Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Magdalena Sudoł-Procyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Szymanek Marcin, Krajcarz Magdalena, Pereswiet-Soltan Andrea, Alexandrowicz Witold P., Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Shelter in Smoleń III : a unique example of stratified Holocene clastic cave sediments in Central Europe, a lithostratigraphic stratotype and a record of regional paleoecology.
Czasopismo: PLoS One, Vol. 15 no. 2
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. e0228546-1-43, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: PLoS One
; eISSN: 1932-6203
DOI: 10.1371/journal.pone.0228546
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.776
Punktacja: 100.000

2/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Chocolate flint on the Kraków-Częstochowa Upland : state of the art and research perspectives.
Tytuł wydawn. zbior.: "Fossil directeur" : a phenomenon over time and space : 16th SKAM Lithic Workshop, 21-23 of October 2019, Nitra, Slovak Republic / eds. Adrián Nemergut [et al.].
Opis wydawn.: Nitra : Slovak Academy of Sciences. Institute of Archaeology, 2019
Opis fiz.: S. 44-45
ISBN: 978-80-8196-034-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

3/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: The mine of chocolate flint in the Udorka Valley (Kraków-Częstochowa Upland).
Tytuł wydawn. zbior.: 9th International Conference UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times : "The flint mining studies : archaeological excavations - extraction methods - chipping floors - distribution of raw materials and workshop products", 19-21 September 2019, Ostrowiec Świętokrzyski : program - abstracts - field guide.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. [30-34], il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

4/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: The deposits of chocolate flint in Kraków-Częstochowa Upland.
Tytuł wydawn. zbior.: 9th International Conference UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times : "The flint mining studies : archaeological excavations - extraction methods - chipping floors - distribution of raw materials and workshop products", 19-21 September 2019, Ostrowiec Świętokrzyski : program - abstracts - field guide.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. [13-15]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

5/79

Autor: Moskal-del Hoyo Magdalena, Wilczyński Jarosław, György Lengyel, Kot Małgorzata, Stefański Damian, Sudoł-Procyk Magdalena, Wiśniewski Tadeusz
Tytuł: Fuel procurement during the Upper and Late Palaeolithic in Central Europe : analysis of wood charcoal sequences from archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary.
Tytuł wydawn. zbior.: Charcoal Science in Archaeology and Palaeoecology : 7th International Anthracology Meeting, Anthraco2019, Liverpool, 2-6 September 2019 : conference programme & abstracts volume / ed. by Eleni Asouti.
Opis wydawn.: Liverpool : University of Liverpool. Department of of Archaeology, Classics and Egyptology, 2019
Opis fiz.: S. 27
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych : aktualne zagrożenia oraz postulaty na przyszłość.
Tytuł równoległy: Cave settlements as valuable deposits of archaeological and natural sources : current threats and postulates for the future.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica, 10-13.10.2019 / red. tomu: Wojciech Wróblewski & Przemysław Sala.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 74
ISBN: 978-83-933874-3-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Kultura magdaleńska w południowo-wschodniej części Wyżyny Ryczowskiej : nowe dane i znaczenie regionu.
Tytuł wydawn. zbior.: Przeszłość ma przyszłość! Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (9-13.12.2019 r.) : książka abstraktów / red. Agata Ulanowska, Marcin Wagner = The Past Has a Future! Conference to Mark the Centenary of Archaeology at the Institute of Archaeology, University of Warsaw : book of abstracts.
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019
Opis fiz.: S. 39
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/79

Autor: Stefaniak Krzysztof, Lipecki Grzegorz, Nadachowski Adam, Semba Agata, Ratajczak Urszula, Kotowski Adam, Roblíčková Martina, Wojtal Piotr, Shpansky Andrey V., Krakhmalnaya Tatiana V., Kovalchuk Oleksandr M., Boeskorov Gennady G., Nikolskiy Pavel A., Baryshnikov Gennady F., Ridush Bogdan, Jakubowski Gwidon, Pawłowska Kamilla, Cyrek Krzysztof, Sudoł-Procyk Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Żeromska Aleksandra, Gagat Przemysław, Mackiewicz Paweł
Tytuł: Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry.
Czasopismo: Hist. Biol.
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-16, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Historical Biology
ISSN: 0891-2963 ; eISSN: 1029-2381
DOI: 10.1080/08912963.2019.1666374
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.489
Punktacja: 70.000

9/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Stefaniak Krzysztof, Tyc Andrzej
Tytuł: Biśnik Cave : Middle Paleolithic settlement sequence in the light of interdisciplinary research.
Tytuł wydawn. zbior.: 18th UISPP World Congress, Paris, 4th-9th June, 2018 = XVIIIo Congrès UISPP, Paris, 4-9 juin 2018 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Paris : Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - UISPP, 2018
Opis fiz.: S. 160
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

10/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena
Tytuł: The use of landscape and georesources at microregional scale during Late Glacial and Early Holocene : the case study of Udorka Valley (Polish Jura).
Tytuł wydawn. zbior.: 18th UISPP World Congress, Paris, 4th-9th June, 2018 = XVIIIo Congrès UISPP, Paris, 4-9 juin 2018 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Paris : Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - UISPP, 2018
Opis fiz.: S. 2376-2377
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

11/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Budziszewski Janusz, Krajcarz Maciej T., Jakubczak Michał, Szucki Michał
Tytuł: The chocolate flint mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) : a preliminary report on the field and lidar surveys.
Tytuł wydawn. zbior.: Between history and archaeology : papers in honour of Jacek Lech / ed. by Dagmara H. Werra and Marzena Woźny.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, 2018
Opis fiz.: S. 89-102, il.
ISBN: 978-1-78491-772-2 ; eISBN: 978-1-78491-773-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej T.
Tytuł: The first results of field work in the prehistoric mines of chocolate flint in the Udorka Valley (Częstochowa Upland, Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Crossing the borders : interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies : 15th SKAM Lithic Workshop, 17-19 October 2018, Minsk, Belarus : abstract book / eds.: Vitali Asheichyk [et al.].
Opis wydawn.: Minsk : Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 2018
Opis fiz.: S. 54-55
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

13/79

Autor: Adamczak Kamil, Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Retouched blades from the Lower Vistula Valley : foreign technology and a new ideology in the flintwork praxis of the Funnel Beaker communities from the Polish Plain.
Tytuł wydawn. zbior.: Crossing the borders : interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies : 15th SKAM Lithic Workshop, 17-19 October 2018, Minsk, Belarus : abstract book / eds.: Vitali Asheichyk [et al.].
Opis wydawn.: Minsk : Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 2018
Opis fiz.: S. 31
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

14/79

Autor: Czyżewski Łukasz, Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: 88 s., il., tab.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: A new Magdalenian site in Kleszczowa (Polish Jura) : technology and use of artifacts.
Tytuł wydawn. zbior.: Magdalenian : chronology, territory, settlement, structures : international conference under organisation University of Rzeszów, Poland and Moravian Museum Brno, Czech Republic, Rzeszów, 18th-20th September 2018 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Rzeszów : University of Rzeszów, 2018
Opis fiz.: S. 37
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

16/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Wojenka Michał, Tyc Andrzej, Mendecki Maciej
Tytuł: Schronisko w Dolinie Udorki I (gm. Wolbrom, woj. małopolskie) : wstępne wyniki badań oraz perspektywy na przyszłość.
Tytuł równoległy: Shelter in Udorka Valley I (Wolbrom comm., Małopolskie Voivodeship) : preliminary research results and prospects for the future.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 78-80, il., wykr.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Chronostratygrafia osadów Jaskini Perspektywicznej.
Tytuł równoległy: Chronostratigraphy of the sediments of Perspektywiczna Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 57-58, il.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Procesy kształtujące poziomy kulturowe w plejstoceńskich osadach jaskiniowych środkowej części Jury Polskiej.
Tytuł równoległy: Forming processes of the cultural levels in the Pleistocene caves sediments in the central part of the Polish Jura.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 40
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Flint products from the Final Palaeolithic site Kleszczowa (Silesian Voivodeship), in the context of the raw material outcrops.
Tytuł wydawn. zbior.: Flint in time and space - time and space in flint : characteristic and distribution of siliceous rocks in prehistory, Warsaw, 18-20 May 2017.
Opis wydawn.: Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2017
Opis fiz.: S. 37-38
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

20/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Jurassic flints in the Palaeolithic in the central part of the Polish Jura.
Tytuł wydawn. zbior.: Konferencja "Krzemień jurajski w pradziejach", Kraków, 28-30 września 2017 r. = Jurassic flint in prehistory conference, Kraków, 28-30 September 2017.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2017
Opis fiz.: S. [1]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Jurassic chert from Ryczów Upland : variability, occurrence, methods of recognition, use in prehistory.
Tytuł wydawn. zbior.: Konferencja "Krzemień jurajski w pradziejach", Kraków, 28-30 września 2017 r. = Jurassic flint in prehistory conference, Kraków, 28-30 September 2017.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2017
Opis fiz.: S. [1]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

22/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Flint assemblages of the Magdalenian Culture in the Ryczów Upland : selection of raw material and significance of the region.
Tytuł wydawn. zbior.: Understanding lithic technologies : 14th SKAM Lithic Workshops = XIV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, Warszawa/Warsaw, 26-28.10.2017 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Warsaw : [s.n.], 2017
Opis fiz.: S. 45-47, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

23/79

Autor: Sudoł-Procyk Magdalena, Adamczak Kamil, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: A flint dagger from Brzoza, Nowa Wieś Wielka com., Bydgoszcz dist., Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 69
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 373-390, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
DOI: 10.23858/SA69.2017.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

24/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Gravettian layer of Jasna Strzegowska Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: 2nd Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 16-20 May, 2016 : abstracts / eds. Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, 2016
Opis fiz.: S. 20-21
ISBN: 978-83-61358-76-3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

25/79

Autor: Goiński Dariusz, Sudoł Magdalena
Tytuł: Badania sondażowe na cmentarzysku z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego w Zbrosławicach, województwo śląskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2013-2015 / [red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja].
Opis wydawn.: Katowice : Regionalny Instytut Kultury, 2016
Opis fiz.: S. 130-137, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-945841-2-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Stan badań nad epoką kamienia na obszarze Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej : XXVI Sympozjum Jurajskie, Smoleń, 5-6 maja, 2016 : materiały pokonferencyjne.
Opis wydawn.: [Będzin : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego], 2016
Opis fiz.: S. 4-10, il., tab.
ISBN: 978-83-937079-0-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/79

Autor: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil
Tytuł: Neolityczny skład wiórów krzemiennych ze stanowiska 23 w Rogowie, pow. toruński.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień narzutowy w pradziejach : materiały z konferencji w "Mądralinie" w Otwocku, 18-20 października 2010 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 281-307, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Studia na Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; t. 8
ISBN: 978-83-60099-76-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/79

Autor: Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T.
Tytuł: Wyniki interdyscyplinarnych badań Jaskini Perspektywicznej (Wyżyna Częstochowska) w latach 2014-2016.
Tytuł równoległy: The results of 2014-2016 interdisciplinary research of the Jaskinia Perspektywiczna Cave (Częstochowa Upland).
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego, Kielce-Chęciny, 20-23.10.2016
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 145-146
ISBN: 978-83-933874-9-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/79

Autor: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Mięczaki z osadów Jaskini Perspektywicznej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy współczesnej malakologii 2016 : XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała, 13-15 X 2016 / [red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016
Opis fiz.: S. 63
ISBN: 978-83-7986-111-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/79

Autor: Sudoł Magdalena
Tytuł: Nowe stanowisko schyłkowopaleolityczne w Kleszczowej (Wyżyna Częstochowska).
Tytuł wydawn. zbior.: The lithic artifacts : methods and history of research = Artefakty kamienne : metody i historia badań : abstract book.
Opis wydawn.: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii, 2016
Opis fiz.: S. 26-28
Uwaga: 13th Lithic Workshop of SKAM = 13. Warsztaty Kamieniarskie SKAM, 28th-30th of September, 2016.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/79

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T.
Tytuł: Around the Biśnik Cave : the area of human penetration during palaeolithic.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 54 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 49-68, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
ISSN: 0323-1119
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

32/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: The record of changes in the Middle-Palaeolithic settlement zone of the Biśnik Cave.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 54 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 5-20, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
ISSN: 0323-1119
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

33/79

Autor: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Malacofauna in cave deposits of the Udorka Valley (Kraków-Częstochowa Upland).
Czasopismo: Folia Malacol., Vol. 24 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 48
Uwaga: The 31st Polish Malacological Seminar.
Pełny tytuł czasop.: Folia Malacologica
ISSN: 1506-7629 ; eISSN: 2300-7125
DOI: 10.12657/folmal.024.003
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/79

Autor: Krajcarz Magdalena, Makowiecki Daniel, Krajcarz Maciej T., Masłowska Agata, Baca Mateusz, Panagiotopoulou Hanna, Romańska Adriana, Bednarczyk Józef, Gręzak Anna, Sudoł Magdalena
Tytuł: On the trail of the oldest domestic cat in Poland : an insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon dating.
Czasopismo: Int. J. Osteoarchaeol., Vol. 26
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 912-919, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI 2015]
Pełny tytuł czasop.: International Journal of Osteoarchaeology
ISSN: 1047-482X ; eISSN: 1099-1212
DOI: 10.1002/oa.2471
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.038
Punktacja: 30.000

35/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Cyrek Krzysztof, Krajcarz Magdalena, Mroczek Przemysław, Sudoł Magdalena, Szymanek Marcin, Tomek Teresa, Madeyska Teresa
Tytuł: Loess in a cave : lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland).
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 399
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 13-30, il., mapy, wykr.
Uwaga: [DOI: 2015]
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2015.08.069
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.199
Punktacja: 30.000

36/79

Autor: Sudoł Magdalena, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: Paleolithic inventory of Perspektywiczna Cave from the point of view of use wear analysis.
Tytuł wydawn. zbior.: Czytanie kamienia : między teorią a praktyką :12. Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, 15-16 października 2015, Biskupin : program, abstrakty = Stone reading : between theory and practice : 12th SKAM Lithic Workshop, 15-16 October 2015, Biskupin, Poland.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2015
Opis fiz.: S. 19-20
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

37/79

Autor: Sudoł Magdalena, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Szymanek Marcin
Tytuł: Schronisko w Smoleniu III (gm. Pilica, woj. śląskie) : nowe wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Dolinie Wodącej.
Tytuł równoległy: Shelter in Smoleń III (Pilica comm., Silesian Voivodeship) : a new multicultural archaeological site in the Wodąca Valley.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie, 22-25.10.2015 / oprac. red. Ditta Kicińska, Krzysztof Stefaniak, Adam Szynkiewicz.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 114-115
ISBN: 978-83-933874-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 7-39, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2015.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

39/79

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Osadnictwo paleolityczne na Wyżynie Ryczowskiej (środkowa część Wyżyny Częstochowskiej).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 41-82, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2015.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

40/79

Autor: Sudoł Magdalena, Bokiniec Ewa, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Majewska Agata, Grafka Oliwia
Tytuł: Human activity traces from Shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) : from the last centuries of antiquity.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 63
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 177-194, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

41/79

Autor: Sudoł Magdalena, Krajcarz Maciej T.
Tytuł: Wyniki badań sondażowych w schroniskach w Górze Smoleń II oraz w Smoleniu III, województwo śląskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezív letech 2011-2012 / red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja.
Opis wydawn.: Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2014
Opis fiz.: S. 13-21, il.; streszcz. czes., niem.
ISBN: 978-83-939745-1-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

42/79

Autor: Sudoł Magdalena
Tytuł: Badania sondażowe w schronisku w Udorzu II, województwo śląskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezív letech 2011-2012 / red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja.
Opis wydawn.: Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2014
Opis fiz.: S. 48-53, il., tab.; streszcz. czes., niem.
ISBN: 978-83-939745-1-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska).
Tytuł wydawn. zbior.: Górnictwo z epoki kamienia : Krzemionki, Polska, Europa : w 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach = Stone Age mining : Krzemionki, Poland, Europe : on the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine / pod red. Danuty Piotrowskiej [et al.].
Opis wydawn.: Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 319-338, il., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Silex et Ferrum ; t. 1
ISBN: 978-83-64951-00-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

44/79

Autor: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Possible Holocene abrupt climatic changes recorded in mollusk assemblages from cave sediments (mid-southern Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations : Third Geoarchaeological Conference, Warsaw, 28-29.11.2014 : programme and abstracts.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2014
Opis fiz.: S. 18-19
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

45/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Madeyska Teresa, Mroczek Przemysław, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Szymanek Marcin, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Loess and loess-like sediments in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar : International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla, Wrocław, Poland, 8-9 September, 2014, abstract and field guide book / eds. Zdzisław Jary, Przemysław Mroczek.
Opis wydawn.: Wrocław : Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław, 2014
Opis fiz.: S. 13-14
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

46/79

Autor: Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena, Wojtal Piotr, Bocherens Hervé
Tytuł: Paleoekologia kopalnej fauny z jaskiń Jury Polskiej (Jaskinia Perspektywiczna i Jaskinia Nietoperzowa) na podstawie badań izotopowych.
Tytuł równoległy: Paleoecology of fossil fauna from caves of Polish Jura (Perspektywiczna Cave and Nietoperzowa Cave) on the basis of isotopic analysis.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16-19.10.2014 r.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 85-86, il.
ISBN: 978-83-933874-1-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/79

Autor: Sudoł Magdalena
Tytuł: Micoquian knives from Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: The multifaceted biface - bifacial technology in prehistory : 11th SKAM Lithic Workshop, 20th-22nd of October 2014, Miskolc, Hungary : programs.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2014
Opis fiz.: S. 29-30
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

48/79

Autor: Sudoł Magdalena
Tytuł: Mikockie inwentarze krzemienne pochodzące z badań Stefana Krukowskiego w Jaskini Ciemnej.
Tytuł równoległy: The Micoquian flint inventories from research of Stefan Krukowski in Ciemna Cave.
Czasopismo: Prądnik, T. 24
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 99-130, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prądnik
ISSN: 0867-0196
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

49/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Osipowicz Grzegorz, Grelowska Maria
Tytuł: Middle Palaeolithic cultural levels from Middle and Late Pleistocene sediments of Biśnik Cave, Poland.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 326-327
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 20-63, il., tab.
Uwaga: [DOI: 2013]
Uwaga: Corrigendum: Vol. 334-335 2014 S. 215-216 [10.1016/j.quaint.2014.04.013].
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2013.12.014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.062
Punktacja: 30.000

50/79

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Wokół Jaskini Biśnik : potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie.
Tytuł równoległy: Around the Biśnik Cave : a space of potential human penetration during Palaeolithic.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 46-48, il.
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz A., Grelowska Maria
Tytuł: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 15-17, il.
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/79

Autor: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Szymanek Marcin, Sudoł Magdalena
Tytuł: New data on palaeoenvironment of MIS 3-2 recorded in cave sediments of Częstochowa Upland.
Tytuł wydawn. zbior.: International conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th - 28th June 2013 : abstracts & guide book / [ed. Piotr Wojtal].
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, 2013
Opis fiz.: S. 103-104, il.
ISBN: 978-83-61358-52-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

53/79

Autor: Sudoł Magdalena, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Jaskinia Perspektywiczna : nowe stanowisko paleolityczne w Dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska).
Tytuł równoległy: Perspektywiczna Cave : a new Paleolithic w Dolinie Udorki (Częstochowa Upland).
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17-20.10 2013 r. / [oprac. red.: Andrzej Tyc & Michał Gradziński].
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 75-76, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/79

Autor: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Szymanek Marcin, Sudoł Magdalena
Tytuł: Holocene cave sediments of Częstochowa Upland : record of paleoclimate, paleoecology and human settlement.
Tytuł wydawn. zbior.: Paleoecological reconstructions : lacustrine, peat and cave sediments, 22-24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland : abstract book.
Opis wydawn.: Warsaw : Institute of Geological Sciences. Polish Academy of Sciences, 2013
Opis fiz.: S. 70-71, il., tab.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

55/79

Autor: Łanczont Maria, Madeyska Teresa, Cyrek Krzysztof, Sytnyk Oleksandr, Bogucki Andryi, Komar Maryna, Krajcarz Maciej T., Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena
Tytuł: Środowisko przyrodnicze przedostatniego interglacjału (MIS 7) - czasu pojawienia się najstarszego osadnictwa paleolitycznego w strefie wyżyn na północ i wschód od Karpat.
Tytuł wydawn. zbior.: Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 2013
Opis fiz.: S. 137-139
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/79

Autor: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Malakofauna osadów jaskiniowych Schroniska w Smoleniu w Dolinie Wodącej (Wyżyna Częstochowska).
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy współczesnej malakologii 2013 : XXXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19.04.2013 / red. Tomasz Kałuski, Magdalena Gawlak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013
Opis fiz.: S. 56-57
ISBN: 978-83-63400-53-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/79

Autor: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Modyfikacje środkowopaleolitycznych wyrobów kamiennych na wybranych przykładach.
Tytuł wydawn. zbior.: Retusz - jak i dlaczego? "Wieloperspektywiczność elementu twardzowego" = Retouch - how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools / red. Marek Nowak, Damian Stefański, Mirosław Zając.
Opis wydawn.: Kraków : Profil-Archeo, 2013
Opis fiz.: S. 29-46, il.
Seria: Prace Archeologiczne ; no. 66
ISBN: 978-83-938698-7-9
ISBN: 978-83-934218-4-8
ISSN: 2353-0995
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

58/79

Autor: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena
Tytuł: Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 33
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 53-68, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

59/79

Autor: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
Tytuł: Malacofauna of cave deposits from the rock shelter in Smoleń in the Wodąca Valley (Częstochowa Upland).
Czasopismo: Folia Malacol., Vol. 21 no. 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 202
Uwaga: The 29th Polish Malacological Seminar.
Pełny tytuł czasop.: Folia Malacologica
ISSN: 1506-7629 ; eISSN: 2300-7125
DOI: 10.12657/folmal.021.022
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

60/79

Autor: Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: 9th SKAM Workshop : Lithic raw materials - phenomena of the Stone Age, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11, 2012 : abstract book and excursion guide.
Opis wydawn.: Brno : Moravské Zemské Muzeum, 2012
Opis fiz.: S. 14-15, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

61/79

Autor: Sudoł Magdalena
Tytuł: Upper Pleistocene flint assemblages from the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 68-70, il.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

62/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Sudoł Magdalena
Tytuł: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 11-14
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

63/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Artefacts or Geofacts? Presenting a Dilemma basing on the Early Vistulian finds from the Biśnik Cave, Poland.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 50 no. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 323-344, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

64/79

Autor: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the stone age in Biśnik cave (Southern Poland).
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 50 no. 4
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 411-425, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

65/79

Autor: Krajcarz Maciej, Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych - Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska).
Tytuł równoległy: The site of Late Quaternary cave sediments - the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Czestochowa Upland).
Czasopismo: Prz. Geol., Vol. 60 nr 10
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 546-553, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geologiczny
ISSN: 0033-2151 ; eISSN: 2299-002X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

66/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Grelowska Maria, Sikorska Agnieszka, Bąkowska Beata
Tytuł: The Bisnik Cave : the longest Middle Palaeolithic sequence in Poland : in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych : I Konferencja Geoarcheologiczna, Warszawa, 25 listopada 2011 r. = Climate change in the light of archaeological and geoarchaeological research : First Geoarchaeological Conference in Warsaw : abstract of papers.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011
Opis fiz.: S. 4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

67/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Zmiany w zasiedleniu Jaskini Biśnik w plejstocenie.
Tytuł równoległy: Changes in the inhabitation of the Biśnik Cave during the Pleistocene.
Czasopismo: Ann. UMCS Sect. B, Vol. 65 no. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 57-68, 16 tabl.
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

68/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Socha Paweł, Stefaniak Krzysztof, Madeyska Teresa, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 220 no. 1-2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 5-30, il.
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.768
Punktacja: 27.000

69/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Artefacts or geofacts? A dilemma illustrated by an example of Early Vistulian finds from Bisnik Cave, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 6th SKAM Flint Technology Workshop, Małkocin, 27-30.X.2009 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Szczecin : Department of Archaeology. Institute of History, Szczecin University, 2009
Opis fiz.: S. 5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

70/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Z najnowszych badań nad paleolitem schyłkowym na Pomorzu Wschodnim.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 67-84, il., wykr.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

71/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Zasiedlenie Jaskini Biśnik w plejstocenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego, Zamość, 16-18.10.2009 r. / [oprac. red. Mariusz Szelerewicz, Jan Urban, Radosław Dobrowolski].
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2009
Opis fiz.: S. 48
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Środkowy paleolit w jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego.
Tytuł równoległy: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave in the context of natural environment changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 15-27, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

73/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Wyroby z krzemienia czekoladowego w środkowopaleolitycznych zespołach kulturowych z Jaskini Biśnik, pow. olkuski.
Tytuł wydawn. zbior.: Krzemień czekoladowy w pradziejach : materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa ; Lublin : Państwowe Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii UMCS, 2008
Opis fiz.: S. 347-356, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ; 7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

74/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Stefaniak Krzysztof, Socha Paweł, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Biśnik Cave : a reconstruction of the site's occupation in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Eurasian perspectives on environmental archaeology : the 2007 AEA Annual Conference, September 12-15, 2007 in Poznań, Poland / [ed. by Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki & Jolanta Czerniawska].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 160
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

75/79

Autor: Kasprowska Katarzyna, Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: The report of interdisciplinary excavation survey in Puklinová Cave in 2005 (Moravian Karst).
Tytuł równoległy: Zpráva o interdisciplinárním výzkumu Puklinové Jeskyně v roce 2005 (Moravský Kras).
Czasopismo: Acta Mus. Moraviae Sci. Soc., Vol. 92
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 103-108, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

76/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena
Tytuł: Etapy zasiedlenia Jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Środkowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa : II Sympozjum Archeologii Środowiskowej w stulecie urodzin profesora Jana Dylika, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Opis fiz.: S. 28
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/79

Autor: Kasprowska Katarzyna, Sudoł Magdalena
Tytuł: Zapis działalności człowieka w Kamenným Žlíbku (południowa część Morawskiego Krasu) : sprawozdanie z badań.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T. 7 / pod red. Roberta Machowskiego, Marka Rumana.
Opis wydawn.: Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2006
Opis fiz.: S. 32-41, il., tab.
Seria: Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; nr 41
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/79

Autor: Cyrek Krzysztof, Łanczont Maria, Sudoł Magdalena, Sytnyk Oleksandr
Tytuł: Graweckie stanowisko w Haliczu na Ukrainie : wyniki dotychczasowych badań.
Czasopismo: Rocz. Przemys., T. 41 z. 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 17-28, il., tab.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Przemyski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/79

Autor: Sudoł Magdalena
Tytuł: A hand-axe find from Ulina Wielka, comm. Gołcza, dist. Miechów, voiv. małopolskie.
Tytuł równoległy: Znalezisko pięściaka z Uliny Wielkiej, gm. Gołcza, pow. Miechów, woj. małopolskie.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 57
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 355-369
Uwaga: Tekst ang. i pol.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK