Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Ewa Bokiniec

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Szynych, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. T. 2: Katalog : stanowisko 11 i 13.
Tytuł równoległy: Szynych, Grudziądz comm. Kuyavian-Pomeranian voivodeship. Vol. 2: Catalogue : sites 11 and 13.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2018
Opis fiz.: 230 s., il., tab.; streszcz. ang. + dysk optyczny (DVD)
Seria: Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim
ISBN: 978-83-231-4015-3
ISBN: 978-83-60324-88-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

2/22

Autor: Pronobis Maria, Bokiniec Ewa, Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Ennoblement or imitation? A case of the fibulae from the Wielbark culture cemetery in Małe Czyste (Chełmno land, Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Building bridges : abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, EAA 2017, Maastricht, 30 August - 3 September 2017 / ed.: Jos Bazelmans.
Opis wydawn.: Maastricht : The European Association of Archaeologists, 2017
Opis fiz.: S. 309
ISBN: 978-90-5799-285-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

3/22

Autor: Pronobis Maria, Bokiniec Ewa
Tytuł: Unique spur from the Wielbark culture cemetery in Małe Czyste (Chełmno land, Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Building bridges : abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, EAA 2017, Maastricht, 30 August - 3 September 2017 / ed.: Jos Bazelmans.
Opis wydawn.: Maastricht : The European Association of Archaeologists, 2017
Opis fiz.: S. 513
ISBN: 978-90-5799-285-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

4/22

Autor: Bokiniec Ewa, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Na skraju Pradoliny Wisły : materiały kultury wielbarskiej z Rzęczkowa, pow. toruński, w świetle kontaktów kulturowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 165-190, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/22

Autor: Bokiniec Ewa, Olszta-Bloch Magdalena, Pronobis Maria
Tytuł: Materiały kultur oksywskiej i wielbarskiej pozyskane w 2010 roku na stanowisku 20 w miejscowości Małe Czyste, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie.
Tytuł równoległy: The materials of the Oksywie culture and the Wielbark culture acquired in 2010 on site 20 in Małe Czyste, Chełmno district, Kuyavian-Pomeranian voivodeship.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 5-23, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

6/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Rogowo, gmina Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23 : osada kultury wielbarskiej. T. 2: Katalog : odcinki C i D.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2016
Opis fiz.: 262 s. + płyta CD 331 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim
ISBN: 978-83-231-3694-1
ISBN: 978-83-60324-78-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Rogowo, gmina Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23 : osada kultury wielbarskiej. T. 1: Katalog : odcinki A, B, E.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 2016
Opis fiz.: 256 s. + płyta CD 212 s., il., tab., wykr.
Seria: Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim
ISBN: 978-83-231-3693-4
ISBN: 978-83-60324-77-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/22

Autor: Bokiniec Ewa, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Materiały kultury jastorfskiej z Pomorza Zachodniego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 25
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 123-150, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

9/22

Autor: Obremska Milena, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Bokiniec Ewa, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim
Tytuł: The human activity during the first five centuries AD recorded in the laminated sediments of the Lake Czechowskie (northern Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia, 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland : program and abstracts book.
Opis wydawn.: Gdańsk : University of Gdansk, 2015
Opis fiz.: S. 90
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

10/22

Autor: Obremska Milena, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Bokiniec Ewa, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim
Tytuł: Wielbark culture tribes activity recorded in the varved sediments of Lake Czechowskie (northern Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age : 4th Annual ICLEA Workshop 2015 : abstract volume & excursion guide / eds.: Markus J. Schwab [et al.].
Opis wydawn.: Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2015
Opis fiz.: S. 91-92, wykr.
Seria: Scientific Technical Report (STR) ; 15/05
ISSN: 2190-7110
DOI: 10.2312/GFZ.b103-15052
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

11/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: The archaeological landscape of Lake Czechowskie region.
Tytuł wydawn. zbior.: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age : 4th Annual ICLEA Workshop 2015 : abstract volume & excursion guide / eds.: Markus J. Schwab [et al.].
Opis wydawn.: Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2015
Opis fiz.: S. 27-28, il.
Seria: Scientific Technical Report (STR) ; 15/05
ISSN: 2190-7110
DOI: 10.2312/GFZ.b103-15052
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

12/22

Autor: Bokiniec Ewa, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pronobis Maria, Kofel Dominika, Bienias Dorota
Tytuł: Oksywsko-wielbarski cykl kulturowy w rejonie Jeziora Czystego (północno-wschodnia część Pojezierza Chełmińskiego) w świetle danych archeologicznych i paleobotanicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015 : streszczenia referatów.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego odkryte w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 5.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 24
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 283-304, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

14/22

Autor: Sudoł Magdalena, Bokiniec Ewa, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Majewska Agata, Grafka Oliwia
Tytuł: Human activity traces from Shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) : from the last centuries of antiquity.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 63
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 177-194, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

15/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Szynych, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. T. 1: Katalog : stanowisko 12.
Tytuł równoległy: Szynych, Grudziądz comm. Kuyavian-Pomeranian voivodeship. Vol. 2: Catalogue : sites 12.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 334 s., il., tab., wykr. + dysk optyczny (DVD)
Seria: Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim
ISBN: 978-83-231-3318-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Z dziejów badań ośrodka toruńskiego nad młodszym okresem przedrzymskim, okresem rzymskim i okresem wędrówek ludów na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 55-74, tab., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-59-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/22

Autor: Bielińska-Majewska Beata, Bokiniec Ewa, Uziembło Romualda
Tytuł: Amber from the collections of District Museum in Toruń : objects dated from Neolithic to the early Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: The International Amber Researcher Symposium "Amber: Deposits, Collections, the Market", Gdańsk, Poland, 22-23.03.2013.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2013
Opis fiz.: 1 s.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

18/22

Autor: Bokiniec Ewa
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 171-173, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/22

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2003-2004. T. 1: Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 / red. Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2006
Opis fiz.: S. 97-122, il.; streszcz. ang.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/22

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2001-2002 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2001-2002 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004
Opis fiz.: S. 28-47, il.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/22

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2000 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2000 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2003
Opis fiz.: S. 29-59
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/22

Autor: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK