microscopy of Solids, Warsaw-Serock, Poland, September 20-23, 1999 / ed. by E. Jezierska and J.A. Kozubowski.
Opis wydawn.: Kraków : FOTOBIT, 1999
Opis fiz.: S. 377-380, il.
ISBN: 83-907892-4-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

61/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych : materiały z konferencji naukowej i Pierwszego Zjazdu Absolwentów / pod red. Jadwigi W. Łukaszewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 233 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badania nad konserwacją murów ceglanych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: 188 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Krause Janusz, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania nad konserwacją zabytków betonowych.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 8 no. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 28-39, il., tab.; streszcz. ang. s. 99-106
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: The influence of pre-consolidation with ehyl silicate on soluble salts removal.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, 30. Sept. - 4 Oct. 1996. Vol. 3 / ed. by Josef Riederer.
Opis wydawn.: Berlin : Möller, 1996
Opis fiz.: S. 1203-1208, tab., wykr.
ISBN: 3-00-000779-2
Język: ENG

65/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: The influence of stone pre-consolidation with ehyl silicate on deep consolidation.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, 30. Sept. - 4 Oct. 1996. Vol. 3 / ed. by Josef Riederer.
Opis wydawn.: Berlin : Möller, 1996
Opis fiz.: S. 1209-1214, tab.
ISBN: 3-00-000779-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

66/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Związki krzemoorganiczne w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 49 nr 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 21-25, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/92

Autor: Domasłowski Jerzy, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Problemy konserwacji murów ceglanych.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 49 nr 4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 351-358, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Tworzenie się patyny i problem jej zachowania na zabytkach kamiennych.
Tytuł równoległy: The formation of patina and the problem of its preservation at stone monuments.
Czasopismo: Wiad. Konserw. Woj. Krak., T. 5
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 125-134, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
ISSN: 1233-0248
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga, Kwiatkowski Daniel, Klingspor M.
Tytuł: Consolidation of Gotland stone in monuments.
Tytuł wydawn. zbior.: Methods of evaluating products for the conservation of porous building materials in monuments : international colloquium, Rome, 19-21 June 1995.
Opis wydawn.: Rome : ICCROM, 1995
Opis fiz.: S. 179-187, il., tab.
ISBN: 92-9077-131-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

70/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: The application of silicone products in the conservation of volcanic tuffs.
Tytuł wydawn. zbior.: Lavas and volcanic tuffs : proceedings of the International Meeting Easter Island, Chile, 25-31 October, 1990 / eds.: A. Elena Charola, Robert J. Koestler, Gianni Lombardi.
Opis wydawn.: Rome : ICCROM, 1994
Opis fiz.: S. 191-201, tab.
ISBN: 92-9077-115-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

71/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Kęsy-Lewandowska Maria, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Badania i konserwacja kamiennych epitafiów w Kościele Pokoju w Świdnicy.
Tytuł wydawn. zbior.: Wzorcowe badania historyczne i restauratorskie oraz prace konserwatorskie w Kościele Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy w Świdnicy, Polska : referaty na Drugi Niemiecko-Polski Workshop na temat stanu projektu, Świdnica, 03.11.-04.11.1994.
Opis wydawn.: Świdnica : [s.n.], 1994
Opis fiz.: S. 1-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/92

Autor: Ciabach Jerzy, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Silicone emulsion concentrate VP 1311 as a water repellent for natural stone.
Tytuł wydawn. zbior.: Conservation of stone and other materials : proceedings of the International RILEM/UNESCO. Vol. 2: Prevention and treatments / ed.: M.-J. Thiel.
Opis wydawn.: London : E & Fn Spon, 1993
Opis fiz.: S. 697-704, tab.
Seria: RILEM proceedings ; 21
ISBN: 0-419-18410-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

73/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badanie możliwości uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym.
Tytuł wydawn. zbior.: Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej / pod red. Alicji Strzelczyk i Sławomira Skibińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 155-165
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/92

Autor: Leźnicka Stanisława, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badania wzrostu grzybów i glonów na wapieniach i piaskowcach impregnowanych żywicami krzemoorganicznymi.
Tytuł wydawn. zbior.: Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej / pod red. Alicji Strzelczyk i Sławomira Skibińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 211-221, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Metody profilaktycznej konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych : związki krzemoorganiczne - silikony.
Tytuł wydawn. zbior.: Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych / pod red. Wiesława Domasłowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 231-247, tab.
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Metody profilaktycznej konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych : wstępne zabiegi konserwatorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych / pod red. Wiesława Domasłowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 119-124, il.
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Łukaszewicz Jadwiga W.
Tytuł: Methoden der Konservierung von Denkmalobjekten aus Stein.
Tytuł wydawn. zbior.: Referate des Deutsch-Polnischen Workshops zum Stand der Untersuchungen, Swidnica/Schweidnitz, 20.09-22.09.1993.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 1993
Opis fiz.: S. 1-11
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

78/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: On the possibility of damage refilling in stone historical objects with silicone mortars.
Tytuł wydawn. zbior.: Scientific bases of conservation and restoration of works of art and cultural property items / pod red. Alicji Strzelczyk i Sławomira Skibińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 22-23
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

79/92

Autor: Leźnicka Stanisława, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: On fungi and algae growth on limestones and sandstones impregnated with organosilicates.
Tytuł wydawn. zbior.: Scientific bases of conservation and restoration of works of art and cultural property items / pod red. Alicji Strzelczyk i Sławomira Skibińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 28
Język: ENG

80/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Rudy Maria, Leźnicka Stanisława, Kęsy-Lewandowska Maria, Skibiński Sławomir, Łukaszewicz Jadwiga W., Krause Janusz, Soldenhoff Bożena, Strzelczyk Alicja B.
Tytuł: Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych / pod red. Wiesława Domasłowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 253 s., il.
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

81/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Le patrimoine en brique.
Czasopismo: Monum. Hist., no 185
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 93-96
Pełny tytuł czasop.: Monuments Historiques
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

82/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Application of silicon compounds for conservation of stone monuments.
Tytuł wydawn. zbior.: Stone conservation problems in the Cross Gallery on Riga Dom Complex : proceedings of the International Congress, Riga 21-25.05.1990.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 1990
Opis fiz.: S. 1-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

83/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: The influence of ageing of polyalkoxysilane gel on the properties of stone consolidated with silicon esters.
Tytuł wydawn. zbior.: VIth International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń, 12-14.09.1988 : supplement, list of participants = VIe Congrès International sur l'Altération et la Conservation de la Pierre, Toruń, 12-14.09.1988 / texts comp. by J. Ciabach.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1988
Opis fiz.: S. 182-193, tab., wykr.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

84/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Possibilities of silica application in consolidation of stone monument.
Tytuł wydawn. zbior.: VIth International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń, 12-14.09.1988 : proceedings = VIe Congrès International sur l'Altération et la Conservation de la Pierre, Toruń, 12-14.09.1988 : actes / texts comp. by Jerzy Ciabach.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1988
Opis fiz.: S. 563-576, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

85/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga, Rouba Bogumiła J.
Tytuł: Wpływ zjawisk elektrostatycznych na brudzenie się werniksów.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 11
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 3-27, il., tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Zastosowanie czteroetoksysilanu w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 12
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 175-185, tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/92

Autor: Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badanie właściwości materiałów porowatych wzmocnionych preparatem Steinfestiger OH.
Czasopismo: Rocz. PP Prac. Konserw. Zab., R. 3
Opis wydawn.: 1986 [1990]
Opis fiz.: S. 81-99, il., tab.; streszcz. ang., ros.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków
ISSN: 0860-0333
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Stabilność barwy wapienia pińczowskiego wzmocnionego polimerami termoplastycznymi.
Tytuł równoległy: Colour stability of limestone from Pińczów consolidated with thermoplastic polymers.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 10
Opis wydawn.: 1983
Opis fiz.: S. 47-65, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

89/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi. Cz. 4: Wyjaśnienie przyczyn migracji żywic.
Tytuł równoległy: Studies on structural consolidation of limestone from Pińczów with use thermoplastic synthetic resins. P. 4: Explanation of resins migration reasons.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 10
Opis wydawn.: 1983
Opis fiz.: S. 27-46, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/92

Autor: Rouba Bogumiła J., Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Wpływ zjawisk elektrostatycznych na brudzenie się werniksów z żywic sztucznych.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 35 nr 1-2
Opis wydawn.: 1982
Opis fiz.: S. 103-111, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

91/92

Autor: Gronowska Janina, Aleksandrzak Krzysztof, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: 9-acetoxyanthracene derivatives. P. 5: H-1-NMR spectral assignment of structures of several 9-acetoxy-10-arylanthracenes bearing acetoxy and methody groups at different positions.
Czasopismo: Pol. J. Chem., Vol. 56 no. 4-6
Opis wydawn.: 1982
Opis fiz.: S. 705-710
Pełny tytuł czasop.: Polish Journal of Chemistry
ISSN: 0137-5083
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

92/92

Autor: Domasłowski Wiesław, Łukaszewicz Jadwiga
Tytuł: Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi. Cz. 3: Badania nad zastosowaniem żywicy paraloid B-72 oraz polimetakrylanu metylu.
Tytuł równoległy: Studies on structural consolidation of limestone from Pińczów with use thermoplastic synthetic resins. P. 3: Studies on paraloid B-72 and polymethyl methacrylate resins application.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 9
Opis wydawn.: 1980
Opis fiz.: S. 3-44, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK