Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - Instytut Archeologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Stanisław Kukawka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/63

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: "Importowane" surowce krzemienne w młodszych fazach grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Vir bismaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] = Vir bismaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / ed. by Marzena Szmyt [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fiz.: S. 175-189, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 5
ISBN: 978-83-946591-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/63

Autor: Kowalski Łukasz, Weckwerth Piotr, Chabowski Marek, Adamczak Kamil, Jodłowski Paweł, Szczepańska Grażyna, Chajduk Ewelina, Polkowska-Motrenko Halina, Kozicka Magdalena, Kukawka Stanisław
Tytuł: Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC).
Czasopismo: Ceram. Int.
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-14, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Ceramics International
ISSN: 0272-8842 ; eISSN: 1873-3956
DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.10.012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.450
Punktacja: 100.000

3/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of Neolithic Europe.
Tytuł wydawn. zbior.: Multas per gentes et multa per saecula : amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant / eds. Paweł Valde-Nowak, Krzysztof Sobczyk, Marek Nowak, Jarosław Źrałka.
Opis wydawn.: Kraków : Institute of Archaeology. Jagiellonian University in Kraków : Alter Publishing House, 2018
Opis fiz.: S. 389-399, il.
ISBN: 978-83-948382-3-2
ISBN: 978-83-64449-68-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/63

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny : wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / red. Anna Marciniak-Kajzer [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi, 2017
Opis fiz.: S. 295-308, tab.
ISBN: 978-83-944066-9-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/63

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later.
Czasopismo: Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 47
Opis wydawn.: 2016-2017
Opis fiz.: S. 69-90, il.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
ISSN: 0458-1520
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

6/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Adamczak Kamil, Kozicka Magdalena
Tytuł: Grupa chełmińska kultury pucharów lejkowatych : ocena modeli periodyzacji w kontekście chronologii absolutnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Datuvaniâ, hronologìâ, perìodizacìâ : rìznì aspekti času v arheologìï / [vìdpov. za vipusk Ì. Timec'].
Opis wydawn.: Vinniki ; Žešìv ; L'vìv : Vidavnictvo Aprìorì, 2016
Opis fiz.: S. 122-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Naukovì Studìï ; vip. 9
ISBN: 978-617-629-423-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

7/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: O genezie kultury pucharów lejkowatych i badaniach stanowiska w Dąbkach na Pomorzu Środkowym.
Tytuł równoległy: On the origins of the Funnel Beaker culture and excavations at the site in Dąbki in Middle Pomerania.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 173-184, streszcz. ang.
Uwaga: POLEMIKA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.007
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

8/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim.
Tytuł równoległy: Beginnings of the Funnel Beaker culture in the Polish Plain.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 277-300, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
ISSN: 0239-8524
DOI: 10.14746/fpp.2015.20.16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

9/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Pamâti Vladimira Ivanoviča Timofeeva (1947-2004).
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy baltijskoj arheologii : sbornik naučnyh statej / otv. red. È. B. Zal'cman.
Opis wydawn.: Kaliningrad : Smartbuks, 2014
Opis fiz.: S. 125-132
Uwaga: Zawiera: Naučnye publikacii Vladimira Ivanoviča Timofeeva.
Uwaga: Wcześniej w j. pol. w: Na przełomie epok - na rubieży światów = Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten / red. Andrzej Z. Bokiniec, Jarosław Sobieraj. Olsztyn 2006.
ISBN: 978-5-906195-19-7
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

10/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 4 w Starych Marzach, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 32
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 201-228, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

11/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Kultura Narva i kultura ceramiki grzebykowej w Polsce północno-wschodniej.
Tytuł wydawn. zbior.: Na rubieży kultur : badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu / pod red. Urszuli Stankiewicz i Adama Wawrusiewicza.
Opis wydawn.: Białystok : Muzeum Podlaskie - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2011
Opis fiz.: S. 69-75, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-87026-05-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 268 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

13/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Naczynia z pasmową ornamentyką grzebykową na Niżu Polskim : próba weryfikacji kulturowo-chronologicznej
Tytuł równoległy: Vessels with band comb decoration in the Polish Lowland : an attempt at a chronologico-cultural verification
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 46
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 19-30, tab.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

14/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim : aktualne problemy badawcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 269-282, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

15/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: O specyfice warsztatu archeologa-mediewisty.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 145-155
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Uwaga: Polemika z: O neolityzacji archeologii średniowiecza / Dariusz Poliński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Grobowce kujawskie na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych / red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia.
Opis wydawn.: Lublin ; Kraków : Instytut Archeologii UMCS : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2006, 2006
Opis fiz.: S. 127-134, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Władimir Iwanowicz Timofiejew (1947-2004) : wspomnienie.
Tytuł wydawn. zbior.: Na przełomie epok - na rubieży światów = Um die Wende von Epochen - an der Grenze von Welten / red. Andrzej Z. Bokiniec, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2006
Opis fiz.: S. 243-251, il.; streszcz. niem.
Seria: Pruthenia Antiqua : studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: O Kazimierzu Siuchnińskim - wspomnienie po latach.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 13-14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 15-21, il.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Archeologiczna struktura zbiorów ceramiki z osad neolitycznych.
Tytuł równoległy: Archaeological composition of pottery assemblages from Neolithic settlements.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 13-14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 311-321, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: The elements of Sub-Neolithic cultures in the Funnel-Beaker culture in North-Eastern Poland : cultural and chronological aspect.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy hronologii i ètnokul'turnyh vzaimodejstvij v neolite Evrazii : (hronologiâ neolita, osobennosti kul'tur i neolitizaciâ regionov, vzaimodejstviâ neolitičeskih kul'tur v Vastočnoj i Srednej Evrope) / red. V. I. Timofeev, G. I. Zajceva.
Opis wydawn.: Sankt-Peterburg : Institut Istorii Material'noj Kul'tury RAN, 2004
Opis fiz.: S. 138-148
ISBN: 5-201-01230-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Przyczynki do dyskusji nad stanem archeologii polskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Mado, 2004
Opis fiz.: 62 s., il.
ISBN: 83-52228-70-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Archeologia średniowiecza czy średniowiecze archeologii?
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 51 nr 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 73-80
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
ISSN: 0023-5881
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / [red. Bogusława Wawrzykowska].
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 91-107, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Związki niżowych ugrupowań kultury pucharów lejkowatych z ludami kręgu kultury Narva.
Tytuł wydawn. zbior.: Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC : sympozjum międzynarodowe, 28-31 maja 2000, Brześć, Rebulika Białoruś : abstracts book.
Opis wydawn.: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001
Opis fiz.: S. 17-18
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; T. 2
Język: POL

25/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Związki ugrupowań kultury pucharów lejkowatych z ludami kręgu kultury Narva.
Tytuł wydawn. zbior.: Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. / pod red. Janusza Czebreszuka [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2001
Opis fiz.: S. 75-83, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 2
ISBN: 83-7177-053-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/63

Autor: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Zaludnienie i zmiany środowiska naturalnego w neolicie wyżyn lessowych : (uwagi krytyczne).
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 45 z. 1/2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 99-109, streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja książki: Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych: studium archeologiczne i paleograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy / Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas, Stefan W. Alexandrowicz, Zbigniew Śnieszko. Kraków 1996.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
ISSN: 0003-8180
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Znane nieznane : kilka uwag o klasyfikacji kulturowo-chronologicznej materiałów neolitycznych z ziem pruskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia ziem pruskich : nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda 15-17 X 1998 / [red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj].
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1999
Opis fiz.: S. 69-72
ISBN: 83-911282-0-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Z badań nad strukturą zasiedlenia ziemi chełmińskiej przez grupy wczesnych faz rozwojowych kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / red. nauk. Stanisław Kukawka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 125-138, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1003-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / [red. nauk. Stanisław Kukawka].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 314, [3] s., il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1003-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: The "Long House" of the late band pottery culture from Bukowiec, Chełmno Land.
Czasopismo: Sb. Pr. Filoz. Fak. Brněn. Univ. Ř. Archeol., R. 48 č. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 73-80, il.
Pełny tytuł czasop.: Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. M: Řada Archeologická
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Ceramic imports and imitations in the border land of early agrarian and hunter-gatherer communities of the north-eastern border of the central European plain.
Tytuł wydawn. zbior.: Imported and locally produced pottery : methods of identification and analysis / ed. by Andrzej Buko, Włodzimierz Pela.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1997
Opis fiz.: S. 11-17
ISBN: 83-908931-0-X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego : społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: 206 s., il., tabl.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-0851-X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 96, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/231.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 41
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 95, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/230.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 40-41
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Bukowiec, st. 15, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/138.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 20-21
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Materiały fazy rzeszowskiej kultury malickiej na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura malicka : drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy / pod red. Janusza K. Kozłowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1996
Opis fiz.: S. 143-146
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 80
ISBN: 83-86956-01-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 95, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/230.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 30
Opis wydawn.: 1996 [2005]
Opis fiz.: S. 52
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Lembarg, st. 94, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie, AZP 33-49/229.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 30
Opis wydawn.: 1996 [2005]
Opis fiz.: S. 51-52
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej : geneza i początkowe etapy rozwoju.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brazu na ziemi chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka.
Opis wydawn.: Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 161-173, streszcz. ang.
ISBN: 83-901717-0-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/63

Autor: Kukawka Stanisław, Sosnowska Joanna
Tytuł: Z badań nad kulturą amfor kulistych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brazu na ziemi chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka.
Opis wydawn.: Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 199-204, streszcz. ang.
ISBN: 83-901717-0-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

42/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Zakrzewo, gmima Radzyń Chełmiński, stanowisko 6 : osada z I fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. J. Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddz. w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 81-87, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/63

Autor: Grześkowiak Jan, Kukawka Stanisław
Tytuł: Badania weryfikacyjno-sondażowe na terenie województwa toruńskiego przeprowadzone w 1992 i 1993 r. : uwagi ogólne.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. J. Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddz. w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 5-35, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Szumiłowo, gmina Radzyń Chełmiński, stanowisko 14 : wielokulturowe stanowisko z neolitu i epoki brązu.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. J. Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddz. w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 91-99, il., tab.
Seria: Materiały Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Z badań nad początkami kultury pucharów lejkowatych w północnej części ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 31-37, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Czy wierzę w bociany.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 40
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 117-121
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: The studies of Chełmno mesoregion of settlements of the funnel beaker culture.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Trichterbecherkultur : neue Forschungen und Hypothesen : Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo, 20-24 September 1988. Tl. 2 / unter der Red. Dobrochna Jankowska.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : Zakład Archeologii Wielkopolski. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk, 1991
Opis fiz.: S. 77-85, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

48/63

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Neolit-subneolit : z problematyki kontaktu interkulturowego w świetle badań chełmińskiej grupy pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Interpretacje archeologiczne a etnologiczne koncepcje kultury / red. Krystyna Przewoźna-Armon.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991
Opis fiz.: S. 43-53, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1991
Opis fiz.: 239, [2] s., il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Prace Archeologiczne ; nr 8
ISBN: 83-85196-01-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/63

Autor: Kukawka Stanisław, Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Pazdur Mieczysław F.
Tytuł: Chronologia radiowęglowa kultur neolitu na ziemi chełmińskiej w świetle kalibracji radiowęglowej skali czasu.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 59-67, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/63

Autor: Kirkowski Ryszard, Kukawka Stanisław
Tytuł: Boguszewo, gmina Gruta, województwo toruńskie, stanowisko 43b, obiekty 11 i 23.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 26-31, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/63

Autor: Kukawka Stanisław, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Małe Czyste, gmina Stolno, woj. toruńskie, stanowisko 20, grób 88.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 40-44, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Mgoszcz, gmina Lisewo, woj. toruńskie, stanowisko 2.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 45-48, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Udział komponentu północno-wschodniego w wytwórczości ceramicznej kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej : na marginesie pracy A. Kośko, Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz St. 1, Inowrocław 1988.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 35 z. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 139-161, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja książki: Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz St. 1 / A. Kośko. Inowrocław 1988.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
ISSN: 0003-8180
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Elementy północno-wschodnie w rozwoju kultury pucharów lejkowatych w świetle badań chełmińskiego mezoregionu osadniczego.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 16
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 3-27, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Elementy północno-wschodnie w rozwoju społeczeństw kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: North-eastern elements in the development of communities of the funnel beaker culture in the Chelmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń 11-13 XI 1986 = The neolithic and early bronze age in the Chelmno Land : the materials from the International Symposium, Torun 11-13 XI 1986 / pod red. Tadeusza Wiślańskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 141-165, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/63

Autor: Kukawka Stanisław, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: The funnel beaker culture in the Chelmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń 11-13 XI 1986 = The neolithic and early bronze age in the Chelmno Land : the materials from the International Symposium, Torun 11-13 XI 1986 / pod red. Tadeusza Wiślańskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 89-119, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/63

Autor: Kukawka Stanisław, Kirkowski Ryszard, Marciniak Marian
Tytuł: Oznaczenia C-14 i TL uzyskane dla neolitycznych i wczesnobrązowych zespołów z ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: C-14 and TL dating obtained for the neolithic and early bronze age complexes from the Chelmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń 11-13 XI 1986 = The neolithic and early bronze age in the Chelmno Land : the materials from the International Symposium, Torun 11-13 XI 1986 / pod red. Tadeusza Wiślańskiego
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 51-54, tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Discussion.
Tytuł wydawn. zbior.: Problems of the Stone Age in Pomerania / ed. by Tadeusz Malinowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986
Opis fiz.: S. 267-273
Seria: Archaeologia Interregionalis ; 7
ISBN: 83-233-0114-X
ISSN: 0239-5452
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

60/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Badania nad rozwojem społeczeństw kultury pucharów lejkowatych w północnej strefie Ziemi Chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: IX Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 22-23 marca 1984 r. : materiały / [red. Mieczysław Haftka, Marian Kwapiński, Marian Kochanowski].
Opis wydawn.: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 1984
Opis fiz.: S. 7-10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/63

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Kukawka Stanisław
Tytuł: Krzemienne groty strzał kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 8
Opis wydawn.: 1984
Opis fiz.: S. 3-34, il., tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Dyskusja / oprac. Stanisław Kukawka.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Tadeusz Malinowski].
Opis wydawn.: Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983
Opis fiz.: S. 239-243
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/63

Autor: Kukawka Stanisław
Tytuł: Ceramika naczyniowa z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Szczecinie-Ustowie (stanowisko 1).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 7
Opis wydawn.: 1983
Opis fiz.: S. 41-86, il., tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK