Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/75

Autor: Kowalski Łukasz, Gackowski Jacek, Garbacz-Klempka Aldona, Szczepańska Grażyna, Mikołajska Anna, Tarasiuk Jacek, Wroński Sebastian, Perek-Nowak Małgorzata
Tytuł: Metalworking bricoleurs : pragmatism or alienation? A case of the Lusatian hoard from Lipienek (Poland, 600-450 BC).
Czasopismo: J. Archaeol. Sci. Rep., Vol. 30
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: Art. no. 102224 S. 1-14, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Journal of Archaeological Science: Reports
ISSN: 2352-409X ; eISSN: 2352-4103
DOI: 10.1016/j.jasrep.2020.102224
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 140.000

2/75

Autor: Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona, Gackowski Jacek, Ścibior Dominik, Perek-Nowak Małgorzata, Adamczak Kamil, Długosz Piotr
Tytuł: Towards direct casting : archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900-700 BC.
Tytuł równoległy: K přímému odlévání : bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900-700 př. n. l.
Czasopismo: Archeol. Rozhl., Vol. 71 no. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 45-66, il., tab., wykr.; streszcz. czes.
Pełny tytuł czasop.: Archeologické Rozhledy
ISSN: 0323-1267 ; eISSN: 2570-9151
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

3/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: The most recent monograph on the Kashubian barrow s in the Bronze and Iron Ages, in other words, how some archaeologists find themselves in a post-truth world.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 70
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 339-351
Uwaga: Recenzja książki: Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim / Radosław Janiak. Łódź 2014.
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0081-3834
DOI: 10.23858/SA70.2018.016
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

4/75

Autor: Gackowski Jacek, Kowalski Łukasz, Garbacz-Klempka Aldona
Tytuł: Nowy głos w dyskusji na temat zabytków o stylistyce stepowej z Kujaw i ziemi chełmińskiej : perspektywa archeometalurgiczna.
Tytuł równoległy: A new contribution to the discussion about artifacts with steppe stylistics from Kuyavia and Chełmno land : an archaeometallurgy approach.
Czasopismo: Śl. Spraw. Archeol., T. 60 nr 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 329-347, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
ISSN: 0520-9250
DOI: 10.23734/ssa.2018.60.1.329.347
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

5/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Fordońskie zakole Wisły w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza : bariera cywilizacyjna czy zwornik regionalnej przestrzeni kulturowo-osadniczej.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 103-112, streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

6/75

Autor: Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz, Gackowski Jacek, Perek-Nowak Małgorzata
Tytuł: Bronze jewellery from the Early Iron Age urn-field in Mała Kępa : an approach to casting technology.
Czasopismo: Arch. Foundry Eng., Vol. 17 no. 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 175-183, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Archives of Foundry Engineering
ISSN: 1897-3310 ; eISSN: 2299-2944
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

7/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Osiedla nawodne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w krajobrazie naturalnym i kontekście kulturowym północno-wschodniej Polski.
Tytuł równoległy: Lake settlements of the West Baltic Barrow culture in natural and cultural landscape of North-Eastern Poland.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 1 (295)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 3-22, il.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN: 0023-3196
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

8/75

Autor: Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz, Gackowski Jacek, Kozana Janusz, Piękoś Marcin, Kwak Zofia, Cieślak Witold
Tytuł: Pracownia metalurga kultury łużyckiej w Kamieńcu, pow. Toruń : wyniki badań nad procesem odlewniczym ozdób obręczowych z zastosowaniem stopów modelowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nauka i technologia : XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016
Opis fiz.: S. 47-70, il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-63663-80-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Najstarsze przedmioty żelazne w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy.
Tytuł wydawn. zbior.: Od Torunia do Charkowa / pod red. Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 63-77, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3632-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

10/75

Autor: Garbacz-Klempka Aldona, Kowalski Łukasz, Kozana Janusz, Gackowski Jacek, Perek-Nowak Małgorzata, Szczepańska Grażyna, Piękoś Marcin
Tytuł: Archaeometallurgical investigations of the Early Iron Age casting workshop at Kamieniec : a preliminary study.
Czasopismo: Arch. Foundry Eng., Vol. 16 no. 3
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 29-34, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Archives of Foundry Engineering
ISSN: 1897-3310 ; eISSN: 2299-2944
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

11/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej : z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi / Małgorzata Kurzyńska [et al. ; red. Jacek Gackowski].
Opis wydawn.: Grudziądz ; Toruń : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : Muzeum Okręgowe, 2015
Opis fiz.: 315 s., il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-88076-37-4
ISBN: 978-83-60324-69-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/75

Autor: Adamczak Kamil, Gackowski Jacek
Tytuł: Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początku epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej : z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi / Małgorzata Kurzyńska [et al. ; red. Jacek Gackowski].
Opis wydawn.: Grudziądz ; Toruń : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : Muzeum Okręgowe, 2015
Opis fiz.: S. 120-131, 292-294, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-88076-37-4
ISBN: 978-83-60324-69-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

13/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Waffen und Jagdausstattung der Einwohner der befestigten Siedlung der Lausitzer Kultur in Mirakowo-Grodno (Fundstelle 6) bei Toruń.
Tytuł wydawn. zbior.: Waffen, Gewalt, Krieg : Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 19-22 September 2012 / hrsg. von Stefanie Wefers, Maciej Karwowski, Janine Fries-Knoblach, Peter Trebsche & Peter C. Ramsl.
Opis wydawn.: Langenweissbach : Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2015
Opis fiz.: S. 29-36, il.
Seria: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas ; 79
ISBN: 978-3-96741-042-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Pozostałości osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Czarnowie (dawny Kamieniec), pow. Toruń, w świetle badań w 2012 r. (stan. 46/AZP 38-39/1).
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 67-78, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Pozostałości warsztatu brązowniczego z osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Czarnowie (stan. 46, d. Kamieniec), pow. Toruń.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 24
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 131-144, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

16/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Czarnowo, stan. 46 (dawny Kamieniec), gm. Zławieś Wielka : osiedle obronne ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza : Bydgoszcz i region u zarania dziejów : przewodnik / [oprac. Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2014
Opis fiz.: S. 121-123, il.
ISBN: 978-83-63572-03-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Drewno w życiu społeczności wczesnej epoki żelaza w świetle wyników badań wybranych osiedli Polski północno-wschodniej.
Tytuł równoległy: Wood material in life of the early Iron Age population in the light of studies of a select settlements in North-Eastern Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły = The environment, economy, settlement and symbolic culture from the 5th century B.C. until the 7th century A.D. in the Oder and Vistula basins / red. Maciej Karczewski, Ewa Smolska, Tomasz Kalicki.
Opis wydawn.: Białystok ; Warszawa [etc.] : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2014
Opis fiz.: S. 49-60, il.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 3
ISBN: 978-83-63245-81-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Problematyka młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w działalności badawczej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 55-70, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-59-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/75

Autor: Gackowski Jacek, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: Przedmioty krzemienne z osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Mirakowie-Grodnie (stanowisko 6), pow. Toruń.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 49
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 177-192, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Wyobrażenia antropo- i zoomorficzne z wczesnej epoki żelaza w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 11-34, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

21/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Przełom epok brązu i żelaza w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy : w świetle nowszych odkryć i refleksji interpretacyjnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae / red. Wojciech Blajer
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Profil-Archeo, 2012
Opis fiz.: S. 77-85, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 320 s., il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

23/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : młodsza epoka żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 159-171, il.; streszcz. ang. s. 384
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

24/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Niespalone szczątki ludzkie z osiedli "chełmińskiej" grupy kultury łużyckiej i w jej sąsiedztwie : przegląd odkryć i dotychczasowe interpretacje.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia epok brązu i żelaza : studia i materiały. T. 2 / red. nauk. Jacek Gackowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 49-74, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Archeologia epok brązu i żelaza : studia i materiały. T. 2 / red. Jacek Gackowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 358 s., il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/75

Autor: Pydyn Andrzej, Gackowski Jacek
Tytuł: Wetland archaeology of the Late Bronze Age and the Early Iron Age settlements from Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Wetland settlements of the Baltic : a prehistoric perspective / ed. by Elena Pranckėnaitė.
Opis wydawn.: Vilnius : Povandeninės Archeologijos Centras, 2011
Opis fiz.: S. 133-149, il.
ISBN: 978-609-95354-0-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

27/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: "Pomorska" modyfikacja grupy chełmińskiej kultury łużyckiej : refleksje nad lokalnym modelem przemian na przełomie epoki brązu i żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Między kulturą łużycką a kulturą pomorską : przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2010
Opis fiz.: S. 153-171, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

28/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Kilka uwag o narzędziach myśliwskich i broni z surowców organicznych z początku epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia epok brązu i żelaza : studia i materiały. T. 1 / red. nauk. Jacek Gackowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 139-153, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Osada obronna z początku epoki żelaza w Grodnie koło Chełmży w świetle dotychczasowych odkryć.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Henryka Panera i Sylwestra Czopka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2009
Opis fiz.: S. 25-36, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

30/75

Autor: Rembisz Anna, Gackowski Jacek, Makowiecki Daniel, Markiewicz Maciej, Polcyn Marek
Tytuł: Ślady gospodarki roślinno-zwierzęcej ludności kultury łużyckich pól popielnicowych z osady w Rudzie, gmina Grudziądz, północna Polska.
Tytuł równoległy: The evidence of plant cultivation and animal farming in the settlement of the Lusatian Urnfield Culture at Ruda, Grudziądz discrict (N Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 109-122, il.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 2
Uwaga: [Punkty do dorobku indywidualnego M. Markiewicza]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

31/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Archeologia epok brązu i żelaza : studia i materiały. T. 1 / red. nauk. Jacek Gackowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 277 s., il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

32/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Osady obronne ludności kultury łużyckiej po wschodniej stronie dolnej Wisły w świetle wyników dotychczasowych badań.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 55-68, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

33/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Kulturowe akceptacje stref krajobrazowych Pojezierza Chełmińskiego w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym : VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Kórnik, 20-22 maja 2009 / red. Iwona Hildebrandt-Radke, Jarosław Jasiewicz, Monika Lutyńska.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 45-47
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/75

Autor: Kałużna Iwona, Budzyński Oleg, Gackowski Jacek
Tytuł: Ścieżka historyczno-przyrodnicza Grodno.
Opis wydawn.: Toruń ; Golub-Dobrzyń : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2008
Opis fiz.: 27 s., il.
Język: POL

35/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Społeczności łużyckie w strefie Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy : refleksje nad interpretacją niektórych źródeł.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2007
Opis fiz.: S. 155-172, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

36/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Niektóre problemy archeologicznej eksploracji stanowisk "mokrych" (na marginesie doświadczeń terenowych nabytych podczas badań kilku osiedli obronnych i nawodnych I tysiąclecia p.n.e.).
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego : Jurata (8-20 V 2005 r.), Wigry (28-30 IX 2005 r.), Krynica (30 XI-3 XII 2005 r.) / [wybór ref. Marek Gierlach ; red. Laura Bakalarska].
Opis wydawn.: Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2007
Opis fiz.: S. 145-164, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Znaleziska grocików strzał w "łużyckim" środowisku kulturowym międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy.
Tytuł równoległy: Discoveries of arrowheads in the "Lusatian" cultural zone between the Vistula, the Drwęca and the Osa rivers.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 29-49, [1] k. tabl., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

38/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Wstępny komunikat o kolejnych materiałach źródłowych z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza odkrytych na trasie przyszłej autostrady A-1 : odcinek byłych województw toruńskiego i bydgoskiego : badania 2003-2004.
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 81-91, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Budulec drzewny "łużyckiego" osiedla w Grodnie koło Chełmży w kontekście lokalnych uwarunkowań florystycznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Las w kulturze polskiej : IV Ogólnopolska Konferencja, Mierki koło Olsztynka, 19-21 maja 2005 : materiały z konferencji / pod red. Wojciecha Łysiaka.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Eco, 2006
Opis fiz.: S. 115-121, wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/75

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2003-2004. T. 1: Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 / red. Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2006
Opis fiz.: S. 97-122, il.; streszcz. ang.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/75

Autor: Gackowski Jacek, Makowiecki Daniel, Markiewicz Maciej, Polcyn Marek, Rembisz Anna
Tytuł: Ślady gospodarki roślinno-zwierzęcej ludności kultury łużyckiej na osadzie w Rudzie (gm. Grudziądz).
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa : II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Opis fiz.: S. 36
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

42/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Dawne i nowe źródła do poznania lokalnej produkcji brązowniczej grupy chełmińskiej kultury łużyckiej.
Tytuł wydawn. zbior.: XIV Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do okresu rzymskiego / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2005
Opis fiz.: S. 161-174, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Nowe materiały do dyskusji o zachodnim zasięgu występowania ceramiki podkrawędnie dziurkowanej na początkach epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Ceramika zachodniobałtyjska : nowe źródła i interpretacje : materiały z konferencji, Białystok, 23-24 września 2002 roku / [red. tomu Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski].
Opis wydawn.: Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2004
Opis fiz.: S. 9-12, streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Niektóre materiały paleobotaniczne z osiedli nawodnych a charakter gospodarki uprawowo-zbierackiej w wybranych rejonach kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek a środowisko w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku / red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : Muzeum Warmii i Mazur, 2004
Opis fiz.: S. 177-193, il.; streszcz. ang.
Seria: Pruthenia Antiqua : studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich ; vol. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/75

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2001-2002 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2001-2002 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004
Opis fiz.: S. 28-47, il.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Nowe materiały z młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza pozyskane w trakcie badań "autostradowych" (1999-2002).
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002 : abstrakty.
Opis wydawn.: Biskupin : Muzeum Archeologiczne, 2003
Opis fiz.: S. 14
Język: POL

47/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Osiedle obronne kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża oraz w Boguszewie, gm. Gruta : dalsze rezultaty prac badawczych z lat 2000-2002.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2002 : abstrakty.
Opis wydawn.: Biskupin : Muzeum Archeologiczne, 2003
Opis fiz.: S. 15-16
Język: POL

48/75

Autor: Bednarek Renata, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Noryśkiewicz Agnieszka M., Polcyn Marek
Tytuł: Przekształcenia środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w świetle interdyscyplinarnych badań.
Tytuł wydawn. zbior.: FNP dla archeologii : podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.
Opis wydawn.: Lublin : Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
Opis fiz.: S. 9-17, streszcz. ang.
Uwaga: [Punkty do dorobku indywidualnego: W. Chudziak, J. Gackowski, A. M. Noryśkiewicz - 2]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/75

Autor: Bednarek Renata, Gackowski Jacek, Glanc Monika, Markiewicz Maciej
Tytuł: Próba wykorzystania metody fosforanowej do rekonstrukcji funkcjonalnego zróżnicowania osady łużyckiej na stanowisku archeologicznym w Grodnie k/Chełmży.
Tytuł równoległy: Attempt of phosphate analysis application for the reconstruction of Lusatian settlement functional diversity on archaeological position in Grodno near Chełmża.
Tytuł wydawn. zbior.: Gleba w środowisku : 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego / red. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
Opis fiz.: S. 92-93
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

50/75

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2000 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2000 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2003
Opis fiz.: S. 29-59
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Niektóre materiały zabytkowe z młodszych okresów epoki brązu i początku epoki żelaza odkryte na trasie przyszłej autostrady A-1 (odcinek bydgosko-toruński).
Tytuł wydawn. zbior.: XIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1 : Od epoki kamienia do okresu rzymskiego / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2003
Opis fiz.: S. 79-94, il.; streszcz. niem.
ISBN: 83-85824-07-3 (t. 1)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Uwagi o niektórych materiałach zabytkowych z osiedla obronnego kultury łużyckiej w Grodnie koło Chełmży (na podstawie wyników badań z lat 1997-2001).
Tytuł wydawn. zbior.: XIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1 : Od epoki kamienia do okresu rzymskiego / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2003
Opis fiz.: S. 105-115, il.; streszcz. niem.
ISBN: 83-85824-07-3 (t. 1)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/75

Autor: Gackowski Jacek, Kucharski Leszek
Tytuł: Z badań nad młodszą epoką brązu i wczesną epoką żelaza w strefie Pojezierza Chełmińskiego
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / red. Bogusława Wawrzykowska.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 109-120, il.; streszcz. niem
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Badania archeologiczne osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Grodnie koło Chełmży w latach 1997-2001.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2002
Opis fiz.: S. 196-200, il.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 12
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/75

Autor: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Introduction.
Tytuł wydawn. zbior.: Studies in lake dwellings of the West Baltic Barrow Culture = Z badań nad osiedlami nawodnymi kultury kurhanów zachodniobałtyjskich / [red. Andrzej Kola, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 7-8
Język: ENG

57/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: On the dating and cultural aspects of the West Baltic Barrow Culture lake dwellings.
Tytuł wydawn. zbior.: Studies in lake dwellings of the West Baltic Barrow Culture = Z badań nad osiedlami nawodnymi kultury kurhanów zachodniobałtyjskich / [red. Andrzej Kola, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 9-63, il.; streszcz. pol.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

58/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: XIX-wieczne badania osiedli nawodnych z jezior Orzysz i Szóstak : kilka uwag o dokumentacji polowej i efektach opracowań szczątków kostnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia ziem pruskich : nieznane zbiory i materiały archiwalne : międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda, 15-17 X 1998 / red. Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 1999
Opis fiz.: S. 101-109, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Niektóre wyroby metalowe z osad nawodnych kultury kurhanów zachodniobałtyjskich a zagadnienie powiązań wymiennych w początkach epoki żelaza.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / red. nauk. Stanisław Kukawka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 179-196, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Próba klasyfikacji funkcjonalnej ceramiki użytkowej z osad nawodnych kultury kurhanów zachodniobałtyjskich na przykładzie materiałów z Mołtajn (stan. 1), woj. Olsztyn i Pieczarek (stan. 1), woj. Suwałki.
Tytuł wydawn. zbior.: Ceramika zachodniobałtyjska od wczesnej epoki żelaza do początku ery nowożytnej : materiały z konferencji, Białystok, 14-16 maja 1997 / [red. Maciej Karczewski].
Opis wydawn.: Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 1998
Opis fiz.: S. 39-53, il., wykr.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/75

Autor: Gackowski Jacek, Małecka-Kukawka Jolanta
Tytuł: Krzemień we wczesnych okresach epoki żelaza : refleksje na przykładzie materiałów krzemiennych z osady nawodnej w Pieczarkach, stan. 1, woj. suwalskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza : materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. / pod red. Jacka Lecha i Danuty Piotrowskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fiz.: S. 289-301, il.; streszcz. ang.
Seria: Prace Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Grodno, st. 6, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 37-44/15.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 31
Opis wydawn.: 1997 [2006]
Opis fiz.: S. 112-113
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Osiedla nawodne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich : niektóre współczesne możliwości poznawcze a dotychczasowe interpretacje.
Tytuł wydawn. zbior.: Concordia : studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w 65. rocznicę urodzin / [red. Wojciech Nowakowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1996
Opis fiz.: S. 57-79, il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Systematyczne penetracje podwodne wybranych obszarów próbnych, wstępną fazą w poznaniu pozostałości kulturowych, zalegających w jeziorach Niżu Polskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia podwodna jezior Niżu Polskiego : materiały z konferencji Podwodne Archeologiczne Zdjęcie Polski Niżowych Stref Pojeziernych, Wilkasy, 21-22 kwietnia 1994 / [red. nauk. Andrzej Kola].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 27-41, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Propozycja wdrożenia "Karty ewidencji stanowiska archeologicznego zalegającego w wodzie (jezior, stawów, starorzeczy)".
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia podwodna jezior Niżu Polskiego : materiały z konferencji Podwodne Archeologiczne Zdjęcie Polski Niżowych Stref Pojeziernych, Wilkasy, 21-22 kwietnia 1994 / [red. nauk. Andrzej Kola].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 5-16, [2] s. tabl., il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Relikty zabudowy mieszkalno-obronnej osiedla nawodnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1) : charakterystyka planigraficzno-stratygraficzna zalegania struktur drewnianych i próba ich rekonstrukcji.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 24
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 7-46, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Rodzaje drewna użytkowego do wzniesienia osiedla nawodnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 24
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 91-102, wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Uwagi dotyczące datowania niektórych osad nawodnych północno-wschodniej Polski.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 25
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 55-68, il.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Dotychczasowe rezultaty badań archeologicznych prowadzonych w obrębie reliktów osiedli nawodnych w Mołtajnach (stan. 1), gm. Barciany oraz Pieczarkach (stan. 1), gm. Pozezdrze.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 1993
Opis fiz.: S. 81-89, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: O potrzebie przeprowadzenia systematycznych badań archeologicznych na osiedlach nawodnych w północno-wschodniej Polsce.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 21
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 51-67, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/75

Autor: Gackowski Jacek, Jabłoński Zbigniew
Tytuł: Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w 1987 roku na wczesnośredniowiecznej osadzie "palowej" w Parsęcku, gm. Szczecinek (stan. 2).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 21
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 115-134
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

72/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Historia i stan badań osad "palowych" na Pomorzu.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 21
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 69-85, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Dotychczasowe wyniki badań archeologiczno-przyrodniczych stanowiska 1 w Mołtajnach, gm. Barciany na tle wybranych problemów badawczych osiedli nawodnych w północno-wschodniej Polsce.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii ludów barbarzyńskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły / [red. Jerzy Okulicz-Kozaryn, Wojciech Nowakowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Tokawi, 1992
Opis fiz.: S. 53-81, il.
Seria: Barbaricum ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/75

Autor: Gackowski Jacek
Tytuł: Osiedle nawodne z Mołtajn, gm. Barciany : wstępne wyniki analiz przyrodniczych : (próba rekonstrukcji zabudowy).
Tytuł wydawn. zbior.: Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami : materiały z konferencji - Rzeszów, 17-20.09.1991 / red. Sylwester Czopek.
Opis wydawn.: Rzeszów : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1992
Opis fiz.: S. 353-361
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/75

Autor: Gackowski Jacek, Jabłoński Zbigniew
Tytuł: Z badań nad rekonstrukcją wahań poziomu wody jezior na Pomorzu Środkowym w średniowieczu i czasach nowożytnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce / pod red. Zygmunta Churskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1988
Opis fiz.: S. 58-63, il., wykr.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK