Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Stanisław Kukawka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/65

Autor: Kowalski Łukasz, Weckwerth Piotr, Chabowski Marek, Adamczak Kamil, Jodłowski Paweł, Szczepańska Grażyna, Chajduk Ewelina, Polkowska-Motrenko Halina, Kozicka Magdalena, Kukawka Stanisław
Tytuł: Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC).
Czasopismo: Ceram. Int., Vol. 46 no. 3
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 3099-3112, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI: 2019]
Pełny tytuł czasop.: Ceramics International
ISSN: 0272-8842 ; eISSN: 1873-3956
DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.10.012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.450
Punktacja: 100.000

2/65

Autor: Courel Blandine, Robson Harry K., Lucquin Alexandre, Dolbunova Ekaterina, Oras Ester, Adamczak Kamil, Andersen Søren H., Astrup Peter Moe, Charniauski Maxim, Czekaj-Zastawny Agnieszka, Ezepenko Igor, Hartz Sönke, Kabaciński Jacek, Kotula Andreas, Kukawka Stanisław, Loze Ilze, Mazurkevich Andrey, Piezonka Henny, Piličiauskas Gytis, Sørensen Søren A., Talbot Helen M., Tkachou Aleh, Tkachova Maryia, Wawrusiewicz Adam, Meadows John, Heron Carl P., Craig Oliver E.
Tytuł: Organic residue analysis shows sub-regional patterns in the use of pottery by Northern European hunter-gatherers.
Czasopismo: R. Soc. Open Sci., Vol. 7 no. 4
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: Art. no. 192016 S. 1-16, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Royal Society Open Science
; eISSN: 2054-5703
DOI: 10.1098/rsos.192016
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.515
Punktacja: 100.000

3/65

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: "Importowane" surowce krzemienne w młodszych fazach grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Vir bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko = Vir bimaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fiz.: S. 175-189, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 5
ISBN: 978-83-946591-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: The state of current knowledge of the Eastern European sub-Neolithic in Poland.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 57
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 63-77
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
ISSN: 0066-5924
DOI: 10.23858/APa57.2019.005
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

5/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of Neolithic Europe.
Tytuł wydawn. zbior.: Multas per gentes et multa per saecula : amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant / eds. Paweł Valde-Nowak, Krzysztof Sobczyk, Marek Nowak, Jarosław Źrałka.
Opis wydawn.: Kraków : Institute of Archaeology. Jagiellonian University in Kraków : Alter Publishing House, 2018
Opis fiz.: S. 389-399, il.
ISBN: 978-83-948382-3-2
ISBN: 978-83-64449-68-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/65

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny : wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / red. Anna Marciniak-Kajzer [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi, 2017
Opis fiz.: S. 295-308, tab.
ISBN: 978-83-944066-9-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/65

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later.
Czasopismo: Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 47
Opis wydawn.: 2016-2017
Opis fiz.: S. 69-90, il.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
ISSN: 0458-1520
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

8/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Adamczak Kamil, Kozicka Magdalena
Tytuł: Grupa chełmińska kultury pucharów lejkowatych : ocena modeli periodyzacji w kontekście chronologii absolutnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Datuvaniâ, hronologìâ, perìodizacìâ : rìznì aspekti času v arheologìï / [vìdpov. za vipusk Ì. Timec'].
Opis wydawn.: Vinniki ; Žešìv ; L'vìv : Vidavnictvo Aprìorì, 2016
Opis fiz.: S. 122-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Naukovì Studìï ; vip. 9
ISBN: 978-617-629-423-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: O genezie kultury pucharów lejkowatych i badaniach stanowiska w Dąbkach na Pomorzu Środkowym.
Tytuł równoległy: On the origins of the Funnel Beaker culture and excavations at the site in Dąbki in Middle Pomerania.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 173-184, streszcz. ang.
Uwaga: POLEMIKA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.007
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

10/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim.
Tytuł równoległy: Beginnings of the Funnel Beaker culture in the Polish Plain.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 277-300, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
ISSN: 0239-8524
DOI: 10.14746/fpp.2015.20.16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

11/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Pamâti Vladimira Ivanoviča Timofeeva (1947-2004).
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy baltijskoj arheologii : sbornik naučnyh statej / otv. red. È. B. Zal'cman.
Opis wydawn.: Kaliningrad : Smartbuks, 2014
Opis fiz.: S. 125-132
Uwaga: Zawiera: Naučnye publikacii Vladimira Ivanoviča Timofeeva.
Uwaga: Wcześniej w j. pol. w: Na przełomie epok - na rubieży światów = Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten / red. Andrzej Z. Bokiniec, Jarosław Sobieraj. Olsztyn 2006.
ISBN: 978-5-906195-19-7
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

12/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 4 w Starych Marzach, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 32
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 201-228, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

13/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Kultura Narva i kultura ceramiki grzebykowej w Polsce północno-wschodniej.
Tytuł wydawn. zbior.: Na rubieży kultur : badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu / pod red. Urszuli Stankiewicz i Adama Wawrusiewicza.
Opis wydawn.: Białystok : Muzeum Podlaskie - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2011
Opis fiz.: S. 69-75, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-87026-05-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 268 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

15/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Naczynia z pasmową ornamentyką grzebykową na Niżu Polskim : próba weryfikacji kulturowo-chronologicznej
Tytuł równoległy: Vessels with band comb decoration in the Polish Lowland : an attempt at a chronologico-cultural verification
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 46
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 19-30, tab.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

16/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim : aktualne problemy badawcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 269-282, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

17/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: O specyfice warsztatu archeologa-mediewisty.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 145-155
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Uwaga: Polemika z: O neolityzacji archeologii średniowiecza / Dariusz Poliński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Grobowce kujawskie na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych / red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia.
Opis wydawn.: Lublin ; Kraków : Instytut Archeologii UMCS : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2006, 2006
Opis fiz.: S. 127-134, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Władimir Iwanowicz Timofiejew (1947-2004) : wspomnienie.
Tytuł wydawn. zbior.: Na przełomie epok - na rubieży światów = Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten / red. Andrzej Z. Bokiniec, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2006
Opis fiz.: S. 243-251, il.; streszcz. niem.
Seria: Pruthenia Antiqua : studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: O Kazimierzu Siuchnińskim - wspomnienie po latach.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 13-14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 15-21, il.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Archeologiczna struktura zbiorów ceramiki z osad neolitycznych.
Tytuł równoległy: Archaeological composition of pottery assemblages from Neolithic settlements.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 13-14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 311-321, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: The elements of Sub-Neolithic cultures in the Funnel-Beaker culture in North-Eastern Poland : cultural and chronological aspect.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy hronologii i ètnokul'turnyh vzaimodejstvij v neolite Evrazii : (hronologiâ neolita, osobennosti kul'tur i neolitizaciâ regionov, vzaimodejstviâ neolitičeskih kul'tur v Vastočnoj i Srednej Evrope) / red. V. I. Timofeev, G. I. Zajceva.
Opis wydawn.: Sankt-Peterburg : Institut Istorii Material'noj Kul'tury RAN, 2004
Opis fiz.: S. 138-148
ISBN: 5-201-01230-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

23/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Przyczynki do dyskusji nad stanem archeologii polskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Mado, 2004
Opis fiz.: 62 s., il.
ISBN: 83-52228-70-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Archeologia średniowiecza czy średniowiecze archeologii?
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 51 nr 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 73-80
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
ISSN: 0023-5881
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / [red. Bogusława Wawrzykowska].
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 91-107, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Związki ugrupowań kultury pucharów lejkowatych z ludami kręgu kultury Narva.
Tytuł wydawn. zbior.: Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. / pod red. Janusza Czebreszuka [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2001
Opis fiz.: S. 75-83, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 2
ISBN: 83-7177-053-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Związki niżowych ugrupowań kultury pucharów lejkowatych z ludami kręgu kultury Narva.
Tytuł wydawn. zbior.: Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC : sympozjum międzynarodowe, 28-31 maja 2000, Brześć, Rebulika Białoruś : abstracts book.
Opis wydawn.: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001
Opis fiz.: S. 17-18
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; T. 2
Język: POL

28/65

Autor: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Zaludnienie i zmiany środowiska naturalnego w neolicie wyżyn lessowych : (uwagi krytyczne).
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 45 z. 1/2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 99-109, streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja książki: Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych: studium archeologiczne i paleograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy / Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas, Stefan W. Alexandrowicz, Zbigniew Śnieszko. Kraków 1996.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
ISSN: 0003-8180
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Znane nieznane : kilka uwag o klasyfikacji kulturowo-chronologicznej materiałów neolitycznych z ziem pruskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia ziem pruskich : nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda 15-17 X 1998 / [red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj].
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1999
Opis fiz.: S. 69-72
ISBN: 83-911282-0-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Z badań nad strukturą zasiedlenia ziemi chełmińskiej przez grupy wczesnych faz rozwojowych kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / red. nauk. Stanisław Kukawka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 125-138, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1003-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / [red. nauk. Stanisław Kukawka].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 314, [3] s., il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1003-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: The "Long House" of the late band pottery culture from Bukowiec, Chełmno Land.
Czasopismo: Sb. Pr. Filoz. Fak. Brněn. Univ. Ř. Archeol., R. 48 č. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 73-80, il.
Pełny tytuł czasop.: Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. M: Řada Archeologická
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Ceramic imports and imitations in the border land of early agrarian and hunter-gatherer communities of the north-eastern border of the central European plain.
Tytuł wydawn. zbior.: Imported and locally produced pottery : methods of identification and analysis / ed. by Andrzej Buko, Włodzimierz Pela.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1997
Opis fiz.: S. 11-17
ISBN: 83-908931-0-X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

35/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego : społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: 206 s., il., tabl.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-0851-X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Bukowiec, st. 15, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/138.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 20-21
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 96, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/231.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 41
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 95, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/230.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 40-41
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Materiały fazy rzeszowskiej kultury malickiej na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura malicka : drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy / pod red. Janusza K. Kozłowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1996
Opis fiz.: S. 143-146
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 80
ISBN: 83-86956-01-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 94, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/229.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 30
Opis wydawn.: 1996 [2005]
Opis fiz.: S. 51-52
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 95, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/230.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 30
Opis wydawn.: 1996 [2005]
Opis fiz.: S. 52
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

42/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej : geneza i początkowe etapy rozwoju.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brazu na ziemi chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka.
Opis wydawn.: Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 161-173, streszcz. ang.
ISBN: 83-901717-0-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/65

Autor: Kukawka Stanisław, Sosnowska Joanna
Tytuł: Z badań nad kulturą amfor kulistych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brazu na ziemi chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka.
Opis wydawn.: Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 199-204, streszcz. ang.
ISBN: 83-901717-0-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Szumiłowo, gmina Radzyń Chełmiński, stanowisko 14 : wielokulturowe stanowisko z neolitu i epoki brązu.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. J. Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddz. w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 91-99, il., tab.
Seria: Materiały Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Zakrzewo, gmima Radzyń Chełmiński, stanowisko 6 : osada z I fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. J. Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddz. w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 81-87, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/65

Autor: Grześkowiak Jan, Kukawka Stanisław
Tytuł: Badania weryfikacyjno-sondażowe na terenie województwa toruńskiego przeprowadzone w 1992 i 1993 r. : uwagi ogólne.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. J. Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddz. w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 5-35, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Z badań nad początkami kultury pucharów lejkowatych w północnej części ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 31-37, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Czy wierzę w bociany.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 40
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 117-121
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: The studies of Chełmno mesoregion of settlements of the funnel beaker culture.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Trichterbecherkultur : neue Forschungen und Hypothesen : Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo, 20-24 September 1988. Tl. 2 / unter der Red. Dobrochna Jankowska.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : Zakład Archeologii Wielkopolski. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk, 1991
Opis fiz.: S. 77-85, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

50/65

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Neolit-subneolit : z problematyki kontaktu interkulturowego w świetle badań chełmińskiej grupy pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Interpretacje archeologiczne a etnologiczne koncepcje kultury / red. Krystyna Przewoźna-Armon.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991
Opis fiz.: S. 43-53, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1991
Opis fiz.: 239, [2] s., il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Prace Archeologiczne ; nr 8
ISBN: 83-85196-01-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/65

Autor: Kirkowski Ryszard, Kukawka Stanisław
Tytuł: Boguszewo, gmina Gruta, województwo toruńskie, stanowisko 43b, obiekty 11 i 23.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 26-31, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/65

Autor: Kukawka Stanisław, Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Mieczysław F.
Tytuł: Chronologia radiowęglowa kultur neolitu na ziemi chełmińskiej w świetle kalibracji radiowęglowej skali czasu.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 59-67, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Mgoszcz, gmina Lisewo, woj. toruńskie, stanowisko 2.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 45-48, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/65

Autor: Kukawka Stanisław, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Małe Czyste, gmina Stolno, woj. toruńskie, stanowisko 20, grób 88.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 40-44, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Udział komponentu północno-wschodniego w wytwórczości ceramicznej kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej : na marginesie pracy A. Kośko, Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz St. 1, Inowrocław 1988.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 35 z. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 139-161, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja książki: Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz St. 1 / A. Kośko. Inowrocław 1988.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
ISSN: 0003-8180
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Elementy północno-wschodnie w rozwoju kultury pucharów lejkowatych w świetle badań chełmińskiego mezoregionu osadniczego.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 16
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 3-27, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/65

Autor: Kukawka Stanisław, Kirkowski Ryszard, Marciniak Marian
Tytuł: Oznaczenia C-14 i TL uzyskane dla neolitycznych i wczesnobrązowych zespołów z ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: C-14 and TL dating obtained for the neolithic and early bronze age complexes from the Chelmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń 11-13 XI 1986 = The neolithic and early bronze age in the Chelmno Land : the materials from the International Symposium, Torun 11-13 XI 1986 / pod red. Tadeusza Wiślańskiego
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 51-54, tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/65

Autor: Kukawka Stanisław, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: The funnel beaker culture in the Chelmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń 11-13 XI 1986 = The neolithic and early bronze age in the Chelmno Land : the materials from the International Symposium, Torun 11-13 XI 1986 / pod red. Tadeusza Wiślańskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 89-119, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Elementy północno-wschodnie w rozwoju społeczeństw kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: North-eastern elements in the development of communities of the funnel beaker culture in the Chelmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń 11-13 XI 1986 = The neolithic and early bronze age in the Chelmno Land : the materials from the International Symposium, Torun 11-13 XI 1986 / pod red. Tadeusza Wiślańskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 141-165, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Discussion.
Tytuł wydawn. zbior.: Problems of the Stone Age in Pomerania / ed. by Tadeusz Malinowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986
Opis fiz.: S. 267-273
Seria: Archaeologia Interregionalis ; 7
ISBN: 83-233-0114-X
ISSN: 0239-5452
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

62/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Badania nad rozwojem społeczeństw kultury pucharów lejkowatych w północnej strefie Ziemi Chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: IX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 22-23 marca 1984 r. : materiały / [red. Mieczysław Haftka, Marian Kwapiński, Marian Kochanowski].
Opis wydawn.: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 1984
Opis fiz.: S. 7-10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/65

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Kukawka Stanisław
Tytuł: Krzemienne groty strzał kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 8
Opis wydawn.: 1984
Opis fiz.: S. 3-34, il., tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Dyskusja / oprac. Stanisław Kukawka.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Tadeusz Malinowski].
Opis wydawn.: Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983
Opis fiz.: S. 239-243
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/65

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Ceramika naczyniowa z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Szczecinie-Ustowie (stanowisko 1).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 7
Opis wydawn.: 1983
Opis fiz.: S. 41-86, il., tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK