Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Jacek Bojarski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/71

Autor: Płoszaj Tomasz, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Zamerska Alicja, Lewandowska Magda, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Drozd-Lipińska Alicja, Robaszkiewicz Agnieszka, Witas Henryk W.
Tytuł: Analysis of maternal lineage structure of individuals from chamber graves placed in medieval cemetery in Kałdus, Central Poland.
Czasopismo: Homo, Vol. 71 no. 1
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 43-50, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Homo : journal of comparative human biology
ISSN: 0018-442X ; eISSN: 1618-1301
DOI: 10.1127/homo/2020/1008
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.780
Punktacja: 70.000

2/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150).
Tytuł równoległy: Bydgoszcz-Fordon (site 150).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 33-61, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Bydgoszcz-Stare Miasto (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 63-107, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/71

Autor: Bojarski Jacek, Banasiak Patryk
Tytuł: Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70).
Tytuł równoległy: Bydgoszcz-Zamczysko (site 70).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 109-129, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/71

Autor: Bojarski Jacek, Banasiak Patryk
Tytuł: Strzelce Dolne, gm. Dobrcz (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Strzelce Dolne, Dobrcz commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 211-228, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Zagadnienia wstępne.
Tytuł równoległy: Background information.
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 9-29, il., tab.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Stary Dwór, Koronowo commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 195-210, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/71

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Mielenko Drawskie, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Mielenko Drawskie, Drawsko Pomorskie commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 83-94, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Drawsko Pomorskie, gm. loco (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Drawsko Pomorskie, Drawsko Pomorskie commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 43-58, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Tytuł równoległy: Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: 238 s., il., tab.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/71

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej - w ćwierć wieku później.
Tytuł równoległy: The catalogue of strongholds of the Chełmno Land - a quarter of a century later.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 21-35, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66463-07-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/71

Autor: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Siemianowska Ewelina, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017.
Tytuł równoległy: The early medieval strongholds of the Drawsko Lake District in the light of verification research carried out in 2015-2017.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 81-116, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66463-07-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

13/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Grody plemion polskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Grody i miasta : zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 3-4 czerwca 2017 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego.
Opis wydawn.: Poznań ; Ląd : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 12-54, il.
ISBN: 978-83-60109-58-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, stanowisko 1 : podsumowanie badań.
Tytuł wydawn. zbior.: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 153-169, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-79-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie : przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna.
Tytuł wydawn. zbior.: Gemma gemmarum : studia dedykowane profesor Hannie Kóčce-Krenz. Cz. 2 / pod red. Artura Różańskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 1111-1137, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7654-319-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie we wczesnym średniowieczu - na skrzyżowaniu szlaków dalekosiężnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 301-313, il., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Grodzisko w Borzyminie, gm. Rypin, w świetle badań archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej / red. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 97-123, il.
ISBN: 978-83-8019-567-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kozłowski Tomasz, Reitsema Laurie
Tytuł: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza = Burials in chamber graves in the Polish lands during the early Middle Ages / pod red. Dariusza Błaszczyka i Dąbrówki Stępniewskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
Opis fiz.: S. 102-121, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages ; vol. 19
ISBN: 978-83-61376-42-2
ISSN: 1642-493X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/71

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Kontekst archeologiczno-historyczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 13-68, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

20/71

Autor: Płoszaj Tomasz, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Masłowska Alicja, Kozłowski Tomasz, Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Robaszkiewicz Agnieszka, Witas Henryk W.
Tytuł: Analysis of medieval mtDNA from Napole cemetery provides new insights into the early history of Polish state.
Czasopismo: Ann. Hum. Biol., Vol. 44 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 91-94, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Annals of Human Biology
ISSN: 0301-4460 ; eISSN: 1464-5033
DOI: 10.3109/03014460.2016.1151550
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.240
Punktacja: 25.000

21/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Gród w Ostrowitem (Napolu) na ziemi chełmińskiej : od centrum opolnego do włości rycerskiej.
Tytuł równoległy: Stronghold in Ostrowite (Napole) in Chełmno Land : from opole centre to knight estate.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 75-103, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2016.005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/71

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel
Tytuł: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

23/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Badania na terenie średniowiecznego i nowożytnego zespołu osadniczego w Bydgoszczy-Fordonie (stan. 151 - dawny Wyszogród) w latach 2012-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 133-153, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stan. 2) w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie : badania w latach 2012-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 155-166, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

25/71

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Próba lokalizacji kościoła św. Marii Magdaleny w Wyszogrodzie w świetle najnowszych badań archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego : zbiór studiów. [T.] 3 / pod red. Dariusza Karczewskiego, Magdaleny Wilczek-Karczewskiej.
Opis wydawn.: Strzelno ; Kruszwica : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Inowrocławiu. Koło w Strzelnie, 2015
Opis fiz.: S. 67-85, il.; streszcz. ang.
ISSN: 2081-2094
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Chełmno i Toruń : początki miast na ziemi chełmińskiej
Tytuł równoległy: Chełmno and Toruń : the origins of towns in Chełmno Land.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 23
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 83-105, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2015.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

27/71

Autor: Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Eneolithic metal objects hoard from Kałdus, Chełmno commune, kujawsko-pomorskie voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 67
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 199-219, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

28/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Atrybuty władzy na przykładzie grobów z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Napolu, woj. kujawsko-pomorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych : Funeralia Lednickie, spotkanie 16 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2014
Opis fiz.: S. 173-186, il.
Seria: Funeralia Lednickie ; 16
ISBN: 978-83-931388-6-9
ISBN: 978-83-61845-14-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

29/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Stan badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Nadwiślańskim : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 107-130, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-59-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/71

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczny mezoregion osadniczy Warlubie - Płochocinek w świetle badań archeologicznych.
Czasopismo: Wielkop. Spraw. Archeol., T. 15
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 125-148, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 1734-4549
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

31/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : wyniki badań prowadzonych w 2010 i 2011 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 241-255, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-59-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

32/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Badania archeologiczne prowadzone w Toruniu na stanowisku 577, na obszarze historycznego Przedmieścia Chełmińskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 221-234, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-60-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej : wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 361 s., il., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

34/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Badania nad morfologią i stylistyką wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z Napola na ziemi chełmińskiej.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 32
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 291-364, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

35/71

Autor: Bojarski Jacek, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie, (stanowisko 2) : wstępne wyniki badań prowadzonych w latach 2007-2009.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 499-512, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

36/71

Autor: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Badania ratownicze na wczesnośredniowiecznym stanowisku w Pawłówku, gm. Sicienko, stanowisko 11.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 651-664, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

37/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Zagadnienia wstępne
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 9-24, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Wyposażenie pochówków
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 79-103, il., tab., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

39/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Stawska Violetta
Tytuł: Wielkość i rozplanowanie
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 41-45, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

40/71

Autor: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Układ pochówków
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 67-77, il., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Środowisko przyrodnicze i kulturowe
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 25-29, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

42/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Stawska Violetta
Tytuł: Stratygrafia kulturowa
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 31-39, tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/71

Autor: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Rodzaje grobów i konstrukcje wewnętrzne
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 55-65, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Podsumowanie
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 121-126
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

45/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Drozd Alicja, Koperkiewicz Arkadiusz, Kozłowski Tomasz, Stawska Violetta
Tytuł: Katalog źródeł
Tytuł równoległy: Catalogue of sources
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 189-603, il. kolor.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

46/71

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Chronologia cmentarzyska
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 105-120, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

47/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Wstępne wyniki badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w rejonie jeziora Niesłysz na Ziemi Lubuskiej.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 7
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 97-105, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4 : (badania w latach 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 293-310, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

49/71

Autor: Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kaczmarek Halina, Bojarski Jacek
Tytuł: Wpływ osadnictwa średniowiecznego na wykształcenie osadów w starorzeczu Brdy w stanowisku archeologicznym przy ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy.
Tytuł wydawn. zbior.: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym : VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Kórnik, 20-22 maja 2009 / red. Iwona Hildebrandt-Radke, Jarosław Jasiewicz, Monika Lutyńska.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 120-123, il.
Język: POL

50/71

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog.
Tytuł wydawn. zbior.: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 55-543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

51/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczne pucharki ceramiczne z Napola, jako podstawa rekonstrukcji kontaktów kulturowych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.
Tytuł równoległy: Early medieval ceramic little beakers from Napole as a basis for reconstruction of cultural contacts within the Chełmno-Dobrzyń zone.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 397-421, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

52/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie koło Chełmna (stanowisko 4) : wstępne wyniki badań.
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 264-274, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim (lata 2000-2003).
Tytuł wydawn. zbior.: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 369-382, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/71

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Stratygrafia kulturowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 33-36
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Kałdusie koło Chełmna (stanowisko 4) : badania 2002-2003 rok.
Tytuł wydawn. zbior.: XIV Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych / red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2005
Opis fiz.: S. 103-118, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Stan i potrzeby badań mikroregionalnych na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim : wczesnośredniowieczne mikroregiony osadnicze na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 49-87, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie na ziemi chełmińskiej (stanowisko 4) : wstępne wyniki badań.
Tytuł wydawn. zbior.: XIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2 : Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2003
Opis fiz.: S. 19-32, il., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 83-85824-07-3 (t. 2)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Z badań nad pograniczem słowiańsko-pruskim we wczesnym średniowieczu.
Tytuł równoległy: Remarks on the Słavonic-Prussian borderland in the early Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 9-28, il.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-1395-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Z badań nad pograniczem słowiańsko-pruskim we wczesnym średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 9-28, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/71

Autor: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczne osadnictwo w rejonie wsi Bzowo w województwie kujawsko-pomorskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. [T. 3] / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 161-180, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Weryfikacja grodzisk wczesnośredniowiecznych na Pojezierzu Iławskim w latach 1995-1997.
Tytuł wydawn. zbior.: XII Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 23-24 października 1997 r. : materiały / [red. Marek Dworaczyk, Przemysław Krajewski, Eugeniusz Wilgocki].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1998
Opis fiz.: S. 199-210, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 1
ISBN: 83-906963-1-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Szynwałdzie, woj. toruńskie (badania w 1995 roku).
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 163-186, il.
Seria: Adalbertus ; t. 2
ISBN: 83-231-0837-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Klasztorku, woj. elbląskie, stanowiska 1 i 4 (badania w 1995 roku).
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 187-217, il., tab.
Seria: Adalbertus ; t. 2
ISBN: 83-231-0837-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/71

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek
Tytuł: Wykaz stanowisk wczesnośredniowiecznych usytuowanych w strefie przebiegu szlaku z Kujaw do Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 245-247, [16] s. tabl., il.
Seria: Adalbertus ; t. 2
ISBN: 83-231-0837-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Udział studentów archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w badaniach nad średniowieczem ziemi chełmińskiej.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 23
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 205-232, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grucznie.
Czasopismo: Kom. Archeol., T. 7
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 109-124, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Archeologiczne
ISSN: 0137-5571
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Wabczu na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej : wybrane zagadnienia i materiały. [T. 2].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 111-151, rys., tab., wykr.; streszcz. ang.
Język: POL

69/71

Autor: Bojarski Jacek, Łukasiak Jacek
Tytuł: Komunikat z badań wczesnośredniowiecznej osady w Napolu, gm. Kowalewo Pomorskie, stan. 6.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 1993
Opis fiz.: S. 133-137, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wyniki badań na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Wabczu, gm. Stolno, woj. toruńskie, stan. 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 1993
Opis fiz.: S. 145-149, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/71

Autor: Bojarski Jacek
Tytuł: Wabcz, gm. Stolno, woj. toruńskie, St. 1, AZP 33- 43/1.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 23
Opis wydawn.: 1989 [1993]
Opis fiz.: S. 77
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK