Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/66

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: "Importowane" surowce krzemienne w młodszych fazach grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Vir bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko = Vir bimaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fiz.: S. 175-189, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 5
ISBN: 978-83-946591-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/66

Autor: Werra Dagmara, Siuda Rafał, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: A Danubian raw material exchange network : a case study from Chełmno Land, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / ed. by Dagmara H. Werra and Marzena Woźny.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, 2018
Opis fiz.: S. 211-224, il., tab., wykr.
ISBN: 978-1-78491-772-2 ; eISBN: 978-1-78491-773-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of Neolithic Europe.
Tytuł wydawn. zbior.: Multas per gentes et multa per saecula : amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant / eds. Paweł Valde-Nowak, Krzysztof Sobczyk, Marek Nowak, Jarosław Źrałka.
Opis wydawn.: Kraków : Institute of Archaeology. Jagiellonian University in Kraków : Alter Publishing House, 2018
Opis fiz.: S. 389-399, il.
ISBN: 978-83-948382-3-2
ISBN: 978-83-64449-68-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/66

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Wisła, krzemień czekoladowy i mit prehistoriograficzny : wokół dyskusji nad dystrybucją krzemieni kopalnianych w kulturze pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nie tylko krzemienie = Not only flints : studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin / red. Anna Marciniak-Kajzer [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi, 2017
Opis fiz.: S. 295-308, tab.
ISBN: 978-83-944066-9-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem : przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 248 s., il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3867-9
ISBN: 978-83-231-3829-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

6/66

Autor: Werra Dagmara, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Use-wear analysis applied to the flints from the Wierzbica "Zele" mine (Poland).
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 55 no. 1-2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 193-205, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
ISSN: 0323-1119
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

7/66

Autor: Adamczak Kamil, Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later.
Czasopismo: Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeol., Nr 47
Opis wydawn.: 2016-2017
Opis fiz.: S. 69-90, il.
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
ISSN: 0458-1520
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

8/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Adamczak Kamil, Kozicka Magdalena
Tytuł: Grupa chełmińska kultury pucharów lejkowatych : ocena modeli periodyzacji w kontekście chronologii absolutnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Datuvaniâ, hronologìâ, perìodizacìâ : rìznì aspekti času v arheologìï / [vìdpov. za vipusk Ì. Timec'].
Opis wydawn.: Vinniki ; Žešìv ; L'vìv : Vidavnictvo Aprìorì, 2016
Opis fiz.: S. 122-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Naukovì Studìï ; vip. 9
ISBN: 978-617-629-423-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/66

Autor: Makowiecki Daniel, Małecka-Kukawka Jolanta, Chudziak Wojciech, Sosnowska Alina
Tytuł: Instytut Archeologii.
Tytuł wydawn. zbior.: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 51-69
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3477-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

10/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Szczepańska Grażyna, Rauchfleisz Marta, Kowalski Łukasz
Tytuł: Archaeometric study of some functional tools from the Sąspów and Wierzbica 'Zele' flint mines sites.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 54
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 137-150, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
ISSN: 0066-5924
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

11/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: O genezie kultury pucharów lejkowatych i badaniach stanowiska w Dąbkach na Pomorzu Środkowym.
Tytuł równoległy: On the origins of the Funnel Beaker culture and excavations at the site in Dąbki in Middle Pomerania.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 173-184, streszcz. ang.
Uwaga: POLEMIKA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.007
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

12/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: O krzemieniarstwie neolitycznym i neolityzacji ziem polskich : wokół teorii, metod i języka.
Tytuł równoległy: On neolithic flint-knapping and neolitisation of Polish lands : about the theory, methods and language.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 20
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 301-316, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
ISSN: 0239-8524
DOI: 10.14746/fpp.2015.20.17
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

13/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Traseologia w studiach nad prehistorycznym górnictwem krzemienia? Przykłady z kopalń w Sąspowie (neolit) i Wierzbicy "Zele" (epoka brązu/wczesna epoka żelaza).
Tytuł wydawn. zbior.: Górnictwo z epoki kamienia : Krzemionki, Polska, Europa : w 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach = Stone Age mining : Krzemionki, Poland, Europe : on the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine / pod red. Danuty Piotrowskiej [et al.].
Opis wydawn.: Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 189-202, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Silex et Ferrum ; t. 1
ISBN: 978-83-64951-00-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Polsko-czeskie relacje w toruńskiej archeologii.
Tytuł równoległy: Polsko-české vztahy v toruňské
Czasopismo: Acta Mus. Moraviae Sci. Soc., Vol. 99 no. 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 63-75, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales
ISSN: 0323-0570
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Traseologia - badanie mikrośladów.
Tytuł wydawn. zbior.: Przeszłość społeczna : próba konceptualizacji / red. Stanisław Tabaczyński [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012
Opis fiz.: S. 464-471
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim : materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 32
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 113-160, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

17/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Problem of the flint tools from the Sąspów mine site in the light of use-wear analysis.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of the 2nd international conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, (Madrid, 14-17 October 2009) / ed. by Marta Capote [et al.].
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 2011
Opis fiz.: S. 139-147, il., tab.
Seria: BAR International Series ; 2260
ISBN: 978-1-4073-0831-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Werra Dagmara
Tytuł: O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 56 z. 1-2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 135-164, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

19/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Z dziejów toruńskiej archeologii
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 46
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 279-294, il.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Badania nad krzemieniarstwem neolitycznym na Pomorzu : próba bilansu po dwudziestu pięciu latach.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 157-165, streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Aktualne problemy badań nad krzemieniarstwem społeczności wczesnorolniczych na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 167-177, streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

22/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Problem of the flint tools from the Sąspów mine site in the light of use-wear analysis.
Tytuł wydawn. zbior.: Flint mining & quarrying techniques in pre- & protohistoric times : the 2nd international conference of the UISPP commission on flint mining in pre- & protohistoric times, Centro de Ciencias Humanas y Sociales - C.S.I.C. Madrid, October 14-17 2009 : abstracts.
Opis wydawn.: Madrid, 2009
Opis fiz.: S. 43
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

23/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Analiza traseologiczna materiałów krzemiennych ze stanowiska Zakrzów 41, powiat Krapkowice.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania na autostradzie A4. Cz. 5: Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stanowisko 41 : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Gedigi.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Oddział, 2008
Opis fiz.: S. 225-260, il., tab.; streszcz. niem.
Seria: Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ; z. 7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

24/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień czekoladowy w pradziejach : materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa ; Lublin : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii UMCS, 2008
Opis fiz.: S. 185-202, wykr.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; 7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

25/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Samborzec, pow. Sandomierz, wyniki analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych z jam kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz wybranych materiałów lendzielsko-polgarskiego kompleksu kulturowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej / Anna Kulczycka-Leciejewiczowa ; z aneksami: Jacka Lecha [et al.].
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2008
Opis fiz.: S. 205-237, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: Aneks
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

26/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Przewoźna-Armon Krystyna
Tytuł: Archeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989) / pod red. Jacka Lecha.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fiz.: S. 125-148, il.; streszcz. ang.
Seria: Prace / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych ; t. 6
ISBN: 978-83-01-14396-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

27/66

Autor: Mateiciucová Inna, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Worked stone : obsidian and flint.
Tytuł wydawn. zbior.: The Early Neolithic on the great Hungarian plain : investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés. Vol. 2 / ed. by Alasdair Whittle.
Opis wydawn.: Budapest : Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2007
Opis fiz.: S. 677-726, il., tab., wykr.
Seria: Varia Archaeologica Hungarica ; 21
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

28/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Flint materials from an early lengyel culture settlement (stk horizon) at Barłożno site 12, Gdańsk Pomerania.
Tytuł wydawn. zbior.: The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe / ed. by Janusz K. Kozłowski, Pál Raczky.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007
Opis fiz.: S. 287-293, il., wykr.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

29/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Grobowce kujawskie na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych / red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia.
Opis wydawn.: Lublin ; Kraków : Instytut Archeologii UMCS : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2006, 2006
Opis fiz.: S. 127-134, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Z historii badań traseologicznych w polskiej archeologii epoki kamienia.
Tytuł równoległy: On history of traseology in the polish stone age archaeology.
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 13-14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 59-70, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Dlaczego?
Tytuł równoległy: Why?
Czasopismo: Folia Praehist. Posn., T. 13-14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 23-27
Pełny tytuł czasop.: Folia Praehistorica Posnaniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Archaeology in the German and Polish communities in Toruń (Thorn) in the 19th and 20th century.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 42
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 103-128, il.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / [red. Bogusława Wawrzykowska].
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 91-107, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Krzemień świeciechowski w neolicie ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień świeciechowski w pradziejach : materiały z konferencji w Ryni, 22-24.05.2000 / pod red. Barbary Matraszek i Sławomira Sałacińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2002
Opis fiz.: S. 155-175, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; t. 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Między formą a funkcją : traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 254 s., il.
Seria: Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Flint material from the lake dwelling in Pieczarki (site 1), Varmian-Masurian Voivodeship : an analysis of raw-material, morphology and function.
Tytuł wydawn. zbior.: Studies in lake dwellings of the West Baltic Barrow Culture = Z badań nad osiedlami nawodnymi kultury kurhanów zachodniobałtyjskich / [red. Andrzej Kola, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 245-254, il.; streszcz. pol.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

37/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Materiały z epoki kamienia z okolic Nowego Miasta Lubawskiego w archiwalnych zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia ziem pruskich : nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda 15-17 X 1998 / red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1999
Opis fiz.: S. 313-316
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Wawrzykowska Bogusława
Tytuł: Materiały neolityczne z Białej Góry w woj. elbląskim w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia ziem pruskich : nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda 15-17 X 1998 / red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1999
Opis fiz.: S. 57-67, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Od tłumacza.
Tytuł wydawn. zbior.: Narzędzia w pradziejach : podstawy badania funkcji metodą traseologiczną / Galina Fiodorowna Korobkowa
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 5-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Sierpy, sierpaki, sierpce ... : analiza funkcjonalna wczesnorolniczych wkładek narzędzi żniwnych z ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / red. nauk. Stanisław Kukawka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 139-157, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/66

Autor: Korobkowa Galina Fiodorowna, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Narzędzia w pradziejach : podstawy badania funkcji metodą traseologiczną / Galina Fiodorowna Korobkowa ; tł. Jolanta Małecka-Kukawka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 168 s., il.; streszcz. ang., ros.
Język: POL

42/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: The "Long House" of the late band pottery culture from Bukowiec, Chełmno Land.
Czasopismo: Sb. Pr. Filoz. Fak. Brněn. Univ. Ř. Archeol., R. 48 č. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 73-80, il.
Pełny tytuł czasop.: Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. M: Řada Archeologická
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

43/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Flint mining in south-eastern Poland and raw material "economy" of early farming communities in Chełmno Land : a social exchange theory perspective.
Tytuł wydawn. zbior.: Man and flint : proceedings of the VIIth International Flint Symposium,Warszawa - Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995 / ed. by Romuald Schild, Zofia Sulgostowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 1997
Opis fiz.: S. 243-247, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

44/66

Autor: Gackowski Jacek, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Krzemień we wczesnych okresach epoki żelaza : refleksje na przykładzie materiałów krzemiennych z osady nawodnej w Pieczarkach, stan. 1, woj. suwalskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza : materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. / pod red. Jacka Lecha i Danuty Piotrowskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fiz.: S. 289-301, il.; streszcz. ang.
Seria: Prace Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Międzynarodowa szkoła traseologiczno-eksperymentalna w Iżewsku w 1995 roku.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 26
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 144-145
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Über die Verbreitung von Feuersteinen aus den donauländischen Kulturen in den Nordostteil des mitteleuropäischen Tieflandes.
Tytuł wydawn. zbior.: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888-1988, Znojmo - Kravsko - Těšetice, 3.-7.10.1988 / [sest. Pavel Koštuřík].
Opis wydawn.: Brno ; Łódź : Filozofická Fakulta Masarykovy Univerzity : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 1994
Opis fiz.: S. 179-181, tab.
ISBN: 80-210-0961-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

47/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: "Gospodarka" surowcami krzemiennymi wśród społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brazu na ziemi chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka.
Opis wydawn.: Grudziądz ; Toruń : Muzeum w Grudziądzu : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 37-50, wykr.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, stanowisko 42.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki, 1993
Opis fiz.: S. 55-56, tab.
Seria: Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; 1
Język: POL

49/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne z osady kultury pucharów lejkowatych w Zakrzewie, gmina Radzyń Chełmiński, stanowisko 6.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki, 1993
Opis fiz.: S. 89-90, tab.
Seria: Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne ze stanowiska kultury późnej ceramiki wstęgowej w Wielkich Radowiskach, gmina Dębowa Łąka, stanowisko 36.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki, 1993
Opis fiz.: S. 75-76, tab.
Seria: Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; 1
Język: POL

51/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Annowie, gmina Gruta, stanowisko 7.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki, 1993
Opis fiz.: S. 45-46, tab.
Seria: Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Grucie, gmina Gruta, stanowisko 52.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993 / pod red. Jana Grześkowiaka.
Opis wydawn.: Toruń : Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki, 1993
Opis fiz.: S. 63-64, tab.
Seria: Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu ; 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Ze studiów nad krzemieniarstwem wczesnorolniczym na ziemi chełmińskiej : materiały z Wielkich Radowisk, gm. Dębowa Łąka, stan. 22 i 24.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 23-30, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI - IV tysiąclecie p.n.e.).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1992
Opis fiz.: 123 s., [26] s. tabl., il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Flint production of the Funnel Beaker Culture in the Chełmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Trichterbecherkultur : neue Forschungen und Hypothesen : Material des Internationalen Symposiums, Dymaczewo, 20-24 September 1988. Tl. 2 / unter der Red. Dobrochna Jankowska.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : Zakład Archeologii Wielkopolski. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk, 1991
Opis fiz.: S. 119-126, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

56/66

Autor: Kukawka Stanisław, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Neolit-subneolit : z problematyki kontaktu interkulturowego w świetle badań chełmińskiej grupy pucharów lejkowatych.
Tytuł wydawn. zbior.: Interpretacje archeologiczne a etnologiczne koncepcje kultury / red. Krystyna Przewoźna-Armon.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991
Opis fiz.: S. 43-53, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne z Radziejowa Kujawskiego, stanowisko 1, woj. włocławskie.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 43
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 75-78, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Wieldządz, gmina Płużnica, województwo toruńskie, stanowisko 31, obiekt 3.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej / pod red. Dobrochny Jankowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 36-39, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/66

Autor: Leligdowicz Andrzej, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Rohstoffe, Technik und Typologie der neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau / Małgorzata Kaczanowska. Warszawa 1985.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 34 z. 1
Opis wydawn.: 1989 [1990]
Opis fiz.: S. 207-218
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Materiały krzemienne z osady z przełomu neolitu i epoki brązu w Potoku, gm. Włocławek.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 16
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 73-83, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Z badań nad kulturą pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej : chełmiński mezoregion osadniczy.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 16
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 29-44, [1] k. tabl. złoż., il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: Flint-working in the Funnel Beaker culture population in the Chełmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej : materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Toruń, 11-13 XI 1986 = The Neolithic and early Bronze Age in the Chełmno land : the materials from the International Symposium, 11-13 XI 1986, Toruń / pod red. Tadeusza Wiślańskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 121-140, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Hołubowicz Włodzimierz.
Tytuł wydawn. zbior.: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984 : materiały do biografii / pod red. Sławomira Kalembki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1987
Opis fiz.: S. 148
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/66

Autor: Lech Jacek, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Zum Forschungstand der Verbreitung von Feuersteinen aus Landwirtschaftlichen Gemeinschaften des Nordostteils des mitteleuropäischen Tieflandes, ca. 4200-1300 b.c.
Tytuł wydawn. zbior.: Őskori Kovabányászat és Kőeszköznyersanyag-Azonosítás a Kárpát-Medencében : nemzetközi konferencia, Budapest - Sümeg, 1986 május 20-22 = Internationale Konferenz über Silexgewinnung und Steinwerkzeug - Rohstoff Charakterisierung im Karpathenbecken, Budapest - Sümeg, 20-22 Mai, 1986 / [szerk. T. Bíró Katalin].
Opis wydawn.: Budapest : Magyar Namzeti Múzeum, 1986
Opis fiz.: S. 81-89, tab.
ISBN: 963-7421-33-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

65/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Osada z epoki kamienia / Andrzej Jeleński. Wyd. 2. Warszawa 1984.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 29 nr 4
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 369-371
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/66

Autor: Małecka-Kukawka Jolanta, Kukawka Stanisław
Tytuł: Krzemienne groty strzał kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 8
Opis wydawn.: 1984
Opis fiz.: S. 3-34, il., tab.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK