Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Piotr Błędowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/25

Autor: Karwacki Arkadiusz, Błędowski Piotr
Tytuł: Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna : wybrane aspekty socjologiczne i ekonomiczne.
Tytuł równoległy: Unemployment as a contemporary social issue : sociological and economic aspects.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 1 (236)
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 135-164, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
ISSN: 0039-3371 ; eISSN: 2545-2770
DOI: 10.24425/sts.2020.132454
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

2/25

Autor: Błędowski Piotr, Karwacki Arkadiusz
Tytuł: Pamiętniki bezrobotnych 2017 : analiza fenomenu bezrobocia we współczesnej Polsce z perspektywy polityki społecznej i socjologii - wprowadzenie.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 1 (236)
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 131-134
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
ISSN: 0039-3371 ; eISSN: 2545-2770
DOI: 10.24425/sts.2020.132453
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/25

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech
Tytuł: Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11).
Tytuł równoległy: Pawłówek, Sicienko commune (site 11).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie = Bydgoszcz county, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Jacka Bojarskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 131-171, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 1
ISBN: 978-83-66463-10-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/25

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr
Tytuł: Nętno, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Nętno, Drawsko Pomorskie commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 95-114, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/25

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr
Tytuł: Żółte, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 33).
Tytuł równoległy: Żółte, Drawsko Pomorskie commune (site 33).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 211-231, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/25

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech
Tytuł: Lubieszewo, gm. Złocieniec (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Lubieszewo, Złocieniec commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 69-81, il., wykr.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/25

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr
Tytuł: Żółte, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1).
Tytuł równoległy: Żółte, Drawsko Pomorskie commune (site 1).
Tytuł wydawn. zbior.: Powiat drawski, województwo zachodniopomorskie = Drawsko Pomorskie county, West Pomeranian Voivodeship / pod red. Wojciecha Chudziaka, Ryszarda Kaźmierczaka.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 199-210, il.
Seria: Wczesnośredniowieczne Grodziska w Polsce ; t. 2
ISBN: 978-83-66463-11-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/25

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej - w ćwierć wieku później.
Tytuł równoległy: The catalogue of strongholds of the Chełmno Land - a quarter of a century later.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 21-35, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66463-07-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/25

Autor: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Siemianowska Ewelina, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017.
Tytuł równoległy: The early medieval strongholds of the Drawsko Lake District in the light of verification research carried out in 2015-2017.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy środkowo-wschodniej / pod red. Krystiana Chrzana, Sławomira Moździocha i Sylwii Rodak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 81-116, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66463-07-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/25

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na wyspie Jeziora Gęgnowskiego w Nętnie na Pomorzu Zachodnim.
Tytuł równoległy: The early medieval settlement complex on an island of Lake Gęgnowskie in Nętno, Western Pomerania.
Tytuł wydawn. zbior.: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 449-460, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-79-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/25

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku - "wrota" do Pomorza Wschodniego.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 315-326, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/25

Autor: Błędowski Piotr
Tytuł: Analiza naczyń ceramicznych ze stanowiska numer 3.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 257-268, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-8019-624-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/25

Autor: Błędowski Piotr
Tytuł: Analiza naczyń ceramicznych ze stanowiska numer 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 156-180, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8019-624-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/25

Autor: Błędowski Piotr
Tytuł: Analiza naczyń ceramicznych ze stanowiska numer 4.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 405-413, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8019-624-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/25

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Kontekst archeologiczno-historyczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 13-68, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

16/25

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Szczepanik Paweł, Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2012-2013 (stanowiska 1b i 33).
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 167-186, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/25

Autor: Błędowski Piotr, Kaźmierczak Ryszard, Siemianowska Ewelina
Tytuł: Annex 3: Archaeological sites in researched area.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 517-531, mapa
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

18/25

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech
Tytuł: Pottery.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 111-145, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

19/25

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech
Tytuł: Annex 1: Catalogue of cultural layers and features from sites 1, 1b, and 33.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 455-507, tab.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

20/25

Autor: Błędowski Piotr, Olszewska Monika, Majewski Maciej, Markiewicz Małgorzata, Miłek Wojciech, Kołyszko Marek, Kamińska Iwona, Węgłowska Katarzyna
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 99-176, il., tab., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

21/25

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Hildebrandt Tomasz, Kalinowski Sebastian, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2008-2009 (stan. 1 i stan. 33).
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 627-640, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

22/25

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 : (badania w latach 2008-2009).
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 641-650, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

23/25

Autor: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Badania ratownicze na wczesnośredniowiecznym stanowisku w Pawłówku, gm. Sicienko, stanowisko 11.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 651-664, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

24/25

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie, (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 : (badania w latach 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 269-280, il.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego R. Kaźmierczaka: 3, W. Chudziaka: 1.5]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

25/25

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, gm. Chełmno stanowisko 2 (badania w latach 2004-2005).
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 249-261, il., streszcz. ang.
Język: POL