Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/58

Autor: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron
Tytuł: New historical data on the Teutonic Order crusades in Prussia : geophysical and archaeological research into an earth-and-timber stronghold and city of the 1230s at Starogród, northern-central Poland.
Czasopismo: Archaeol. Prospect.
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 1-18, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Archaeological Prospection
ISSN: 1075-2196 ; eISSN: 1099-0763
DOI: 10.1002/arp.1759
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.500
Punktacja: 140.000

2/58

Autor: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Badura Monika, Maciejewska Karolina, Makowiecki Daniel, Moszczyński Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron, Tyszkowski Sebastian
Tytuł: The Teutonic crusade in Prussia : reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław.
Czasopismo: Antiquity, Vol. 93 no. 369
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 752-771, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Antiquity
ISSN: 0003-598X ; eISSN: 1745-1744
DOI: 10.15184/aqy.2019.58
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.469
Punktacja: 200.000

3/58

Autor: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir, Wiewióra Marcin
Tytuł: French architects, builders, stone masons and sculptors in Latin Europe in the latter thirteenth century.
Czasopismo: Res Gestae, Vol. 8
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 22-49
Pełny tytuł czasop.: Res Gestae : czasopismo historyczne
ISSN: 2450-4475 ; eISSN: 2451-0068
DOI: 10.24917/24504475.8.2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Weryfikacja wyników badań nieinwazyjnych w Unisławiu i Starogrodzie prowadzonych w ramach projektu Castra Terrae Culmensis w 2017-2018 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 95-98, il.
ISBN: 978-83-231-4116-7
ISBN: 978-83-951450-4-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/58

Autor: Żurawski Bogdan, Drzewiecki Mariusz, Wiewióra Marcin, Cedro Aneta
Tytuł: Nubian fortifications in the Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Nubian archaeology in the XXIst century : proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies, Neuchâtel, 1st-6th September 2014 / ed. by Matthieu Honegger.
Opis wydawn.: Leuven [etc.] : Peeters, 2018
Opis fiz.: S. 149-160, il., tab.
Seria: Orientalia Lovaniensia Analecta ; 273
ISBN: 978-90-429-3672-0 ; eISBN: 978-90-429-3720-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

6/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Castra Terrae Culmensis : new sources for the defense architecture of the Teutonic Knights.
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 573
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

7/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamki krzyżackie i biskupie na ziemi chełmińskiej : nowe źródła, nowe perspektywy.
Tytuł równoległy: Teutonic castles in the Kulmerland : new sources and new perspectives.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 37-49, 267-272, il.; streszcz. ang.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 2
ISBN: 978-83-943825-9-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/58

Autor: Wiewióra Marcin, Herbich Tomasz
Tytuł: Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Spotkanie V, 21-23 listopada 2018 r. / [red. tomu Marcin Wiewióra, Tomasz Herbich].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 107, [1] s., il., wykr.
ISBN: 978-83-231-4116-7
ISBN: 978-83-951450-4-9
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

9/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Najstarsze fazy osadnictwa krzyżackiego na zamkach w Unisławiu, Zamku Bierzgłowskim i Starogrodzie : studia nad osadnictwem obronnym na ziemi chełmińskiej w XIII wieku.
Tytuł równoległy: The earliest phases of Teutonic Order settlement in castles in Unisław and Starogród : studies on defensive settlement in Chełmno Land in the 13th century.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 26
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 237-262, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2018.012
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/58

Autor: Molewski Paweł, Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin
Tytuł: An attempt to reconstruct selected elements of the original site topography of the Teutonic castles at Unisław and Starogród (Chełmno Land, Northern Poland) based on archaeological and cartographic data.
Czasopismo: Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., No. 15
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 15-26, il.
Pełny tytuł czasop.: Bulletin of Geography. Physical Geography Series
ISSN: 2080-7686 ; eISSN: 2300-8490
DOI: 10.2478/bgeo-2018-0012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

11/58

Autor: Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin
Tytuł: Castra Terrae Culmensis : the results of new studies of castles in Chełmno Land (Starogród and Unisław).
Czasopismo: Castellologica Bohem., Vol. 18
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 191-209, il.; streszcz. czes., niem.
Pełny tytuł czasop.: Castellologica Bohemica
ISBN: 978-80-261-0840-5
ISSN: 1211-6831
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/58

Autor: Duda Michalina, Jóźwiak Sławomir, Wiewióra Marcin
Tytuł: Did French architects, builders, stonemasons and sculptors operate in the Hungarian Kingdom in the second half of the 12th century and in the 13th century?
Czasopismo: Mediaevistik, Bd. 31
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 115-132
Pełny tytuł czasop.: Mediaevistik
ISSN: 0934-7453 ; eISSN: 2199-806X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

13/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim : wstępne podsumowanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Gemma gemmarum : studia dedykowane profesor Hannie Kóčce-Krenz. Cz. 1 / pod red. Artura Różańskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 815-834, il.
ISBN: 978-83-7654-319-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/58

Autor: Molewski Paweł, Wiewióra Marcin
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji średniowiecznych zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej w świetle analizy GIS.
Tytuł wydawn. zbior.: GIS w nauce : VI Ogólnopolska Konferencja, Olsztyn, 7-9 czerwca 2017 : materiały konferencyjne.
Opis wydawn.: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2017
Opis fiz.: S. 57
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/58

Autor: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz
Tytuł: Zamek w Kowalewie Pomorskim : dzieje warowni w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych.
Tytuł równoległy: Castle in Kowalewo Pomorskie : the history of the fortified structure in the light of the results of archaeological and architectural research.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 129-158, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.007
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/58

Autor: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Momot Agata
Tytuł: Chronologia zamku krzyżackiego w Kowalewie Pomorskim na podstawie wyników pierwszego sezonu badań w 2013 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 129-141, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3632-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

17/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Gród i zamek w państwie krzyżackim : miejsce tradycji czy tradycja miejsca?
Tytuł równoległy: Stronghold and castle in the State of Teutonic Order : a place of tradition or a tradition of place.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 195-231, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2016.010
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/58

Autor: Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin
Tytuł: Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych.
Tytuł równoległy: Attempt at reconstruction of the spatial layout of the high castle (the chapter house) in Kowalewo Pomorskie on the basis of historical sources and the latest results of archaeological-architectonic research.
Czasopismo: Wiad. Konserw., Nr 45
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 53-65, il.; streszcz ang., pol.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Konserwatorskie
ISSN: 0860-2395
DOI: 10.17425/WK45KOWALEWO
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

19/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Architektura twierdz w rejonie III i IV katarakty w Nubii : wykorzystanie metod badań archeologicznych w studiach nad architekturą obronną.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania architektoniczne : historia i perspektywy rozwoju / pod red. Mariana Arszyńskiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń ; Pelplin : Wydział Sztuk Pięknych : Wydawnictwo Bernardinum, 2015
Opis fiz.: S. 257-273, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-904719-7-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/58

Autor: Sulkowska-Tuszyńska Krystyna, Wiewióra Marcin
Tytuł: Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych w procesie kształcenia w toruńskim Instytucie archeologii : historia i praktyka.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania architektoniczne : historia i perspektywy rozwoju / pod red. Mariana Arszyńskiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń ; Pelplin : Wydział Sztuk Pięknych UMK : Wydawnictwo Bernardinum, 2015
Opis fiz.: S. 479-503, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-904719-7-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/58

Autor: Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin
Tytuł: Castle building techniques in the Teutonic Order's State in Prussia based on examples of selected convent houses in the Chełmno Land, in the light of recent studies.
Czasopismo: Castellologica Bohem., Vol. 15
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 74-93, il.; streszcz. czes.
Pełny tytuł czasop.: Castellologica Bohemica
ISBN: 978-80-261-0571-8
ISSN: 1211-6831
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Tytuł równoległy: Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 252 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Stratygrafia kulturowa wzgórza zamkowego w Wąbrzeźnie i jego otoczenia : synchronizacja warstw i analiza obiektów kulturowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 63-86, il., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

24/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zagadnienia wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 11-37, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

25/58

Autor: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz
Tytuł: Podsumowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 215-225, il.
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/58

Autor: Łopaciuk Roman, Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin, Cedro Aneta
Tytuł: Architectural studies of the fortresses in the Third Cataract and Southern Dongola reach region.
Czasopismo: Ét. Trav. Inst. Cult. Méditerran. Orient. Acad. Pol. Sci., T. 27
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 233-256, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Études et Travaux / Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l'Académie Polonaise des Sciences
ISSN: 0079-3566 ; eISSN: 2449-9579
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

27/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Długi wiek XIII : początki krzyżackiej marmurowej architektury obronnej na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań.
Tytuł równoległy: The long 13th century : the beginnings of the Teutonic Order defensive masonry architecture in Chełmno Land in light of recent research.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 22
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 113-144, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2014.006
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/58

Autor: Momot Agata, Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamek krzyżacki w Papowie Biskupim : nowe odkrycie i nowe interpretacje.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 22
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 65-97, il., streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

29/58

Autor: Majewski Maciej, Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin
Tytuł: Studia nad warsztatem budowlanym zamku biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie.
Tytuł równoległy: Analysis of building methods used in the bishops of Chełmno Castle in Wąbrzeźno.
Czasopismo: Wiad. Konserw., Nr 38
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 54-65, il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Konserwatorskie
ISSN: 0860-2395
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

30/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Wstępne sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na zamku w Grudziądzu w 2009 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2013
Opis fiz.: S. 155-168, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

31/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne zamku głównego w Radzyniu Chełmińskim w latach 2008-2009.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2013
Opis fiz.: S. 169-178, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

32/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Wyniku badań archeologiczno-architektonicznych zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim w latach 2006-2008.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2013
Opis fiz.: S. 113-124, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamek biskupów w Wąbrzeźnie w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 77-86, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-60-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

34/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Nowe źródła do dziejów zamku w Grudziądzu.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 87-104, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-60-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

35/58

Autor: Cackowski Krzysztof, Kołyszko Marek, Kucypera Paweł, Wiewióra Marcin
Tytuł: Plates from Radzyń Chełmiński.
Czasopismo: Fasc. Archaeol. Hist., Fasc. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 63-74, il., tab., wykr.; streszcz. pol.
Uwaga: Tytuł tomu: From studies on ancient arms and armour production technology.
Pełny tytuł czasop.: Fasciculi Archaeologiae Historicae
ISSN: 0860-0007
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

36/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Benedyktyni mogileńscy : ich rola i znaczenie na pograniczu wielkopolsko-kujawskim.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 49
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 55-76, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

37/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań wybranych obiektów.
Czasopismo: Kwart. Archit. Urban., T. 58 z. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 97-123, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
ISSN: 0023-5865
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

38/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Studia nad średniowiecznym warsztatem budowlanym zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 66 nr 1-4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 179-198, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
ISSN: 0029-8247
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

39/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały / pod red. Marcina Wiewióry.
Tytuł równoległy: Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 410 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

40/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Stratygrafia kulturowa Góry Zamkowej : synchronizacja warstw i analiza obiektów kulturowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 73-125, il.; streszcz. s. 382-383
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

41/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Próba rekonstrukcji etapów budowy i układu przestrzennego zamku.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 359-378, il.; streszcz. 392-393
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

42/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : groty.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 291
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zagadnienia wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 11-28, il.; streszcz. ang. s. 379-380
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

44/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Nowe źródła do dziejów zamku biskupów w Wąbrzeźnie.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 20
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 11-30
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

45/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Preliminary report on an archaeological and architectural survey of the Christian fortresses of Suegi and Kaldob in the Fourth Cataract region.
Tytuł wydawn. zbior.: Between the Cataracts : proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies Warsaw University, 27 August - 2 September 2006. Pt. 2 fasc. 1: Session papers / [substantive ed. Włodzimierz Godlewski, Adam Łajtar].
Opis wydawn.: Warsaw : Warsaw University Press, 2010
Opis fiz.: S. 111-117, il.
Seria: PAM Supplement Series ; 2.2/1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

46/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Befestigungen am IV. Nilkatarakt in Nubien : ein Symbol der Änderung oder Änderung des Symbols?
Czasopismo: Archeologia, R. 61
Opis wydawn.: 2010 [2012]
Opis fiz.: S. 95-107, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

47/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne średniowiecznego zamku w Papowie Biskupim, w ziemi chełmińskiej.
Tytuł równoległy: Archaeological and architectonic studies of the medieval castle at Papowo Biskupie in the Chełmno Land.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 293-306, [2] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

48/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku : studium archeologiczno-architektoniczne
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: 257 s., 7 s. tabl., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

49/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie klasztoru w Mogilnie w latach 1999-2001.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego : zbiór studiów. [1] / pod red. Dariusza Karczewskiego.
Opis wydawn.: Strzelno : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Inowrocławiu. Koło w Strzelnie, 2007
Opis fiz.: S. 21-37
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

50/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Architektura obronna w Nubii od VI do XVI wieku w świetle najnowszych badań.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 30
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 95-150, [3] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne w Starej Dongoli w Sudanie
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Wyposażenie wnętrz w średniowieczu, Toruń, 21-22 listopada 2002 roku / red. Jerzy Olczak
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 271
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 14
Język: POL

52/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne twierdz i kościołów chrześcijańskich w Górnej Nubii.
Tytuł równoległy: Archaeological and architectural examination of Christian fortresses and churches in Upper Nubia.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2003
Opis fiz.: S. 343-363, 13 k. tabl., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Fortifications from the South Dongola Research region.
Tytuł wydawn. zbior.: Survey and excavations between Old Dongola and Ez-Zuma : Southern Dongola Reach of the Nile from prehistory to 1820 AD based on the fieldwork conducted in 1997-2003 by the Polish Archaeological Joint Expedition to the Middle Nile = Prospekcja terenu i wykopaliska pomiędzy Starą Dongolą i ez-Zumą : południowa część regionu dongolańskiego w okresie od prahistorii do roku 1820 n. e. na podstawie prac Polskiej Połączonej Ekspedycji w Dolinie Środkowego Nilu w latach 1997-2003 / Bogdan Żurawski.
Opis wydawn.: Varsovie : Neriton, 2003
Opis fiz.: S. 493-511, il.
Seria: Nubia ; 2. Southern Dongola Reach Survey ; 1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

54/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone przez Zakład Archeologii Architektury Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w latach 1970-2001, na Kujawach i we wschodniej Wielkopolsce.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / red. Bogusława Wawrzykowska.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 177-186, streszcz. niem.
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Kolegiata w Kruszwicy w świetle najnowszych badań.
Tytuł wydawn. zbior.: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja Buko i Zygmunta Świechowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : [s.n.], 2000
Opis fiz.: S. 101-108, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
Tytuł równoległy: The monastic complex of canons regular in Trzemeszno : archaeological and architectural examination.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2000
Opis fiz.: 343 s., [20] s. tabl., [19] k. tabl. złoż., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Próba rekonstrukcji etapów budowy klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad dziejami klasztorów w Polsce / [red. nauk. Jerzy Olczak, Wojciech Chudziak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 145-179, [1] k. tabl. złoż., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; T. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/58

Autor: Wiewióra Marcin
Tytuł: Ze studiów nad kościołem św. Idziego w Bydgoszczy.
Czasopismo: Kom. Archeol., T. 6
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 71-103, [2] k. tabl. złoż., il.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Archeologiczne
Język: POL