Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/57

Autor: Popek Mateusz, Pydyn Andrzej
Tytuł: The most recent five years of underwater research in the Department of Underwater Archaeology at Nicolaus Copernicus University in Toruń.
Tytuł wydawn. zbior.: Archaeology : just add water : underwater research at the University of Warsaw. Vol. 2 / eds.: of the volume: Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii, 2019
Opis fiz.: S. 245-258, il.
Seria: Światowit. Supplement Series U: Underwater Archaeology ; vol. 2
ISBN: 978-83-66210-03-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/57

Autor: Magalski Mateusz, Pydyn Andrzej
Tytuł: Powidz i Jezioro Powidzkie w archeologii historycznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś / pod red. Bogumiła Nowaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fiz.: S. 155-163, il.
ISBN: 978-83-64979-31-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/57

Autor: Kozicka Magdalena, Pydyn Andrzej
Tytuł: Wokół Jeziora Powidzkiego : dzieje osadnictwa do wczesnego średniowiecza.
Tytuł wydawn. zbior.: Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś / pod red. Bogumiła Nowaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fiz.: S. 144-154, il., tab.
ISBN: 978-83-64979-31-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/57

Autor: Pydyn Andrzej, Hac Benedykt, Popek Mateusz
Tytuł: Zastosowanie metod akustycznych i magnetycznych w poszukiwaniu obiektów archeologicznych na przykładzie jeziora Lednica.
Tytuł równoległy: The use of acoustic and magnetic methods in the search for archaeological objects through the example of Lednica lake.
Czasopismo: Stud. Lednickie, T. 18
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 179-193, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Lednickie
ISSN: 0860-7893 ; eISSN: 2353-7906
DOI: 10.34698/sl.18.2019.05
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/57

Autor: Pydyn Andrzej, Stencel Paweł, Popek Mateusz, Hac Benedykt
Tytuł: Przegląd nieinwazyjnych metod prospekcji w podwodnych badaniach archeologicznych prowadzonych przez Zakład Archeologii Podwodnej w latach 2013-2018.
Tytuł wydawn. zbior.: Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 75-77, il.
ISBN: 978-83-231-4116-7
ISBN: 978-83-951450-4-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/57

Autor: Pydyn Andrzej, Oniz Hakan
Tytuł: Ancient and Medieval harbours : gateways between cultures and communities.
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 2.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 1027-1028
ISBN: 978-84-9168-143-4
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

7/57

Autor: Pydyn Andrzej, Popek Mateusz
Tytuł: Early Medieval harbour in Puck, in norther Poland and its reconstruction.
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 2.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 1028
ISBN: 978-84-9168-143-4
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

8/57

Autor: Pydyn Andrzej, Kozicka Magdalena, Wiejacki Jan, Magalski Mateusz, Kofel Dominika
Tytuł: Rozpoznawcze badania archeologiczne na stan. 16 w Powidzu, gm. loco z 2017 roku.
Tytuł równoległy: Archeological reconnaissance surveys on site 16 in Powidz, municipality loco from 2017.
Czasopismo: Stud. Lednickie, T. 17
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 45-69, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Lednickie
ISSN: 0860-7893 ; eISSN: 2353-7906
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

9/57

Autor: Pydyn Andrzej, Popek Mateusz, Radka Krzysztof, Gręzak Anna, Iwaszczuk Urszula
Tytuł: Średniowieczna wiersza z rejonu mostu zachodniego na Ostrowie Lednickim.
Tytuł równoległy: Medieval wicker fish trap (wiersza) from the area of the west bridge in Ostrów Lednicki.
Czasopismo: Stud. Lednickie, T. 17
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 9-27, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Studia Lednickie
ISSN: 0860-7893 ; eISSN: 2353-7906
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

10/57

Autor: Pydyn Andrzej, Popek Mateusz, Dębicka Daria, Radka Krzysztof
Tytuł: Przeprawa mostowa na wyspę Ledniczka : wstępne wyniki badań.
Tytuł równoległy: Bridge crossing to Ledniczka island : preliminary research results.
Czasopismo: Stud. Lednickie, T. 17
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 29-44, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Lednickie
ISSN: 0860-7893 ; eISSN: 2353-7906
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

11/57

Autor: Pydyn Andrzej, Radka Krzysztof
Tytuł: Der König der Einbäume : ein mittelalterliches Boot aus dem Lednickie-See in Westpolen.
Czasopismo: Skyllis, Jg. 17 H. 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 128-134, il.
Pełny tytuł czasop.: Skyllis
ISSN: 1436-3372
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/57

Autor: Pydyn Andrzej, Popek Mateusz, Maciejewski Jakub
Tytuł: Mittelalterliche Brücken zur Insel Kurhany im Łodygowo-See.
Czasopismo: Skyllis, Jg. 17 H. 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 153-160, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Skyllis
ISSN: 1436-3372
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013-2014.
Tytuł równoległy: Results of underwater archaeological surveys in lakes of the Iława Lake District in 2013-2014.
Tytuł wydawn. zbior.: Grodziska Warmii i Mazur. 2: Nowe badania i interpretacje / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Fundacja Res Publica Multiethnica, 2016
Opis fiz.: S. 79-92, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologica Hereditas ; 7
ISBN: 978-83-946496-1-6
ISSN: 2451-0521
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Średniowieczne przeprawy mostowe na wyspę Kurhany na jeziorze Łodygowo.
Tytuł wydawn. zbior.: Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 115-128, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3632-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

15/57

Autor: Grupa Małgorzata, Pydyn Andrzej
Tytuł: Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 266, [2] s., il.
ISBN: 978-83-231-3632-3
Język: POL
Punktacja: 4.000

16/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Argonauts of the Stone Age : early maritime activity from the first migrations from Africa to the end of the Neolithic.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 2015
Opis fiz.: 215 s., il.
ISBN: 978-1784911430
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

17/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Seeufersiedlungen der Frühen Eisenzeit aus Mittelwestpolen.
Tytuł wydawn. zbior.: Waffen, Gewalt, Krieg : Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 19-22 September 2012 / hrsg. von Stefanie Wefers, Maciej Karwowski, Janine Fries-Knoblach, Peter Trebsche & Peter C. Ramsl.
Opis wydawn.: Langenweissbach : Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2015
Opis fiz.: S. 303-315, il.; streszcz. ang., pol.
Seria: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas ; 79
ISBN: 978-3-96741-042-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Mieszkając na wodą : osady przybrzeżne ludności łużyckich pól popielnicowych nad jeziorem Powidzkim.
Tytuł równoległy: Living by the water : lakeside dwellings of the Lusatian Culture communities on Lake Powidz (central-western Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony : VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Janowiec, 24-25 maja 2012 / pod red. Aliny Jaszewskiej, Arkadiusza Michalaka.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Lubuski, 2015
Opis fiz.: S. 153-166, il.; streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza ; z. 8
ISBN: 978-83-921374-9-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/57

Autor: Kofel Dominika, Popek Mateusz, Pydyn Andrzej
Tytuł: Long term structures in archaeology : fishery activities in the Jeziorak and Klasztorne Lakes (Ilawa Lake District, Northern Poland).
Czasopismo: Skyllis, Jg. 14 H. 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 10-15, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Skyllis
ISSN: 1436-3372
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/57

Autor: Popek Mateusz, Pydyn Andrzej, Solecki Rafał, Stencel Paweł
Tytuł: Przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak.
Tytuł wydawn. zbior.: Grodziska Warmii i Mazur : stan wiedzy i perspektywy badawcze. 1 / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa ; Zielona Góra : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2013
Opis fiz.: S. 373-380, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologica Hereditas ; 2
ISBN: 978-83-932546-7-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w wybranych jeziorach Pojezierza Iławskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Grodziska Warmii i Mazur : stan wiedzy i perspektywy badawcze. 1 / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa ; Zielona Góra : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2013
Opis fiz.: S. 361-372, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologica Hereditas ; 2
ISBN: 978-83-932546-7-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Crossing the cold seas : the use of boats for long distance mobility and the exploitation of aquatic resources.
Tytuł wydawn. zbior.: Socio-environmental dynamics over the last 12000 years : the creation of landscapes III : Open Workshop 15th-18th April, 2013, Kiel, Germany : programme and abstract volume / [ed. R. Colunge, E. Kücükkaraca].
Opis wydawn.: Berlin : GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2013
Opis fiz.: S. 47
Seria: Terra Nostra : Schriften der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung ; 2013/1
ISSN: 0946-8978
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

23/57

Autor: Pydyn Andrzej, Popek Mateusz
Tytuł: Submerged prehistoric sites from Polish inland and coastal waters.
Tytuł wydawn. zbior.: Under the sea : archaeology and palaeolandscapes : Final Conference of COST Action TD0902 Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf, Szczecin, Poland, 23rd-27th September 2013 : book of abstracts / eds.: Marta Chmiel [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, 2013
Opis fiz.: S. 52
ISBN: 978-83-7518-607-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

24/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Freshwater archaeology in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Beyond boundaries - IKUWA 3 : proceedings of the 3rd International Congress on Underwater Archaeology, 9th to the 12th July 2008, London / ed. by Jon Henderson.
Opis wydawn.: Bonn : Habelt, 2012
Opis fiz.: S. 367-375, il.
Seria: Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte ; 17
ISBN: 978-3-7749-3800-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

25/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Maritime archaeology.
Tytuł wydawn. zbior.: E-learning archaelogy : the heritage handbook / eds.: Marjolijn Kok, Heleen van Londen, Arkadiuz Marciniak.
Opis wydawn.: Amsterdam : University of Amsterdam, 2012
Opis fiz.: S. 258-267, il.
Seria: Themata ; 5
ISBN: 978-90-78863-76-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

26/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Argonauci epoki kamienia : wczesna aktywność morska od pierwszych migracji z Afryki do końca neolitu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 336 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

27/57

Autor: Pydyn Andrzej, Gackowski Jacek
Tytuł: Wetland archaeology of the Late Bronze Age and the Early Iron Age settlements from Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Wetland settlements of the Baltic : a prehistoric perspective / ed. by Elena Pranckėnaitė.
Opis wydawn.: Vilnius : Povandeninės Archeologijos Centras, 2011
Opis fiz.: S. 133-149, il.
ISBN: 978-609-95354-0-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/57

Autor: Pydyn Andrzej, Gluščević Smiljan
Tytuł: Port rzymski w Zaton, w Chorwacji.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 31
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 25-48, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

29/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: John Richard Steffy (1924-2007).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 31
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 237-239, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Andrew George Sherratt (1946-2006).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 31
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 233-236, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: O takich co ukradli gwiazdy : (podsumowanie do polskiego wydania).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 31
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 188-189
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/57

Autor: Pydyn Andrzej, Henderson Jon
Tytuł: Zastosowanie tachimetru w badaniach i interpretacji archeologicznych stanowisk podwodnych na przykładzie stanowiska 12 w Polanowie.
Tytuł równoległy: Application of a total-station in archaeological research and interpretations of underwater sites based on the example of the settlement in Polanowo, the Gniezno Lake District.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia Jeziora Powidzkiego / red. nauk. Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 259-269, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Archeologiczne penetracje podwodne strefy przybrzeżnej Jeziora Powidzkiego.
Tytuł równoległy: Underwater archaeological survey of the coastal zone of Lake Powidz.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia Jeziora Powidzkiego / red. nauk. Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 15-39, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

34/57

Autor: Pydyn Andrzej, Rembisz Anna
Tytuł: Osadnictwo ludności łużyckich pól popielnicowych w strefie brzegowej Jeziora Powidzkiego.
Tytuł równoległy: Settlements of the Lusatian Urnfield Culture communities in the area of Lake Powidz.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia Jeziora Powidzkiego / red. nauk. Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 99-130, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

35/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Archeologia Jeziora Powidzkiego / red. nauk. Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 278 s., il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

36/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Pod wodą w Chorwacji.
Czasopismo: Archeol. Żywa, nr 3 (49)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 30-32, il.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Żywa
ISSN: 1426-7055
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/57

Autor: Pydyn Andrzej, Stanisławski Błażej
Tytuł: O archeologii z bąbelkami : wywiad / Andrzej Pydyn ; rozm. przepr. Błażej Stanisławski.
Czasopismo: Natl. Geogr. Pol., nr 12 (135)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 48-52, il.
Pełny tytuł czasop.: National Geographic : Polska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Andrew George Sherratt (1946-2006) : towards archaeology in the 21st century.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 47
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 9-24
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

39/57

Autor: Gluščević Smiljan, Pydyn Andrzej
Tytuł: Underwater archaeological research of Roman harbour in Zaton, Croatia.
Czasopismo: Ostrakon, T. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 183-198, il.
Pełny tytuł czasop.: Ostrakon : studia antiquitatis toruniensia
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

40/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Archeologia pod wodą : polska perspektywa.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia pod wodą : wczesne lata / George F. Bass.
Opis wydawn.: Warszawa ; Londyn : MTG Publishing Limited, 2008
Opis fiz.: [1] s.
Seria: Seria Płetwonurka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: New challenges and perspectives for underwater and maritime archeology in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Collaboration, communication and involvement : maritime archaeology and education in the 21st century / ed. by Andrzej Pydyn, Joe Flatman.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 35-51, il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-2222-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

42/57

Autor: Pydyn Andrzej, Flatman Joe
Tytuł: Conclusion : collaboration, communication and involvement.
Tytuł wydawn. zbior.: Collaboration, communication and involvement : maritime archaeology and education in the 21st century / ed. by Andrzej Pydyn, Joe Flatman.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 171-174
ISBN: 978-83-231-2222-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

43/57

Autor: Flatman Joe, Pydyn Andrzej
Tytuł: Introduction : cooperation, responsibility and education in 21st century maritime archaeology.
Tytuł wydawn. zbior.: Collaboration, communication and involvement : maritime archaeology and education in the 21st century / ed. by Andrzej Pydyn, Joe Flatman.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 13-18
ISBN: 978-83-231-2222-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

44/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Preliminary results of archaeological underwater survey in the northern part of the Black Sea basing on the example of Olbia.
Tytuł wydawn. zbior.: Pontika 2006 : recent research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies = Pontika 2006 : novejšie issledovaniâ grečeskih kolonij Severnogo Pričernomor'â : proceedings of the international conference, Kraków 18th March, 2006 / ed. by Ewdoksia Papuci-Władyka.
Opis wydawn.: Kraków : Jagiellonian University. Institute of Archaeology, 2008
Opis fiz.: S. 135-141, il.; streszcz. ros.
Seria: Studies in Ancient Art and Civilization ; vol. 11
ISSN: 0083-4300
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

45/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Current research in underwater archaeology in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists, (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) : session: Underwater archaeology / ed. by Irena Radić Rossi, Andrej Gaspari and Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Zagreb : Hrvatsko Arheološko Društvo, 2008
Opis fiz.: S. 68-82, il.
ISBN: 978-953-6335-00-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

46/57

Autor: Pydyn Andrzej, Flatman Joe
Tytuł: Collaboration, communication and involvement : maritime archaeology and education in the 21st century / ed. by Andrzej Pydyn, Joe Flatman.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 186 s., il.
ISBN: 978-83-231-2222-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

47/57

Autor: Radić Rossi Irena, Gaspari Andrej, Pydyn Andrzej
Tytuł: Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists, (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) : session: Underwater archaeology / ed. by Irena Radić Rossi, Andrej Gaspari and Andrzej Pydyn.
Opis wydawn.: Zagreb : Hrvatsko Arheološko Društvo, 2008
Opis fiz.: 313 s., [1] k. tabl., il.
ISBN: 978-953-6335-00-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

48/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Toruń w czołówce.
Czasopismo: Archeol. Żywa, nr 1 (40)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 27
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Żywa
ISSN: 1426-7055
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Current research in underwater archaeology in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Zadar, Croatia 18th-23rd September 2007 : abstracts book : programme and abstracts / [ed.-in-chief Ante Uglešić].
Opis wydawn.: Zadar : University of Zadar, 2007
Opis fiz.: S. 66
ISBN: 978-953-7237-25-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

50/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: The lake-dwellings and lakeside settlements of Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Archaeology from the Wetlands : recent perspectives, proceedings of the 11th WARP Conference, Edinburgh 2005/ John Barber [et al.].
Opis wydawn.: Edinburgh : Society of Antiquaries of Scotland, 2007
Opis fiz.: S. 323-331, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

51/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Archeologiczne badania podwodne w Jeziorze Powidzkim.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 30
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 256-257
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

52/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Wyniki systematycznych penetracji podwodnych w rejonie Jeziora Powidzkiego : (województwo wielkopolskie).
Tytuł równoległy: Results of systematic underwater penetration in the region of Powidzkie Lake : (Wielkopolska voivodship).
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 41
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 317-324, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Neue Perspektiven für die Unterwasserarchäologie in Polen : die Veränderungen im Ausbildungssystem an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń.
Czasopismo: Skyllis, Jg. 6 H. 1-2
Opis wydawn.: 2003-2004 [2004]
Opis fiz.: S. 124-128, tab.
Pełny tytuł czasop.: Skyllis
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

54/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Value and exchange of bronzes in the Baltic area and in north-east Europe.
Tytuł wydawn. zbior.: Metals make the world go round : the supply and circulation of metals in Bronze Age Europe, proceedings of a conference held at the University of Birmingham in June 1997 / ed. by C. F. E. Pare.
Opis wydawn.: Birmingham : Oxbow Books, 2000
Opis fiz.: S. 225-232, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

55/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Exchange and cultural interactions : a study of long-distance trade and cross-cultural contacts in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Central and Eastern Europe.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 1999
Opis fiz.: S. 1-236
Seria: BAR International Series ; 813
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

56/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: A review of recent Baltological research.
Czasopismo: Indo-Eur. Stud. Bull., Vol. 8 no. 2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 13-21, il.
Pełny tytuł czasop.: Indo-European Studies Bulletin
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

57/57

Autor: Pydyn Andrzej
Tytuł: Universal or relative : social, economic and symbolic values in central Europe in the transition from the Bronze Age to the Iron Age.
Tytuł wydawn. zbior.: The archaeology of value : essays on prestige and the processes of valuation / ed. by Douglas Bailey with the assistance of Steve Mills.
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 97-105, il.
Seria: BAR International Series ; 730
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK